Browsing Category

قوانین کیفری

قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می شود:…

قانون الحاق دو‌ ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ماده ۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می شود:…

قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه

قانون تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه ماده واحده ـ ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 36ـ هر ایرانی که بر خلاف ماده (24) این قانون عمل نماید، به حبس…

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ‌ماده 1 - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیردمجاز دیگران را تسهیل یا…

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده ۱- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به…

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز فصل اول ـ كليات ماده 1 ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است. ماده 2ـ مقصود از…

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي ماده 1- اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل…

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌ماده 1 - هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد…

قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و

قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات موضوع استفسار: ‌ ماده واحده - آيا منظور از…

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی ماده واحده – استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و…
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس