مجازات تهدید به مرگ

0

یکی از مصادیق تهدید را باید تهدید افراد به جان آنان دانست، این تهدیدها در نوع ضرب و جرح، تهدید به اسید پاشی و تهدید به قتل یا مرگ هستند که در قالب مجازات تهدید به مرگ بررسی می شوند.

بر اساس تقسیم بندی هایی که در نوع جرم تهدید وجود دارد، تهدید به مرگ یک جرم نفسانی شناخته می شود. به این معنا که جان فرد را تحت اثرات تهدید یا عمل به آن قرار می دهد.

بر اساس قانون و آنچه در نظام قضایی هر کشور ثبت شده است، برای کسانی که افراد را تهدید به قتل یا تهدید به مرگ می کنند، جزای سنگینی در نظر گرفته شده است.

در این بخش ما قصد داریم با توجه به تعریفی که وجود دارد، به بررسی جزای تهدید دیگران در قالب تهدید به مرگ بپردازیم. اطلاع از این موضوع می تواند شما را در مواجه با چنین جرائمی، آگاه تر کند. پس همراه ما باشید.

مجازات تهدید به مرگ مبتنی بر تعاریفی که از تهدید وجود دارد

در اصلاحات حقوقی، ترساندن شخص نسبت به جان، مال و آبرو، عمل تهدید شناخته می شود. در واقع ماهیت اصلی امر تهدید را باید به دلیل ترس و ارعابی که در فرد یا افراد تهدید شده می آفریند، مصداقی مشخص از جرم با جزایی بالا در نظر گرفت.

حال تصور کنید که تهدید مبتنی بر مرگ یا قتل یک فرد باشد، آیا می توان به سادگی از چنین عمل ناشایستی گذر کرد؟ در واقع تهدید افراد به مرگ، از جمله تهدیداتی است که ترس در درون فرد را می تواند چندین برابر کند. برخی از کارشناسان با این موضوع موافقت ندارند.

ادله میزان شدت خوفناک نبودن ترس از مرگ در قالب تهدید، در قبال تهدید آبرو و زندگی بدون آبرو سنجیده می شود. در باب این ادله باید گفته شد که هر فردی بسته به شرایط و ویژگی های شخصیتی می تواند میزان مشخصی از ترس از تهدید را تجربه کند.

در حقیقت بحث تهدید در نوع مرگ، در موضوع شرایط تحقق جرم باید بررسی شود. اما در هر صورت باید بدانید که در کلی ترین حالت ممکن، تهدید و مجازات آن می تواند، تبعات سنگینی را برای مجرم در بر داشته باشد. در ادامه به بررسی دقیق شرایط تهدید می پردازیم. این شرایط به طور واضح اساس مجازات تهدید به مرگ با شیوه های دیگر تهدید را مشخص خواهد کرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات

شرایط تهدید به مرگ

مجازات تهدید به مرگ

آن چه در مضامین های عمومی و حقوقی عبارت تهدید را معنا می کند، مفهومی است که نشان از هشدار یا ترساندن دیگران دارد. به طور واضح از نگاه قانون و زاویه حقوقی، تهدید عملی است که در شکل مجبور کردن  یک فرد به ارتکاب عملی در قالب جرم یا هر عمل دیگری صورت می گیرد.

به زبان ساده فرد تهدید کننده برای آن که بتواند به مقاصد خود برسد، فردی که مرتبط با مقصد اوست را تهدید می کند که یکی از این تهدید ها می تواند مرتبط با قتل یا مرگ باشد.

باید بدانید که فرقی در شیوه تهدید وجود ندارد، یعنی مهم نیست که تهدید به مرگ در حالت حضوری صورت گرفته است، یا این که در قالب پیامک اقدام به چنین امر مجرمانه ای شده است.

به طور کلی برای تحقق امر تهدید شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

  1. موضوع تهدید به مرگ چه در قالب پیامک و چه در بیان حضوری، باید کاملا مشخص و معین باشد. یعنی صرفا به منظور اینکه شخصی گفته است که «به حسابت خواهم رسید» با «کارت ساخته است» و غیره، نمی توان اقدام به طرح شکایت کرد.
  2. واقعی یا غیر واقعی بودن امر تهدید به مرگ، تاثیری در مجرمانه بودن جرم ندارد. به معنای ساده اصلا مهم نیست که فرد تهدید کننده در قالب تهدید، عمل قتل را انجام می دهد یا نمی دهد. مهم این است که تهدید منجر به ترس و ارعاب شده است.
  3. موثر بودن تهدید امری است که بنا بر تعاریفی که مجازات تهدید به مرگ را شرح می دهد، باید در نظر گرفته شود. بدون شک اگر فردی با یک وضعیت معلول جسمی، اقدام به تهدید به مرگ یک فرد سالم و حتی قدرتمند از لحاظ فیزیکی کند، این تهدید از نگاه قانون بلاوجه است.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  علیه گران فروشی چگونه شکایت کنیم؟

تهدید به مرگ در کدام نوع از انواع تهدید قرار دارد؟

از نگاه قانون علاوه بر شرایطی که برای تحقق امر تهدید در نظر گرفته شده است، شرایط دیگری همچون سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و غیره فرد تهدید کننده و تهدید شونده حاکم است. همچنین شیوه تهدید که در حالت کلی به دو صورت حضوری و غیر حضوری رخ می دهد نیز برای تحقق شرایط و نوع مجازات نقش مهمی دارد.

اما در نگاه قانون، ما با دو نوع تهدید طرف هستیم:

  1. تهدید حیثیتی
  2. تهدید نفسانی

بدون شک با توجه به تعاریف دقیقی که از تهدید و مجازات تهدید به مرگ وجود دارد، این نوع از ایجاد ارعاب در دیگران، یک تهدید نفسانی محسوب می شود.

برای توضیح بیشتر باید گفته شود که تهدید نفسانی، نوعی از تهدید است که مبتنی بر آسیب بدنی به فردی القا می شود. این آسیب می تواند در قبال ضرر به خود فرد، خانواده و اطرافیان او باشد. تهدید به مرگ، مصداق بارز یک تهدید نفسانی است که ارتباطی با تهدید حیثیتی ندارد.

زیرا تهدید حیثیتی که مبتنی بر ارعاب از دست دادن حیثیت افراد است، به اعمالی چون افشای راز افراد یا انتشار تصاویر خصوصی آنها و از این قبیل رفتارهای ناشایست اشاره دارد.

باید متذکر شویم که فرقی نمی کند، جرم تهدید به مرگ در قالب پیامک صورت گرفته باشد، یا در قالب یک برخورد کلامی و حضوری. در هر صورت شخص خاطی، محکوم به مجازات تهدید به مرگ خواهد بود.

مجازات تهدید به مرگ

شرح دقیق مجازات مرتبط با تهدید به مرگ

قانون به منظور درک بهتر افراد از موضوع تهدید، در قالب کلی، تمام آن چه در قالب تهدید می گنجد را در ماده هایی از قانون ارائه داده است.

بر اساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگر را به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات روزه خواری

این موضوع مطابق با ماده 699 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات تهدید به قتل نیز به شرح زیر است:

« هدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود.»

باید در نظر داشته باشید که اگر جرم تهدید همراه با سایر جرائمی چون اخاذی، فحاشی و غیره نیز همراه باشد، تمامی مجازات ها چندین برابر و تا سر حد اشد مجازات خواهد بود.

نکاتی لازم و حقوقی در باب بررسی جزای تهدید به مرگ

وقتی صحبت از تهدید به مرگ می شود، به طور معمول در مرحله دادرسی، قاضی بسته به آن چه که از شرایط مجرم مشاهده می کند، اقدام به صدور رای خواهد کرد.

اما باید در نظر داشته باشید که صدور حکم در قالب جرمی که اشاره به تهدید جانی دارد و مصداق بارز تهدید به مرگ یا قتل است، باید از سوی شاکی کاملا اثبات شود. از همین روی در دادگاه علاوه بر متهم، به شاکی نیز با دید تردید نگاه می شود.

همچنین باید بدانید که اگر شیوه تهدید به مرگ بر اساس پیامک باشد یا یک فایل صوتی به عنوان مدرک در اختیار شاکی باشد، قاضی به سادگی این مدارک را به عنوان ادله نخواهد پذیرفت. اما ادله های مذکور می توانند برای تحقق اماره یا ایجاد آگاهی بیشتر در دادگاه به قاضی ارائه داده شوند.

همه چیز در موضوع تهدید با بررسی طرفین جرم یعنی تهدید کننده و تهدید شونده در نظر گرفته می شود. از همین رو است که تهدید به مرگ در قالب پیامک نیز می تواند برای مجرم، مجازات تهدید به مرگ در حالت اشد مجازات را نیز بیافریند.

برای اطلاع از جزئیات قوانین و مجازات تهدید به مرگ بهتر است با مشاورین حقوقی در این زمینه مشورت داشته باشید. ما در رهپویان مهاجر تمام سوالات حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس