مجازات فحاشی و تهدید

0

فحاشی و تهدید کردن یکی از جرایمی است که در قانون برای آن جزایی تحت نام مجازات فحاشی و تهدید در نظر گرفته شده است.

بر اساس آن چه که در قانون و عرف دینی وجود دارد، تهدید و فحاشی دارای مصادیق، مفاهیم و جزایی هستند که باید به شکل دقیقی بررسی شود.

در تعاریف عمومی فحاشی را نوعی نسبت ناسزا به فرد یا افراد تلقی می کنند. همچنین در رابطه با تهدید، این امر را ترس آفرینی در فرد یا افراد دیگر معنی کرده اند.

در این بخش ما قصد داریم به بررسی دقیق شرایط تهدید و فحاشی و همچنین جزای آن بپردازیم. از آنجایی که این موضوع در برخی جوامع جدی گرفته نمی شود، برای اطلاع دقیق از آنچه که فحاشی و تهدید تعریف شده است، تا انتهای این بخش همراه ما باشید.

مجازات فحاشی و تهدید بر اساس تعاریف

تهدید کردن به دلیل ماهیتی که در قبال آن، ترس در فرد یا افراد ایجاد می شود، مصداق واضح از یک جرم است. در واقع فردی که تهدید شده است، در بیم آن که مبادا گفته فرد تهدید کننده عملی شود، دچار تنش هایی می شود. ایجاد این گونه تنش زایی در قالب تهدید، از نظر قانون و شرع، مجازات سخت و بازدارنده ای خواهد داشت.

باید بدانید که مجازات فحاشی و تهدید کردن افراد همانند سایر جرائم، دارای عنصری است که در صورت تحقق می توان فرد تهدید کننده را تحت پیگیرد قانونی قرار داد. در ادامه بیشتر در رابطه با تهدید صحبت خواهیم کرد.

اما در رابطه با فحاشی، می توان کوچک ترین کلمه ای که مصداق توهین به هر فرد باشد را فحش تلقی کرد. البته که این موضوع دارای سطح و سطوح مختلف و متفاوتی است. فحاشی یا توهین همانند تمام جرائمی که می تواند علیه وضعیت جسمانی افراد سبب واکنش هایی شود، نوعی ستم و جنایت از لحاظ قانون محسوب می شود.

جرائم علیه اشخاص و شرافت آن ها، به نوعی جرائمی مصداق با آسیب روحی و روانی به حساب می آیند که می تواند موارد مداوا و درمان را برای شخص توهین شده بسیار دشوار و سخت کند.

به طور کلی برای آن که هر کدام از جرم های تهدید و فحاشی، تحقق یابد، سه رکن همزمان وجود دارد:

 1. رکن قانونی
 2. رکن معنوی
 3. رکن مادی

در ادامه به توضیح تعاریف دقیق هر کدام، با توجه به شرایط این جرائم و توضیح مجازات فحاشی و تهدید خواهیم پرداخت.

شرایط تهدید

تهدید در معنای لغوی به معنای ترساندن و هشدار شناخته می شود. از لحاظ حقوقی تهدید با عنوان وادار کردن فردی به ارتکاب جرم، گرفتن مال و ترساندن شخص به حساب می آید که جنبه های آسیب جانی، مالی، حیثیتی و غیره در بر خواهد داشت.

بنابر تعاریف بالا، از دیدگاه حقوقی:

 1. تهدید باید در مورد موضوعی معین باشد. به طور مثال گفتن جمله «به حسابت می رسم» نمی تواند دلیل واضحی برای نوعی از تهدید باشد، زیرا قابل ایجاد طرح شکایت نیست.
 2. واقعی و یا غیر واقعی بودن تهدید، تاثیری در عمل مجرمانه ندارد. یعنی فرقی نمی کند فردی تنها اقدام به تهدید کلامی کرده باشد و عملی صورت نگیرد. در هر صورت بنا بر تعریف، جرم رخ داده است.
 3. موثر بودن تهدید بنا بر تعاریف، بسیار مهم است. به این معنا که اگر تهدید انجام شده در فرد تهدید شونده، ترس و خوف ضررناک ایجاد نماید، تهدید به مراتب کلامی تا عمل می تواند تهدیدی موثر شناخته شود.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نحوه و چگونگی شکایت و گرفتن خسات از شرکت های باربری

به طور مثال اگر فرد معلول نخاعی، یک شخص سالم را تهدید به ضرب و جرح کند، تهدید او بلا وجه محسوب می شود.

باید بدانید که شرایط و ویژگی های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و غیره می تواند در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات فحاشی و تهدید تاثیر داشته باشد.

انواع تهدید

در موضوع مجازات تهدید ، یکی از موارد مهم، انواع تهدیدهای ممکنه است.

تهدید به انجام یک فعل یا یک کار، در واقع نظیر آن است که فردی را به زور و با اجبار فرد یا افرادی دیگر، وادار به عملی مجرمانه چون قتل، سرقت، حمل مواد مخدر، تهدید به رابطه نامشروع، جعل استاد و غیره کنند.

به طور کلی تهدید دارای دو نوع است:

 1. تهدید نفسانی: ترساندن فرد بنا بر وارد کردن آسیب بدنی به فردی دیگر از جمله اطرافیان و خانواده وی. مانند تهدید به قتل، تهدید به شکستن دست و پا و غیره.
 2. تهدید حیثیتی: ترساندن فرد بنا بر بردن آبرو با اعمالی چون افشای رازهای او، انتشار تصاویر خصوصی و غیره که معمولا هم با جرمی در قالب اخاذی همراه است.

در ادامه مبحث مجازات فحاشی و تهدید به شرایط فحاشی خواهیم پرداخت.

مجازات فحاشی و تهدید

شرایط فحاشی

فحاشی و توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خفت و خواری تعبیر شده است. بر اساس قوانین و شرع، توهین و فحاشی دارای اقسام گوناگونی است:

توهین ساده عبارت است از اهانت و خوار شمردن کسی که به رغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده ای برخودار نیست. از لحاظ قانون، این نوع فحاشی، غیر قذف شناخته می شود.

بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی که در سال 1375 مصوب شده است:

«توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»

در رابطه با مجازات فحاشی و تهدید برخی از صاحب نظران باور دارند که توهین به اشخاصی که در قید حیات نیستند نیز مشغول قانون ماده 608 می شود. اما برخی دیگر از صاحب نظران، با توجه به واژه «افراد»، ماده 608 قانون مجازات اسلامی را تنها مرتبط با افراد زنده می دانند.

بنابراین توهین به مردگان، در صورتی می تواند مشمول ماده 608 قرار بگیرد که آن توهین، عرفا بازماندگان شخص مرده را هدف قرار دهد. یعنی تنها در صورتی که توهین ایجاد بزه دیده کند، مشمول قانون 608 خواهد بود.

همچنین تبصره 2 ماده 30 قانون مصوب سال 1364 مطرح می کند:

«هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب‌ آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حقوق داوری در شرکت‌ های دولتی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری با تاکید بر خروج از اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

قذف چیست؟

در مبحث مجازات فحاشی و تهدید در رابطه با توهین، اصطلاحی تحت عنوان قذف وجود دارد.

بنا بر مصادیق قانونی، گفتن فحشی که متضمن نسب ناموسی ناروا به فرد یا افرادی باشد، قذف نیست.

در واقع بر اساس قانون چنانچه افرادی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند و شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم نرسد، عمل آنها قذف شناخته می شود و مستوجب مجازات هستند.

در حقیقت قذف به معنای نسبت دادن فحش و توهینی ناموسی است که اشاره به زنا یا لواط دارد. هر چند که فرد مورد نظر مرده باشد.

باید در نظر داشته باشید چه در صورت آن که فحش یا توهین، نمودی عملی داشته باشد مانند قذف، یا نداشته باشد و تنها نسبتی ناروا یا خوار کننده باشد، در هر صورت دارای مجازات است.

مجازات قذف، جز مجازات حدود اسلامی محسوب می شود و در صورت اثبات، فرد به بهای سنگینی موجب خواهد شد.

شرح دقیق مجازات جرم های فحاشی و تهدید

همانطور که جلو تر در بخش توضیح فحاشی گفته شد بنا بر قانون، مجازات فحاشی اگر مبتنی بر قذف نباشد، برابر با 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی است. طبق قانون و حدود اسلامی اگر اثبات شود که قذف صورت گرفته است، مجرم به 80 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در رابطه با مجازات فحاشی و تهدید افراد، در رابطه با جزای تهدید دیگران، بسته به نوع تهدید، مجازات گوناگونی در نظر گرفته شده است.

به طور کلی طبق ماده 668 قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگر را به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.»

همچنین مطابق با ماده 699 قانون مجازات اسلامی در رابطه با نوع دیگر تهدید گفته شده است :

«تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود.»

در تکمیل این بخش باید اضافه کنیم که بر اساس اطلاعیه برخی از خبرگزاری ها به نقل از ماده 609 قانون مجازات اسلامی، در رابطه با مجازات فحاشی و تهدید افراد، گفته شده است:

«هر کس به یکی از رؤسای قوای سه‌گانه یا معاونان رئیس جمهور یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

مجازات فحاشی و تهدید

نحوه شکایت به دلیل فحاشی و تهدید

به منظور شکایت از افرادی که توهین کرده اند یا تهدید انجام داده اند، برای آنکه به مجازات فحاشی و تهدید دیگران نائل شوند، فرد شاکی باید مراحلی را طی کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ قولنامه از طرف فروشنده

برای طرح شکایت ابتدا باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و شکایت خود را در معرض ثبت قرار دهید.

برای ثبت شکواییه نظیر تهید و فحاشی، لازم است مشخصات فرد تهدید کننده یا توهین کننده، محل وقوع جرم و نیز ادله طرح شکایت شامل شهود، پیامک، متن فضای مجازی و غیره را ارائه دهید.

پس از ثبت شکواییه، بر اساس محل وقوع، پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع داده می شود و تحقیقات به منظور بررسی صحت ادعا و ادله انجام خواهد شد.

با توجه به تشخیص دادیار، قرار مجرمیت برای متهم صادر می شود و از همین روی یک وثیقه برای وی تعیین شده و برای جلب دادرسی به او ارسال می شود.

در مراحل بررسی توسط دادیار، می توانید از یک وکیل کیفری یا یک مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

پس از بررسی های دادیاری، پرونده به دادگاه ارجاع می شود و در جلسه دادگاه بر اساس ادله شاکی و دفاعیات متهم، قاضی اقدام به رای مجازات فحاشی و تهدید خواهد کرد.

باید بدانید که پس از رای صادره از دادگاه در رابطه با جرائم مذکور، 20 روز به منظور اعتراض و تجدید نظر نیز تعیین خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، در مهلت مقرر شده، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده می شود.

پس از دادگاه تجدید نظر، رای قطعی به منظور تبرئه یا حکم مجازات فحاشی و تهدید دیگری، صادر خواهد شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع داده می شود.

نکات حقوقی در باب بررسی جزایی فحاشی و تهدید

در رابطه با مجازات فحاشی و تهدید دیگران، نکاتی اساسی از لحاظ حقوقی وجود دارد که در اینجا به عنوان حسن ختام این بخش شرح خواهیم داد.

 1. جرائمی چون تهدید و فحاشی به دیگران، با شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز می شود اما با گذشت شاکی، جنبه خصوصی جرم از بین می رود.
 2. چنانچه جرم تهدید همراه با جرائمی مانند اخاذی، توهین و غیره باشد، اشد مجازات در هر کدام از جرائم در نظر گرفته می شود. به این معنا که اگر فرد خاطی همزمان اقدام به فحاشی و تهدید کند، جرم های او، در نوع اشد مجازات، جزا داده خواهند شد.
 3. جرم تهدید از آن دسته از جرائمی است که در دادگاه نسبت به شاکی نیز با دید تردید، بررسی هایی صورت می گیرد. از این رو شاکی باید دلایلی بسیار محکم و کافی برای اثبات جرم در اختیار داشته باشد.
 4. در رابطه با تحقق مجازات فحاشی و تهدید باید بدانید که داشتن صدا یا فیلم ضبط شده، نمی تواند یک دلیل اصلی برای دادگاه محسوب شود. اما به طور اصطلاح از این موارد می توان به عنوان اماره برای آگاهی و علم قاضی به منظور تحقق جرم استفاده کرد.

پیشنهاد می کنیم برای اطلاع دقیق تر از مجازات تهدید و فحاشی با مشاوران حقوقی ما در رهپویان مهاجر مشورت داشته باشید.

2/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس