مجازات درگیری در محل کار

0

جرم موضوع این ماده جرمی مقید است ورابطه علت و معلولی وجود دارد. بدین معنی که لازم است هیاهو و جنجال عملا موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار بازدارد. چنانچه این جرم با توطئه قبلی و هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.یا به صورت دسته جمعی اتفاق بیفتد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. جرم موضوع این ماده جرمی آنیست و به محض انجام حرکت غیر متعارف و هیاهو به وقوع میپیوندد و نیازی به استمرار عنصر مادی آن در طول زمان نیست. البته که اخلال شدید در نظم عمومی در حد وسیع مفسد فی الارض محسوب و مجازات اعدام دارد.

درگیری در محل کار از دلایل مختلفی ناشی می شود. تعارضات بین کارفرما و کارمند زمانی تشدید می شود که هر دو طرف نتوانند دیدگاه های گذشته خود را ببینند. آنجاست که یک میانجی وارد می شود تا با اختصاص دادن زمان برای مشاهده درگیری به روش عینی تر و در نظر گرفتن دیدگاه طرف مقابل ، به آنها کمک کند تا نقطه مشترکی پیدا کنند.

کارفرما و کارمند زمانی در تعارض خواهند بود که غرامت پرداختی به کارگر برای تأمین نیازهای اساسی در نظر گرفته نشود. به عنوان مثال ، وقتی کارگران دولتی سالها بدون افزایش کار می کنند ، حتی برای اینکه خود را با نرخ تورم سازگار کنند ، می توانند احساس نارضایتی و خیانت توسط کارفرمای خود کنند. این سازمان احتمالاً کاهش بهره وری کارگران و افزایش درگیری ها را در محیط کار تجربه خواهد کرد. کارمندان غالباً با حقوق ناکافی نسبت به کارفرمایان خود درگیر و وفادار نمی مانند.

نظام اداری و حمایت قانونی از کارکنان دولت

موضوع ورسالت هر اداره ای پرداختن به انجام خدمات عمومی است؛ به عبارت بهتر، فلسفه و هدف تشکیل دستگاه های اداری شامل ادارات، نهادها، مقامات و مامورین دولتی انجام خدمات عمومی وتامین احتیاجات دولت و اعمال حاکمیت آن می باشد. بطورقطع تحقق این امر بدون محیط امن وآرام وتضمین امنیت جسمی و روانی کارکنان وکارمندان دولتی امکان پذیر نیست. بر همین اساس است که قانونگذار در راستای تامین نیازهای سازمان ها و نهادهای دولتی وحمایت ازجریان صحیح اموراداری به حقوق کیفری متوسل شده و با جرم انگاری رفتارهای مزاحم ازجمله تمرد نسبت به مامورین دولت وتوهین به کارکنان دولتی به حمایت از نظام اداری و جریان مطلوب آن و مقابله با کسانی پرداخته است که نظم مطلوب اداری را مختل کرده و با رفتارخود جلوی جریان صحیح و مطلوب خدمات عمومی را می گیرند.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران درماده 607 قانون تعزیرات مصوب 1357، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت درحین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب کرده وآن رامستوجب مجازات حبس دانسته است. همچنین قانونگذار درماده 609 قانون فوق الذکر، هرگونه توهین به کارکنان ومامورین دولتی درحال انجام وظیفه یا به سبب آن را جرم انگاری کرده ومرتکبین را مستوجب مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی دانسته است.
مبنای جرم انگاری رفتارهای فوق این است که کارمندان دولت درکمال صحت وسلامت وآرامش به انجام اموراداری وخدمات عمومی پرداخته واحتیاجات عمومی ودولتی را تامین نماید و ا زاین طریق ضمن حفظ حرمت نظام اداری کشور، به مقابله با کسانی پرداخته شود که نظم اداری کشور را مختل می نمایند.
نکته ای که درخصوص دو جرم مزبور قابل ذکرمی باشد ، این است که جرائم مزبور واجد جنبه خصوصی نیستند بلکه جرایمی غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی بوده که مقام قضائی به محض اطلاع، مکلف به تعقیب مرتکبین و به مجازات رساندن آنان می باشد وگذشت شاکیان (کارکنان ومامورین دولتی) هیچ تاثیری درتعقیب ایشان ندارد.
درواقع می توان گفت که«نظم» اساسی ترین رکن بقای نظام اداری است و جرایم مزبور واکنشی علیه این نظم به حساب می آیند. وظیفه اجرای مقررات اداری برعهده مامورین دولتی است وچنانچه مامورین دولت نتوانند وظایفی را که بر عهده دارند، به خوبی انجام دهند، درآنصورت نظم اداری تحقق پیدا نخواهد کرد، برهمین اساس است که هرگونه مخالفت وسرپیچی ونیز تعرض به مامورین دولتی بایستی به عنوان جرم تلقی گرددتا ازاین طریق زمینه اجرای مقررات دولتی و نیز ارائه مطلوب خدمات عمومی توسط اداره فراهم گردد.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  خوانده دعوای چک صادره به نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی

درگیری در محل کار

وقتی گروه بزرگی از افراد را، با پیشینه ها، ایده ها و تجارب مختلف گرد هم می آورید، پیش آمدن درگیری اغلب اجتناب ناپذیر خواهد بود. با اینکه جمع کردن افراد با عقاید مختلف می تواند مفید باشد، اما گاهی اوقات این درگیری ها ممکن است آسیب زننده و خطرناک شوند.

رمز غلبه بر درگیری های محل کار، ارتباط برقرار کردن است، همکارهای حسودی که به حرف هم گوش می دهند و با هم برای یافتن راه حل همکاری می کنند. شما باید نکات کلیدی توافق و اختلاف نظر بین دو طرف را شناسایی کرده و برای حرکت به جلو برنامه ریزی کنید.

بسته به ساختار کسب و کار و نوع مشاغل تعریف شده، مراودات کاری می توانند در قالب مرخصی، اضافه کاری، مأموریت، دورکاری و انواع دیگر تعریف شوند. سیستم حضور و غیاب آنلاین علاوه بر ثبت صرف حضور و غیاب افراد، امکانات دیگری از جمله مدیریت ثبت درخواست‌های شغلی بین کارکنان و مدیران یک کسب و کار را نیز دارد.

مجازات درگیری در محل کار

آزار و اذیت

تعارض در محل کار زمانی بوجود می آید که یک یا چند کارمند قربانی آزار و اذیت شوند. اگر کارمندان معتقد باشند که تیم مدیریتی در محیط کار شرایط توهین آمیز را تحمل می کند یا اجازه می دهد و اقدامی برای پایان آزار و اذیت انجام نمی دهد ، این کارمندان حتی بیشتر از کارفرما کینه می کنند. اعتماد آنها به کارفرمای خود را از دست خواهند داد و تمایلات ناراضی آنها بر روحیه کارکنان و تجارب مشتری خارجی تأثیر منفی خواهد گذاشت. کارفرمایان باید از نظر قانونی و اخلاقی محل کار بدون آزار و اذیت را فراهم کنند.

شکایات فرصت اشتغال برابر

درگیری در محل کار می تواند منجر به شکایت و شکایت کارمندان از دفتر فرصت شغلی برابر کارفرمایان شود که می تواند در داخل یا به طور جدی تری با کمیسیون فرصت های شغلی برابر ، یک آژانس فدرال حل شود. اگر قطعی شود که حقوق کارمند ، مانند حق آزادی تبعیض ، نقض شود ، این شخص درگیر شخص ثالث است.

حل اختلاف جایگزین

کارمندان ممکن است نخواهند از کارفرمای خود مانند رئیس خود شکایت کنند. آنها ممکن است ترجیح دهند بنشینند و مستقیماً با شخص یا افرادی که منبع درگیری هستند صحبت کنند. اگر یک کارفرما یک کارمند داخلی یا یک پیمانکار خارجی متخصص در حل اختلاف جایگزین اختلاف داشته باشد ، دو طرف می توانند بنشینند و اختلافات خود را مستقیماً حل و فصل کنند. با این نوع حل اختلاف ، طرفین معمولاً موافقت می کنند که به نتیجه داوری مقید باشند.

شرکت در منازعه و مجازات آن

طبق ماده ۶۱۵  قانون مجازات اسلامی ؛ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع بسته به شرایط به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

  1. در صورتی که نزاع منجر به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
  2. در صورتی که منجر به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
  3. در صورتی که منجر به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

  • با توجه به ماده فوق، باید نزاع از طرف جمعیتی بیش از دو نفر باشد. در مواردی که عده ای با یکدیگر منازعه نمایند و یک نفر به قتل متهم گردد، قاتل قصاص می‌شود و مابقی افراد مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم می‌شوند.
  • مطابق یک رأی از دیوان عالی کشور به شماره ۴۶-۱۶/۷/۱۳۵۴ چون کیفر هریک از دخالت کنندگان درجرم  ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه، بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد برطبق   قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به طور کلی به دو ماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسریع دادرسی، مصوب دوم بهمن ماه ماده ۱۳۵۳ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله جرم های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. مفهوم کلام یعنی این که شخص آسیب دیده حتما می بایست شکایت کند تا به جرم ارتکابی رسیدگی شود.

رفتاری که موجب تحقق جرم منازعه می شود

رفتار مجرمانه ی  جرم منازعه عبارتست از رفتار فیزیکی- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله.

رفتار فیزیکی جرم منازعه: رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت(یعنی انجام دادن کاری ) به شکل عملی و نه لفظی یا نظایر آن، می باشد. این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفاً با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ و یا از سلاح گرم استفاده شود. (به نظر دکتر حسین میر محمد صادقی بعید بتوان استفاده یک گروه از حیوان دست آموز علیه دیگری را مشمول جرم منازعه دانست؛ چرا که عرفاً به این درگیری اطلاق منازعه نمی شود. اگر یکی از شرکت کنندگان در نزاع، دارای علل رافع مسئولیت کیفری باشد، تأثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم: علاوه بر لزوم طرفینی بودن(یعنی این جرم به صورت انفرادی محقق نمی شود) نزاع که قبلاً به آن اشاره شد، مهمترین شرطی که برای تحقق جرم شرکت در منازعه ضروری است شرکت عده ای در منازعه است این واژه در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی به جای واژه چند نفر که در ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی سابق به کار رفته بود مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین جرم منازعه به حضور سه نفر نیاز دارد و با نزاع دو نفر حاصل نمی شود. مرتکب ایراد هریک از صدمات وارده و میزان مداخله معلوم و مشخص نباشد.

  • بدون شک چنانچه میزان مداخله افراد شرکت‌کننده در منازعه مشخص باشد به طوری که بتوان عنوان مباشرت یا معاونت بر آن‌ها داد و معلوم شود که هریک مرتکب ایراد کدام‌یک از صدمات وارده شده‌اند. باید مطابق مقررات مربوط به قصاص و دیات با آن‌ها رفتار کرد. تبصره ۲ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی  مؤید این مطلب می‌باشد.
  • بنابراین، یکی از شرایط اساسی در این جرم مشخص نبودن کیفیت فعل مجرمانه مشخص و یا معلوم نبودن مرتکب اصلی صدمه وارده می‌باشد.
  • صدمه وارد شده باید در حین منازعه باشد؛ منازعه در لغت به معنای زد و خورد می‌باشد؛ بنابراین، در این جرم باید حداقل ۳ نفر یکدیگر را مورد ضرب و جرح قرار دهند و حالت دو جانبه داشته باشد که یکی مقتول، مجروح و یا مضروب گردد و مرتکب اصلی صدمه وارده مشخص و معلوم نباشد.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق بائن چیست؟

نتیجه حاصله: شرکت در منازعه یک جرم مطلق نیست یعنی همین که افراد در یک جایی تجمع کنند جرم نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول یکی از نتایج مذکور در ماده ۶۱۵ یعنی قتل نقص عضو یا ضرب و جرح می باشد. منظور از ضرب صدمات و آسیب هایی است که توام با ازهم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون نیست و شامل صدماتی مانند تورم، کوفتگی، تغییر رنگ، پیچ خوردن مفاصل خونمردگی و نظایر آن می شود؛ درحالی که جرح به بافتهای بدن آسیب وارد کرده و معمولا با خونریزی همراه است.

شرایط خاص تحقمجازات درگیری در محل کارق جرم منازعه

جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه از جمله جرائم عمدی می‌باشد و برای تحقق جرم احراز عمد عام هریک از مرتکبان برای شرکت آگاهانه در زد و خورد و ایراد صدمه کافی است و نیازی به عمد خاص نمی‌باشد؛ اما باید بین صدمات وارده و نتیجه حاصله ارتباطی وجود داشته باشد به نحوی که بتوان عرفاً ضرب و جرح وارده را باعث قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح یکی از شرکت‌کنندگان دانست.

جرائم مشابه با نزاع و درگیری

ماده ۶۱۷ مقرر می دارد: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» منظور از محارب کسی است که موجب ناامنی وسیع درجامعه می شود برای مثال عبدوالمالک ریگی و افراد تحت امر خود به واسطه اقدامات و جنایاتی که در خاک ایران مرتکب شد موجب ناامنی گسترده و وسیعی را به وجود آورد وبه کیفر اعدام محکوم شد.

و طبق ماده ۶۱۸؛  هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

لایحه دفاعیه در رابطه با فحاشی و اخلال در نظم محیط کار

 ریاست محترم شعبه………………دادگاه عمومی(جزایی)…………………..

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب………………………وکیل شاکی آقای…………………فرزند………………….که از شخصی به نام آقای………………….. فرزند…………………..متهم به در حاشیه و اخلال در نظم محیط کار می باشد.با توجه به دلایل موجود در پرونده از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم محکومیت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب در رابطه با مجرمیت متهم موصوف به شرح ذیل است:

۱-موکل اینجانب آقای……………………که صاحب کارگاه تولیدی است از شخصی به نام آقای…………………..شکایت نموده مبنی بر فحاشی و اخلال در نظم محیط کار ،متهم موصوف مبلغی از موکل اینجانب طلب مالی داشت متهم با چند نفر برای دریافت طلب خود به موکل اینجانب مراجعه می‌کند ،موکل اینجانب برای پرداخت بدهی مدتی وقت می خواهد که متهم موصوف با فحاشی و درگیری و اخلال در نظم محیط کارموکل اینجانب کارگاه را تعطیل می‌کند ،و با زور کارگران را از محل کار بیرون کرده و کارگاه را قفل می کنند.

۲-شهادت شهود موکل اینجانب بیانگر این واقعیت است که متهم مرتکب چنین جرمی شده وشخص متهم در تحقیقات مقدماتی به طور ضمنی اقرار به این کار نموده است.با توجه به دلایل ذکر شده تقاضای صدور حکم محکومیت متهم موصوف را خواهانم.

3/5 - (2 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس