مجازات سرقت مسلحانه

0

جرم سرقت را می توان در دسته یا انواع گوناگونی تقسیم کرد. یکی از انواع سرقت ها که در قانون با نام مجازات سرقت مسلحانه شناخته می شود، سرقت با استفاده از اسلحه است.

در سرقت مسلحانه که به نوعی می توان آن را مجموعه ای از چند جرم، یا چند نوع مجازات از جهات مختلف تقسیم کرد، جزاهایی چون جان مجرم در نظر گرفته شده است. در واقع سرقت مسلحانه در نوع خود دارای انواعی است که هر کدام از این انواع می تواند مجازات سنگینی را در بر داشته باشد. در بحث قانون، برخی سرقت مسلحانه را در کنار جرمی چون سرقت اسلحه و مهمات نیز معرفی می کنند.

ما در این بخش سعی می کنیم تمام آن چه که در رابطه با جرم مورد بحث یعنی سرقت مسلحانه و مجازات آن است، مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک دانستن از چنین جرائمی می تواند در سطح اطلاعات عمومی و قانون به شما بیفزاید.

مجازات سرقت مسلحانه بنا بر تعاریف

سرقت با اسلحه در برخی از کشورها موضوعی است که به زعم مجاز شناختن حمل اسلحه می تواند تبعات سنگینی در جامعه داشته باشد. البته که برخی از افراد باور دارند که جواز اسلحه، ارتباطی با تحقق این جرم ندارد، زیرا مجرم می تواند با سرقت اسلحه اقدام به تحقق این امر کند.

اما در رابطه با کشور ما، سرقت مسلحانه در قانون به دو صورت و در دو ماده مطرح شده است. مواد 651 و 652 در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیانگر موضوعات مرتبط با مجازات سرقت مسلحانه هستند.

بر اساس ماده 651

هر گاه سرقت پنج شرط لازم برای تحقق جرم را داشته باشد، مجرم یا سارق به 5 الی 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

شرایط به  شرح زیر است:

  1. سرقت در شب واقع شده باشد.
  2. سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
  3. یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر( آشکار) یا مخفی باشند.
  4. از دیواری بالا رفته یا حصار را شکسته یا از کلید ساختگی استفاده کرده یا بر خلاف واقعیت، خود را مامور دولت معرفی کرده باشند. یا در جایی که محل سکونت یا محلی مهیا برای سکونت و توابع آن باشد، سرقت را انجام داده باشند.
  5. سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  بخشش مهریه

در رابطه با سرقتی که موجب آزار می شود نیز در ماده 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است:

«هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»

باید در نظر داشت اگر جرمی نیز در قبال سرقت واقع شده باشد، علاوه بر مجازات سرقت مسلحانه و مجازات جرم واقع  شده، مجرم یا مجرمین به حداکثر مجازات تعیین شده در مواد مذکور محکوم می شوند.

محاربه به عنوان نوعی از سرقت مسلحانه

بر اساس ماده 279 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برای تعریف محاربه این جرم به شرح زیر است:

«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب آن ها به نحو یا شکلی که باعث نا امنی در محیط شود.»

به معنای مشخص، هر گاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب می شود.

همچنین علاوه بر گزاره بالا برای محارب شناخته نشدن، کسی که روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت افراد و محیط نشود، محارب نخواهد بود. باید بدانید که مجازات محارب سوای از مجازات سرقت مسلحانه در بیشتر موارد، می تواند مجرم را به اشد مجازات محکوم کند.

مجازات سرقت مسلحانه

راهزنی به عنوان نوعی از سرقت مسلحانه

در تعاریف گفته شده است که سارق مسلح و راهزن، هرگاه با استفاده از اسلحه، امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند، رعب و وحشت ایجاد کند، محارب شناخته می شود.

در صورت محارب شناخته شدن در ارتباط با عمل راهزنی مسلحانه، مجرم به یکی از کیفرهایی چون قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و همچنین تبعید به دیاری دیگر محکوم خواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ماهيت دفترچه قرارداد حق بهره برداری در شهرك‌ها و نواحی صنعتی

باید بدانید که مجازات سرقت مسلحانه در قالب راهزنی منوط به تحقق شرایط و ارکانی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

شرایط و ارکان مرتبط با راهزنی

برای آن که  فرد مجرمی که  اقدام به سرقت مسلحانه در قالب راهزنی کرده است، به مجازت محکوم شود و برای آن که اثبات شود عمل وی راهزنی بوده است، شرایطی برای تحقق راهزنی وجود دارد.

در وهله اول باید محل وقوع جرم سرقت مسلحانه و عمل راهزنی، در یکی از راه های خارج از شهر یا روستا باشد.

سلاح راهزن باید اعم از سلاح سرد مانند شمشیر یا قمه، سلاح گرم مانند تفنگ باشد.

همچنین کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین باید انجام شود. تقریبا شبیه به آن چیزی که در فیلم های سینمایی- تاریخی قابل مشاهده است.

یکی از نکات مرتبط با شرایط سرقت که از موارد شنیع اقدام به اعمال مجرمانه محسوب می شود به شرح زیر است:

«هر گاه یک یا چند نفر، منزلی را سرقت کنند و حداقل یک نفر از آن ها دارای سلاح باشد، یا هیچ یک سلاحی نداشته باشند، اما در هنگام سرقت، موجب هتک ناموس شوند، به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد که فراتر از مجازات سرقت مسلحانه تلقی می شود.»

در صورتی که ساکنان منزل برای دفاع از مال یا ناموس خود اقدامی کنند و در حین بر آمدن در مقام دفاع، مرتکب قتل یا ضرب یا جرح سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین ماموران اگر در هنگام دستگیری سارقین یا راهزنان، موجب قتل یا ضرب یا جرح سارقین شوند، مجازاتی برایشان در نظر گرفته نمی شود. در رابطه با مامورانی که در سرقت یا راهزنی با مرتکب معاونت می کنند یا به هر دلیلی وسایل فرار مجرمین را فراهم می کنند، مجازاتی برابر با حبس با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال در نظر گرفته شده است.

مجازات سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه بانک ها، جواهر فروشی ها و صرافی ها

هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع یا مواضعه قبلی به بانک، جواهر فروشی و صرافی، به قصد سرقت و ربودن اموال به شکل مسلحانه حمل کنند، به مجازات سرقت مسلحانه محکوم خواهند شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حقوق اقلیت های قومی

به معنای دقیق تر هر گاه دو یا چند نفر به صورت دست جمعی و با برنامه ای از پیش ریخته شده، به طور کلی به هر محلی که در آن، وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی نگهداری می شود، حمله کنند و به قصد سرقت اعمالی انجام دهند، به مجازات محکوم خواهند شد.

باید در نظر داشته باشید که حتی اگر یک نفر هم به اسلحه مجهز باشد، سرقت آن ها مسلحانه خوانده می شود و هر یک از مرتکبین، مجرم به جرم مذکور شناخته می شوند. به معنای دقیق تر، هر یک از مرتکبان در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال، به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.

در صورتی که در حین وقوع جرم، قتلی صورت بگیرد، مجازات سرقت مسلحانه برابر با اعدام خواهد بود. باید بدانید در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل، صورت نگرفته باشد، مجازات مرتکبین برابر با حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال خواهد بود.

نکته ای مهم در باب سرقت مسلحانه

سرقت های مسلحانه و راهزنی و سایر اعمال مجرمانه ای که به عمل ارعاب محیط و افراد با استفاده از سلاح منتهی می شود، در واقع یک جرم علیه اموال به حساب نمی آید. به معنای ساده، وقتی صحبت از سرقت مسلحانه می شود، قبل از آن که با سرقت یا تهدید علیه اموال طرف باشیم، با موضوعی تحت عنوان اختلال در امنیت داخلی طرف هستیم. با توجه با آن چه گفته شد باید در نظر گرفت که مجازات سرقت مسلحانه به سادگی قابل تخفیف نخواهد بود و در بیشتر مواقع، اصرار به تشدید آن در دادگاه است.

برای آشنایی دقیق تر با جزئیات مجازات سرقت مسلحانه می توانید با کارشناسان حقوقی ما در موسسه رهپویان مهاجر در ارتباط باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس