مجازات قطع درخت

0

قطع به معنی بریدن و جداکردن است و در مورد محصولی به کار می رود که هنوز نرسیده باشد و دروکردن در مورد محصولاتی به کار می رود که رسیده باشد. مواد 684،685، 686 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، به جرایمی می پردازد که عمل ارتکابی علیه درختان و محصولات زراعی و باغات مربوط است.بنا به نظریات مختلفی که توسط اداره حقوقی دادگستری اعلام شده است، قطع درختان صرفنظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آنها بدون اجازه شهرداری جرم است.

گفتنی است ملاک تحقق این جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد. البته در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت بلا اشکال است

متن مواد یادشده به شرح زیر است:
 ماده 684: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان، باغ میوه، نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق 74 تا ضربه محکوم می شود.

 ماده 685: هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 ماده 686: هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات سنگین قطع درختان شهر

بحث اصلی مجازات قطع درختان متعلق به شهر، مربوط به ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات است که می گوید: هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که ابتدا در سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن با تغییراتی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ در آن داد، متن آن اصلاح شد و پس از سالها متن موجود آن در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

در ماده یک این قانون آمده است به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.

آنقدر متن این ماده گسترده و فراگیر است که تقریبا قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می شود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود. بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه بر جریمه ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می کند.

یعنی کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می کند را بپردازد.

هرچند در قانون، این مجازات به صورت واضح پیش بینی شده و به گفته محمدمهدی تندگویان عضو سابق شورای شهر تهران و نماینده وقت شورای شهر در کمیسیون ماده ۷، پرونده های متعددی در این باره تشکیل و به دادگاه ارجاع شده است، ولی ظاهرا حکم محکومیتی برای متهمان صادر نشده بود. اینطور که به نظر میرسد بازداشت عامل قطع درختان محله الهیه، جدی ترین پرونده ای است که یک نفر به اتهام قطع درختان شهر، از طرف پلیس بازداشت و به دادگاه معرفی شده است.

مجازات قطع درخت

مجازات قطع درخت و تهیه هیزم چیست؟

تهیه چوب و هیزم ، ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال ها در منابع طبیعی ملی ، توده های جنگلی ، بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است و متخلف حسب مورد به حبس و جریمه نقدی به حکم دادگاه صالحه محکوم می شود.

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب
ماده ۱-  به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر ، میادین ، بزرگراهها ، پارکها ، بوستانها باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر ، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است .ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد. . تبصره ۱-اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود. . تبصره ۲- مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود ، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.
 

قطع درختان در چه مواردی مجاز و غیرمجاز است؟

بسیار شنیده شده است که می‌گویند پاسداری از محیط زیست و مقابله با قطع درختان کار نهادهای دولتی است و از ما کاری ساخته نیست. البته سیاست گذاری‌های کلان در زمینه محیط زیست به عهده دولت‌هاست زیرا دولت‌ها از مردم مالیات می‌گیرند، همه‌ی منابع مالی و ثروت جامعه را در اختیار دارند و باید از میراث آیندگان محافظت کنند.

اما واقعیت این است که سهم شهروندان هم در این زمینه کم نیست؛ باید خودمان دست به کار شویم و به بزرگ‌ترین وظیفه خود جامه عمل بپوشانیم. آگاه ساختن مردم و گردهم آوردن آن‌ها در سمن‌های سازمان یافته محیط زیستی که هدفشان نجات طبیعت، محیط زیست و حیات وحش است، می‌تواند بزرگ‌ترین وظیفه هر شهروند در این راه باشد. با این حال، هستند کسانی که دست به قطع درختان با هدف رسیدن به منافع شخصی می‌زنند. گاهی هم به دلیل کم اطلاعی از مقررات و قوانین، قطع هر درخت را سودجویی تلقی و با آن برخورد می‌کنیم. اما در چه مواردی قطع درخت‌ها مجاز و چه زمان‌هایی غیرمجاز است؟ 

مجازات از بین بردن درختان در قوانین، مجازات نسبتاً سنگینی است. یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده مربوط به قانون مجازات اسلامی است که بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر  جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش بینی کرده است.

درختان سطح شهر اگر مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند و مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند در صورتی که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود.

براساس این قانون، برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.

تقریباً قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود. بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند.

برخی درختان شهر از سوی شهرداری صاحب شناسنامه و هویت شده‌اند. این را بدانید که برای جرم دانستن قطع درختان شهر، این که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد، شرط نیست و قطع درختان بدون شناسنامه هم جرم شناحته می‌شود. کسی که دست به این کار می زند را براساس قانون تا 6 ماه می‌توان روانه زندان کرد.

هر درختی که ظاهر خشکی دارد، لزوماً خشک نشده است. شهرداری برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به دیگر درخت‌ها و معبر در گام نخست نسبت به سربرداری درخت خشک شده اقدام می‌کند. 6 ماه زمان نیاز است تا مشخص شود درخت خشک شده است یا نه. در صورتی که درخت از محل سربرداری شده دوباره سبز شود زنده بودن درخت مشخص و از قطع شدن آن جلوگیری می‌شود.

عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغدیه گیاه می‌شود و همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل خشک شدن درختان است. به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود.

درختان خشک ممکن است به دلیل سقوط ناگهانی صدمات مالی و جانی را به شهروندان وارد کنند که در صورت بروز چنین شرایطی در گام نخست دلایل خشک شدن درخت بررسی می‌شود و در گام بعد، اگر کوتاهی صورت گرفته باشد با پیمانکار متخلف برخورد قانونی  می‌شود. اگر درخت بر اثر بروز آفت خشک شده باشد براساس رأی کمیسیون ماده 7 ، درخت خشک شده قطع و به جای آن در همان محل و از همان نوع درخت دوباره کاشته می‌شود.

اگر شاهد قطع درخت از سوی افراد چه در خیابان‌ها و حتی در املاک شخصی هستید می‌توانید موضوع را به شماره 137 اعلام کنید تا ماموران شهرداری به موضوع ورود کنند. درخت یا درختانی که در محدوده شخصی ملک افراد قرار دارد مورد حمایت ماموران شهرداری است و کسی حق ندارد آن قطع کند.

مجازات قطع درخت

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  وکالت دادن از خارج کشور چگونه است؟

افزایش ۲۵ درصدی جریمه قطع درختان در سال ۱۴۰۰

افزایش 25 درصدی جریمه قطع درختان و با اشاره به اینکه حفظ درختان به ویژه در آموزه های دینی ما از اهمیت خاصی برخوردار است،شورای شهر تهران در سنوات گذشته مصوبه ای مبنی بر تعیین جریمه برای قطع یا خشک کردن درختان با هدف ایجاد بازدارندگی، تعیین کرد.

 طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در صورت قطع یا خشکاندن درختان، مالک یا ذینفع موظف به پرداخت جریمه یا جایگزینی درخت است،در گذشته بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه درختان با گونه ها و محیط بن های مختلف، دارای ارزش اکولوژیک هستند و زمانی که یک درخت قطع یا خشک می شود به میزان ارزش اکولوژیکی که دارد، آسیب ایجاد می کند و فقدان آن میتواند تبعاتی به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد بر این اساس ارزش اکولوژیک درختان، مطالعه و در شورای شهر تصویب شد و طبق مصوبه مذکور عوارض تعیین شده لازم است سالانه به روز شود. لایحه ای که امروز در شورا مطرح شد نیز در همین راستا بود و  اخذ جریمه مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان برای سال 1400 مطرح ، به روز رسانی و تصویب شد.

 بر اساس محیط بن درختان بر پایه 10 سانتی متر تعرفه منظور شد به عنوان مثال به ازای هر درختی که محیط بن 20 تا 30 سانتی  متر دارد، 500 هزار تومان اخذ میشود و این ارقام متناسب با محیط بن آنها افزایش می یابد.

در بند دیگر مصوبه، ضریب سلامت در نظر گرفته شد؛ بر این اساس اگر مالک یا ذینفع در خشک شدن درخت مقصر نباشد و کمیسیون ماده 7 شخیص دهد و تأیید کند که خشک شدن درخت ناشی از آفت بوده، ضریب پایین تری برای اخذ جریمه در نظر گرفته می شود علاوه بر این طبق مصوبه امروز اگر جمع محیط بن درختانی که قطع می شوند 500 سانتی متر باشد، ضریب تجمیعی اعمال خواهد شد.

موضوع دیگری که در مصوبه قرار دارد این است که شهروندان یا ذینفعانی که عوارض سال 99 را تا خرداد 1400 پرداخت کنند مشمول افزایش نرخ عوارض در سال آینده نخواهند شد.

 اعضای شورای شهر تهران در جلسه خود، افزایش 25 درصدی میانگین عوارض قطع محیط بن درختان در سال آینده را به تصویب رساندند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس