آیا بعد از تقسط مهریه، باز هم امکان تعدیل آن وجود دارد؟

DWQA Questionsآیا بعد از تقسط مهریه، باز هم امکان تعدیل آن وجود دارد؟
rahpouyan عضو سایت پرسیده شده در 2 سال پیش

بعد از اینکه قاضی حکم به تقسیط مهریه داد و با توجه به قوانین ذکر شده و میزان حقوق زوج و شرایط او، میزان قسط‌هایش مشخص شد، زوج در صورتی که توانایی پرداخت مبلغ تعیین شده را نداشته باشد، می‌تواند درخواست تعدیل تقسیط مهریه بدهد. او همچنین برای اثبات عدم توانایی در پرداخت مبلغ تعیین شده موظف است که دو شاهد با شرایط توصیف شده در قسمت‌های قبل به دادگاه معرفی نماید. در این صورت اگر قاضی تشخیص بدهد که ادعای زوج مبنی بر عدم توانایی در پرداخت اقساط، به‌جا است، حکم به تعدیل مهریه خواهد داد.

همچنین اگر مرد پس از مدتی که تعدادی از قسط‌هایش را پرداخت نمود، متوجه شد که دیگر نمی‌تواند مبلغ تعیین شده را بپردازد، این امکان برای او وجود دارد که تقاضای تعدیل بدهد. در این صورت نیز او باید برای اثبات عدم توانایی در پرداخت اقساط دو شاهد به دادگاه بیاورد. و اگر شاهدان دلایل کافی برای ادعای او ارئه دهند، باز هم این امکان وجود دارد که قاضی حکم به تعدیل اقساط مهریه بدهد.

تگ های سوال:

[kk-star-ratings align="left" reference="auto" valign="bottom"]
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس