مجازات جرم خفت گیری

0
مجازات جرم خفتگیری چیست!

همواره کنترل جرائم خشنی چون ؛ اخاذی ، زورگیری ، باج گیری ، خفت کردن ، سرقت مسلحانه با چاقو ، تهدید و ترساندن مردم ، گرفتن مال یا پول مردم به زور ، سرقت مقرون به آزار و …. در تامین امنیت جامعه و سلامت روانی مردم نقش بسیار مهمی خواهد داشت لذا در این نوشتار ، مجازات جرم خفت گیری مورد بررسی قرار گرفته شده است 

در لغت خفت کردن به معنای کمین کردن می باشد .
فرد خفت گیر ابتدا برای طعمه خود کمین می کند سپس در زمان مناسب با تهدید کردن ، ضربه زدن ، مجروح کردن یا ترساندن  افراد اقدام به گرفتن پول ، گوشی موبایل ، مال و ... می کند .
در قانون از خفت گیری به عنوان "  اخذ مال به عنف " یاد می شود .
بطور کلی باید بگوییم که زمانی این جرم به وقوع می پیوندد که شخص خفت گیر با زور اقدام به گرفتن مال و پول بقیه میکند .
این جرم جزء جرم مطلق می باشد  یعنی اینکه خفت گیری به تنهایی خود شامل مجازات هست حتی اگر شخص مجرم در خفت گیری به نتیجه نرسد . پس چون  جزء جرائم مطلق هست حتی اگر به نتیجه نرسد مجازات می ­ گیری در قانون، جرم ­انگاری شده است؟
مجازات جرم خفت گیری
طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم، لازم است تا از طرف قانون‌ گذار جرم ­انگاری شود

در قانون و مجازات کشور ایران جرم خفت گیری پیش بینی نشده و برای آن تعریف خاصی ارائه نشده است اما با توجه به ماهیت جرم خفت گیری که در آن از اعمال تهدید و ترساندن و نیز اخذ مال ، وجه و …. به کار رفته است می تواند گفت که جرم خفت گیری نیز مانند دیگر جرایم خشن که علیه امنیت اجتماعی رخ می دهد ، مشمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه فردی ، دیگری را به هر نحو ، تهدید به قتل ، ضرر نفسی ، شرفی ، مالی و یا به افشای سری ، نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به واسطه ی این تهدید تقاضای وجه ، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمود یا ننموده باشد ، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود .
مجازات جرم خفت گیری
جرم خفت گیری
با توجه به ماده ی ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی می توان گفت که مجازات تعیین شده برای جرم خفت گیری تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود .

اگر چه حکم مجازات جرم خفت گیری اعدام نیست اما در برخی موارد به دلیل پیش بینی نبودن شرایط حاکم بر وقوع جرم خفت کردن ، با قتل قربانی و به دام افتادن مجرم ، حکم کیفری اعدام پیش بینی خواهد شد که این موضوع نشان دهنده ی ایجاد تناسب میان مجازات و جرم رخ داده در جرم خفت کردن می باشد که با توجه به نوع جرم و شرایط حادث شده در هنگام وقوع آن ، قاضی دادگاه با بررسی شواهد ، مدارک و مستندات  ،مجازات دیگر جرائم رخ داده شده به هنگام وقوع جرم خفت کردن را صادر خواهد کرد
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس