نحوه اثبات پاپوش

0

درست کردن پاپوش برای سایر افراد بر اساس قانون جرم محسوب میگردد و برای جرم پاپوش درست کردن ، مجازات تعیین گردیده است . اما مجازات جرم پاپوش درست کردن تنها در شرایطی قابل اعمال میباشد که اتهام پاپوش بودن ثابت گردیده باشد و دادگاه حکم به برائت داده باشد . از جمله شرایط ثابت کردن بی گناهی در پاپوش ، به کار بردن شهادت شهود یا ارائه هر سند و مدرک دیگر میباشد .

همگی ما اصطلاح پاپوش درست کردن برای دیگران ، به گوشمان خورده است و چه بسا خیلی از افراد که با شکایت توسط دیگران به جرمی محکوم می گردند ، در نخستین دفاعی که از خود ارائه می دهند ، بیان می کنند که برای من پاپوش درست کرده اند . البته پاپوش درست کردن برای دیگر افراد واقعا امکان دارد در عمل اتفاق افتاده باشد ؛ بدین معنی که فردی ، با مجموعه اقداماتی ، ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد .

چنانچه پس از بررسی های حقوقی مشخص گردد که آن شخص واقعا جرمی انجام نداده است و برای او پاپوش درست کرده باشند ، می تواند از شخصی که این اقدام را انجام داده شکایت کرد و او را به مجازات محکوم کنند . اما قبل از آن ، باید پاپوش بودن اتهامی که به وی زده شده است ، اثبات گردد . بدین ترتیب پرسش مهم این میباشد که طریقه اثبات پاپوش درست کردن یا شرایط ثابت کردن بی گناهی در جرم پاپوش چگونه میباشد ؟

برای جواب دادن به این پرسش ، در این مطلب نخست جرم پاپوش درست کردن برای دیگر افراد و مجازات آن را ارزیابی می کنیم و سپس به این پرسش جواب می دهیم که ثابت کردن پاپوش در پرونده های کیفری چگونه می باشد و در آخر نیز شرایط ثابت کردن پاپوش را ذکر خواهیم کرد .

جرم پاپوش درست کردن برای دیگران و مجازات آن

دشمنی و کینه ای که بعضا بین بعضی از افراد وجود دارد ، باعث میگردد که اعمال مجرمانه ای نسبت به یکدیگر انجام دهند که یکی از رایج ترین این رفتارها ، پاپوش درست کردن برای دیگران و اتهام زدن به دیگران بابت ارتکاب رفتاری است که در قانون مجازات اسلامی ، جرم تلقی شده است .

به طبع بسیاری از ما ، با اصطلاح پاپوش درست کردن برای سایر افراد و معنی آن آشنا هستیم ؛ اما نکته حائز اهمیت که در این مورد وجود دارد آن میباشد که پاپوش درست کردن برای دیگران ، علی رغم آنکه رفتاری بسیار ناپسند و قبیح میباشد ، در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری گردیده است و برای اشخاصی که دیگران را در معرض تعقیب کیفری قرار می دهند و به اصطلاح برای دیگران پاپوش درست می کنند ، مجازات تعیین گردیده است .

جهت آنکه با جرم پاپوش درست کردن برای دیگر افراد آشنا شویم ، بهتر میباشد مثالی در این خصوص ذکر کنیم . تصور کنید که فردی جهت دزدی به خانه ای می رود و آلات و ادوات جرم دزدی را در اتومبیل دیگری جاساز می کند و یا بعد از ضربه وارد کردن به دیگری ، چاقوی خونی را در لباس یا کیف یا خانه فرد دیگری قرار می دهد و همچنین جهت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی ، از موتور یا ماشین دیگری استفاده می کند .

این در حالی میباشد که همه آثار و نشانه های ارتکاب جرم ، امکان دارد باعث محکومیت کیفری فرد دیگری گردد و چنانچه وی نتواند پاپوش بودن این موارد را ثابت کند ، امکان دارد خودش به جرم دزدی ، ضرب و جرح یا حمل مواد مخدر دستگیر گردد و به مجازات محکوم شود . به همین علت ، اثبات بی گناه بودن در جرم پاپوش امری مهم میباشد که در بخش های بعد در خصوص آن توضیح خواهیم داد .

اما همانگونه که بیان کردیم ، بر اساس قانون مجازات اسلامی ، درست کردن پاپوش برای سایر افراد جرم میباشد و عنوان مجرمانه پاپوش درست کردن را میشود تحت عنوان جرم افترا مورد ارزیابی قرار داد . این افترا یا تهمت زدن به دیگران ، افترای عملی میباشد و بر عکس افترای لفظی که با تهمت لفظی زدن محقق می گردد ، با قرار دادن آلات و ادوات جرم در وسایل دیگری انجام می شود . بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی جرم پاپوش اینگونه تعریف شده است :

” هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌ گردد ، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌ و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می ‌شود ” .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات دخالت در امور پزشکی

بدین ترتیب در توضیح اینکه مجازات جرم پاپوش درست کردن برای سایر افراد چه میباشد ، میبایست بیان کرد که بعد از ثابت کردن پاپوش بودن و صدور رای مبنی بر اثبات بی گناهی فرد ، شخص مفتری ( یعنی فردی که برای دیگری پاپوش درست کرده است ) به مجازات حبس یا شلاق محکوم میگردد .

اثبات پاپوش در پرونده های کیفری به چه صورت می باشد

همانگونه که در بخش قبل توضیح داده شد ، پاپوش درست کردن برای سایر افراد جرم میباشد و چنانچه شرایط بی گناهی فرد اثبات گردد ، فرد مقابل به مجازات جرم درست کردن پاپوش یا همان افترای عملی محکوم می گردد . اما پرسش مهمی که امکان دارد مطرح شود آن میباشد که ثابت کردن پاپوش در پرونده های کیفری چگونه است ؟

خیلی از افرادی که به جرمی همانند دزدی متهم می شوند و آلات و ادوات جرم در وسایل آنان کشف می گردد ، ممکن است که در ضمن لایحه دفاعیه کیفری خود مطرح نمایند که ارتکاب سرقت کار آنها نبوده است و برای آنها پاپوش درست شده است .

اما نکته حائز اهمیت که در این خصوص وجود دارد ، آن میباشد که در این مرحله ، خود فرد میبایست پاپوش بودن اتهام وارده را ثابت کند و بایستی با ارائه اسناد و مدارکی که در ثابت کردن بی گناهی و پاپوش بودن اتهام تاثیر دارد را به دادگاه ارائه نمایند .

برای مثال ، چنانچه شخصی توسط دیگری به جرم دزدی متهم شده باشد ، بایستی ثابت کند که فرد دیگری آلات و ادوات مربوط به جرم یا اشیای به کار رفته را در خانه یا محل کار یا وسایل او قرار داده است و مالکیت وسایل پیدا شده ، اصلا متعلق به وی نمی باشد تا اینکه بتواند نسبت به جرم تهمت سرقت از خود دفاع کند .

به علاوه چنانچه اطلاع داشته باشد که چه شخصی برای وی پاپوش درست کرده است و این وسایل را در خانه او قرار داده است ، بایستی وی را معرفی نماید و با ارائه اسناد و مدارک لازم ثابت کند که وسایل متعلق به آن شخص است . یا اینکه شخص می تواند ثابت کند که این وسایل را بدون اطلاع شخص در منزل یا محل کار وی قرار داده اند و او اصلا از وجود چنین ابزار و ادواتی اطلاعی نداشته است .

در این خصوص، قادر است بدین امر اشاره نماید که فردی که برای او پاپوش درست کرده است ، نسبت به وی دشمنی داشته و با پاپوش درست کردن برای او ، قصد داشته تا وی را متهم نماید و به مجازات محکوم کند و در این کار ، با علم و خصومت شخصی برای وی پاپوش درست کرده است .

بعد از آنکه شرایط اثبات بی گناهی در پاپوش را ثابت کردیم ،دادسرا بعد از رسیدگی مقدماتی قرار منع تعقیب صادر میکند ، یا اینکه پرونده به دادگاه کیفری رفته و قاضی دادگاه بر اساس شرایط بی گناهی یا برائت متهم را احراز کرد ، با شکایت شخص ، مرتکب جرم پاپوش به مجازات محکوم می شود .

شرایط اثبات پاپوش

در بخش قبل ، در مورد آنکه ثابت کردن پاپوش در پرونده های کیفری چگونه می باشد توضیحاتی ارائه گردید که در ارتباط با شرایط ثابت کردن بی گناهی فرد در جرم پاپوش موثر هستند . به غیر از موارد ذکر شده ، در ماده 699 قانون مجازات اسلامی شرایطی در مورد جرم افترا یا پاپوش درست کردن مطرح گردیده است که در صورت وجود این شرایط بی گناهی می توان نسبت به جرم پاپوش ، اعاده حیثیت نمود و از آن شخص شکایت کرد .

نخستین شرط ثابت کردن پاپوش بودن ، آن میباشد که فرد به قصد اتهام زدن به دیگری ، وسایل و ابزارهای استفاده شده در صحنه جرم را که سبب ایراد اتهام به دیگری می گردد را در خانه، یا محل کار یا جیب یا محلی که متعلق به آن شخص است قرار داده یا آنها را مخفی کرده و به هر نحوی متعلق به آن شخص قلمداد کند که در اثر این امر ، شخص در معرض اتهام کیفری قرار گیرد .

بنابراین چنانچه این ابزارها جهت ارتکاب جرم نبوده و یا کشف شدن آنها سبب متهم شدن و تعقیب کیفری فرد دیگری نشود ، نمی توان این رفتار را پاپوش درست کردن نامید .به علاوه یکی دیگر از شرایط لازم جهت ثابت کردن پاپوش بودن ، آن میباشد که درست کردن پاپوش بایستی از روی علم و خصومت شخصی مرتکب صورت گرفته باشد ؛ بنابراین چنانچه این موضوع محقق نباشد ، نمی توان مرتکب را به جرم پاپوش درست کردن برای دیگری محکوم کرد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اجازه پدر در ازدواج موقت دختر باکره

جهت ثابت کردن پاپوش بودن اتهام وارد شده ، هر گونه دلایل و مدرک که در اختیار دارید ، مانند شهادت شهود یا سند و مدارکی که مشخص کند شما جرمی مرتکب نشده اید بایستی به دادسرا یا دادگاه ارائه گردد ؛به عنوان مثال با ارائه شهادت مبنی بر اینکه در ساعت انجام سرقت یا دزدی در آن محل حضور نداشته اید یا با ارائه فیلم دوربین مداربسته ثابت کند که فردی ، وسایل و ابزار سرقت را در منزل یا خودروی شما جاسازی کرده است .

به خاطر داشته باشید که در صورت مواجهه با افترای عملی یا پاپوش درست کردن ، می توانید از ادله اثبات دعوا در امور کیفری استفاده نموده و بی گناهی خویش را ثابت نمایید و فقط بعد از ثابت کردن شرایط بی گناهی در جرم پاپوش می توانید علیه فرد مزبور شکایت کیفری نمایید و اعاده حیثیت کنید تا او به مجازات جرم پاپوش درست کردن محکوم شود .

نحوه اثبات پاپوش
نحوه اثبات پاپوش

اعاده حیثیت چیست؟

بسیاری از افراد با اصطلاحی حقوقی تحت عنوان ” اعاده حیثیت ” به صورت اجمالی آشنا میباشند و اطلاع دارند که چنانچه نسبت سوء یا ناروایی به شخصی داده شده باشد ، وی می تواند به دادگاه مراجعه نموده و اعاده حیثیت کند که این اعاده حیثیت ،از لحاظ عرفی تحت عنوان ” اعاده شرف ” نیز شناخته شده است . معنی حقوقی اعاده حیثیت یا اعاده شرف نیز به مفهوم عرفی ذکر شده نزدیک میباشد .

در جواب به این پرسش که اعاده حیثیت چیست ، می توان بیان کرد که چنانچه فردی ارتکاب یک جرم را به دیگری نسبت داده باشد که این نسبت دادن ، با واقعیت مطابقت نداشته باشد ، یا چنانچه علیه دیگری مطالب غلط و دروغی بیان شده باشد به نحوی که حیثیت و آبرو واعتبار فرد دستخوش تغییر گردد ، آن فرد قادر است با انجام اقداماتی حقوقی ( طرح شکایت ) ، از خود رفع اتهام نموده و تقاضای مجازات شخصی را نماید که مطالب دروغ علیه او مطرح نموده است .

در کنار این تعریف کلی ، در بعضی قوانین نیز به معنی اعاده حیثیت اشاره گردیده است که ذکر آنها خالی از لطف نیست . گاهی علیه فردی در دادگاه حکمی صادر می گردد که این حکم حیثیت متهم را لکه دار میکند و بعد مشخص میگردد که قاضی اشتباه کرده است . در چنین مواردی ، طبق اصل 171 قانون اساسی باید از متهم اعاده حیثیت شود .

بر اساس اصل مذکور ، ” هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع ، یا در حکم ، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد ” که این اعاده حیثیت در مهلت خاص می تواند به شکل عذر خواهی ، جریمه نقدی و هر روش دیگری جهت اعاده حیثیت متهم باشد .

اما آنچه که به طور معمول از اعاده حیثیت برداشت می کنیم ، بین دو شخصی میباشد که احیانا با هم دشمنی دارند و یکی ، علیه دیگری اکاذیبی را نشر داده یا افترایی وارد می کند که حکم آنها در ضمن مواد 697 و 698 و 699 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است .

بر اساس اصل 697 قانون مجازات اسلامی ، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه ها یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به کسی امری را‌صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود ولی نتواند صحت آن مطالب را ثابت نماید ، به مجازات محکوم می شود . این جرم را معمولا تحت عنوان جرم افترا نامگذاری می کنند .

البته در مواردی که نشر یک امری اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند شخصی که بتوان ثابت نماید که آنچه به دیگری منتسب نموده صحت داشته است ، باز هم مرتکب به مجازات محکوم خواهد ‌شد ؛ چرا که اشاعه فحشا خودش یک جرم است و نباید موارد این چنینی در جامعه رواج پیدا کند .

علاوه بر افترا ( یعنی نسبت دادن ارتکاب جرم به دیگری ) ، در ماده 698 قانون مجازات اسلامی جرم دیگری تحت عنوان جرم نشر اکاذیب مطرح شده است که در صورت وقع این جرم نیز می توان علیه شخص شکایت کرد . بر اساس ماده مذکور :

هر کسی که به قصد ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ، به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا ، اکاذیب و مطالب دروغی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقیت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق این جرم ضرر مادی یا ضرر معنوی به دیگری وارد شود یا نه ، مشمول مجازات خواهد بود ؛ ضمن اینکه در صورت امکان ، باید اعاده حیثیت صورت گیرد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حمایت قانونگذار از اسناد هویتی

مجازات اعاده حیثیت کیفری چیست؟

در بخش قبل مهم ترین و شایع ترین مواردی که به سبب آنها فرد می تواند مبادرت به اعاده حیثیت نماید را ذکر کردیم . اما امکان دارد این پرسش پرسیده شود که حال چنانچه فرد اقدام به اعاده حیثیت نمود ، مرتکب به چه مجازاتی محکوم می گردد ؟ به عبارت دیگر ، مجازات اعاده حیثیت در امور کیفری چیست ؟

در جواب میبایست بیان کرد که در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های متفاوتی برای اعاده حیثیت کیفری تعیین گردیده است و بستگی به این دارد که چه جرمی اتفاق افتاده باشد . برای مثال چنانچه فردی طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مرتکب افترا شده و به صورت لفظی به دیگری جرمی نسبت داده باشد و قادر نباشد آن را ثابت کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا به یکی از آنها بر حسب مورد محکوم می شود .

ولی چنانچه جرم منافی عفت همانند لواط یا زنا را به دیگری نسبت داده باشد و قادر نباشد آن را در دادگاه ثابت کند ، بر اساس این ماده به مجازات جرم قذف که 80 ضربه شلاق است محکوم خواهد شد . اگر هم علیه دیگری امری را نشر دهد که اشاعه فحشا محسوب شود باز هم به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود ، هر چند انتساب آن را بتواند اثبات کند .

البته امکان دارد افترا به صورت عملی نیز باشد که این موضوع در ماده 699 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است ؛ به این صورت که هر کس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ابزارهای جرم را که موجب اتهام است در منزل ، جیب ، محل کار دیگری بگذارد یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل ، شخص مزبور مورد تعقیب کیفری قرار گیرد ، بعد از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت ، مرتکب به مجازات شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود ؛ مثل جرم تهمت دزدی .

در صورتی که اعاده حیثیت نسبت به نشر اکاذیب صورت گرفته باشد ، بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازاتی معادل دو ماه تا دو سال حبس و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . بر اساس ماده 700 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده که هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی و شفاهی شخص دیگری را هجو نموده و علیه او هجویه ای منتشر کند ، به مجازات حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود .

چگونه می توانیم اعاده حیثیت کنیم؟

حالا که با معنی اعاده حیثیت و مجازات هایی که امکان دارد در مورد آن اعمال گردد آشنا شدیم ، بهتر میباشد مقداری در خصوص طریقه اعاده حیثیت کیفری توضیح دهیم ؛ چه بسا افرادی که علیه آنان جرم افترا یا نشر اکاذیب انجام گردیده است این پرسش را مطرح نمایند که چگونه اعاده حیثیت کنیم ؟

جواب به این پرسش ساده میباشد ؛ فردی که تصمیم دارد علیه دیگری اعاده حیثیت کند ، نخست میبایست شکواییه ای تنظیم کرده و از دادسرا تقاضای رسیدگی کند . البته در حال حاضر جهت طرح شکایت اعاده حیثیت ، شاکی بایستی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک لازم شکواییه خویش را ثبت نماید . بعد از ثبت شکایت اعاده حیثیت در سامانه ، این شکواییه به دادسرای صالح ارجاع می گردد .

مقامات دادسرا نسبت به شکایت یک رسیدگی مقدماتی انجام می دهند و امکان دارد بعد از ارزیابی های اولیه قرار منع تعقیب صادر گردد ؛ بدین معنی که عمل متهم جرم نبوده و نمی توان اعاده حیثیت کرد . اما چنانچه شکایت را مقرون به صحت بدانند آن را برای رسیدگی اصلی به دادگاه کیفری میفرستند و در این شرایط ، قاضی دادگاه نسبت به شکواییه اعاده حیثیت رسیدگی و حکم صادر می کند و امکان دارد مرتکب را به یکی از مجازات های ذکر شده محکوم نماید .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس