مجازات حمل سلاح غیر مجاز

0

اکثر کشورهای دنیا استفاده از سلاح را مجاز نمی دانند، از همین رو استفاده از سلاح سبب مجرم شناخته شدن فرد خاطی و منجر به محکومیت بر اساس قانون مجازات حمل سلاح غیر مجاز خواهد شد.

در حقیقت به دلیل خطرات و حساسیت هایی که یک اسلحه در قالب آسیب های جانی و مالی می تواند ایجاد کند، سبب شده است که استفاده از سلاح برای تمامی اشخاص جامعه مجاز نباشد.

در ایران نیز همانند اکثر کشورها قوانین سرسختانه برای مجازات حمل سلاح در حالت غیر مجاز وجود دارد.

برخی از قوانین مشمول مجازات بسیار سنگینی هستند که به سادگی قابل جبران نخواهند بود. با این حال شرایطی خاص برای افرادی خاص به منظور استفاده از سلاح با مجوز نیز وجود دارد.

اگر در رابطه با مصادیق قانونی و جزاهای حمل سلاح، اطلاعاتی دقیقی ندارید، در این بخش تا انتها همراه ما باشید. ما به بررسی دقیق مفاهیم و مصادیق، مجازات ها، تخفیف ها و تشدیدها خواهیم پرداخت.

مجازات حمل سلاح غیر مجاز با توجه به تعاریف مربوطه

ایران بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مصوب شده در سال 1390، تدوین شده در 21 ماده، موارد زیر را توضیح می دهد:

 1. تعریف و مفهوم سلاح
 2. انواع اسلحه
 3. مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با اسلحله از جمله نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده

و همچنین در شرح کلی قانون ذکر شده، جرائم مرتبط با اسلحه شامل موارد زیر است:

 1. حمل اسلحه
 2. بکارگیری اسلحه
 3. ساخت اسلحه
 4. قاچاق اسلحه
 5. مونتاژ اسلحه
 6. تعمیر اسلحه
 7. توزیع اسلحه به منظور ایجاد ترس در مردم
 8. دستکاری اسلحه
 9. تهیه کلکسیون اسلحه

باید در نظر داشته باشید که بسته به شرایط قانونی، تمامی موارد ذکر شده می تواند در قالب مجازات حمل سلاح غیر مجاز ، فرد مجرم را محکوم به مجازاتی سنگین کند.

اما قبل از آن که به بررسی دقیق قوانین مرتبط با حمل اسلحه غیر مجاز بپردازیم، باید توضیحاتی برای شناخت مفهوم اسلحه و انواع آن در اختیار شما قرار دهیم.

تعریف مفهوم سلاح و انواع آن بر اساس قوانین

با اینکه ضرورت ها و اهمیت های فراوانی در بحث تعریف مفهوم اسلحه وجود دارد، این موضوع در اکثر قوانین رایج، تنها در قالب ذکر مصادیق سلاح مطرح شده است. به این معنا که وقتی صحبت از سلاح می شود، تعریف کامل و جامعی وجود ندارد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات حمل و نگهداری انواع مواد مخدر

اما بر اساس مصادیقی که قانون و سایر تعاریف مشابه ارائه داده اند، وقتی از عبارت سلاح استفاده می شود، منظور هرگونه وسیله یا ابزاری است که در جهت آسیب به جسم و جان، حمله به دیگری یا دفاع در مقابل دیگری، به کار برده می شود.

مجازات حمل سلاح غیر مجاز

بر اساس قانون مجازات حمل سلاح غیر مجاز و تعاریف و مصادیق قانونی، انواع سلاح به شرح زیر است:

 1. سلاح های سرد و سلاح های گرم جنگی
 2. سلاح های سرد و سلاح های گرم شکاری
 3. سلاح های لیزریک که بر اساس حکم ها و جزاها، تابع سلاح گرم هستند
 4. سلاح های آموزشی و بیهوش کننده که بر اساس حکم ها و جزاها، تابع سلاح شکاری هستند
 5. اقلام و مواد تحت کنترل که شامل مواردی چون انواع مواد ناریه، مواد محترقه، مواد منفجره اعم از غیر نظامی و نظامی، مواد شیمیایی، مواد رادیو اکتیو، مواد میکروبی، گازهای بیهوش کننده، گازهای بی حس کننده، گاز های اشک آور، شوک دهنده و تجهیزات انتظامی و نظامی است.

در ادامه به بررسی مجازات اساسی حمل و نگهداری و سایر موارد مرتبط با سلاح غیر مجاز خواهیم پرداخت.

مجازات جرائم مرتبط با سلاح و مهمات غیر مجاز

بر اساس قانون مجازات جرم هایی چون قاچاچ، ساخت، مونتاژ، فروش و توزیع مهمات و سلاح، چه در نوع سرد و گرم یا شکاری و جنگی به شرح زیر است:

 1. سلاح سرد جنگی، سلاح سرد شکاری با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات، مجازاتی برابر با شش ماه الی دو سال حبس
 2. سلاح گرم سبک غیر خودکار با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات و قطعات موثر سلاح، مجازاتی برابر با دو تا پنج سال حبس
 3. سلاح گرم سبک خودکار با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات و قطعات موثر سلاح، مجازاتی برابر با پنج تا ده سال حبس
 4. سلام گرم نیمه سنگین یا سنگین با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات و قطعات موثر سلاح، مجازاتی برابر با ده تا پانزده سال حبس

همچنین در رابطه با مجازات حمل سلاح غیر مجاز و نگهداری از آن و انجام هر گونه معامله مرتبط با سلاح، طبق قانون، جزای فرد مجرم به شرح زیر است:

 1. سلاح سرد جنگی، سلاح سرد شکاری با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات، مجازاتی برابر با حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی برابر با ده میلیون تا بیست میلیون ریال
 2. سلاح گرم سبک غیر خودکار با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات و قطعات موثر سلاح، مجازاتی برابر با حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی برابر با بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
 3. سلاح گرم سبک خودکار با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات و قطعات موثر سلاح، مجازاتی برابر با دو تا پنج سال حبس
 4. سلام گرم نیمه سنگین یا سنگین با یا بدون مهمات و یا فقط مهمات و قطعات موثر سلاح، مجازاتی برابر با پنج تا ده سال حبس
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  علیه گران فروشی چگونه شکایت کنیم؟

اعمال تشدید یا تخفیف در جرائم مرتبط با حمل سلاح غیر مجاز

بر اساس قانون گذاری هایی که در کشور ما وجود دارد، در برخی از موارد به دلیل حاکم بودن شرایط خاص بر جرم مذکور، مجازات مرتکبین می تواند تشدید یا تخفیف داده شود.

در ادامه با بررسی شرایط تخفیف و تشدید مجازات نگهداری و حمل سلاح غیر مجاز خواهیم پرداخت.

مجازات حمل سلاح غیر مجاز

شرایط و عوامل کلی که سبب تشدید جزای مرتکبین می شود

 1. در صورتی که جرائم مرتبط با حمل یا نگهداری و سایر موارد سلاح، توسط یک گروه سازمان یافته صورت گرفته باشد، مجازات مرتکبین بر حسب موارد، یک درجه تشدید خواهد یافت.
 2. در صورتی که مرتکبین جرائم مرتبط با اسلحه طبق مواد 5، 6، 11 و 12 قانون، یا یکی از این قوانین، مسلح شناخته شوند، یک درجه تشدید مجازات صورت خواهد گرفت.

همچنین در صورتی که در برابر ماموران دولتی از سوی مجرمین مقاومت مسلحانه صورت بگیرد، در صورت محارب شناخته نشدن، به حبس تعزیری بیست و پنج تا سی سال نیز محکوم خواهند شد.

شرایط و عوامل کلی که سبب تخفیف جزای مرتکبین می شود

در صورتی که دارندگان غیر مجاز انواع مختلف سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، خود را ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای شخص متهم، معرفی کنند، مجازات حمل سلاح غیر مجاز می تواند بنا بر صلاحدید مراکز قانونی تخفیف یابد.

افراد خاطی باید به یکی از مراکز انتظامی، نظامی یا امنیتی خود را تحویل دهند و با در اختیار گذاشتن سلاح و موارد مرتبط با سلاح، از مجازات مقرر شده، معافیت بگیرند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ قولنامه از طرف خریدار

در صورتی که اگر با سلاحی که قصد تسلیم آن را دارند، مرتکب جرمی شده باشند، تنها بر اساس مجازات مقرر و مرتبط با آن جرم، با نظر مراجع صلاحدید، محکوم خواهند شد.

همچنین در صورتی که متهمان و محکومان به مجازات حمل سلاح غیر مجاز ، با ماموران انتظامی، امنیتی و نظامی برای کشف اسلحه، مهمات و غیره همکاری کنند، مشمول تخفیف در جزا خواهند شد.

لازم به ذکر است که تخفیف در حوزه جزای مرتبط با حمل و نگهداری سلاح، بسته به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده در مجازات های تعزیری درجه یک الی درجه شش، می تواند در صورت همکاری یک درجه تخفیف داده شود.

همچنین بسته به صلاحدید مراجع مذکور، مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت، می تواند در صورت همکاری موجب معافیت از مجازات قرار گیرد.

مراجع رسیدگی به جرائم مرتبط با حمل اسلحه غیر مجاز

در بند ب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 مصوب شده است، تمامی جرام مرتبط با قاچاق اسلحه، اقلام، مهمات و مواد تحت کنترل باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.

به طور دقیق برای اتهامات یا جرم هایی چون قاچاق سلاح و مهمات باید در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی، بررسی صورت گیرد و برای اتهامات و جرم هایی چون خرید، فروش، نگهداری و حمل سلاح غیر مجاز و مهمات باید در محاکم عمومی، رسیدگی ها صورت پذیرد.

منظور از محاکم عمومی همان دادگاه کیفری شماره 2 شهرستان محل وقوع جرم است.

در رابطه با مجرمین نظامی یا به زبان بهتر، برای جرائمی که توسط نظامیان در حین خدمت صورت گرفته است، برای تحقیقات و رسیدگی ها به این جرائم، صلاحیت های اساسی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

در حقیقت برای مجرمان یا متهمان نظامی، صلاحیت بررسی جرم های مرتبط با اسلحه بر عهده دادگاه نظامی منطقه خدمت است.

برای اطلاع بیشتر از قوانین و مجازات حمل سلاح غیر مجاز می توانید با مشاورین حقوقی ما در رهپویان مهاجر در تماس باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس