مجازات ثبت سیم کارت به نام دیگری

0

متاسفانه از مشکلاتی که این روزها شایع شده است می توان به سوء استفاده کردن از سیم کارت های متعلق به دیگران اشاره کرد. در این حالت فرد خاطی به چند طریق به سیم کارت شخص دیگر دسترسی پیدا کرده است:

۱- سیم کارت مفقودی یا سرقتی یا قرضی است: با توجه به ارزان شدن سیم کارت های اپراتورهای مختلف و طرح های تشویقی آنها این روزها هر فرد بزرگسال معمولا چند سیم کارت از اپراتورهای مختلف دارد که ممکن است مدتی یک یا چند از آنها بلا استفاده بمانند.

در این حالت اگر این سیم کارت ها مفقود شوند یا مورد سرقت قرار گیرند مالک یا متوجه نمی شود و یا در صورت آگاهی به موضوع اهمیتی نمی دهد و آن را جدی تلقی نمی کند. حتی گاه افراد سیم کارت متعلق به خود را به دیگری قرض می دهند که این موضوع نیز برایشان خالی از دردسر نمی باشد.

۲- اشخاصی با آگاهی نسبت به کد ملی سایرین و جعل کارت ملی یا استفاده از کپی کارت ملی آنها اقدام به ثبت سیم کارت به نام فرد دیگر و استفاده از آن نمایند. در این حالت معمولا کد ملی افراد از مکان های مورد اعتماد ایشان مانند آژانس های مسافرتی و … مورد سو استفاده قرار گرفته است.

با این سیم کارت ها اقدامات متعددی صورت می گیرد که مشکلات مختلفی را برای فرد صاحب سیم کارت بدون اطلاع وی ایجاد می نماید. برای مثال، رجیستری گوشی های همراه، ایجاد مزاحمت برای سایرین، کلاهبرداری و … از این اقدامات هستند.

مجازات گرفتن سیم کارت به نام دیگری

در صورت ارتکاب جرم با سیم کارت متعلق به دیگری و اثبات این موضوع علاوه بر مجازات جرم مذکور، به جهت گرفتن سیم کارت به نام دیگری از باب تعدد جرم بسته به روش های مختلف به کار گرفته شده امکان تعیین مجازات به جهت جعل، کلاهبرداری و …  و اجرای اشد مجازات برای مرتکب وجود دارد.

اگر جرمی با استفاده از سیم کارت رخ نداده باشد نیز به دلیل اقدام به گرفتن سیم کارت از طرق خلاف قانون مانند جعل و کلاهبرداری امکان مجازات مرتکب وجود دارد.

مسئولیت صاحبان سیم کارت

افراد باید در نظر داشته باشند کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری اعمال انجام شده از طریق سیم کارت بر عهده صاحبان آنها است؛ مگر بتوانند ثابت کنند سیم کارت شان را جهت استفاده در اختیار دیگری قرار داده اند یا از ثبت سیم کارت اطلاع نداشته اند. مفقودی یا سرقت سیم کارت نیز به اثبات نیاز دارد.

در صورتی که این امور ثابت نشوند افراد باید پاسخگوی اعمال مجرمانه و خسارات وارده از طریق سیم کارتشان در مراجع قضایی باشند.

در حالت ثبت سیم کارت بدون اطلاع فرد می توان از دفتر خدمات مشترکین ثبت کننده سیم کارت به دلیل ثبت غیر قانونی سیم کارت  و بدون حضور دارنده کد ملی شکایت کرد.

همچنین اگر سیم کارت سرقت شد یا مفقود گردید یا از ثبت غیرقانونی آن مطلع شدید بهتر است سریعا نسبت به غیر فعال کردن سیم کارت اقدام نمایید.

چگونه بفهمیم چند سیم کارت به نام ما است؟

از طرق ذیل می توان از تعداد سیم کارت های به نام هر فرد آگاه شده و سپس نسبت به قطع و غیر فعال کردن آن ها اقدام کرد:

۱- با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیکی و یا نشانی اینترنتی www.mobilecount.cra.ir و وارد کردن کد ملی.

۲- با ارسال کد ملی مالک خط به یکی از شماره های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریق یکی از خطوط تحت مالکیت فرد. البته در این روش امکان سوء استفاده از کد ملی افراد مشاهده شده است.

۳- با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها و ارائه کارت ملی.

مجازات ثبت سیم کارت به نام دیگری

دریافت سیمکارت به نام دیگری چه عواقبی دارد؟

کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری اعمال انجام شده از طریق سیمکارت بر عهده صاحبان آن ها است؛ مگر بتوانند ثابت کنند سیمکارتشان را جهت استفاده در اختیار دیگری قرار داده اند یا از ثبت سیمکارت اطلاع نداشته اند.

مجازات صدور سیم کارت با ثبت مشخصات هویت دیگری در رایانه یا برگ عادی بر حسب مورد جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری رایانه ای و تصدیق نامه خلاف واقع است.

[آیا] صدور سیم کارت توسط دفتر خدمات بدون اجازه و بدون اطلاع شخص صرفاً با استفاده از مشخصات هویتی وی از طریق وارد نمودن مشخصات شخص در رایانه و یا در برگه عادی بدون امضاء شخص مذکور، عنوان مجرمانه دارد و درصورت وجود با کدام یک از مواد قانونی مطابقت دارد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه متصدی نمایندگی شرکت خصوصی با وارد کردن مشخصات هویتی شخص در برگه های مخصوص شرکت مذکور مشمول جعل مفادی ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامیبوده و در صورت استفاده و تحصیل منافع مرتکب استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری نیز شده است. در نتیجه رفتار متصدی دفتر خدمات عنوان مجرمانه جعل مفادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه صدور سیم کارت با وارد کردن متقلبانه داده ها صورت گرفته است و از سیم کارت مذکور با علم به مجعول بودن داده ها و یا کارت ها یا تراشه استفاده نموده لذا مشمول ماده ۶ و ۷ قانون جرائم رایانه ای (جعل و استفاده از سند مجعول ) بوده و با عنایت به اینکه از این طریق منفعت یا امتیازی تحصیل نموده، مشمول جرم کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور می شود. در نتیجه رفتار متصدی دفتر خدمات جعل رایانه ای ، استفاده و کلاهبرداری رایانه ای تلقی می گردد.

نظر ابرازی

به صرف اخذ سیم کارت طبق مفاد سوال مطروحه جرمی واقع نشده اما چنانچه از سیم کارت صادره استفاده نماید. جرم کلاهبرداری تلقی می گردد.

نظر هیأت عالی

چنان چه ارتکاب جرم از طریق رایانه صورت پذیرفته باشد، با لحاظ مواد ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و الحاقات بعدی و توجهاً به فرآیند اعمال ارتکاب متهم، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه مورد تأیید است.

ضمناً چنانچه ارتکاب رفتاری با برگه عادی باشد در صورت تأیید مرتکب در خصوص مفاد برگه ی عادی، موضوع با بزه تصدیق نامه خلاف واقع مذکور در ماده ۵۴۰ قانون فوق الذکر قابل انطباق است.

مجازات استفاده از سیم کارت دیگری بدون اجازه

همواره انتشار اطلاعات افراد دردسرهای فراوانی را برای صاحبان آن ها به وجود آورده است که جدای از صدمه به اعتبار و حیثیت اشخاص موجب سو استفاده افراد از اطلاعات به دست آمده و به تبع آن مبادرت به ارتکاب جرائم گوناگون در جهت منافع خود می نمایند. اطلاعات شخصی صرفا محدود به عکس، فیلم و… نمی شود بلکه سیم کارت موجود در داخل گوشی هر شخص هم جز حریم و اطلاعات شخصی وی قلمداد می شود.

به دست آوردن سیم کارت دیگری ممکن است از راه های مختلف محقق شده باشد برای مثال: مالک سیم کارت به نحو امانت سیم کارت را به دیگری تحویل داده باشد و فرد بدون اجازه از آن استفاده نموده باشد.

مورد دیگر سرقت گوشی که همراه با سیم کارت می باشد و سپس اقدام به استفاده از سیم کارت و تحقق جرائم مختلف.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ مبایعه نامه از طرف خریدار

مسئولیت جرائم ارتکابی با سیم کارت

مهم ترین و چالش برانگیز ترین موضوع این بحث، مسئولیت در قبال اعمال ارتکابی با سیم کارت می باشد. در این خصوص باید دو فرض مختلف را در نظر گرفت.

  • فرض اول صرف استفاده از سیم کارت بدون اجازه و بدون اینکه شخص مرتکب عمل مجرمانه شده باشد به طور مثال شخص با سیم کارت صرفا تماس برقرار نموده یا از اینترنت خط استفاده کرده است و مواردی از این قبیل …
  • فرض دوم از سیم کارت دیگری بدون اجازه استفاده نموده و محقق شدن جرائمی از قبیل توهین و به کاربردن الفاظ رکیک نسبت به شخصی،مزاحمت تلفنی، اقدام به اخاذی و…

درفرض اول جرمی محقق نشده است و بنابراین مسئولیتی قابل تصور نیست اما درفرض دوم جرم محقق شده است و مسئولیت جرائم ارتکابی کاملا بر عهده مالک سیم کارت می باشد مشروط بر این که بتواند ثابت نماید که وی مرتکب این اعمال مجرمانه نشده است .

 

طمجازات ثبت سیم کارت به نام دیگریریقه شکایت برای استفاده سیم کارت

متاسفانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون جرائم رایانه ای عنوان مجرمانه ی خاص و مستقلی در این خصوص پیش بینی نشده است ولی با مراجعه به عمومات قانون مجازات اسلامی می توان علیه اشخاص با عناوین مجرمانه مختلف مشروط بر نوع سپرده شدن سیم کارت اقدام به شکایت نمود.

شکایت با عنوان خیانت در امانت: مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

با توجه به مفهوم ماده و لفظ اموال، از آن جایی که سیم کارت دارای مالیت و ارزش اقتصادی می باشد یک مال تلقی می شود و در صورتی که مالک سیم کارت، سیم کارت را به صورت امانت به شخصی بسپارد تا بعدا آن را مسترد کند و شخص مطابق با ماده، آن را به ضرر مالک استفاده کرده باشد می توان علیه او به عنوان جرم خیانت در امانت شکایت کرد.

شکایت به عنوان سرقت: عمده ی سواستفاده از اطلاعات اشخاص ابتدا از طریق سرقت و یا دسترسی غیر مجاز به آنها محقق می شود.

امروزه سارقین پس از سرقت گوشی آن را با قیمت بسیار ارزان تر به فروش می رسانند و چون معمولا پس از سرقت، مالک سیم کارت اقدام به ابطال سیم کارت می نماید سارقین به سیم کارت دسترسی پیدا نمی کنند.

اما بعضا افراد از این اقدام خودداری می کنند و این غفلت آن ها این فضا را برای سارق فراهم می کند تا با سیم کارت سرقتی دست به اقدامات مجرمانه متعددی بزند. در هر حال این موضوع با عنوان سرقت قابل پیگیری می باشد.

شکایت با عنوان جعل: این اقدام کمی متفاوت تر از موارد گفته شده می باشد. دراین حالت شخص با قصد قبلی و با تهیه مدارک جعلی اقدام به گرفتن سیم کارت به جای مالک اصلی آن می کند. سپس با گرفتن سیم کارت به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا می کند.

در این حالت مالک با اطلاع یافتن از این موضوع می تواند با عنوان مجرمانه ی جعل و استفاده از سند مجعول علیه شخص اقدام به شکایت نماید.

 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات قطع درخت

اقدامات لازم در جهت پیشگیری از استفاده از سیم کارت

با توجه به اهمیت اطلاعات شخصی افراد و پی بردن به این موضوع در مطلب فوق که عدم مراقبت و سهل انگاری، صدمات سنگینی را برای اشخاص ممکن است به وجود بیاورد. لازم است در این زمینه بیش از پیش توجه و تامل بیشتری صورت گیرد. به عنوان مثال در صورت سرقت گوشی به همراه سیم کارت، فورا اقدام به ابطال سیم کارت از طریق دفاتر اپراتور ها و گزارش حادثه به پلیس صورت گیرد تا از اقدامات بعدی سارق جلوگیری شود ویا در صورت وقوع جرائم ذکر شده توسط سارق مسئولیتی متوجه مالک سیم کارت نباشد.

مورد دیگر استعلام از سامانه های مرتبط در خصوص اطلاعات هر فرد در زمینه مالکیت بر سیم کارت می باشد.

این اقدام سبب می شود تا درصورت مغایرت استعلام با وضع موجود، هرچه سریع تر با گزارش به پلیس مانع اقدامات بعدی سوءاستفاده کننده از اطلاعات و هویت افراد شود.

و در نهایت هیچ وقت سیم کارت متعلق به خود را تحت هیچ شرایطی بدون سند انتقال مالکیت سیم کارت واگذار نکنید تا از اقدامات بیان شده جلوگیری شود.

 

طریقه شکایت ازجرائم ارتکابی بیان شده

برای طرح شکایت لازم است شخص با مراجعه به دادسرا ویا با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی و با بیان مشخصات طرف شکایت و ارائه اسناد و مدارکی که بتواند موجب صحت ادعای خود شود وبا پرداخت هزینه دادرسی معادل ده هزار تومان شکوایه خود را ثبت نماید. درپایان اشاره ای به چند نمونه شکوایه ای متناسب یا موارد گفته شده خواهد شد.

با عرض سلام و ادب

با سلام و احترام به عرض می رساند که اینجانب در مورخ…………………….ساعت…….در خیابان …………. در حال طی مسیر به صورت پیاده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو راکب از پشت به من نزدیک شدند و گوشی موبایل مدل……………به همراه سیم کارت به شماره ……………من را از دستم قاپیدند و من هر چه تلاش کردم و به دنبال موتور دویدم موفق به متوقف کردن آنها نشدم. در ضمن شماره شهربانی موتور سیکلت (عبارت بود از………./ یا پوشیده شده و قابل تشخیص نبود).

با توجه به موارد فوق از آن مقام محترم تقاضا مندم ضمن اعلام دستور به اداره اداره بازرسی شرکت مخابرات مبنی بر ردگیری موبایل اینجانب نسب به رد مال مسروقه و مجازات سارقین اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.

در ضمن کپی فاکتور خرید موبایل و کپی از جعبه موبایل (شماره سریال……………….) همراه این شکایت نامه تسلیم شده است.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس