نظریه مشورتی شماره 7/99/620 مورخ 1399/05/29

0

سوال- به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 1398/1/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 30562/ت/49128 هیأت وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات ابطال شده است. در این راستا سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 22/98/200 مورخ 1398/3/13 موضوع ابطال معافیت را به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 آیا ابطال مصوبه هیأت وزیران قابل تسری به پرونده‌های مالیاتی با تاریخ‌ پیش از ابطال مصوبه هم می‌شود؟ آیا می‌توان از اشخاص حقیقی و حقوقی که از معافیت استفاده کرده‌ و دارای حق مکتسبه شده‌اند، مابه التفاوت مالیات را اخذ کرد؟

پاسخ- مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید». نظر به این‌که دادنامه شماره 86 مورخ 27/1/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت 49128 مورخ 15/2/1392 هیأت وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگری جز مالیات بر ارزش افزوده، به جهت خلاف قانون بودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف به ماسبق شدن ندارد؛ اثر ابطال نسبت به بعد از تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأی فوق‌الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یادشده برخوردار شده‌اند، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان مالیاتی مجاز به مطالبه مابه‌التفاوت مزبور نیست.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در خصوص چک
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس