مجازات صحنه سازی تصادف

0

با ترویج و فرهنگ سازی استفاده از بیمه برای تصادفات وسایل نقلیه، در کنار تاثیر مثبتی که در روند تصادفات گذاشته است سبب سوء استفاده بعضی شده و برخی اشخاص با صحنه سازی و تصادف های ساختگی در پی اخذ خسارت از بیمه می باشند. متاسفانه در بررسی و تحلیل این مساله از منظر حقوق این اشتباه متداول وجود دارد که آن را نوعی اخاذی و کلاهبرداری می دانند و اما قانون حاکم بر این کلاهبرداری قانون بیمه شخص ثالث میباشد که به طور صریح به این مساله پرداخته و برای آن کیفر یا مجازاتی تعیین کرده است.

آیا صحنه سازی تصادف یا تصادف ساختگی کلاهبرداری است؟

اکثر مردم کلمه کلاهبرداری را برای هر نوع امر  غیر مشروعی که در آن قصد فریب وجود داشته باشد استفاده می کنند اما کلاهبرداری از منظر حقوق تعریف و رکن های خودش را دارد. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری این چنین آورده شده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات نادرست و واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حادثه های یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و مانند آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار تلقی میشود و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی برابر مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

عملکرد مجرمانه در جرم کلاهبرداری چیست؟

  • الف) توسل به‌وسیله متقلبانه: در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که بزهکار استفاده می کند، تقلب می باشد؛ همانند استفاده کردن از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.
  • ب) اغفال و فریب خوردن قربانی: مهم‌ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال کردن بزه‌ دیده می‌باشد. اگر قربانی به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» آگاه باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب دادن شخص قربانی ممکن است به هر نحو با هر وسیله‌ایانجام شود و آن چیزی که مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعاً آن وسیله را متقلبانه نداند.
  • پ) تحصیل اموال: اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنۀ وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد و در کل توسل به هر روش یا وسیله‌ای که سبب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت. نظر به اینکه صحنه سازی تصادف قانون خاص خود را دارد و قانون ناظر و حاکم بر آن قانون بیمه شخص ثالث می باشد و قانون تشدید و اطلاق جرم کلاهبرداری بر آن حاکم نخواهد بود.

جرم صحنه سازی تصادف چه مجازاتی دارد؟

طبق ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث، هرکس با انجام کارهای متقلبانه مثل صحنه‌سازی صوری صحنه تصادف، تعویض خودرو یا بوجود آوردن خسارت به صورت عمدی، مبلغی را برای خسارت اخذ کند، به حبس تعزیری درجه شش(۶ماه تا۲سال حبس) و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه اخذ شده محکوم می‌شود. شروع به جرم(مقصود  انجام عمل مجرمانه و ناکام ماندن در انجام آن است) مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج(جزای نقدی ۸۰میلیون ریال تا۱۸۰میلیون ریال) می‌باشد.

همچنین طبق ماده۶۲ همان قانون؛ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت(حبس ازسه تاشش ماه) محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حقوق داوری در شرکت‌ های دولتی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری با تاکید بر خروج از اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی

جرم و مجازات صحنه سازی تصادف

با توجه به ماده ۶۳، هر فرد در صورتی که عمل متقلبانه مانند تصادف ساختگی و صحنه‌سازی تصادف یا به ایجاد خسارت عمدی و …، وجوهی را برای خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیزی درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. آغاز به جرم مندرج در این ماده اضافه بر مجازات مقرر برای آ؛از به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه شش، بیشتر از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.

مجلس در ماده ۶۴ لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده شخص ثالث نیز تصریح کرده است: هر زمان فردی بر تضاد واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی نماید به مجازات زندان درجه ی هفت محکوم می‌شود؛ راننده همینطور در صورتی که در این امر ثبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مدت زمان حبس تعزیری درجه هفت، از ۹۱ روز (سه ماه و یک روز) تا شش ماه خواهد بود.

بر اساس ماده ۶۵، چنانچه  که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهد های بیمه‌گر باشد جز در مورد های مصرح در ماده ۱۶ این قانون، مقررات مربوط به چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

در ماده ۶۶ آمده است: همه ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جز در مورد هایی که به گونه دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن به دست بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می‌شود و بعد از تأیید وزیر امور دارایی و اقتصادی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هنگامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تصویب و تهیه نشده است، آیین‌نامه اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

با توجه به ماده ۶۷ که تعیین می‌کند: بیمه‌نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون شامل قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده ۴، ماده های ۱۱، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۱، ۳۳ و تبصره‌ آن مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱، ۶۲ در بیمه نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

در ماده ۶۸؛ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله های نقلیه موتوری زمینی در مقابل فرد ثالث مصوب ۱۳۸۷ نسخ می‌شود. هر نوع نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری از شرکت بیمه از طریق صحنه سازی تصادف و تعویض خودرو

نظر به این که این نوع کلاهبرداری ها زیاد می باشد، برخورد شدیدتر با این جرم را میتوان متصور بود اما قانونگذار به جای تشدید مجازات و برخورد با این نوع جرم، عملاً پیامی به این کلاهبرداران داده تا با فکر و خیال راحت تری به ارتکاب این جرم بپردازند و به کشیدن نقشه اجرای این جرم فکر کنند. در توجیه عمل قانونگذار می توان برداشت کرد که، در نگاه خوش بینانه و حمل بر نیت خیر قراردادن عمل قانونگذار، می توان نظر دیگری هم در توجیه این تقنین عنوان کرد و آن اینکه، شاید چون کسانی که مرتکب این جرم می شوند از قشر پایین و ضعیف جامعه هستند که بعلت بی کفایتی و  غفلت یا تغافل مسوولان امر در نظارت و رسیدگی به محرومان مصداق کلام معصوم شده اند که کاد الفقر ان یکون کفرا و به جایی رسیده اند که با فراموش کردن خدا و زیر پا گذاشتن همه احساسات و عواطف انسانی و فقط برای گذراندن زندگی خود حاضر شده اند و می شوند که خود یا فرزندان و جگر گوشه های خود را به زیر چرخ ماشین بیندازند تا از محل دیه ارتزاق و اخاذی نمایند، قانونگذار به فکر تخفیف در کیفر و مجازات این نوع از کلاهبرداری ها و بزه افتاده است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات های قانونی در ممانعت از ملاقات فرزند

تکلیف رد مال چیست؟

شرکت بیمه یا صندوق یا شخص عادی که خسارت ناشی از تصادف ساختگی را پرداخت کرده‌اند، باید دادخواست مطالبه خسارت را بدهند اما در فرض عدم توفیق متهمان در دریافت خسارت که فرض سوال هم هست، با توجه به عدم اشراف قانونگذار به مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و اینکه اصولا در این قانون برای جرایم تعزیری مستوجب حبس درجه شش،کیفر یا مجازاتی مشخص نشده است و مرتکبان شروع به جرم مشمول مجازات های به غیر از حبس و یا حبس های درجه شش تا هشت در حریم امن قانونگذار پناه گرفته‌اند، لذا عبارتِ «علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی»، لغو، زاید و سالبه به انتفاء موضوع است و مرتکبان شروع به جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث…، فقط به جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهند شد و لاغیر.

راهکارهای مقابله با صحنه سازی تصادف

مبارزه با صحنه سازی ساختگی نیازمند همکاری کلیه سازمان های مربوطه میباشد. خوشبختانه با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در سال 1395 بستر قانونی مناسبی در این باره بوجود آمده است و این موضوع هم از منظر همکاری و نظارت سازمان های ذیربط مورد بررسی و توجه قرار گرفته و هم از منظر مشخص شدن مجازات های نهی کننده به آن توجه شده است. بر اساس ماده 41 قانون مربوط، سامانه «جامع حوادث رانندگی» بوجود آمد و سازمان های ذیربط که شامل نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر می باشد موظف شدند که کلیه اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را در این سامانه وارد و ثبت کنند. هماهنگی ارگان های مذکور و تبادل اطلاعات بین این ارگان ها می تواند یک روند مثبت و موثری در جهت کاهش دادن این گونه تخلفات و بررسی و کشف آنها باشد همچنین با توجه به متنوع و پیچیدگی تخلفات همه نوع تخلفات نمی تواند با استفاده از این سامانه تشخیص داده شود و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سابق بخش پژوهشکده بیمه عنوان کرد به منظور بالا بردن ظرفیت های قانونی و همچنین افزایش هزینه اجرای این عمل تقلب برای افراد متخلف مواد 61 و 62 قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه به این مهم اختصاص داده شده است. شروع به انجام جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مشخص شده برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد”. همچنین بر اساس ماده 62 نیز “هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات ذکر شده محکوم می شود”.

استفاده از پهپادها برای رسیدگی و ارزیابی خسارات رانندگی

پهپادهایی برای رسیدگی و ارزیابی فوری خسارت در کشورهای پیشرفته استفاده می شود که رو به افزایش است. پهپادها به تعیین صحنه سازی وساختگی بودن تصادف کمک خوب و موثری می کنند. پهپادهای آماده برای عملیات می توانند سریع در محل تصادف حضور پیدا کنند و اطلاعات تصادف را تصویربرداری، ثبت و ضبط کنند. به خاطر حضور فوری پهپادها در محل صحنه و حذف دخالت نیروهای انسانی، پهپادهای شرکت بیمه یا شرکت بررسی و ارزیابی خسارت، امکان انجام تبانی و بوجود آوردن تصادف ساختگی را بسیار کم می کنند. در این صورت امکان وقوع این نوع تقلب و کلاهبرداری به حداقل خود می رسد.این نوع تکنولوژی معایب و اشکالات خود را هم دارد. علاوه بر این، استفاده از پهپادها نیازمند گرفتن مجوز از نهادهای مربوطه میباشد که تا به حال صنعت بیمه نسبت به سایر صنعت ها در این خصوص عقب تر است.و البته حضور پهپادها از سوی ارگان های مختلف،می تواند آسمان و فضا را آلوده و پرمخاطره سازد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرابت و موانع نکاح در حقوق ایران

 یک نمونه شکوایه در این باره

ریاست محترم دادگاه ….

باسلام احتراما

اینجانب در روز… در خیابان …. با رعایت تمامی ضوابط و شرایط قانونی درحال تردد بوده که ناگهان موتور سیکلتی با شماره پلاک ….عمدا خودرا جلوی ماشین بنده پرتاب نموده و مدعی شده است که به وی خسارات مالی و جانی وارد شده است. پس از امتناع اینجانب از پذیرش موضوع و تماس با پلیس جهت تهیه کروکی و تعیین مقصر وی متواری و محل حادثه را ترک کرد. حال با عنایت به موارد گفته شده وباتوجه به قانون بیمه شخص ثالث و قانون مسئولیت مدنی خواستار محکومیت شخص به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل اینجانب و محکومیت در تصادف ساختگی می باشم.

نمونه رای تصادف ساختگی

متهمین : ۱ – آقای محمد . ر فرزند رمضان ، ۲ – خانم زینب .ر فرزند رجب ، ۳ – آقای احمد . م فرزند رسول ، ۴ – آقای مجتبی .ح فرزند اصغر

اتهام : مشارکت در شروع به دریافت خسارت از شرکت بیمه با صحنه سازی از طریق تصادف

در خصوص اتهام ۱ – آقای محمد . ر فرزند رمضان ۵۵ ساله ، ۲ – خانم زینب .ر فرزند رجب ۵۲ ساله ، ۳ – آقای احمد . م فرزند رسول ۵۰ ساله ، ۴ – آقای مجتبی .ح فرزند اصغر ۳۰ ساله

دایر بر مشارکت در شروع دریافت خسارت از شرکت بیمه با صحنه سازی از طریق تصادف که با ملاحظه اوراق و امارات پرونده حاکی است خانم زینب . ر که همسرمتهم ردیف اول می باشد

بر اثر سقوط از راه پله دچار شکستگی از ناحیه دست می گردد که پس از اعزام وی به بیمارستان با تبانی با یکدیگر و متهمان ردیف سوم و چهارم به مامورین ضابط مراجعه نموده و مدعی گردیده اند که:

صدمات مصدوم در اثر تصادف با خودرو بوده است که ردیف چهارم را به عنوان راننده مقصر و مسئول حادثه معرفی نموده اند تا از این طریق از شرکت بیمه طرف قرارداد دیه دریافت نمایند ردیف سوم نیز به عنوان مطلع و شاهد نزد ضابطین مراتب تصادف را تایید نموده است که با تحقیقات میدانی ضابطین و مشکوک بودن موضوع غیر واقعی بودن تصادف محرز گردیده که در مرحله بعد تمامی متهمان در دادگاه به موضوع اتهام خویش اقرار نموده اند لذا اتهام ایشان محرز است به استناد ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری مصوب خرداد ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از آنان به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون ریال جزای نقدی درجه ۵ در حق دولت محکوم می گردند
النهایه به لحاظ فقد سابقه کیفری

و اظهار ندامت و پیش بینی اصلاح آنان به استناد مواد ۴۰ ، ۴۶ ، ۴۹ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال از جزای نقدی آنان قرار تعلیق اجرا به مدت ۵ سال صادر و اعلام می گردد که در صورت ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در مدت تعلیق پس از لغو تعلیق مجازات مذکور اجرا می گردد .

رای صادره پس از ابلاغ تا ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس