جدول کامل نرخ دیه در سال 1400

0

قوه‌ی قضائیه اعلام کرد نرخ دیه کامل (در ماه‌های غیرحرام) در سال 1400 شمسی، مبلغ 480 میلیون تومان است. این نرخ دیه‌ از ابتدای سال 1400 لازم‌الاجرا است. همچنین نرخ دیه در ماه‌های حرام (شامل محرم، ذی‌القعده، دی‌الحجه و رجب) 640 میلیون تومان است. جدول کامل نرخ دیه در سال 1400 را ذیلا مشاهده می‌فرمایید.

جدول کامل نرخ دیه در سال 1400
جدول کامل نرخ دیه در سال 1400

 

جدول کامل نرخ دیه در سال 1400

# عنوان مبلغ (تومان)
1 دیه کامل در ماه غیر حرام 480.000.000
2 دیه کامل در ماه حرام 640.000.000
3 یک دینار شرعی 480.000
4 یک درهم شرعی 48.000
5 یک نفر شتر 4.800.000
6 یک ده‌هزارمِ دیه کامل 48.000
7 یک‌هزارم دیه کامل 480.000
8 یک‌صدم (یک درصد) دیه کامل 4.800.000
9 نیم‌صدم (نیم درصد) دیه کامل 2.400.000
10 یک‌دهم درصد دیه کامل 480.000
11 دو دهم درصد دیه کامل 960.000
12 سه دهم درصد دیه کامل 1.440.000
13 چهار دهم درصد دیه کامل 1.920.000
14 پنج دهم درصد دیه کامل 2.400.000
15 شش دهم درصد دیه کامل 2.880.000
16 هفت دهم درصد دیه کامل 3.360.000
17 هشت دهم درصد دیه کامل 3.840.000
18 نُه دهم درصد دیه کامل 4.320.000
19 یک درصد دیه کامل 4.800.000
20 یک و یک‌دهم درصد دیه کامل 5.280.000
21 یک و دو دهم درصد دیه کامل 5.760.000
22 یک و سه‌دهم درصد دیه کامل 6.240.000
23 یگ و چهار دهم درصد دیه کامل 6.720.000
24 یک و پنج‌دهم درصد دیه کامل 7.200.000
25 یک و شش‌دهم درصد دیه کامل 7.680.000
26 یک و هفت‌دهم درصد دیه کامل 8.160.000
27 بک و هشت‌دهم درصد دیه کامل 8.640.000
28 یک و نه‌دهم درصد دیه کامل 9.120.000
29 دو درصد دیه کامل 9.600.000
30 دو نیم درصد دیه کامل 12.000.000
31 سه درصد دیه کامل 14.400.000
32 سه و نیم درصد دیه کامل 16.800.000
33 چهار درصد دیه کامل 19.200.000
34 چهار و نیم درصد دیه کامل 21.600.000
35 پنج درصد دیه کامل 24.000.000
36 پنج و نیم درصد دیه کامل 26.400.000
37 شش  درصد دیه کامل 28.800.000
38 شش و نیم درصد دیه کامل 31.200.000
39 هفت درصد دیه کامل 33.600.000
40 هفت و نیم درصد دیه کامل 36.000.000
41 هشت درصد دیه کامل 38.400.000
42 هشت و نیم درصد دیه کامل 40.800.000
43 نُه درصد دیه کامل 43.200.000
44 نُه و نیم درصد دیه کامل 45.600.000
45 ده درصد دیه کامل 48.000.000
46 نصف (یک‌دومِ) دیه کامل 240.000.000
47 ثلث (یک‌سوم) دیه کامل 160.000.000
48 ربع (یک‌چهارم) دیه کامل 120.000.000
49 خمس (یک‌پنجم) دیه کامل 96.000.000
50 چهارپنجم از یک‌پنجم دیه کامل 76.800.000
51 چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دومِ دیه کامل 38.400.000
52 یک‌پنجم از یک‌دهم دیه کامل 9.600.000
53 یک دوم از یک‌دهم دیه کامل 24.000.000
54 حارصه (یک شتر) 4.800.000
55 دامیه (دو شتر) 9.600.000
56 متلاحمه (سه شتر) 14.400.000
57 سمحاق (چهار شتر) 19.200.000
58 موضعه (پنج شتر) 24.000.000
59 هاشمه (ده شتر) 48.000.000
60 منقله (پانزده شتر) 72.000.000
61 ماءمومه (سی و سه شتر) 158.400.000
62 جائفه (ثلث دیه کامل) 160.000.000
63 دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می‌شود) 160.000.000
64 سیاه شدن صورت بدون جراجت- شش دینار 2.880.000
65 کبود شدن صورت (سه دینار) 1.440.000
66 سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) 1.440.000
67 سرخ شده اعضاء بدن (ربع دینار) 120.000
68 دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) 9.600.000
69 دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) 19.200.000
70 دیه جنین (دختر و پسر) که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است (صد دینار) 48.000.000
71 دیه جنین در مرحله‌ای که به‌صورت استخوان در آمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار ) 38.400.000
72 دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)- دیه کامل 480.000.000
73 دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)- نصف دیه کامل مردم مسلمان 240.000.000
74 دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر مشتبه باشد)- سه‌چهارم دیه کامل 360.000.000
75 دیه مضقه که به‌صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) 28.800.000
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1399.9.7

 

این مطلب توسط تیم تولید محتوای موسسه حقوقی رهپویان آتی‌نگر تهیه شده است. جهت مطالعه اخبار و اطلاعات حقوقی به‌روز، پیج اینستاگرامی رهپویان آتی‌نگر را دنبال کنید

 

3/5 - (2 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس