مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه

0

مقدمه تحت عنوان حق خانم بر گرفتن مهریه

پیش از پرداختن به  مبحث مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه لازم به ذکر است که :وقتی خانم مهریه خود را از آقا مطالبه می کند مرد موظف به پرداخت تمام مهریه به زن است . گرفتن مهریه حق خانم است و تحت هیچ شرایطی نمی توان این حق را از زن سلب کرد . معمولا خانم برای دریافت مهریه به یکی از مراجع صالح در پرداخت مهریه مراجعه می کند و مرجع صالح با صدور حکم پرداخت مهریه ، تکلیف موضوع را مشخص می کند . در اکثر موارد آقایون در این مورد اقدام به ادعای اعسار در پرداخت مهریه می کنند و می گویند که نمی توانند مهریه را به صورت یک جا پردازیم پرداخت کنند که در این صورت معمولا دادگاه مهریه را به صورت اقساط در می آورد . نحوه تقسیط مهریه در هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است . سوالی که در اینجا ایجاد می شود این است که اگر آقا اقساط مهریه را پرداخت نکند ، تکلیف چیست ؟ ما در این مقاله به بررسی حکم عدم پرداخت اقساط مهریه میپردازیم.

حکم عدم پرداخت اقساط مهریه

 

در صورتی که دادگاه مهریه را برای آقا تقسیط کند ، مرد با مهریه را در هم قسطی که تعیین شده است پرداخت کند . برای مثال در صورتی که روز دوم ماه حکم صادر شده است ، مرد باید دوم هر ماه به اداره اجرای احکام دادگاه مراجعه کند و سکه را تحویل دهد و رسیدی را که حاکی از پرداخت سکه است را امضا کند . مهریه قسط بندی شده ، هنگام ثبت طلاق ، در دفترخانه ثبت می شود و دفتردار به تعداد اقساط مهریه به خانم و آقا رسید می دهد . در صورتی که آقا بیشتر از 3 قسط را پرداخت نکند ، مهریه از حالت قسط بندی شده خارج می شود و حال می شود . در مقاله حال شدن مهریه در این باره مفصل صحبت کردیم و گفتیم مهریه حال ، مهریه ای است که دریافت آن نیاز به طی زمان خاصی ندارد و زن حق دارد هر زمانی که خواست ، آن را مطالبه کند . در این شرایط اگر آقا بعد از دریافت احضاریه همچنان از پرداخت اقساط مهریه خودداری کند و درخواست اعسار هم ندهد ، خانم می تواند حکم جلب آقا را بگیرد . بنابراین آقایون باید در پرداخت اقساط مهریه خود دقت کنند و آن را با سهل انگار پشت گوش نیاندازند . ضمن اینکه در صورتی که خانم در زمان درخواست مطالبه مهریه اموالی را برای توقیف معرفی نکرده باشد ، در شرایطی که مرد از پرداخت اقساط مهریه خودداری می کند ، اقدام به توقیف اموال مرد برای مهریه کند . 

بنابراین آقایانی که واقعا توانایی مالی پرداخت اقساط مهریه را ندارند ، می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه ، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه بدهند

با توجه به این نکته که «مهریه از نظر قانون عندالمطالبه و دین ممتاز است»، شاید برای هر دو طرف دعوای این سوال پیش بیاید که چگونه این مساله با عدم پرداخت مهریه و اعسار و تقسیط مواجه می‌شود و چرا قانون درباره چنین دین مهم و حساسی اقدام به پذیرش قسط می‌کند؟ بـرای ایـن سوال می‌توان دلایل حقوقی فراوانی را ذکر کرد، اما شاید دلیل ساده‌اش این باشد که اگر قرار بــر رعــایــت مــاده 2 قـانـون اجـرای محکومیت‌های مالی که به موجب آن مردان ناتوان در پرداخت مهریه به زنــدان مــی‌افـتـنـد بـاشـد، احـتـمـالا زندان‌های کشور به جای پذیرش اراذل و اوباش، دزدان، افراد مخل امنیت اجتماعی و… باید میزبان مردانی باشد که همسران آنها مطالبه مهریه کرده‌اند اما چون قانون کارهای مهم‌تری هم دارد، در صورت اثبات این مساله که مرد توان پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد، مبلغ مهریه به شکل اقساط از او دریافت می‌شود.

حکم عدم پرداخت اقساط مهریه

زندانی بودن مرد در اغلب موارد نه‌ تنها کمکی به حل مشکل زن نمی‌کند بلکه مشکلات دیگری را نیز برای هر دو طرف به وجود می‌آورد. به این ترتیب قانون با در نظر گرفتن شرایط خاصی این امکان را فراهم کرده که قاضی با رسیدگی به وضعیت مالی مرد و با اثبات ناتوانی او در پرداخت مهریه به صورت یکجا  اعسار او را بپذیرد و حکم به  تقسیط مهریه بدهد.

اعسار  از پرداخت مهریه حکمی ‌موقتی است.

حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف 110 سکه

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا سقف 110 سکه باشد، وصول آن مشمول قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مرد موظف به پرداخت است.زن براساس قانون می تواند بدون توجه به تمکن مالی مرد این میزان مهریه را مطالبه کند  و در صورت عدم پرداخت مهریه  دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند.

هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا تمکن مالی زوج، ملاک پرداخت خواهد بود و در صورت عدم توانایی مرد و عدم پرداخت مهریه ، مهریه بیش از 110 سکه حبس ندارد و مطابق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی با زوج رفتار خواهد شد. تعیین سقف 110سکه برای وجه کیفری مهریه موضوعی است که ابتدا در مجلس هشتم به تصویب رسید با این هدف که اگر بین زوجین اختلافی به وجود آمد و نهایتا منجر به طلب مهریه شد و زوج از مهریه امتناع کرد، تنها تا سقف 110 سکه بتوان برای بازداشت او اقدام کرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

مهریه عندالمطالبه است و زن می تواند در هر زمانی آن را از شوهر خود مطالبه نماید و مرد نیز موظف به پرداخت آن است. شواهد جامعه ما نشان داده بدون در نظر گرفتن استثنائات، زنان (ایرانی) زمانی اقدام به مطالبه مهریه خود کرده اند که در صدد جبران تضییع حقوق خود بر آمده اند.

نمونه لایحه دفاعیه زوج

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 249 دادگاه خانواده مجتمع قضایی یک تهران

با سلام 

احتراماً درخصوص پرونده به شماره بایگانی ….. در مقام دفاع از

موکل و پاسخ به لایحه وکیل محترم خوانده مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند ؛

1- موکل به موجب پرونده به شماره بایگانی ….. خواهان صدور حکم طلاق گردیده است و نظر به تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده و در جهت تعیین تکلیف نحوه پرداخت مهریه زوجه و به سبب عدم توان پرداخت یکجای  مهریه مبادرت به ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تحت کلاسه پرونده حاضر، نموده اند که با وجود نص صریح و تجویز روشن ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 و نیز رویه قضایی در این خصوص، نسبت به پذیرش اعسار، دلیل اجتهاد خوانده اعسار در مقابل این نص در بند اول لایحه دفاعیه خود معلوم نیست!

2- وکیل محترم خوانده در لایحه خود به اصطلاح به جرح شهود موکل پرداخته اند این در حالی است که شهود معرفی شده واجد کلیه شرایط قانونی بوده و هیچ اشکالی در این خصوص وجود ندارد و خوانده هم نتوانسته ایرادی به شهود وارد کند و صرفاً با معرفی چند شاهد تلاش نموده خلاف اظهارات آنها را القاء کند ! نکته حایز اهمیت این است که اتفاقاً شهود خود زوجه فاقد شرایط ادای شهادت می باشند چرا که آقای حمید …. (بردار رضا و زهرا ….) و نیز آقای رضا …. (یکی از شهود) مدتی طولانی است با خانواده موکل دعاوی متعدد کیفری و حقوقی دارند و دشمنی آن خانواده با خانواده موکل روشن و واضح است. در این خصوص اگر حضرتعالی لازم بدانید، دلایل و سوابق این عداوت ارائه خواهد شد.آخرین دعوایی که بین طرفین وجود داشته و هم اکنون هم در جریان است، دعوای مطروحه در شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران علیه پدر موکل به شماره کلاسه …… با موضوع مطالبه وجه مطرح است که این خود گویای این عداوت و کینه طرفینی است که وجود شرایط ادای شهادت را با تردید اساسی مواجه می کند و نیز سرکار خانم الهام سادات …. که متأسفانه خود را شاهد معرفی نموده و ادای سوگند کرده است، به اظهار خود شاهد هیچ امری نبوده بلکه نقل قول از همسر خود نمودند و این در حالی است که موکل نه تنها ایشان بلکه همسر وی را نیز نمی شناسند و تمامی گفته های او کذب محض است و در روز ادای شهادت برای اولین بار موکل و مشارالیها یکدیگر را ملاقات کرده اند. این شخص چطور می تواند از دارایی، وسیله نقلیه، میزان اجاره بها و … مربوط به زندگی شخصی موکل مطلع باشد جز آنکه به وی تلقین و آموزش داده شده باشد ! و جزء آنکه به هر دلیلی (احتمالاً طمع مالی یا تبانی با خوانده) حاضر به ادای شهادت دورغ در جهت منافع دوست صمیمی خود (خوانده) کرده باشد.همچنین بنا به اظهار موکل آقای رضا ….(یکی از شهود) دارای سوابق متعدد کیفری بوده و سابقه محکومیتهای متهدد کیفری و حبس دارد.

3- وکیل محترم زوجه در جایی از لایحه خود به شرکت موکل و سهم اعظم و سمت ایشان در شرکت موکل و غیره اشاره می نمایند و آن را دلیل توان مالی موکل قرار می دهند در حالی که در جلسه رسیدگی صراحتاً بیان می نمایند که این شرکت صوری است و هنگامیکه قاضی محترم از ایشان با تأکید سئوال می پرسند، که یعنی کاغذی است می فرمایند بله! واضح است که ایشان خود نمی دانند و مطمئن نیستند که وجود شرکت و سهامدار شرکت بودن موکل دلیلی به ملائت موکل شده است یا خیر.

4- در جایی از لایحه خوانده به تحقیق از کسبه محل اشاره شده، چطور تحقیق کلانتری از کسبه محل می تواند گویای توان مالی موکل باشد؟! مگر کسبه محل از میزان دارایی یکدیگر به این اندازه اطلاع دارند که می گویند درحد عالی است؟! و کسبه محل چطور می دانند موکل معاملات را برای خود و به نام خود صورت می دهد؟! و چطور تعریف ایشان می تواند حکایت از تاجر بودن یا نبودن فردی داشته باشد مگر قانون تجارت با تعریف تاجر و امور تجارتی تکلیف را روشن ننموده است؟! مگر احراز تاجر بودن را به تشخیص کسبه محل واگذاشته است؟! ریاست محترم دادگاه، همانطور که استحضار دارید در هیچ یک از قوانین کشور شریک شرکت تجاری بودن به فرد وصف تاجر را اعطا نمی کند و به عبارت اخری در جایی که اعمال تجاری تعریف شده اشاره به شراکت در شرکت تجاری نشده است (ماده 1 و2 قانون تجارت).

5- علامت تجاری که خوانده از آن سخن می گوید و روزنامه رسمی که بدان استناد می نماید مربوط به سال 1392 است و این در حالی است که پس از این تاریخ این علامت تجاری به نام شرکت شده است و از مالکیت موکل خارج گردیده است که البته این امر قابل استعلام است.

6- وکیل محترم خوانده از استعلامهای به عمل آمده از بانکهای مختلف سخن به میان می آورند این در حالی است که در یک برگه با قلم و دستخط خود با استفاده از عنوان گردش مالی، حسابهای موکل را اعلام می نمایند، در صورتی که موکل حتی در تمام طول زندگی خود هم به اندازه موجودی یکی از این حسابها عایدی و درآمد نداشته است. مگر ممکن است که جواب استعلام بدین شکل ارائه گردد و نکته حایز اهمیت دیگر نیز آنکه موجودی حسابهای بانکی موکل و تراکنش های انجام شده از طریق آن حساب، در جلسه رسیدگی تقدیم حضور گردیده است.

7- دریافت دسته چک اگر چه که نیاز به حساب جاری دارد ولی نیاز به فعال بودن حساب در سطح گسترده ندارد و جدای از آن این امر به معنای نبودن یا بودن موکل آنطور که در لایحه وکیل

محترم خوانده مطرح شده نمی باشد و همانطور که حتما حضرتعالی هم استحضار دارید امروز حتی یک پیک موتوری و کارمند ساده هم ممکن است دسته چک داشته باشد.

8- موکل در دفتر کار برادر خود واقع در منطقه بازار تهران اشتغال دارد و نه سرقفلی و نه مالکیت هیچ ملکی به نام ایشان نیست، که این امر نیز از اداره ثبت اسناد و املاک کشور قابل استعلام است.

9- موکل طی سالیان اخیر به هیچ عنوان کالایی وارد ننموده است و این امر نیز قابل استعلام از اداره گمرک می باشد.

10- موکل فاقد وسیله نقلیه شخصی است که این امر نیز قابلیت استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی را دارا می باشد کما اینکه در پرونده طلاق پاسخ استعلام راهور در اوراق پرونده موجود است.

11- وکیل محترم خوانده علی رغم کلیه دفاعیات و مطالب متناقض مطروحه درنهایت خود از کلیه آنها صرف نظر نموده و تقاضای اعسار موکل را خواستار شدند و در انتهای لایحه خود، فرمودند: «با توجه به اینکه صرف نظر از تاجربودن خواهان محترم و ملائت ایشان مطابق دلایل فوق محرز است لذا تقاضای خواسته اعسار ایشان را از آن مرجع محترم دارم

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  بررسی نقش عرف در حقوق بین الملل

فلذا با عنایت به کلیه مراتب فوق و با توجه به بالا گرفتن دعوای زوجین و اینکه ادامه این زوجیت جز به تنش و اصطکاک بیشتر و فرسایش روح و روان زوجین و تأثیر منفی این اختلافات روی فرزند نوجوان مشترک زوجین، منجر و منتج نخواهد شد و نیز با نظر به پذیرش صریح خوانده در لایحه تقدیمی، تقاضای صدورحکم به قبول اعسار موکل و تعیین اقساط عادله از محضر عالی مورد استدعاست.

باتشکر و تجدیداحترام

طلاق توافقی همانطور که می دانید توافق زوجین در خصوص مهریه در رای دادگاه درج می شود و بسیار شایع است که بعضی از زن و شوهر ها که تمایل به جدایی از طریق طلاق توافقی دارند تمام یا قسمتی از مهریه را خودشان تقسیط می کنند مثلا با هم توافق می کنند که ۵۰ سکه به صورت هر ماه یک سکه بعد از طلاق از سوی زوج به زوجه پرداخت شود اما همیشه از ما سوال می شود که ضمانت اجرای آن چیست؟ اگر زوج اقساط توافق شده را پرداخت نکند زوجه چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

باید توجه داشته باشید که هر گاه در رای طلاق توافقی پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه در اقساط معین توافق شده باشد در هنگام ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق، سر دفتر قبوض اقساطی صادر می کند یعنی به تعداد اقساط مهریه باقی مانده قبض صادر می کند و زوج آن ها را امضاء می کند و تحویل زوجه می شود. اگر زوج ۳ قسط از آن ها را نپردازد اصطلاحا مهریه باقی مانده حال می شود و زوجه می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده تمام آن را مطالبه کند به عبارت دیگر توافق زوجین با نپرداختن ۳ قسط از مهریه از بین می رود و مهریه باقی مانده به حالت اولیه خود باز می گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیا توهین به مقدسات جرم است ؟

همینطور است فوت شوهر در این مدت، به این صورت که با فوت شوهر مهریه تقسیط شده باقی مانده حال می شود و زن می تواند از محل ما ترک (ارث) شوهر سابق مهریه خود را وصول نماید.

یکی از معضلات اجتماعی که این روزها اکثر جوانان با آن رودرو هستند، مساله پرداخت مهریه های سنگینی است که در زمان ازدواج متعهد به پرداخت آن شدند. براساس قانون، می توان به طور همزمان با ارائه دادخواست مطالبه مهریه، قرار تامین خواسته از دادگاه را درخواست کرد.

البته ناگفته نماند که طرف دعاوی می تواند قبل از نقل و انتقال اموال دعوی، از دادگاه درخواست توقیف اموال را نماید. روش کار بدین صورت است که اموال در ابتدا توقیف شده و بعد از اطلاع طرف مقابل، دادگاه برای وی دادخواست مهر تعیین می کند. البته باید دقت کرد که چنانچه در طی ده روز از زمان صدور قرار تامین خواسته، توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، در صورتی که دادخواست اصلی مطالبه تایید نشود، زوج می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، اموال خود را از توقیف خارج کند.

راه های اثبات فرار از دین مهریه چیست؟

راه های اثبات فرار از دین مهریه چیست؟

 

در این جا می خواهیم به بررسی روش های اثبات فرار از دین مهریه زوج بپردازیم. برخی از زوج ها برای فرار از پرداخت مهریه به همسر، به صورت صوری اموال خود را به به نام فرد دیگری می کند تا اموال خود را حفظ کند

اما در اینجا به بررسی اینکه زوجه چگونه می تواند صوری بودن معاملات را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صوری را از دادگاه بگیرد، می پردازیم. البته در برخی از شرایط برای جلوگیری از فرار پرداخت مهریه می توان قرار تعقیب کیفری را برای زوج ترتیب داد.

البته ناگفته نماند در صورتی که بعد از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، معاملات صوری توسط فرد انجام شود، صوری بودن تمامی معاملات بر دادگاه محرز بوده و به عنوان فرار از پرداخت مهریه تلقی می شود.

البته در برخی از شرایط ممکن است معاملات برای فرار از معاملات انجام شود، اما نتوان صوری بودن آن را توجیه کرد.

به عنوان مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک قولنامه و با حفظ تمامی شرایط با گرفتن یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در مقابل واگذاری زمین و همچنین اهلیت طرفین معامله، انتقال می دهد. در این شرایط اگر معامله بعد از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن بسیار سخت خواهد شد.

البته تحت این شرایط فرد می تواند از دادگاه درخواست نماید که زوج سند رسمی انتقال زمین به خریدار را به دادگاه ارائه نماید. در چنین شرایطی اگر زوج نتواند سند لازم را به دادگاه ارائه نماید، حکم فرار از پرداخت مهریه صادر خواهد شد. در صورتی که زوج، انتقال اموال را به اقوام درجه یک یا دوستان نزدیک انجام دهد، اماره ای است که برای تکمیل علم قاضی تاثیر بالایی داشته که از اعتبار چندانی برخوردار نیست.

اما به صورت کلی، اینگونه می توان گفت که با بهره گیری از تجربه های وکیلان مجرب در این زمینه، بهترین راه برای انتقال اموال توسط زوج، با درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است.

البته این نکته را باید در نظر داشت که با توجه به رسمی بودن مهر تعیین شده در سند ازدواج، زوجه می تواند نسبت به درخواست مهریه خود از دادگاه بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی اقدام نماید. دادگاه بعد از دادخواست زوجه، می تواند معادل مهریه را از اموال زوج توقیف نماید.

 

در این حالت است که زوح نمی تواند اموال خود را به دیگری انتقال دهد، زیرا هر گونه نقل و انتقال به دیگران از نظر دادگاه کاملا غیر قانونی است. باید برای انتقال هر گونه نقل و انتقالی باید از مراجع قضایی استعلام گرفته شود تا مشخص گردد تا ملک مورد انتقال، توقیف و بازدداشت نشده باشد.

کدام یک از اموال شوهر برای مهریه قابل توقیف نیست؟

این نکته را باید در نظر داشته باشید که برخی از اموال همسر برای پرداخت مهریه، قابل توقیف نیست. چنانچه با شکایت همسر این اموال توقیف شود، زوج می تواند آنها را از حالت توقیف خارج کند. این اموال که در اصطلاح حقوقی به آن مستثنیات دین نیز گفته می شود که بر اساس ماده 24 قانون محکومیت های مالی، این اموال عبارتند از:

  1. منزل مسکونی
  2. اثاثیه مورد نیاز زندگی
  3. آذوقه موجود به قدر احتیاج
  4. کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی
  5. وسایل و ابزار کار کسبه کشاورزان و پیشه وران
  6. تلفن مورد نیاز زوج
  7. اجاره بهایی که زوج از آن کسب درآمد می کند
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس