چک حسن انجام کار و سفته بابت حسن انجام کار چگونه میباشد؟

0

سفته سندی است تجاری که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ درج شده روی آن را در تاریخ مشخص شده (تاریخی که در سفته قید می شود )به دارنده سفته پرداخت نماید. در نتیجه ماهیت سفته یک سند تعهد آور می باشد که می بایستی مقررات آن را به خوبی بشناسیم. ما در این مقاله خواهیم گفت که سفته یا چک ضمانت حسن انجام کار چیست و قوانین آن را برای شما بیان خواهیم کرد.

سفته یا چک ضمانت یا حسن انجام کار به سفته (یا چکی) اطلاق می گردد که کارفرمایان از افراد هنگام استخدام برای تضمین حسن انجام کار دریافت می نمایند . این سفته با چک که تضمین پرداخت وجه نقد صادر می شود ، متفاوت می باشد .

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی سندی است که به موجب آن بانک در مقابل ذینفع ضمانت نامه، متعهد می شود به محض و به صرف اعلام او، مبلغ ضمانت نامه را به وی بپردازد. بنابراین صاحبکار (متعهدله) می تواند به محض احساس خطر (خیانت و تقلب متعهد در انجام کار)، وجه ضمانت نامه را وصول کند و این متعهد است که باید برای اثبات اینکه تخلفی نکرده است به دادگاه مراجعه و گرفتاری ها و هزینه های دعوی را تحمل نماید. البته تهیه ضمانت نامه بانکی، مستلزم تقبل هزینه هایی است که متعهدین قراردادها مایلند از زیر بار آن شانه خالی کنند. اما صلاح صاحبکار (متعهدله) همیشه آن است که برای تضمین، ضمانت نامه بانکی بگیرد.

آیا مطابق قانون کار و سایر قوانین، کارفرما حق دارد چک یا سفته ایی را بابت ضمانت حسن انجام کار، از کارگر دریافت نماید؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که از نظر قانونی منعی در این خصوص وجود ندارد، و گرفتن سفته یا چک به منظور تضمین حسن انجام کار قانونی می باشد.

کارگران چه نکاتی را حین دادن سفته یا چک تضمین حسن انجام کار می بایستی رعایت کنند؟

کارگران محترم در هنگان دادن سفته یا چک تضمین حسن انجام کار باید به موارد زیر توجه کنند.

1-در قرارد داد کتبی شماره سفته یا چک را ذکر کنند و یک نسخه از قرارداد را الزامآ نزد خود نگه داشته باشند، اگر قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما منعقد نشده است و قرارداد کار شفاهی بسته شده ، هنگام دادن سفته یا چک رسیدی از کارفرما مشتمل بر تاریخ و امضای کارفرما و شماره سفته یا چک اخذ نمایند.

2-در روی چک یا سفته ذکر نمایند که سفته یا چک بابت حسن انجام کار تحویل کارفرما داده شده است، اگر روی چک یا سفته نتوانستند قید کنند موضوع را در قرارداد کتبی کار یا رسیدی مذکور در شماره ۱، این موضوع را قید کنند.

3-از سفته یا چک کپی مشتمل بر امضای کارفرما تهیه کنید و نزد خود نگه دارید.

4-در روی سفته یا چک قید حواله کرد را خط بزنید و بنویسید در وجه شرکت ( اسم شرکت و مدیر شرکت) و یا اگر شرکت نیست اسم کارفرما، به دلیل حسن انجام کار صادر شده است.

نکته مهم :

چک و سفته هر دو از اسناد تجاری هستند ولی تفاوت هایی با هم دارند یکی از مهمترین تفاوت های چک و سفته این است که چک هم دارای وصف کیفری و مجرمانه است، (به این معنا که صدور چک بلامحل جرم است و کیفر دارد) هم وصف حقوقی از منظر قانون صدور چک،

چک اصولا کیفری است نه حقوقی یکی از مواردی که چک را فاقد وصف کیفری میکند و باعث این میشود که چک از طریق حقوقی قابل مطالبه باشد درج این است که چک بابت تضمین صادر شده است. (ماده ۱۳ قانون صدور چک)برخلاف چک، سفته صرفا دارای وصف حقوقی است و مطلقا بار کیفری ندارد.

 آیا کارفرما میتواند نسبت به سفته یا چک تضمین حسن انجام کار اقدام کند؟

با ایجاد شرایطی میتواند، با این توضیح که بسته به نوع کار و شغلی که کارگر انجام میدهد، اگر خسارتی از سمت کارگر به کارفرما برسد یا تقصیری از جانب کارگر رخ بدهد کارفرما میتواند جهت جبران خسارت و ضرر خود به سفته یا چک مذکور رجوع کند.

نکته مهم:

اگر تضمین حسن انجام کار چک بود؛ کارفرما به بانک مراجعه می نماید و نیاز به اقدام دیگری نخواهد داشت ولی اگر سفته باشد، ا

بتدا باید اقدام به واخواست سفته نماید، ذینفع سفته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته، نسبت به واخواست سفته اقدام نماید. واخواست سفته یعنی اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته در تاریخ مقرر برگه واخواست سفته از دادگستری و بانک، قابل تهیه است. (ماده ۲۸۰ قانون تجارت)، با این توضیح که مقررات برات در مورد سفته نیز لازم اجرا میشود.

نکته مهم:

اگر کارگر سفته یا چک را به صورت سفید امضاء به کارفرما تحویل بدهد و بعدا کارفرما نسبت به چک یا سفته اقدامی انجام داد بار اثبات این که چک یا سفته برای تضمین حسن انجام کار تحویل کارفرما شده است، با کارگر است.

چک حسن انجام کار و سفته بابت حسن انجام کار چگونه میباشد؟

تضمین پیش پرداخت به چه صورتی اخذ خواهد شد؟

معمولاً ضمن امضاء قرارداد مبلغی به عنوان پیش پرداخت (یا اگر موضوع قرارداد خرید و فروش باشد به عنوان بیعانه) به متعهد یا فروشنده پرداخت می شود تا برای اجرای قرارداد هزینه گردد. حالا اگر متعهد تمام یا بخشی از پول را صرف قرارداد نکرد، تکلیف چیست؟

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم افترا چیست و مجازات و ارکان آن

تضمین پیش پرداخت برای حل این مشکل گرفته می شود. این تضمین برای اطمینان از مصرف شدن پیش پرداخت در مسیر قرارداد می باشد و ممکن است به شکل های ضمانت نامه بانکی، چک و یا سفته باشد.

جالب است بدانید معتبرترین تضمین، ضمانت نامه بانکی و متزلزل ترین تضمین، سفته است.

چگونه سفته یا چک تضمین حسن انجام کار را پس بگیریم؟

به طور کلی بعد از اتمام قرارداد و پایان رابطه کارگری و کارفرمایی، اگر کارگر مرتکب تقصییری نشده بود و خسارتی به کارفرما وارد نکرده بود، کارفرما مکلف است سفته یا چک تضمین را فورا به کارگر عودت کند، مگر در قراداد کار یا سند دیگری شرایط و توافقی غیر از این بین کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد که در این صورت مطابق آن توافق عمل میشود

در صورت عدم استرداد سفته یا چک، کارگر با ارسال اظهارنامه از کارفرما درخواست عودت سفته یا چک را می کند، اگر بازهم کارفرما سفته یا چک را عودت نداد کارگر دعوای استرداد چک یا سفته را طرح میکند.

مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل سفته و چک تضمین

اگر کارفرما بدون ورود تقصیر یا ورود خسارت اقدامی نسبت به سفته یا چک تضمین حسن انجام کار بکند، مرتکب خیانت در امانت شده است.

اگر کارفرما بدون ورود تقصیر یا ورورد خسارت از سفته یا چک برای گرو کشی یا تحت فشار قراردادن کارگر استفاده کند و این موضوع برای دادگاه محرز شود (اثبات این مورد سخت است) کارفرما شامل ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل می شود.

اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آن را خرج نکند) مورد سوء استفاده قرار دهد یا آن را تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

درج تاریخ در سفته ضمانت حسن انجام کار:

در سفته حتما باید تاریخ پرداخت درج شود، اهمیت پر کردن تاریخ پرداخت سغته به این خاطر است که دارنده آن را در موعد مشخصی می تواند مطالبه نماید اما در سفته بابت حسن انجام کار ، چون قرار نیست پولی پرداخته شود

و دلیل صدور سفته صرفآ ضمانت می باشد و نه بدهی ، درج تاریخ پرداخت بی دلیل خواهد بود . از این رو توصیه می شود در صورتی که برای کارفرما یا هر شخص دیگری که سفته حسن انجام کار صادر شده است ، در قسمت تاریخ درج کنید ” سفته بابت ضمانت حسن انجام کار ” صادر شده است و از درج تاریخ در سفته خودداری نمایید.

همچنین باید بدانید بر اساس قانون، سفته ضمانت ، سفته هایی که برای تضمین حسن انجام کار صادر می شوند ، تا زمانی شرایط استخدامی شما محقق نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

درج نام گیرنده در سفته ضمانت حسن انجام کار:

به موجب قوانین و مقررات ، در سفته ضمانت حسن انجام کار می بایستی الزامآ ذکر نمایید که سفته را در وجه چه کسی و یا چه شرکتی صادر می کنید . اهمیت قید نام دارنده سفته به این علت است که مشخص باشد

سفته به نفع چه کسی صادر شده است چرا که سفته ای که نام دارنده در آن مشخص نبوده در وجه حامل تلقی می گردد . در وجه حامل یعنی سفته در دست هر شخصی باشد ، دارنده سفته تلقی می گردد.

از دیگر موارد اخذ سفته جهت تضمین:

یکی از موارد کاربرد سفته؛ صدور سفته جهت تضمین قراردادها؛ وامهای دریافتی از بانک و موسسات دیگر و به طور کلی تعهدات است.زمانی که سفته به عنوان تضمین صادر می شود؛ در دفاتر صادر کننده به عنوان بدهی ثبت نمی گردد بلکه تحت عنوان <حساب های انتظامی>  ثبت می شود. حساب های انتظامی حساب هایی هستند که حالت اماری داشته و جزء بدهی ها یا دارایی های موسسه نمی باشند

زمانی که سفته به عنوان تضمین صادر می شود؛ در دفاتر صادر کننده سفته حساب های انتظامی بدهکار و طرف حساب های انتظامی بستانکار می شود.زمانی که سفته تضمینی مسترد شد نیز ثبت مذکور برعکس می شود.

نحوه اجرا و مجازات سفته

سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، اجرا شدنی نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.

البته باید خاطر نشان کرد، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست و  اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن  مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌ علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است،

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات صیغه بدون اجازه پدر

چون موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود و همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.

ضمانت اجرا سوء استفاده از سفته سفید امضاء کارگر

قانون گذار جهت سوء استفاده از سفته های سفید امضاء که جهت حسن انجام کار از کارگران اخذ می گردد ضمانت اجرا قرار داده است. و در ماده 674 قانون مجازات اسلامی چنین آورده است:

 “هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. “

ماده 674 قانون مجازات در باب خیانت در امانت آورده شده است. در این ماده قانون گذار تاکید نموده است که چنانچه مالی به دیگری به عنوان امانت داده شود و وی آن مال را به هر نحو مورد استفاده ای غیر مجاز قرار دهد خائن در امانت ست.

سفته ای نیز که در دست کارفرما می باشد به عنوان امانت در دست وی قرار دارد و استفاده از سفته مزبور به غیر از جهاتی که در قرارداد وعرف کار مورد نظر ایجاب می نماید وصف امانی بودن سفته را به ضمانی تبدیل می نماید و خیانت در امانت است و  می توان بدین جهت کارفرما به جرم خائن در امانت تحت پیگرد قانونی قرار داد.

از طرفی دیگر قانون گذار در ماده 13 قانون صدور چک شکایت کیفری از چک سفید امضاء را قابل تعقیب کیفری نمی داند.

از این رو کارفرمایان باید بدانند که اخذ سفته سفید امضاء از کارگران در بدو استخدام نه تنها نمی تواند کارگران را پایبند کار بیشتر و عدم شکایت آنها نماید بلکه حتی امکان تحت پیگرد قرار گرفتن کارفرمایان به جرم خائن در امانت و سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء وجود دارد.

 استرداد سفته حسن انجام کار

زمانی که قرارداد کار بین کارگر و کارفرما به اتمام می رسد باید سفته هایی که جهت حسن انجام کار از کارگر اخذ شده است به وی اعاده شود، چراکه اخذ سفته ها به جهت تضمینی برای کارفرما بوده است تا از این جهت اطمینان داشته باشد که اعمالی که بر دوش کارگر قرار داده است به درستی انجام می گرفته است ومختص روابط کارگری و کارفرمایی بوده است و استفاده ای به جز مورد مذکور با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.

ضمانت اجرا سوء استفاده کارفرما از سفته ای که بابت ضمانت داده شده است چیست؟

چنانچه اثبات شود که سفته به چه منظور به کارفرما داده شده است. در صورتیکه کارفرما از سفته مزبور سوء استفاده نماید،کارفرما طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به مجازات خیانت در امانت محکوم میگردد.
ماده ۶۷۴ ق.م.ا به صراحت سفته و چکی را که به امانت به دیگری سپرده شود جرم انگاری نموده است و مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس را برای چنین افرادی لحاظ کرده است.

وکیل اداره کار چگونه میتواند به کارگران در اثبات اینکه چک و سفته جهت حسن انجام کار داده شده است یاری رساند؟

امروزه جهت ضمانت کار ، گرفتن سفته امر متداولی محسوب می شود .و معمولا از شروطی است که کارفرمایان جهت استخدام کارگران از آن استفاده می نمایند و استخدام کارگر را منوط به آن می نمایند .و گاها دیده می شود کارگرانی که جویای کار هستند بدون داشتن اطلاعات کافی اقدام به دادن سفته جهت کار مورد نظر می نمایند. اما به دلیل آگاه نبودن از نحوه صحیح پر کردن سفته جهت ضمانت ، در آتیه مشکلات عدیده ای را بر خود بار می نمایند. از این رو بهتر است قبل از هر اقدامی همه جوانب سنجیده شود تا در آتیه مشکلاتی ایجاد نگردد.
در حال حاضر کارگران بی شماری هستند که به دلیل داشتن سفته و چک در دست کارفرمایان از حقوق خود به راحتی می گذرند . زیرا از اینکه قانون در این باره حامی آن هاست کاملا بی اطلاع می باشند و گاهی هم گمان می نمایند که نمی توانند کاری از پیش ببرند ، در حالیکه اصلا این گونه نیست و تنها کافیست تا از راه صحیح وارد شوند و با طرح شکایت و پیگیری دعوی خود به حق قانونی خود دست یابند.
لازم به ذکر است که برای اقدام در چنین مواقعی اگر چه قانون حمایت های خود را لحاظ نموده است اما به هر حال نحوه استفاده صحیح از قانون و مدارک هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
از این رو توصیه میشود پیگیری این موضوع به وکیل اداره کار سپرده شود،چرا که وی با دارا بودن تجربه و تبحر در رسیدگی به این دعاوی بهتر میتواند در جهت احقاق حق کارگر گام بردارد

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جاسازی مواد مخدر در منزل فردی دیگر چه مجازاتی دارد ؟

نکاتی که در نوشتن چک ضمانت حسن انجام کار باید رعایت گردد

1- انعقاد قرارداد کار،حتما کتبی باشد.

اولین،مهم ترین و موثرترین نکته ای که به صورت همه جانبه حقوق کارگر را حفاظت و صیانت می کند،انعقاد قرارداد کتبی است.

طبق آخرین آمار از بین هر ده نفر کارگر،تنها 4 نفر اقدام به انعقاد قرارداد کتبی می کنند. اگرچه قانون کار قرارداد کار شفاهی را نیز به رسمیت می شناسد اما طبق تبصره 2 ماده 10 قانون کار در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

بنابراین قرارداد کتبی در زمان تسویه نهایی کار و همچنین حین اقامه دعوا علیه کارفرما، از استحکام و قدرت اثباتی دو چندان برخوردار است.

حتی کارگرانی که قراردادهای موقت کوتاه مدت اعم از یک ماهه دو ماهه شش ماهه و…منعقد می کنند نباید از انعقاد قرارداد کتبی غافل شوند.

2- درج شماره سفته یا چک در قرارداد و نگهداری یک نسخه نزد کارگر

در قرارد داد کتبی شماره سفته یا چک را ذکر کنند و یک نسخه از قرارداد را حتما نزد خود نگه دارند، علیرغم تاکید بر داشتن قرارداد کتبی، اگر قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و قرارداد کار شفاهی بسته شده است، هنگام دادن سفته یا چک رسیدی از کارفرما مشتمل بر تاریخ و امضای کارفرما و شماره سفته یا چک بگیرند.

3- درج عنوان “چک بابت حسن انجام کار تحویل کارفرما داده شده است”

در روی چک یا سفته ذکر کنند که سفته یا چک بابت حسن انجام کار تحویل کارفرما داده شده است، اگر روی چک یا سفته نتوانستند قید کنند موضوع را در قرارداد کتبی کار یا رسیدمذکور در در بند دو، این موضوع را حتما درج نمایند.

در ادامه باید گفت چک، هم واجد وصف حقوقی و هم واجد وصف کیفری است.

به این توضیح که اگر چک بلامحل باشد، جرم است و قابل رسیدگی در محاکم کیفری است ولی سفته چنین بار کیفری نداشته و صرفا در محاکم عمومی قابل مطالبه و رسیدگی است.

طبق ماده13 قانون صدور چک درج عنوان ” این چک جهت حسن ضمانت حسن انجام کار صادر می شود” وصف کیفری چک را زایل می کند. لذا حتما این مورد در نظر داشته باشید.

4- دریافت امضای کارفرما

از سفته یا چک کپی مشتمل بر امضای کارفرما تهیه کنید و نزد خود نگه دارید.

چک حسن انجام کار و سفته بابت حسن انجام کار چگونه میباشد؟

5- خط زدن قید (حواله کرد) روی چک یا سفته

در روی سفته یا چک قید حواله کرد را خط بزنید و بنویسید در وجه شرکت ( اسم شرکت و مدیر شرکت) و یا اگر شرکت نیست اسم کارفرما، به دلیل حسن انجام کار صادر شده است.

6- خودداری از دادن چک سفید امضا به کارفرما

اگر کارگر سفته یا چک را به صورت سفید امضاء به کارفرما تحویل بدهد و بعدا کارفرما نسبت به چک یا سفته اقدامی انجام داد بار اثبات این که چک یا سفته برای تضمین حسن انجام کار تحویل کارفرما شده است، با کارگر است؛ لذا مطلقا از دادن هرگونه سند یا چک سفید امضا خودداری نمایید.

7- چک حتما مورخ (دارای تاریخ) باشد.

تاریخ اینگونه چک ها معمولا مطابق با تاریخ خاتمه قرار داد خواهد بود.

سوالات متداول در مورد چک یا سفته حسن انجام کار

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس