مجازات درگیری خیابانی

0

 

در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه و درگیری اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.اکثر قتل های به وقوع پیوسته بدون برنامه ریزی و قصد و از پیش برنامه ریزی نشده است بیشتر قتل ها در همین نزاع های خیابانی است که در یک لحظه اتفاق می افتد . در دسترس بودن سلاح های سرد عامل اصلی این قتل ها بوده که ضارب در لحظه ی ضربه زدن به عواقب ان فکر نمی کند .در جامعه پر از اغتشاش و استرس ,داشتن مهارت صبر و سکوت و کنترل خشم و عصبانیت از مهمترین مهارتها و تکنیک هایی است که لازمه ی زندگی امروزیست .

از نظر حقوقی ضربه ای که باعث خونریزی نمی شود اما عواقبی مانند (  تورم –کبودی – پیچ خوردن دست و پا ) را به همراه دارد ضرب نام دارد .

در مقابل کلمه ی جرح وجود دارد که همواره به همراه خونریزی است : مثل خراشیدگی بریدگی یا پارگی

درگیری های لفظی مشمول عناصر مجرمانه توهین فحاشی و افترا می باشد .

منازعه چیست؟

منازعه عبارت است از درگیری میان انسانها؛ به گونهای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت میکنند، به تحمل مجازات حبس محکوم میشوند.

منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عدهای از افراد با یکدیگر میباشد. منازعه حتماً باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عدهای با هم به دعوا و جدال بپردازند.

بنابراین اگر گروهی به یک دسته از افراد حمله نموده و آنها را مورد ضربوشتم قرار دهند اما گروه دیگر کاملا منفعل بوده و بدون هیچ واکنشی صرفاً از خود دفاع کنند، نمیتوان چنین اقدامی را منازعه دانست.

در واقع منازعه عبارت است از درگیری میان انسانها؛ به گونهای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. منازعه به عنوان یک پدیدهی کثیرالوقوع در جامعهی ایرانی، در قوانین کیفری نیز جرمانگاری شدهاست. برای اینکه جرم منازعه تحقق پیدا کند، ضروری است که حداقل چهار نفر درگیر زد و خورد باشند.

منازعه میتواند از طریق درگیری بدنی و یا با استفاده از ابزاری همچون چوب، سنگ و … صورت پذیرد؛ مانند اینکه عدهای از فاصلههای دور یا نزدیک به سوی هم تیراندازی نموده یا سنگ پرتاب نمایند. با توجه به جرم بودن منازعه، افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت میکنند، به تحمل مجازات حبس محکوم خواهند شد.

مجازات این افراد براساس نوع نتیجهای که در منازعه حادث میشود، تعیین خواهد شد. در واقع در جریان یک منازعه باید نتایجی همچون مرگ، نقص عضو و جراحت برای همه یا برخی از افراد درگیر در زد و خورد به وجود آید و براساس نوع نتیجه است که میزان مجازات اشخاص درگیر در منازعه تعیین میشود.

دلایل شیوع نزاع و خشونت در جامعه چیست؟

1- آموزش مهارت­ های زندگی و مدیریت خشم، با افزایش آستانه تحمل افراد، آنان را از نظر سلامت روانی در وضعیت مصونیت از نزاع قرار می ­دهد. در حال حاضر خلا این آموزش ­ها در برنامه­ های رسانه­ ای احساس می­ شود

2- تبلیغات ماهواره­ای در کنار دسترسی سریع و آسان به مشروبات الکلی و قرص های صنعتی و روانگردان ها زمینه ساز تشدید و ایجاد نزاع های خونین خیابانی هستند.

3- محرومیت نسبی بیشترین تأثیر را در بروز نزاع و سایر جرایم دارد. فیلم­ ها و سریال های تولید شده با نشان دادن زندگی تجملاتی باعث ایجاد احساس فقر در جامعهمی­شود، که امر ذهنی و هم عینی تأثیرگذار در ایجاد نزاع است.

4- پخش فیلم ها و سریال هایی از شبکه­ های گوناگون ماهواره­ای و شبکه های داخلی، که روحیه جنگ­جویی و مبارزه را در گروه سنی کودکان، نوجوانان و جوانان به­ عنوان یک منزلت اجتماعی القا می­ کند و یا آن را امری عادی تلقی می­نمایند.

5-انجام بازی هایخشن رایانه ­ای بین نوجوانان و جوانان مواردی هستند که درتشدید نزاع تاثیر گذارند و از آنجا که سن جوانی با ویژگی های انرژی زیاد و تحریک پذیری همراه است اگر هیجانات ، اوقات فراغت، اشتغال و رفاهیات این گروه سنی به درستی مدیریت نشود می تواند یکی از علل زمینه ساز باشد. لذا توجه به تخلیه هیجانات و اوقات فراغت این گروه سنی بسیار با اهمیت است.

مجازات درگیری خیابانی

مجازات منازعه

  1. چنانچه منازعه منجر به فوت شود، تمامی اشخاص دخیل در این منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. در این صورت حتی اگر رفتار یکی از آنها منجر به فوت منتهی شود، باز هم تمامی اشخاص درگیر در منازعه و حتی آنهایی که در مرگ این شخص دخیل نبودهاند به حبس محکوم خواهند شد.
  2. چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود تمامی اشخاصی که در منازعه مشارکت داشتهاند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. منظور از نقص عضو این است که در اعضای بدن فرد نقصی به وجود آید؛ مانند اینکه اعضای بدن وی به صورت کلی یا جزئی قطع شود.
  3. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح شود، همه ی افرادی که در منازعه حضور داشته اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدمات و آسیبهایی است که موجب خونریزی نمیشود. برای مثال تورم، کوفتگی، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفاصل از صدماتی هستند که به آنها ضرب گفته میشود. در حالی که جرح به صدماتی گفته میشود که معمولا با خونریزی همراه است.

نکته مهم آن است که ضرورتی ندارد این نتایج حتماً در خصوص یکی از افراد شرکتکننده در منازعه اتفاق بیفتد. بنابراین ممکن است چند نفر در گوشهای از خیابان درگیر منازعه باشند و برخی از افراد برای میانجیگری و جدا کردن آنها اقدام نمایند.

در این حالت ممکن است آنها در حین منازعه صدمه ببنند یا اینکه فوت کنند. در این صورت باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجهای که واقع شده، به مجازات حبس محکوم خواهند شد. علاوهبراین، شخصی که این صدمات بدنی را وارد کردهاست نیز با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم میگردد. قصاص یا پرداخت دیه صرفاً مربوط به شخصی است که این صدمات را وارد آورده است.

بنابراین اگر در یک منازعه یک فرد با چاقو ضربهای به دیگری بزند، صرفاً همان فردی که این رفتار را مرتکب شده باشد قصاص خواهد شد و یا ملزم به پرداخت دیه خواهد شد.

زندان برای دعوا

در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا ۳سال. دوم،  در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا ۳ سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.»

البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  وکالت دادن از خارج کشور چگونه است؟

ابراز نگرانی از افزایش آمار نزاع و درگیری

دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می‌گوید: موضوع کاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرائم در کشور می‌شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینکه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به  نوعی به کلان شهر بی در و پیکرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!

محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسکان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ‌های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی‌توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی‍ه نزاع و درگیری میان افراد می‌شود.

وی می‌کوید که قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی‌توان تا قیامت مدام ابزار‌ها را ممنوع کرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در کاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می‌شود.

مجازات درگیری خیابانی

منظور از دفاع مشروع چیست و چه شرایطی دارد

یکی از عوامل موجهه جرم در قانون مجازات اسلامی، بحث دفاع مشروع می باشد.

برای اینکه عملی دفاع و مشروع تشخیص داده شود و مرتکب مجازات نشود، قانون گذار رعایت مراتب و شرایطی را در نظر گرفته است.

ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می دارد که:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود.

درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نحوه استعلام ملک از شهرداری و ثبت اسناد قبل از خرید

جرم منازعه و جرائم مشابه با آن

مطابق با قانون مجازات اسلامی و جرم منازعه که به آن پرداختیم، جرائم زیادی مشابه با جرم منازعه در قانون مجازات ما وجود دارد که، گاها نتیجه رفتار ارتکابی نیز با جرم منازعه یکسان می باشد در این قسمت قصد داریم به برخی از آنها بپردازیم.

ضرب و جرح عمدی

یکی از جرائمی که بسیار به جرم منازعه نزدیک و مشابه می باشد جرم ضرب و جرح عمدی می باشد.

مطابق با ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی:

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی ‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به شش ماه تا دو  سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی ‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

در خصوص تفاوت این دو جرم می بایست به قصد مجرمانه و  ارتکاب جرم اشاره نمود.

در ضرب و جرح عمدی ممکن است قربانی و آسیب دیده اصولا اصلا قصد درگیری و نزاع را نداشته باشد درحالی که در جرم نزاع و درگیری اصولا قصد قبلی برای درگیری یا اراده دو طرف برای درگیری و نزاع وجود خواهد داشت.

قدرت نمایی، مزاحمت و اخاذی اشخاص به وسیله سلاح

مطابق با ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌ یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اخلال در نظم عمومی

به موجب  ماده ی ۶۱۸ قانون مجازات:

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از ‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات روزه خواری در کشورهای مختلف

طریقه اقدام به شکایت در منازعه

چنانچه هر شخصی در هریک از جرائم اشاره شده متحمل ضرر زیان اعم از مالی، جانی و…  واقع شده باشد برای اقدام به شکایت می بایست با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم و تنظیم شکوائیه و پرداخت هزینه دادرسی معادل یک صد هزار ریال اقدام به ثبت شکوائیه نماید.

در این باره لازم به ذکر است که، چنانچه آسیب و جرحی به شخص وارد شده باشد، می بایست در ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه نموده تا نسبت به میزان جراحات وارده کارشناسی و دیه تعیین شود. (کلانتری خود ارجاع می دهد)

البته جدای از مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، می توان با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی، نسبت به ثبت شکوائیه اقدام نمود.

 

نتیجه گیری

خشونت و عدم کنترل آن در سالیان گذشته در بین جامعه، متاسفانه صدمات جانی، مالی و… زیادی را به همراه داشته است.

در قانون مجازات اسلامی نیز به عناوین مختلف برای هرگونه نزاع و درگیری عنوان مجرمانه تعیین شده است که بسته به نوع جرم، قصد مرتکب، اقدامات آسیب دیده و … عنوان مجرمانه تعیین خواهد شد.

اما به طور کلی جرم مستقل و مجزایی با عنوان شرکت  در منازعه وجود دارد که در قانون مجازات در بخش تعزیرات پرداخته شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس