آیا مهریه عندالاستطاعه رو هم می‌شه اجرا گذاشت؟ چه شرایطی داره؟

DWQA Questionsدسته بندی: پرسش هاآیا مهریه عندالاستطاعه رو هم می‌شه اجرا گذاشت؟ چه شرایطی داره؟
مهراوه پرسیده شده در 2 سال پیش

در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زوجه باید پیش از به اجرا گذاشتن مهریه‌اش در مورد استطاعت مالی زوج از پرداخت مهریه اطمینان حاصل کند. زیرا به محض اینکه زن مهریه‌اش را به اجرا بگذارد باید بتواند اموالی از شوهرش را به دادگاه معرفی کند که جزو مستثنیات دین نباشد.

مستثنیات دِین در واقع اموالی است که قابل توقیف نیست و طلبکار نمی‌تواند در مورد آنها ادعایی داشته باشد. به طور ساده این اموال، آن دسته از دارایی‌های یک فرد است که جزو اموال ضروری زندگی او است.

[kk-star-ratings align="left" reference="auto" valign="bottom"]
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس