مجازات انتقال مال غیر

0

بر اساس آن چه که مقررات جاری کشور شناخته می شود و بر طبق اصول حقوق حاکم بر نظام کیفری، رفتاری مجرمانه وجود دارد که تحت مجازات انتقال مال غیر محکومیت در بر خواهد داشت.

در واقع ارتکاب جرمی که منظور به انجام انتقال مال غیر است می تواند مجازات شدیدی را برای مجرم به همراه داشته باشید.

بر اساس آن چه که در قانون مندرج شده است: اگر شخصی مال غیر را به طور عمد و آگاهانه به دیگری بدهد یا آن را معامله کند، این انتقال، جرم شناخته می شود.

در این مقاله ما سعی داریم به بررسی جرمی که از طریق انتقال مال دیگران به فرد یا افراد دیگر به شکل غیر قانونی صورت می گیرد، بپردازیم.

برای کسانی که در حوزه تجارت، خرید و فروش و غیره ممکن است با این چنین جرائمی مواجه شوند، این بخش می تواند بسیار مفید و آگاهی بخش باشد. همراه ما باشید.

مجازات انتقال مال غیر مبتنی بر تعاریف

جرم انتقال مال غیر را می توان به تعریف زیر شناخت:

شخصی که مال غیر را با آگاهی و علم به اینکه مال مذکور، متعلق به فرد دیگری است، مورد معامله قرار دهد، این عمل انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال صورت بپذیرد، با این حساب جرم شناخته می شود.

بنا بر تعریف، در انتقال مال غیر نیاز است که فرد مجرم به صورت آگاهانه، رفتار مجرمانه را انجام دهد. به این معنا که خود را مالک مال نشان داده باشد.

در صورتی که فرد با تصور اینکه مال به او تعلق دارد و یا حق قانونی در قبال قرارداد در دست داشته باشد و مرتکب چنین اعمالی شود، رفتار او مجرمانه نیست و مشمول مجازات انتقال مال غیر نخواهد بود.

برای آن که با این موضوع بهتر آشنا شوید، در ادامه به مصادق کلاهبرداری به توضیح جرم مورد بحث این بخش خواهیم پرداخت.

انتقال مال غیر به مصداق کلاهبرداری

طبق ماده 1 مقرر سال 1308:

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

بر اساس این که هم اکنون قانون مجازات عمومی، نسخ شده تلقی می شود و لازم الاجرا نیست، بر اساس مقررات جاریه، در صورت محکومیت مجرم، برای مجازات انتقال مال غیر باید به قوانین جاری مراجعه کرد.

طبق رای وحدت رویه شماره 594 مصوب یکم آذر 1373 در هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس نسخی که در رابطه با ماده 238 قانون مجازات عمومی صورت گرفته است و بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، مجازات در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت خواهد گرفت.

با این حساب مجازات جرم مذکور در حکم کلاهبرداری شناخته می شود که برابر با حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال را برای مجرم در بر خواهد داشت.

علاوه بر مجازت بالا، رد مال به صاحب باید صورت پذیرد و در صورتی که مرتکب جرم، یکی از کارکنان دولت باشد با انفصال در مقطع ابدی از خدمات دولتی محروم خواهد شد.

باید توجه داشته باشید که بر اساس قانون گذاری، انتقال گیرنده مال غیر نیز در صورت عالم بودن در حین معامله، معاون جرم شناخته می شود.

 مجازات انتقال مال غیر

علت کلاهبردارانه تلقی کردن انتقال مال غیر

دلیلی که سبب شده است جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری تلقی شود و مجازات های ذکر شده برای مجرم انجام شود، این است که فرد مرتکب در راستای ارتکاب رفتار مجرمانه، با حیله و فریبکاری اقدام به انتقال مال کرده است.

در واقع فرد مجرم با جا زدن خود در جایگاه مالک اصلی، رفتاری آگاهانه و با علم این که می داند مال برای او نیست، اقدام به معامله کرده است.

و همچنین باید بدانید که جرم انتقال مال غیر، از جمله جرائمی است که عمدی محسوب می شود و اگر فرد به اشتباه این امر را انجام دهد، مسئولیت کیفری در بر نخواهد داشت و بر این اساس مورد مجازات انتقال مال غیر قرار نمی گیرد.

انتقال مال غیر بدون داشتن مجوز قانونی

وقتی صحبت از جرم انتقال مال غیر می شود، ما با یک سری از نکات خاص  مواجه هستیم. نداشتن مجوز قانونی در انتقال مال غیر یکی از موضوعات مشمول نکات خاص است.

به این معنا که فرد بدون اینکه مالک مالی باشد یا وکالتی داشته باشد یا بدون اینکه نماینده مالک شناخته شود، اقدام به معامله و انتقال مال کند و عین یا منفعت مال را مورد نظر داشته باشد.

به طور مثال اگر شخصی ملک دیگری را بفروشد، در این حالت عمل انتقال عین صورت گرفته است.

اما در صورتی که شخص مال دیگری را مورد اجازه قرار دهد، در این حالت گفته شده است که منفعت مال انتقال پیدا کرده است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اصول حاکم بر قراردادهای دولتی یا قراردادهای اداری

بنا بر نگاهی که به عین و منفعت وجود دارد، نکته خاص و اصلی این جرم به منظور تحقق مجازات انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، این است که شخص مرتکب جرم، هیچ گونه اختیاری اعم از قانون یا قراردادی مبتنی بر انتقال مال در اختیار نداشته باشد.

انتقال مال غیر به خود

تا اینجا متوجه شدید که انتقال مال دیگری، یک جرم است و طبق قانون مشمول مجازاتی است که بر اساس شرایط متقلبانه و سوء نیتی که مجرم داشته است، محکوم خواهد شد.

در حقیقت برای آن که شرایطی برای جرم انتقال مال غیر تعیین کنیم، اصلی ترین شرط را باید انجام عمل متقلبانه و داشتن سوء نیت معرفی کرد.

اما جالب است بدانید که در موضوع جرم انتقال مال دیگری، اگر انتقال مال به خود باشد، به سبب اینکه فرد دارای سوء نیت و اعمال متقلبانه نسبت به دیگری نبوده است، صرفا عمل انتقال به خود را نمی توان یک رفتار مجرمانه تلقی کرد.

بر اساس آن چه که قانون مجازات انتقال مال غیر به خود تعیین می کند و بر اساس اصل برائت در حقوق کیفری، فرد فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

انتقال مال غیر در باب اموال منقول

از مهم ترین نکات مرتبط با جرم اتقال مال غیر، دسته بندی اموالی است که تحت رفتار مجرمانه قرار می گیرد.

در نوعی از طبقه بندی یا دسته بندی موضوع مرتبط با جرم مذکور، باید این گونه مطرح کرد که انتقال مال غیر هم شامل عین مال مورد نظر می شود و هم می تواند شامل منافع آن مال شود.

بنابراین فردی که مال دیگری را مورد اجاره قرار می دهد، می توان به سبب رفتارش، او را مشمول مسئولیت کیفری در نظر گرفت و مجازات انتقال مال غیر برای او امکان پذیر می شود.

اما در نوعی دیگر از دسته بندی با توجه به اطلاق قانون گذار که مال را به طور مطلق ذکر کرده است، باید جرم انقال مال غیر، هم شامل اموال منقول و هم شامل اموال غیر منقول شود. از اموال منقول می توان به اتومبیل و از اموال غیر منقول می توان به ملک یا خانه مسکونی اشاره کرد.

علاوه بر دسته بندی های بالا، تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که جرم انتقال مال غیر را مرتبط با اموال مادی نیز تلقی می کند و علاوه بر آن، اموال غیر مادی نیز شامل این دسته بندی می شود. از اموال غیر مادی می توان به حق مالکیت معنوی اشاره کرد.

برای مثال ممکن است فردی بدون آگاهی مالک، علامت تجاری برند او را به نام خود انتقال دهد، در صورتی که آن نام تجاری صاحب دیگری دارد. با این حساب فرد مجرم است و مشمول مجازات انتقال مال غیر خواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات قمار

	 مجازات انتقال مال غیر

انتقال در نوع مال غیر مشاعی

یکی از مهم ترین مباحث مرتبط با جرم انتقال مال غیر، نوعی از جرم است که در واقع یک سطح بزرگ از کلاهبرداری محسوب می شود. این جرم مرتبط با انتقال اموال مشاعی است.

منظور از اموال مشاعی، اموالی است که دارای مالکین متعددی باشد.

در صورتی که تعلق کل مال به غیر صورت بگیرد، تردیدی در جرم بودن آن وجود ندارد و مجرم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در اموال مشاعی، اگر انتقال مرتبط با سهم خود فرد باشد، انقال سهم خود به صورت اشاعه توسط یکی از شرکا، مشمول مقررات کیفری انتقال قرار نخواهد گرفت.

اما در خصوص انتقال سهم خود به صورت اضافه بر سهم، همچون جرائم علیه اموال، آرای متفاوتی وجود دارد که از سوی محاکم عالی باید صادر شود.

باید در نظر داشت در صورتی که اثبات شود فرد به قصد سوء نیت و متقلبانه اقدام به انتقال سهم خود اضافه بر آن چه هست اقدام کند، مشمول مجازات انتقال مال غیر خواهد بود.

اقدام به ثبت شکواییه در باب انتقال مال غیر

در صورتی که فردی مورد جرم انتقال مال غیر قرار گرفته باشد، به عنوان شاکی با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم در صورت غیر منقول بودن مال، می تواند اقدام به ثبت شکواییه کند.

همچنین با مراجعه به دادسرای محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم می توان اقدام به ثبت شکواییه کرد.

لازم است بدانید که به محض ثبت شکواییه می توانید تقاضای توقیف مال را با ارائه درخواست به مقامات قضایی انجام دهید. این کار از اقدامات بعدی در مسیر ادامه جرم، جلوگیری خواهد کرد.

پس از بررسی از سوی دادستان عمومی و صدور رای دادگاه در رابطه با انتقال مال غیر، ارجاع به دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

رای شعبه اول دیوان عالی کشور نظر به این است که اعاده دادرسی مبتنی بر قیاس اولویت ها باشد. زیرا هنگامی که صحبت از مجرمیت فردی در رابطه با جرم انتقال مال غیر می شود، تردید هایی ممکن است به وجود بیاید.

در صورت وجود تردید، رای تعجیلی برای مجازات انتقال مال غیر صادر نخواهد شد. اما در صورت اثبات قطعی، فرد به مجازاتی محکوم است که در پیشتر این مقاله گفته شد.

برای اطلاع بیشتر از قوانین و شرایط انتقال مال غیر می توانید با مشاورین ما در موسسه حقوقی رهپویان مهاجر مشورت داشته باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس