چه چیزهایی را نمیتوان مهریه قرار داد؟(شرایط صحت مهریه)

0

مالی که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن است مهریه گفته می شود. درست است که انعقاد نکاح و ازدواج به تراضى طرفین است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجود نمى آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه اى قرار مى گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهریه نوعى الزام قانونى است که بر مرد تحمیل مى شود و فقط زوجین مى توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهریه را به تراضى معین سازند.

حدود بیست و چهار ماده از قانون مدنی ایران به موضوع مهریه اختصاص داده شده است اما هیچ تعریفی از آن به صورت قانونی ارائه نگردیده. ولی با توجه به مقررات مختلف درباره آن می توان مهریه را این گونه تعریف نمود:«مهریه عبارت است از مال معینی که دارای ارزش مالی بوده و ضمن عقد نکاح از سوی زوج (مرد) به زوجه (زن) تملیک و داده می شود و گاهی ممکن است به جای مال، انجام کاری به نفع زن باشد مانند تعهد مرد به آموزش قرآن به زن».

مالکیت زن بر مهریه

طبق ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی :« به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .» بنابراین اگر مهریه عین معین باشد مثل خانه یا زمین با تحقق نکاح ، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هر گونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت ، به صورتی که می تواند آن را بفروشد ، ببخشد یا اجاره دهد.

اگر مهریه عین کلی باشد ، مثل مقداری پول یا طلا ، به محض وقوع عقد ، شوهر بدهکار آن شده و زن می تواند آن را مطالبه کند ، مگر اینکه طبق ماده ی ۱۰۸۳ قانون مدنی مدت یا اقساطی جهت تادیه ی آن منظور شده باشد .

و اگر مهریه منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و زن می تواند در آن تصرفات مالکانه کند .

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

همانطور که می‌دانید مهریه دو نوع است: مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه. اما این دو چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ مهریه عندالمطالبه به این معنا است که زن این اختیار را دارد تا هر زمانی برای گرفتن مهر از همسرش اقدام کند. اما مهریه عندالاستطاعه همانگونه که از نامش مشخص است، به این معنا است که اگر مرد استطاعت کافی برای پرداخت مهریه را داشت ملزم به پرداخت آن خواهد بود. یعنی اگر مرد توان مالی کافی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن دیگر حقی برای درخواست مهر نخواهد داشت. تنها راهی که برای گرفتن مهریه عندالاستطاعه وجود دارد این است که در حین مطالبه مهریه، لیستی از اموال همسر ارائه شده تا ثابت شود مرد توان پرداخت مهریه را دارد.

ترکیب مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

یکی از راه‌های خوبی که امروزه پیش پای زوج‌ها قرار گرفته است، ترکیب مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه است. بر این اساس زوجین می‌تواند مقداری از مهریه را به عنوان عندالمطالبه و بخشی از آن را به عنوان عندالاستطاعه مشخص کند. این روش باعث می‌شود تا هم زن به حق و حقوق خود برسد و هم مرد زیر بار مهریه سنگین نرود. البته در خصوص پرداخت مهریه قانون‌های زیادی تا به امروز وضع شده که در جهت احقاق حقوق هر دو طرف می‌باشد. یکی از سیاست‌های جدید قوه قضاییه نیز این است که قاضی به طور دقیق شرایط را مورد بررسی قرار داده و اگر تشخیص دهد که مرد توانایی پرداخت مهریه را به طور یکجا ندارد، آن را تقسیطی عنوان خواهد کرد.

انواع مهریه

مهریه انواع و اقسام مختلفی دارد که ما برای کوتاه کردن سخن و وارد نشدن به بحث های فقهی و حقوقی و با الگو گرفتن از عقدنامه و سندهای ازدواج به سه نوع از اقسام مهریه در ذیل اشاره می کنیم.

–  مهر المسمى (مقرر در عقدنامه ازدواج)

به مهریه ای که در عقدنامه های رسمی با توافق و رضایت زوجین و خانواده ها تعیین و ثبت شده است مهرالمسمی گفته میشود.

زن و مرد در تعیین میزان مهریه آزاد هستند و عملا هیچ گونه محدودیتی ندارند و می توانند هر مالی یا کاری را که دارای ارزش مالی است را به نفع زن به عنوان مهریه قرار داد. البته دیده می شود گاهی اوقات چیزهایی را به عنوان مهریه قرار داد که حتی پیدا کردن و خریدن جزئی از آن تقریبأ محال است مانند هزار رأس آهو که این سبب باطل شدن مهریه می باشد. البته باطل بودن مهریه موجب بطلان عقد نمی گردد.

– مهرالمثل (مهریه متعارف)

اگر در هنگام عقد چیزی به عنوان مهریه تعیین نشود و یا این که چیزی که برای مهریه قرار داده شود مجهول باشد زوجین می توانند پس از عقد با توافق هم آن را تعیین کنند مثلا یک دستگاه آپارتمان به عنوان مهریه بدون تعیین مشخصات و یا قیمت آن، مثل آن است که چیزی به عنوان مهریه تعیین نشده است چون آنچه که مهم است ارزش ریالی آن است که در این مثال فقط اشاره به آپارتمان شده است اما مشخصات کامل آن مثل متراژ و ارزش تقریبی آن و محل دقیق آن اشاره نگردیده است. چنانچه در زمان عقد مهری ه ای تعیین نشود و یا طبق مثال قبلی، مهریه مجهول باشد، اگر قبل از تعیین آن بین زن و مرد نزدیکی انجام شود زوجه (زن) اصطلاحا مستحق مهرالمثل می شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نحوه شکایت از قصور پزشکی

 مقدار مهرالمثل بر حسب جایگاه اجتماعی و شرافت خانوادگی زن با لحاظ سایر صفات او مانند تحصیلات، شغل و اوضاع و احوال او در مقایسه با نزدیکان و فامیل و افرادی که هم رتبه و هم شان او هستند تعیین میشود. برای مثال اگر یکی از دختران فامیل که از بسیاری جهات ویژگیهایی شبیه زنی که برای او مهریه تعیین نشده است، داشته باشد و مهر او متعارف باشد، همان مهر را ملاک برای تعیین آن قرار میدهند.

– مهر المتعه (با توجه به وضعیت مالی مرد)

اگر ازدواج میان زن و مرد از نوع دائمی باشد و در زمان عقد مهریه تعیین نشده یا مهریه مجهول باشد یا شرط عدم تعیین مهریه در عقدنامه ذکر شده، در صورتی که قبل از نزدیکی، طلاق واقع شود زن مستحق مهر المتعه است. برای تعیین میزان مهرالمتعه، برعکس مهرالمثل حال و شرایط و وضعیت مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته می شود. یعنی اگر دادگاه حکم به عدم امکان سازش (طلاق) صادر نماید در ضمن آن حکم به پرداخت مهرالمتعه از سوی مرد به زن میشود که دادگاه با تعیین کارشناس رسمی دادگستری و یا خود می تواند تحقیق لازمه را انجام دهد و با توجه به وضعیت واقعی مرد از جهت اقتصادی و درآمدی، مبلغی را از باب مهریه تعیین کرده و مرد را ملزم به پرداخت آن به زن جهت اجرای صیغه طلاق می نماید.

– مهرالسنه

در لمعه آمده است: اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله» تزویج کند مهریه قانونی او پانصد درهم است.

در شرح لمعه قیمت پانصد درهم را پنجاه دینار تعیین مى کند. در جاهاى دیگر آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعى طلا. علت آنکه به مهرالسنه شهرت یافته این است که این میزان مهریه ای است که رسول خدا«صلى الله علیه وآله» مهریه زنان خود و دخترش فاطمه (س) قرار داده اند.

شرایط مهریه

مهریه برای آنکه معتبر باشد باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از:

١- مالیت داشته باشد؛ یعنی چیزی که به عنوان مهریه تعیین می شود باید دارای ارزش مالی و منفعت اقتصادی باشد. مانند سکه، زمین، پول، سهام و یا آموزش هنری یا آموزش زبانی

۲- قابل تملک باشد؛ یعنی اولا مرد باید خودش مالک آن باشد و ثانیا این که مالکیت آن قابل انتقال به زن باشد مانند آپارتمانی که به نام مرد است. لذا اموالی مانند میادین و خیابانها یا اموال موقوفه را نمی توان به عنوان مهر قرار داد. چون مرد مالک آنها نیست.

۳- معلوم و معین باشد؛ معلوم بودن یعنی از لحاظ مقدار، جنس و اوصاف مشخص باشد مثلا صد سکه بهار آزادی یا چیزی که هم مقدار (تعداد) آن و هم جنس آن (طلا) و هم وصف آن (تمام بهار آزادی) مشخص و معلوم است. اما منظور از معین بودن این است که مجهول میان چند چیز نباشد چون باعث جهل شده و به منزله آن است که در عقدنامه مهریه ای تعیین نشده و زن بعد از عقد مستحق مهرالمثل میشود و نه مهر المسمى. بنابراین اگر مردی یکی از سه آپارتمان خود را به عنوان مهریه زن قرار دهد باید مشخصات آن را دقیقا بر اساس سند و محل وقوع آن بیان کند تا زن بداند که کدام یک از آپارتمانها متعلق به مرد است این باعث جهل می شود چون ممکن است آپارتمان ها از نظر قیمت و متراژ و موقعیت متفاوت باشند.

۴- در ملک زوج باشد؛ یعنی مهریه باید در زمان وقوع عقد متعلق به مرد باشد یا زمانی که زن مهریه خود را مطالبه می کند، مرد با پول و دارایی خود آنرا تهیه کند لذا اموال سرقتی یا غصبی نمی توانند به عنوان مهریه قرار گیرند.

حداقل و حداکثر میزان مهریه

برای تعیین مهریه حداقل و حداکثری وجود ندارد و زوجین می‌توانند با توافق هم مهریه را مشخص کنند. اما طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده اگر مهریه زن بیشتر از 110 سکه باشد، مرد موظف به پرداخت آن نخواهد بود؛ مگر این که از استطاعت مالی کافی برخوردار باشد. با این حال افرادی هم که از تمکن مالی برای پرداخت 110 سکه برخوردار نباشند، باید به زندان بروند.

پس 3 حالت برای پرداخت مهریه وجود دارد: حالت اول و دوم برای افرادی است که کمتر از 110 سکه یا دقیقا 110 سکه مهر دارند. مهریه این افراد باید به طور کامل پرداخت شود، وگرنه مطابق با قانون با آنها برخورد خواهد شد. حالت سوم شامل افرادی است که مهریه بالای 110 سکه دارند. در این حالت ابتدا باید عین 110 سکه به زوجه پرداخت شود. بعد از آن قانون دارایی‌ها و اموال مرد را مورد بررسی قرار داده و اگر تمکن مالی کافی در مرد دیده شد، ملزم به پرداخت مابقی مهریه خواهد بود.

ضمانت اجرای شرایط صحت مهریه

اگر مهر فاقد یکی از شراط صحت ذکر باشد باطل ولی عقد نکاح صحیح است . مثلا اگر مالی که به عنوان مهر تعیین شده مجهول یا نا معین باشد یا پس از عقد معلوم شود که در حین عقد وجود نداشته یا مالک مهر شخص دیگری بوده باشد و آن را تنفیذ نکند ، در این گونه موارد مهر باطل است ولی از آن جایی که مهر یک امر تبعی و فرعی است و از ارکان عقد نکاح به شمار نمی رود به صحت عقد نکاح لطمه نمی زند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

در صورتی که مهریه باطل شود شوهر چه مالی را باید به زن بدهد ؟ ماده ی ۱۱۰۰ قانون مدنی در این خصوص می گوید :«در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد ، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید .»

طبق این ماده اگر مهر المسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد زن مستحق مهر المثل است ، مهر المثل به معنای مهری است که بر حسب وضع شخصی ، خانوادگی و اجتماعی زن و با توجه به نزدیکان و امثال او تعیین می شود ، البته باید توجه داشت که با توجه به فقه امامیه و حقوق ایران مهر المثل زمانی بر ذمه ی شوهر قرار می گیرد که نزدیکی صورت گرفته باشد و صرف عقد موجب استحقاق آن نیست . و اگر مهر المسمی مال غیر باشد و صاحب مال آن را اجازه نکند زن مستحق قیمت یا مثل آن است .

مهریه اقساطی

اگر مرد نتواند مهریه زن را به طور یکجا بپردازد، می‌تواند با توجه به شرایطی که قاضی مشخص می‌کند آن را به طور اقساط پرداخت کند. مهریه اقساطی برای هر فردی بر اساس تعداد مهر و شرایط مرد متفاوت خواهد بود. در ابتدا فرد باید نسبت به پرداخت پیش قسط مهریه اقدام کند و سپس اقساط مهریه را در مهلت‌های مقرر پرداخت نماید.

هرچند که مهریه پشتوانه‌ای برای زن می‌باشد، اما بارها گفته شده که مهریه ضامن خوشبختی نخواهد بود. مهریه باید به طور منطقی و درست انتخاب شود تا موجب پایداری بیشتر زندگی زوجین شود. با انتخاب مهریه درست و به جا می‌توان از آسیب‌های اجتماعی بسیاری همچون به زندان افتادن مرد جلوگیری شود. بهتر است در هنگام عقد به تمکن مالی مرد دقت شود و بر اساس توانایی او مهریه را انتخاب کرد.

چه چیزهایی را نمیتوان مهریه قرار داد؟(شرایط صحت مهریه)

عدم تعیین مهریه در عقد ازدواج

طبق ماده ی ۱۰۷۸ قانون مدنی:« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد ، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین ، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .»

بنابر این در مورد ذکر نشدن مهریه در عقد نکاح یا شرط عدم مهریه ، زوجین می توانند بعد از عقد بر تعیین مهر موافقت کنند یا اینکه داور و یا داورانی را با توافق یک دیگر، برای تعیین مهر انتخاب کنند . و اگر قبل از توافق زوجین بر مهریه نزدیکی واقع شود زن مستحق مهر المثل است و اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه ، طلاق واقع شود زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود که با توجه به وضعیت دارایی و نداری مرد تعیین می شود .

تفاوت مهر المثل و مهرالمتعه در این است که در مهر المثل به وضعیت زن توجه می شود ولی در تعیین مهر المتعه وضعیت اقتصادی مرد در نظر گرفته می شود .

مهریه ی همسر دوم 

همان طور که گفته شد مهریه از حقوق زن در ازدواج است و از این حیث در تعیین و مطالبه ی مهریه بین همسر اول و دوم تفاوتی نیست ، در نتیجه همسر دوم هم مثل همسر اول می تواند با توافق زوج مهر المسمی تعیین نموده و یا در صورت عدم تعیین و تحقق طلاق مستحق مهر المثل یا مهر المتعه خواهد بود .

همسر دوم نیز می تواند درخواست مطالبه ی مهریه ی خود را از دادگاه داشته و دادگاه با بررسی درخواست و شرایط مرد ، حکم به پرداخت مهریه می دهد . در صورتی که هر دو زن به صورت همزمان درخواست مطالبه ی مهریه را بدهند دادگاه با رسیدگی به موضوع و در نظر گرفتن شرایط مرد ، حکم پرداخت مهریه ی هر دوی آن ها را صادر می کند . بنابراین مطالبه ی مهریه ی زن اول از دادگاه ، سبب ضایع شدن حق زن دوم نسبت به مهریه نخواهد بود .

مهریه در ازدواج موقت

علی رغم این که عقد موقت به نظر برخی از افراد جامعه امری ناپسند به شمار می آید اما قواعد آن به موجب متون فقهی در متون قانونی پیش بینی شده است .

بر خلاف عقد دائم که تعیین مهریه در آن ضروری نیست و زوجین می توانند بعد از عقد نیز نسبت به مهریه به توافق برسند ، در عقد موقت طبق ماده ی ۱۰۹۵ قانون مدنی ،تعیین مهریه یکی از ارکان عقد به شمار می رود و عدم تعیین آن سبب بطلان عقد می شود .

قابل به ذکر است که مهر المثل و مهر المتعه مخصوص عقد دائم است و در صورتی به زن تعلق می گیرد که مهریه تعیین نشده باشد و مرد قبل یا بعد از رابطه ی زناشویی بخواهد همسر خود را طلاق دهد ، اما از آن جایی که عدم ذکر مهریه در ازدواج موقت سبب باطل شدن عقد می شود ، لذا این دو نوع مهریه نیز به زن تعلق نمی گیرد .

علاوه بر این به موجب ماده ی ۱۰۹۶ قانون مدنی که بیان می دارد :« در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت بااو نزدیکی نکند . » ، اگر زن در طول مدت عقد موقت فوت کند یا رابطه ی زناشویی با مرد نداشته باشد ، باز هم مهر از بین نخواهد رفت .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نقش الگوی پاشیدن خون و آنالیز لکه های خونی برای اثبات وقوع جرم

در نهایت طبق ماده ی ۱۰۹۷ قانون مدنی  در خصوص این که شوهر در ازدواج موقت قبل از نزدیکی با زن ، تمام مدت نکاح را ببخشد و به رابطه ی زوجیت خاتمه دهد باز هم زن مستحق نصف مهریه است و مرد باید آن را بپردازد .

شرایط مطالبه مهریه

مهریه به دو طریق از زوج توسط زوجه قابل وصول است :

از طریق مراجعه به محاکم دادگستری

زن (زوجه) با طرح دعوا با دادن دادخواست به دادگاه خانواده مهریه خود را از شوهرش مطالبه می کند، چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه مهریه علاوه بر دو برگ دادخواست باید فتوکپی مصدق عقدنامه یا رونوشت آن ضمیمه دادخواست شود، طرح این دعوی تابع تشریفات دادگاه خانواده است.

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ میشود. هرگاه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را درخصوص مهریه می نماید و چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود، هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. درصورتی که شوهر در این مدت دین خود نپردازد، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

چگونگی محاسبه میزان مهریه 

هرگاه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول و پرداخت آن به توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:
متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.
در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. توضیح آن که شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه قضای قرار می دهد و فهرست این شاخص ها به دادگاه ها و ادارات ثبت ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید 

قبل از بخشنامه جدید، نحوه گرفتن مهریه به دو طریق بود. یکی از طریق دادگاه خانواده و دیگری از طریق اجرای ثبت. (اجرای ثبت اداره‌ای‌ است که هر مطالبه‌ای که مستند به سند رسمی باشد از جمله سند نکاح از طریق آن پیگیری می‌شود). اما طبق بخشنامه جدید زوجین نمی‌توانند مستقیم به دادگاه مراجعه کنند و ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام شود.
به این معنی که مطابق بخشنامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این صورت است که زوجین به دفترخانه‌ای که ازدواجشان در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست اجرائیه می‌کنند. اجرائیه صادر می‌شود و به آدرس طرف مقابل فرستاده می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود که مهریه را پرداخت کند که غالباً زوج در این مهلت مهریه را پرداخت نمی‌کند.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه می‌کند و درخواست تشکیل پرونده اجرایی می‌دهد. سپس از دارایی‌های زوج استعلام گرفته می‌شود تا مشخص شود دارایی دارد یا خیر. که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر می‌شود. وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نکرد راهنمایی می‌شوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به این ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست کرد.

 
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس