نظریه مشورتی شماره 7/99/1202 مورخ 1399/08/24

0

سوال- آیا ابلاغ دادنامه قطعی که در راستای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 صادر شده الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ابلاغ آن از تکالیف دفتر دادگاه است یا دفتر اجرای احکام کیفری؟

پاسخ- اولاً، رأی صادرشده از دادگاه کیفری بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به اصل قابلیت تجدید نظرخواهی از آراء مذکور در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از حیث تجدید نظرخواهی تابع عمومات حاکم بر تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها است.

ثانیاً، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده و ابلاغ آراء دادگاه‌ها داخل در این وظایف نیست. هم‌چنین مستنبط از ماده 490 همین قانون که به موقع اجرا گذاشتن رأی کیفری را منوط به ابلاغ آن کرده و ابلاغ رأی امری متفاوت از اجرای آن محسوب می‌شود و نیز با عنایت به تبصره یک ماده 380 قانون یاد‌شده که ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان را از وظایف دفتر دادگاه دانسته است، بنابراین در فرض استعلام ابلاغ رأی صادرشده از سوی دادگاه در راستای اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از وظایف دفتر دادگاه صادر کننده رأی است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس