وکالت تام الاختیار چیست و چگونه است؟

0

وکالت و قرار دادن وکیل به عنوان نماینده یا نایب گزیدن شخصی برای انجام کارهای حقوقی،آن فردی که نایب یا نماینده کارهای حقوقی می شود را وکیل می گویند و به فرد که او را وکیل خود می گزیند هم موکل می گویند.

وکالت انواع متفاوت و زیادی دارد اما موضوع این مقاله وکالت تام الاختیار است که این نوع وکالت وکیل اختیار کامل را بدست می آورد یعنی همه ی اختیارات به دست او میباشد برای مسیله مورد نظر وکالت.

وکالت تام الاختیار ملک به طور معمول زمانی میباشد که ملک غیر منقول مورد نظر در حال حاضر نمی تواند سند رسمی داشته باشد در این صورت فروشنده در موضوع وکالت به شخص خریدار یک وکالت تام الاختیار می دهد که همه اختیارات ملک را شامل می شود و خریدار یا فرد وکیل در این جا اختیار دارد که ملک را به فرد دیگری بفروشند.

وکالت تام الاختیار 

با نظر به ماده ۶۵۶ قانون مدنی که به آن اشاره شده است وکالت عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب خود قرار می دهد. به عبارت دیگر، وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی اش را انجام دهد. در این میان نیز وکالت تام الاختیار نوعی وکالت به حساب می آید که طی روند آن وکیل برای هر یک امور معین شده نیاز به اذن موکلش ندارد و حدود اختیارات به صورت مطلق و کامل به وکیل واگذار می شود.

در واقع، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالتنامه تنظیمی بین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل واگذار کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به برخی امور داده شود. وکالتنامه های تام الاختیار عموما به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

اختیارات وکیل تام الاختیار

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که حتی در وکالت تام الاختیار نیز باید مجموعه اختیارات وکیل کاملا مشخص شود اعم از اختیار انجام امور مالی، اداری، حقوقی و.. حتی مراجعی را نیز که وکیل در آن ها حق اقدام دارد میبایست در قرارداد مشخص نمود و بنابراین فقط ذکر واژه تام الاختیار کافی نیست.

مدارک لازم برای وکالت نامه تام الاختیار

در نظر داشته باشید که به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل برای نوشتن وکالتنامه ضروری میباشد.

و موضوع وکالت اگر در مورد خرید و فروش ملک یا خودرو است، باید سند و مدرکی برای نشان دادن مالک بودن موکل را به همراه داشته باشید.باید به این نکته هم توجه داشته باشیدکه هر حقی قرار است از طرف موکل به وکیل داده شود،باید مدرکی معنی اثبات اینکه موکل ان حق را دارد، ارائه داده شود.

هزینه های وکالت تام الاختیار

معمولا دفترخانه ها هزینه ای که دریافت می کنند اینگونه محاسبه میشود:

-هزینه ای برای نوشتن وکالتنامه انها پرداخت میشود.
-هزینه ای در قبال اینکه چه نوع وکالتنامه ای را تنظیم می کنند به انها پرداخت میشود.

انواع وکالت تام الاختیار 

انواع وکالت تام الاختیار را در دو دسته جداگانه تقسیم بندی می شود:

  • وکالت تام الاختیار ساده: همان طور که از نام آن مشخص است در این نوع وکالت موکل می تواند هر زمانی که اراده کند وکیل خود را برکنار کند.
  • وکالت تام الاختیار بلاعزل: این نوع وکالت معمولا جهت مسائلی چون خرید و فروش ماشین یا ملک و موضوعاتی از این دست کاربرد دارد که در آن امکان برکناری و عزل وکیل وجود ندارد.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرار تامین خواسته

موارد کاربرد وکالت تام الختیار 

موارد کاربرد وکالت تام الختیار 

  • وکالت تام الاختیار فروش 

از مواردی که وکالت تام الاختیار در آن کاربرد دارد بحث فروش است که در آن فرد با وکالتی که به وکیل خود می دهد اختیارات فروش مانند فروش ملک و … را به او می سپارند.

  • وکالت تام الاختیار طلاق

از مواردی که فرد می تواند به دیگری وکالت تام الاختیار دهد بحث طلاق است. در این زمینه از آنجایی که در قانون حق طلاق به مرد داده شده است مرد به همسرش (زوجه) وکالت می دهد تا طلاق با شرایط مندرج در وکالتنامه بدون حضور او و از طریق انتخاب وکیل دادگستری خود صورت پذیرد.

به این ترتیب، با مقرر کردن حق طلاق از طرف مرد برای زن، زوجه باید و الزاما برای انجام عمل طلاق به یک وکیل دادگستری رجوع کند و برای مرد یک وکیل انتخاب کند که از طریق آن که نماینده مرد نیز محسوب می شود خود را مطلقه سازد .

  • وکالت تام الاختیار ارث

در این مورد ممکن است بعد از فوت مورث ،ورثه حین الفوت وکالت تام الاختیار برای انجام امور موروثی دهند که در این صورت اگر وکیل تمامی اموال را به ضرر دیگر ورثه منتقل کند وراث می توانند برای دریافت سهم الارث خود از شخص وکیل یا منتقل کننده شکایت کنند.

نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار داد این است که قانون گذار در انعقاد قراردادها محدودیتی از نظر تعداد طرفین قرارداد برای افراد در نظر نگرفته است. بنابراین، موکل می تواند امر وکالت را به یک نفر و یا دو نفر و یا حتی سه نفر و یا بیشتر وکالت دهد اما می تواند تعیین کند که این افراد به صورت منفرد و یا جمعی عمل کنند به گونه ای که هیچ کدام بدون دیگری حق عملی حقوقی در مورد عقد وکالت را نداشته باشد.

وکالت تام الاختیار در موضوع ملک

همانطور که می دانید وکالت تام الاختیار وکالتی میباشد که فرد موکل تمامی کارهای خود را به یک شخص وکیل بسپارد که در موضوع ملک هم می شود وکالت تام الاختیار به کسی داد تا هر مسیله ای است شخص وکیل به تنهایی انجام دهد.باید بدانید که وکالت تام الاختیار فقط برای همان روند فروش وکالتی نیست و ممکن است مالک به وکیل مدنی خودش وکالت تام الاختیار دهد که اموری که مرتبط به فروش است و به وسیله خود شخص مالک است انجام دهد.

مثلا وقتی ملکی در رهن است یا به حالت توقیف است در این موقع مالک یا فروشنده وکالت تام و بلاعزل می دهد که به طور حقیقی نوعی فروختن ملک است تا پس از این که ملزومات کار فراهم شد شخص خریدار تمامی امور را انجام دهد.

یک حالت دیگر می باشد که خود فرد مالک مال را به شخصی فروخته اما به یک نفر وکالت تام می دهد تا کارهای مربوط به فروش و دیگر اخذ ثمن و پول و همین طور انتقال سند را انجام دهد که در این صورت فرد وکیل کلیه اختیارات ناشی از فروش آن و دریافت ثمن و یا واگذاری ملک را دارد و می تواند به تهیه و تنظیم قرارداد برسد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی

در وکالتی که تام الاختیار است  و در مورد مسیله ملک میباشد گرچه تام الاختیار است اما ممکن است که به واسطه موکل یا وکیل به شکل عزل درآید به جز این که وکالت به صورت بلاعزل باشد که در این صورت عزل وکیل اتفاق نمیفتد.

کاربرد وکالت تام الاختیار ملک

استفاده از وکالت تام الاختیار در موضوعات مختلفی انجام می شود که بیشترین موضوع وکالت تام الاختیار ملک می باشد و همان طور که قبلا گفتیم امکان دارد بلاعزل باشد و یا به طور ساده انجام پذیرد البته در وکالت بلا عزل اختیار و حقی برای عزل وجود ندارد و اما در مسیله ملک بیشتر در فروش آن به طور وکالتی رایج است

وکالت تام الاختیار در امر طلاق نیز وجود دارد و همچنین موارد متفاوت دیگر.

اعتبار وکالت تام الاختیار ملک

از موضوعات موجب منتفی شدن وکالت، با نگاه به این که وکالت عقدی جایز میباشد عزل وکیل به واسطه موکل انجام می شود فقط در صورتی که وکالت بلاعزل باشد در این صورت موکل مجاز به عزل وکیل نیست مورد دیگری که موجب منتفی شدن وکالت می شود این است که خود شخص وکیل استعفا دهد. اگر روند موضوع وکالت را خود شخص موکل انجام دهد باز هم وکالت تمام می شود .برای مثال مالک به وکیل وکالتی را داده که ملک را به شخص الف بفروشد و همه امور مرتبط را انجام دهد کارهایی مثل تهیه و تنظیم سند رسمی و همچنین گرفتن پول آن. حال اگر فرد مالک پیش از وکیلش این امور را انجام دهد وکالت و موضوع آن منحل می شوند.

مورد قابل توجه دیگر این است که اگر فردی از طرفین مجنون شود وکالت منتفی میشود.

شرایط وکالت تام الاختیار و فسخ آن 

با امضا موکل پای قرارداد وکالت، تمام اختیاراتی که در قرارداد درج شده است به وکیل او واگذار می‌شود. البته مواردی هم وجود دارند که درصورت به وجود آمدن آن شرایط امکان فسخ قرارداد وکالت تام الاختیار برای طرفین وجود دارد.

اولین و مهم‌ترین شرطی که امکان فسخ قرارداد این وکالت‌نامه را سبب میشود، عزل وکیل توسط موکل او است. در وکالت ‌نامه تام الاختیار ساده، موکل هر زمانی اختیار آن را دارد وکالت‌نامه‌ای که به وکیل خود داده است را باطل کند البته این امر در وکالت ‌نامه تام الاختیار از نوع بلاعزل تا زمان پایان مدت زمان اعتبار این وکالت‌نامه امکان‌پذیر نیست.

به موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل نماید مگر آنکه حق عزل خود را ساقط کرده باشد. از سوی دیگر، وکیل هم اختیار دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد و دیگر وکالت را قبول ننماید.

طبق ماده 678 قانون مدنی وکالت به سه دلیل از بین می رود:

۱- عزل موکل: فرد موکل با اراده و اختیار خودش وکیل را عزل کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  کمیسیون و حق العمل کاری در حقوق تجارت ایران

۲- به استعفای وکیل: وکیل از ادامه وکالت برای موکلش استعفا دهد.

۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل:بر این اساس یکی از شرایطی که باعث از بین رفتن وکالت نامه می شود، جنون یا فوت یکی از طرفین می باشد.

بر طبق این موضوع، از آنجایی که فوت هر یک از طرفین باعث باطل شدن وکالت فی مابین می شود، پس وکالت تام الاختیار بعد از مرگ هم کاربردی ندارد و باعث باطل شدن وکالت نامه می شود.
ممکن است این روز ها با وکالتنامه هایی مواجه باشیم که در آن عنوان وکالت تام الاختیار پس از مرگ در آن قید شده است، ولی بایدآگاه باشیم که اینگونه وکالت نامه هایی اعتبار قانونی ندارند و در دادگاه نمی شود به آنها استناد کرد.

آیا وکالت تام الاختیار بعد از مرگ کاربرد دارد ؟

آیا وکالت تام الاختیار بعد از مرگ کاربرد دارد ؟

پرسشی که اکثر مردم با آن مواجه میباشند این است که آیا به وکالت تام الاختیار بعد از مرگ هم می توان استناد کرد؟ آیا فرد وکیل همچنان وکالت میت را برعهده دارد؟
جنون یا فوت یکی از طرفین وکیل یا فرد موکل می باشد. بر اساس بند678 قانون مدنی، بدلیل این که فوت هر یک از طرفین باعث باطل شدن وکالت فی مابین می شود، در این صورت وکالت تام الاختیار پس از مرگ هم استنادی ندارد و موجب منحل شدن وکالت نامه می شود.

انواع وکالت نامه تام الاختیار با توجه به شیوه تنظیم به موجب قانون

وکالت نامه تام الاختیار عادی:

این نوع وکالت نامه به صورت نوشته بین دو طرف و بدون حضور در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. و یک قرار داد غیر رسمی می‌باشد

وکالت نامه تام الاختیار رسمی:

در این نوع وکالت نامه طرفین در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به طور رسمی اقدام به تنظیم وکالت نامه نموده اند.

اعتبار وکالت نامه رسمی بیشتر از وکالت نامه عادی است.

 نمونه ای از وکالتنامه تام الاختیار 

موکل: نام .. …..نام خانوادگی….نام پدر …………شماره ملی…….شماره شناسنامه ………صادره ……. تاریخ تولد ………..

وکیل: نام :……..نام خانوادگی………..نام پدر ……شماره ملی……شماره شناسنامه ……..صادره……….تاریخ تولد…….

مورد وکالت: به صورت تام الاختیار ………………………..اختیارات وکیل ذکر می گردد

حدود اختیارات: ………………..

امضاء موکل: ……

توضیح فرم فوق : در ابتدای وکالت نامه مشخصات موکل و وکیل به طور کامل ذکر شده است سپس درباره مورد وکالت بحث شده و ذکر نوع وکالت  که در این جا تام الاختیار است اجباری می‌باشد سپس اختیارات وکیل مربوطه و حدود اختیارات وی  ذکر خواهد شد

در نهایت به امضای طرفین می‌رسد .

سوالات متداول در مورد وکالت نامه تام الختیار

وکالت تام الاختیار چیست ؟

 به عقدی که به سبب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب خود قرار می دهد گفته می شود.

اختیارات وکیل در وکالت تام الاختیار تا چه حدودی می باشد ؟

 در این نوع وکالت وکیل قادر به تصمیم گیری در مورد موضوع مربوط به وکالت خود بدون اذن موکل می باشد.

شیوه تعیین وکیل تام الاختیار چگونه است ؟

 بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران گرفتن وکیل بعد از مرگ ممکن نمی باشد.

1/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس