لیست دفتر خدمات قضایی سراسر کشور

0
ردیف کد/نام دفتر آدرس دفتر
۱ دفتر خدمات اداره سجل قضایی تهران
۲ ۹۸۳۲۴۰۳۱ استان گلستان – شهرستان رامیان – خان ببین – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان امام رضا(ع ) تلفن: ۰۱۷۳۵۸۶۶۹۴۰
۳ دفتر ویژه تهران استان تهران- شهرستان تهران- خیابان انقلاب – بین چهارراه ولیعصر و پل حافظ – بن بست سعید – تلفن: ۶۳۹۷۲۰۳۳
۴ ۹۲۳۰۱۰۰۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۱- کارگرجنوبی – بین جمهوری وآذربایجان – پلاک۸۳۰ تلفن: ۰۲۱۶۶۹۱۴۹۲۱
۵ ۹۲۳۰۱۰۰۲ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۵ – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار اباذر – نبش خیابان شالی – پلاک ۹ – طبقه دوم تلفن: ۰۲۱۴۴۰۴۹۷۲۴ – ۰۲۱۴۴۰۵۹۰۹۸
۶ ۹۲۳۰۱۰۰۳ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۵ – خیابان آیت الله کاشانی – روبروی پمپ بنزین – ساختمان گلزار – طبقه سوم تلفن: ۰۲۱۴۴۰۵۱۱۳۷
۷ ۹۲۳۰۱۰۰۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۰ – خیابان آزادی – جنب متروی شادمان – تقاطع خیابان بهبودی و آزادی – ابتدای خیابان بهبودی – پلاک ۲ تلفن: ۰۲۱۶۶۱۵۷۲۸۲ – ۰۲۱۶۶۱۵۷۱۱۰
۸ ۹۲۳۰۱۰۰۶ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۴ – اتوبان محلاتی – خیابان نبرد جنوبی – بعد از تقاطع شهید بقایی – نبش کوچه مراد زاده – پلاک ۱۹ تلفن: ۰۲۱۳۳۸۳۲۲۲۵
۹ ۹۳۳۰۱۰۰۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۵ – خیابان آیت الله کاشانی – خیابان جنت آباد جنوبی – نبش چهارم – پلاک ۵۱ – طبقه دوم – واحد ۲ تلفن: ۰۲۱۴۴۴۵۴۲۶۱
۱۰ ۹۲۳۰۱۰۰۸ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۶ – یاخچی آباد – خیابان بهمن یار – پلاک۳۱۱ – طبقه همکف تلفن: ۰۲۱۵۵۳۱۵۸۷۳ – ۰۲۱۵۵۳۱۵۸۶۵
۱۱ ۹۲۳۰۱۰۱۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۴ – خیابان فرجام – ضلع شمال غرب – تقاطع شهید باقری – پلاک۱۴۳ – طبقه دوم – واحد سمت راست تلفن: ۰۲۱۷۷۸۸۲۶۴۶
۱۲ ۹۳۳۰۱۰۱۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۷ – خیابان ۴۵ متری زرند – میدان بوتان – روبروی درمانگاه مشیری – پلاک ۸۱ تلفن: ۰۲۱۶۶۶۰۸۲۵۵ – ۰۲۱۶۶۶۹۸۷۷۹
۱۳ ۹۳۳۰۱۰۱۲ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۳ – میدان ونک – بین گاندی شمالی و جهان کودک – ساختمان ونک – پلاک ۵۹ – طبقه همکف – واحد۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۵۹۰۲ – ۰۲۱۸۸۲۰۵۹۰۱
۱۴ ۹۳۳۰۱۰۱۳ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲ – شهرک غرب – بلوار فرحزادی – خیابان طاهرخانی – پلاک ۲۸ – طبقه اول تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۰۵۲۱
۱۵ ۹۳۳۰۱۰۱۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۱ – خیابان کارگر جنوبی – بین خیابان آذربایجان و خیابان پاستور – نبش کوچه سعیدی – پلاک۶ تلفن: ۰۲۱۶۶۴۲۴۵۶۱
۱۶ ۹۳۳۰۱۰۱۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲ – میدان کاج – خیابان سرو شرقی – ساختمان بانک ایران زمین – طبقه سوم تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۸۹۷۹
۱۷ ۹۳۳۰۱۰۱۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۶ – میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – خیابان سمیه غربی – پلاک ۲۱۷ تلفن: ۰۲۱۸۸۹۱۶۲۹۰
۱۸ ۹۳۳۰۱۰۱۸ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۴ – نارمک – خیابان فرجام شرقی – چهارراه ولیعصر – پلاک ۵۳۸ – واحد ۲ تلفن: ۰۲۱۷۷۴۵۷۱۹۲ – ۰۲۱۷۷۲۷۸۷۱۳
۱۹ ۹۳۳۰۱۰۱۹ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۶ – خیابان شهید بهشتی – نرسیده به تقاطع قایم مقام فراهانی – پلاک۳۹۶ – واحد ۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۳۱۲۸۹ – ۰۲۱۸۸۵۰۶۰۰۰
۲۰ ۹۳۳۰۱۰۲۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۴ – تهرانپارس – بزرگراه سردار شهید حسن باقری – بین خیابان ۲۰۰ و ۲۰۲ غربی – پلاک ۱۵۴ – طبقه چهارم تلفن: ۰۲۱۷۷۷۰۵۵۸۳
۲۱ ۹۳۳۰۱۰۲۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۴ – خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – تقاطع خیابان خواجه عبدالله انصاری و خیابان ابوذر غفاری – پلاک ۵۰ تلفن: ۰۲۱۲۲۸۵۱۰۴۰ – ۰۲۱۲۲۸۴۹۹۹۸
۲۲ ۹۳۳۰۱۰۲۳ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲ – شهرک غرب – بلوار فرحزادی – بعد از پل نیایش – گلستان دوم – ساختمان بانک تجارت – پلاک ۹۶ – طبقه چهارم – واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۱۴۳۵۴۹
۲۳ ۹۳۳۰۱۰۲۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۵ – بلوار آیت اله کاشانی – بلوار فردوس شرق – جنب مخابرات تلفن: ۰۲۱۴۴۰۰۵۰۸۱ – ۰۲۱۴۴۰۰۵۰۸۲
۲۴ ۹۳۳۰۱۰۲۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱ – شمیران – چیذر – خیابان سلیمان شرقی (حکمت) – نرسیده به کوچه فریبا – بعد از بانک ملت شعبه چیذر – ساختمان پارس – پلاک ۱۴ – طبقه اول – واحد ۵ تلفن: ۰۲۱۲۲۲۴۱۵۳۵
۲۵ ۹۳۳۰۱۰۲۶ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۵ – شهر زیبا – میدان الغدیر – خیابان شهرک شهدا – نبش بن بست اول تلفن: ۰۲۱۴۴۳۶۲۲۸۰
۲۶ ۹۳۳۰۱۰۲۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۹ – نازی آباد – یاخچی آباد – خیابان بهمنیار – خیابان آموزگار – پلاک ۸۱ تلفن: ۰۲۱۵۵۵۳۱۶۳۷
۲۷ ۹۳۳۰۱۰۲۸ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۳ – دماوند ایستگاه فرودگاه مقابل خیابان غفاری نسب – پلاک۱۵ – واحد۲ تلفن: ۰۲۱۷۷۵۶۷۸۸۹
۲۸ ۹۳۳۰۱۰۲۹ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۷ – سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر – پلاک۶۸ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۶۱۰۰۲
۲۹ ۹۳۳۰۱۰۳۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۶ – میدان فردوسی – خیابان شهید سپهبد قرنی – خیابان سمیه غربی – روبروی مجتمع شهید بهشتی – پلاک۲۲۶ – طبقه همکف تلفن: ۰۲۱۸۸۹۴۹۲۷۳ – ۰۲۱۸۸۹۱۴۶۴۸
۳۰ ۹۳۳۰۱۰۳۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۶ – یوسف آباد – بین خیابان نهم و یازدهم – پلاک ۵۱ – طبقه اول شرقی تلفن: ۰۲۱۸۸۴۸۲۵۶۴ – ۰۲۱۸۸۴۸۲۵۱۰
۳۱ ۹۳۳۰۱۰۳۲ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲۲ – بزرگراه تهران کرج – پیکان شهر – آزادشهر – جنب مسجد خاتم الانبیاء – پلاک ۱۳۳ تلفن: ۰۲۱۴۴۱۹۱۱۶۷
۳۲ ۹۳۳۰۱۰۳۳ استان تهران – شهرستان تهران – خیابان پیروزی – خیابان نبرد شمالی – نبش نبی اکرم – ابتدای ائمه اطهار – طبقه فوقانی داروخانه ابیانه – پلاک ۳۳۵ – تلفن ۳۳۰۷۹۹۳۱-۳۳۰۷۹۹۳۴-۳۳۰۷۹۹۴۵
۳۳ ۹۳۳۰۱۰۳۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۶ – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ساعی – نبش کوچه تختی – پلاک ۲۳۶۲ – طبقه دوم تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۴۴۱۷
۳۴ ۹۳۳۰۱۰۳۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱ – میدان تجریش – خیابان ولیعصر (عج) – جنب پمپ بنزین باغ فردوس – بن بست سرشار – پلاک ۶ – طبقه ۴ تلفن: ۰۲۱۲۲۷۲۰۹۷۴
۳۵ ۹۳۳۰۱۰۳۶ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۸ – خیابان یافت آباد – بلوار معلم – نبش خیابان عباسی – مجتمع پارسا تلفن: ۰۲۱۶۶۶۸۲۳۲۵ – ۰۲۱۶۶۶۴۸۲۴۳
۳۶ ۹۳۳۰۱۰۳۹ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲۲ – بلوار المپیک – خیابان ۲۷ – پلاک ۱۸ تلفن: ۰۲۱۴۴۱۳۹۳۳۰
۳۷ ۹۳۳۰۱۰۴۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲ – شهرک غرب – میدان صنعت – بلوار پاک نژاد – چهارراه دریا – ضلع جنوب غربی چهارراه – پلاک ۱۹۰ – طبقه ۲ تلفن: ۰۲۱۸۸۵۸۰۴۵۰ – ۰۲۱۸۸۵۸۰۵۰۳
۳۸ ۹۳۳۰۱۰۴۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۵ – افسریه – انتهای بیست متری – بین ۱۵ متری سوم و چهارم – پلاک ۹۶ – طبقه اول تلفن: ۰۲۱۳۳۶۵۸۶۵۹ – ۰۲۱۳۳۶۵۹۶۲۶
۳۹ ۹۳۳۰۱۰۴۲ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲۱ – تهرانسر – چهارراه صدف – ساختمان نسترن – پلاک ۱۵ – واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۴۴۵۹۵۸۴۵ – ۰۲۱۴۴۵۹۵۹۳۶
۴۰ ۹۳۳۰۱۰۴۳ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۰ – خیابان قزوین – خیابان سبحانی – بعد از خیابان شبیری – روبروی خیابان ربیعی – پلاک ۸۶ – طبقه اول
۴۱ ۹۳۳۰۱۰۴۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۶ – خیابان ملاصدرا – خیابان شیراز جنوبی – پایین تر از بزرگراه همت – بعد از بلوارشهیدعلی باباآقاعلیخانی – نبش ۶۸غربی – طبقه اول -واحد۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۷۶۲۷ – ۰۲۱۸۸۲۱۸۳۳۷ – ۰۲۱۸۸۶۱۰۳۶۶
۴۲ ۹۳۳۰۱۰۴۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۶ – خیابان جمال زاده – بین چهارراه نصرت و بلوار کشاورز – پلاک ۳۸۶ – واحد ۸ تلفن: ۰۲۱۶۶۵۶۱۸۵۱
۴۳ ۹۳۳۰۱۰۴۸ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۲ – شهرک ژاندارمری – بلوار مرزداران – روبروی خیابان سپهر – جنب داروخانه – پلاک ۱۵۲ – طبقه همکف تلفن: ۰۲۱۴۴۲۶۲۱۱۵
۴۴ ۹۳۳۰۱۰۴۹ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۸ – یافت آباد – بلوار معلم – نرسیده به اداره گذرنامه – نبش سه راه زندیه – ساختمان بنفشه – پلاک ۱۰۶ – طبقه اول – واحد ۲ تلفن: ۰۲۱۶۶۲۲۱۰۱۱
۴۵ ۹۳۳۰۱۰۵۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۶ – خیابان گاندی جنوبی – پائین تر از پل همت – نبش خیابان پالیزوانی (هفتم) – پلاک ۲۳ – واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۷۵۱۴۲
۴۶ ۹۳۳۰۱۰۵۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۷ – سید خندان – ابتدای خیابان سهروردی شمالی – بعد از ابن یمین – روبروی برج بهشت – پلاک۶۳۶ – طبقه دوم – واحد ۵ تلفن: ۰۲۱۸۸۷۴۰۵۳۵
۴۷ ۹۴۳۰۱۰۵۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۱۴ – خیابان پیروزی – خیابان شهید پیچک – پلاک ۸ تلفن: ۰۲۱۳۳۳۲۶۴۶۳ – ۰۲۱۳۳۳۲۶۴۶۴
۴۸ ۹۴۳۰۱۰۵۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۹ – میدان آزادی – خیابان آزادی – جنب پمپ بنزین – کوچه نورانی – پلاک ۳ – طبقه اول تلفن: ۰۲۱۵۵۰۸۹۵۴۸
۴۹ ۹۴۳۰۱۰۵۹ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۴ – تهرانپارس – خیابان جشنواره – بعد از چهارراه سیدالشهدا – پلاک – ۱۶۰ طبقه اول تلفن: ۰۲۱۷۷۳۳۸۴۰۳
۵۰ ۹۵۳۰۱۰۶۱ استان تهران – شهرستان تهران – خیابان جنت آباد جنوبی – نرسیده به چهارراه لاله – ساختمان بانک سپه – پلاک۶۶ – طبقه۴ – واحد ۱۹ تلفن :۴۴۴۷۱۰۹۶ -۴۴۴۹۵۶۶۱ -۴۴۴۳۲۲۳۵
۵۱ ۹۶۳۰۱۰۷۰ استان تهران – شهرستان شهر ری – میدان شهدای شاملو (فرمانداری) – بلوار کمیل – جنب مجتمع آموزشی امام حسن مجتبی – ساختمان بهار ۲ – پلاک ۳۸ – طبقه همکف – تلفن:۰۲۱۵۵۹۳۰۰۵۲
۵۲ ۹۶۳۰۱۰۶۷ استان تهران – شهرستان پاکدشت – بلوار شهدای رحیمی – میدان قدس – پلاک ۳۶۸ تلفن : ۰۲۱۳۶۰۴۰۴۰۶
۵۳ ۹۶۳۰۱۰۶۸ استان تهران – شهرستان پاکدشت – بلوار شهید رحیمی – بین مدرس ۱ و ۲ – روبروی فروشگاه بیست تک – جنب بنگاه بهمن پلاک۴۷۳ – تلفن : ۰۲۱۳۶۰۲۴۶۳۲
۵۴ ۹۶۳۰۱۰۷۲ استان تهران – شهرستان ورامین – جوادآباد – بلوار بسیج تلفن: ۰۲۱۳۶۲۱۴۳۹۶
۵۵ ۹۶۳۰۱۰۸۲ استان تهران – شهرستان شهریار – خیابان مصطفی خمینی- نرسیده به میدان حافظ- نبش کوچه شهید راهنما- پلاک ۵۳۶ – طبقه دوم – تلفن :۰۲۱۶۵۲۷۳۰۰۵ – ۰۲۱۶۵۲۷۳۰۰۶
۵۶ ۹۶۳۰۱۰۸۰ استان تهران – شهرستان ری- خیابان ذکریای رازی- روبروی بانک گردشگری- پلاک ۱۱۷ – طبقه اول – تلفن : ۰۲۱۵۵۹۶۷۵۶۷ -۰۲۱۵۵۹۶۷۷۸۳
۵۷ ۹۶۳۰۱۰۸۳ استان تهران – شهرستان شهریار – فاز یک اندیشه – خیابان شهید دنیامالی – بین خیابان چهارم و پنجم غربی – پلاک ۵۹۰ – مجتمع کیمیا- واحد ۱۵- تلفن : ۰۲۱۶۵۵۰۰۱۰۵
۵۸ ۹۶۳۰۱۰۸۷ استان تهران – شهرستان قرچک – خیابان اصلی قرچک ( بلوار امام خمینی ره) – بین میدان کلانتری و خیابان تامین اجتماعی – جنب بانک تجارت – طبقه اول – واحد ۲ – تلفن : ۰۲۱۳۶۱۴۷۹۶۳ -۰۲۱۳۶۱۴۰۵۴۷
۵۹ ۹۶۳۰۱۰۸۹ استان تهران – شهرستان قرچک- خیابان اصلی ابتدای شهرک طلائیه – روبروی بانک ملت – مجتمع ابریشم – طبقه اول – واحد ۲ –تلفن : ۰۲۱۳۶۱۱۶۸۷۵
۶۰ ۹۶۳۰۱۰۹۰ استان تهران – شهرستان ری – کهریزک – شهرک شهدا – بلوار شهید بهشتی- نبش کوچه حافظ – پلاک ۱ تلفن : ۰۲۱۵۶۵۳۹۸۵۴
۶۱ ۹۶۳۰۱۰۹۲ استان تهران – شهرستان شمیرانات – لواسان – بلوار امام خمینی(ره) – روبروی خیابان گندم – ساختمان تاسیسات امینی – طبقه دوم تلفن : ۰۲۱۲۶۵۷۰۲۵۷ – ۰۲۱۲۶۵۷۰۱۹۱
۶۲ ۹۶۳۰۱۰۷۶ استان تهران – شهرستان رباط کریم- داوودیه- بعد از خط ریل راه آهن- نبش کوچه بوستان- جنب بانک ملی شعبه شهدا– تلفن :۰۲۱۵۶۸۸۱۰۷۵
۶۳ ۹۶۳۰۱۰۹۱ استان تهران – شهرستان ری – کهریزک – باقرشهر – خیابان شهید رجایی(جاده قدیم قم) – ایستگاه یخچال – روبروی بانک صادرات – مجتمع ارغوان – طبقه اول – واحد ۶ تلفن : ۰۲۱۵۵۲۰۶۳۳۷ – ۰۲۱۵۵۲۱۷۹۳۶ – ۰۲۱۵۵۲۱۷۹۳۷
۶۴ ۹۶۳۰۱۰۶۶ استان تهران – شهرستان بهارستان – نسیم شهر – ۳۰ متری بوستان – پلاک ۱۶۱ تلفن: ۰۲۱۵۶۲۱۸۳۵۱
۶۵ ۹۶۳۰۱۰۸۸ استان تهران – شهرستان قرچک- خیابان اصلی- ضلع جنوب شرقی میدان کلانتری- ابتدای بلوار دانشگاه – پلاک ۲ – تلفن :۰۲۱۳۶۱۱۲۵۶۰
۶۶ ۹۶۳۰۱۰۶۴ استان تهران – شهرستان اسلامشهر – باغ فیض – کوچه ۴ – پلاک ۶۸ – تلفن: ۰۲۱۵۶۳۵۴۷۴۴
۶۷ ۹۶۳۰۱۰۶۵ استان تهران- شهرستان اسلامشهر- صالح آباد غربی- نبش خیابان شهید رضارحیمی- ساختمان آراد – طبقه ۲ – واحد۴ تلفن: ۰۲۱۵۵۵۱۵۷۱۷
۶۸ ۹۶۳۰۱۰۷۷ استان تهران – شهرستان شمیرانات – رودبار قصران – فشم – بلوارامام خمینی – نرسیده به اداره ثبت – جنب بیمه ایران – پلاک ۷۸۰ – تلفن: ۰۲۱۲۶۵۰۰۳۴۲
۶۹ ۹۶۳۰۱۰۷۹ استان تهران – شهرستان پردیس – بومهن – بلوار امام خمینی – روبروی بانک ملت – ساختمان آقایی تلفن: ۰۲۱۷۶۲۳۸۶۱۵
۷۰ ۹۶۳۰۱۰۸۱ استان تهران – شهرستان شهریار – خیابان ولیعصر – میدان امام خمینی – خیابان انقلاب – مجتمع شباهنگ – پلاک ۲۵ – طبقه سوم- واحد ۷ تلفن: ۰۲۱۶۵۲۵۲۷۹۰ – ۰۲۱۶۵۲۵۲۸۰۲
۷۱ ۹۶۳۰۱۰۶۳ استان تهران – شهرستان اسلامشهر – میدان نماز – خیابان تعاون – کوچه تعاون سوم – ساختمان مجد – طبقه دوم – واحد ۱۲۵ تلفن:۰۲۱۴۰۵۵۰۴۱۲
۷۲ ۹۶۳۰۱۰۹۷ استان تهران – شهرستان ورامین – خیابان مسجد جامع – نبش کوچه پست – پلاک ۱۳۴ تلفن: ۰۲۱۳۶۲۵۲۹۲۹ – ۰۲۱۳۶۲۶۴۲۶۱
۷۳ ۹۶۳۰۱۰۸۴ استان تهران – شهرستان ری – فشافویه – بلوار اصلی امام خمینی- نبش بلوار شهید شریفی – ساختمان مدائن – طبقه سوم تلفن:۰۲۱۵۶۲۲۵۸۲۰
۷۴ ۹۶۳۰۱۰۹۴ استان تهران – شهرستان ملارد – سرآسیاب – نرسیده به ایستگاه معلم – بن بست شهید چمران – ساختمان سینا – پلاک ۴۹۰ تلفن:۰۲۱۶۵۱۶۰۲۸۶
۷۵ ۹۶۳۰۱۰۹۵ استان تهران – شهرستان ملارد – سرآسیاب – خیابان بهاره شرقی – نبش بن بست دوم – ساختمان برلیان – واحد یک تلفن:۰۲۱۶۵۱۹۷۰۱۱
۷۶ ۹۶۳۰۱۰۷۸ استان تهران – شهرستان ری – خیابان فدائیان اسلام – قبل از چهارراه دیلمان – روبروی کانون سمیه – پلاک ۴۳۲ تلفن:۰۲۱۳۳۶۳۴۶۵۷
۷۷ ۹۶۳۰۱۰۸۵ استان تهران – شهرستان ری – فشافویه – بلوار امام رضا – بالاتر از میدان – بین امام رضا ۱۱ و امام رضا ۹ – قطعه ۱۴۸ تلفن:۰۲۱۵۶۲۴۱۵۴۳
۷۸ ۹۶۳۰۱۰۶۲ استان تهران – شهرستان اسلامشهر – بلوار بسیج – ابتدای خیابان مهدیه – مجتمع گلستان تلفن: ۰۲۱۵۶۳۵۶۹۹۴
۷۹ ۹۶۳۰۱۰۹۶ استان تهران – شهرستان ورامین – خیابان شهید باهنر – جنب شرکت نفت – پلاک۲۴۴ تلفن :۰۲۱۳۶۲۴۴۰۴۳
۸۰ ۹۶۳۰۱۰۸۶ استان تهران – شهرستان قدس – میدان قدس – بلوار شهید کلهر – روبروی اداره آگاهی – ساختمان عدالت – طبقه اول – واحد اول – تلفن: ۰۲۱۴۶۸۵۶۸۶۴ – ۰۲۱۴۶۸۷۶۵۰۳
۸۱ ۹۷۳۰۱۰۹۸ استان تهران – شهرستان ری – خیابان سپاهیان انقلاب (جاده قدیم قم)- نرسیده به مرکز مخابرات شهید منتظری – پلاک ۱۷۴ تلفن:۰۲۱۵۵۹۳۹۷۵۱
۸۲ ۹۷۳۰۱۰۹۹ استان تهران – شهرستان ورامین – خیابان آزادگان – روبروی پایگاه انتقال خون – مجتمع ادارات تلفن:۰۲۱۳۶۲۷۳۹۲۹-۰۲۱۳۶۲۷۰۲۹۴
۸۳ دفتر دادگستری تهران تهران – میدان فردوسی – خیابان انقلاب- بن بست شاهرود
۸۴ ۹۶۳۰۱۰۷۵ استان تهران – شهرستان دماوند – بلوار شهید بهشتی – پایین تر از اداره ثبت و اسناد دماوند – جنب خیابان نگین – مجتمع ضابطی – پلاک ۲۲ – تلفن : ۰۲۱۷۶۳۴۲۷۱۹
۸۵ ۹۷۳۰۱۰۶۹ استان تهران- شهرستان پردیس- میدان عدالت – مجتمع کورش- طبقه دوم – پلاک ۱ تلفن: ۰۲۱۴۰۷۷۶۳۴۵ – ۰۲۱۴۰۷۷۸۳۴۸
۸۶ ۹۸۳۰۱۱۲۳ استان تهران – شهرستان دماوند – رودهن – بلوار امام خمینی(ره) – بعد از سه راه مطهری – مجتمع تجاری یاس – پلاک ۲۶ – طبقه سوم اداری تلفن:۰۲۱۷۶۵۰۱۶۷۰-۰۲۱۷۶۵۰۱۶۲۱
۸۷ ۹۸۳۰۱۱۲۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۲ – میدان صنعت – بلوار فرحزادی – بعداز مسجد جامع شهرک – ساختمان ستین – طبقه ۴- واحد ۱۳ تلفن:۰۲۱۸۶۱۷۵۲۷۹
۸۸ ۹۸۳۰۱۱۰۵ استان تهران – شهرستان بهارستان – شهرک الهیه – خیابان مصلی تلفن:۰۲۱۵۶۳۲۴۹۰۲
۸۹ دفتر خدمات قضایی جهت تست سامانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه استان تهران-تهران- خیابان انقلاب – بین چهارراه ولیعصر و پل حافظ – بن بست سعید – تلفن ۶۳۹۷۲۱۸۳
۹۰ ۹۸۳۰۱۱۰۲ استان تهران – شهرستان رباط کریم – بلوار مصلی – خیابان اداره پست – پلاک ۵۸ تلفن:۰۲۱۵۶۲۱۳۰۹۴-۰۲۱۵۶۲۱۳۷۹۱
۹۱ ۹۸۳۰۱۱۰۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۵ – ستارخان – پلاک ۸ ساختمان پزشکان – طبقه ۳ – واحد ۱۱ تلفن:۰۲۱۶۵۵۱۰۱۵۳
۹۲ ۹۸۳۰۱۱۱۶ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۵ – فلکه دوم شهران – پلاک ۱۶- ساختمان صبا – طبقه ۳ – واحد ۹ تلفن:۰۲۱۴۴۳۵۰۲۲۸
۹۳ ۹۸۳۰۱۱۰۶ استان تهران – شهرستان قدس – خیابان آزادی – روبروی خیابان طالقانی – بالای فروشگاه ملی – ساختمان تجاری متین – طبقه ۶ تلفن:۰۲۱۴۶۸۰۴۳۲۲
۹۴ ۹۸۳۰۱۱۱۸ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۸ – نارمک – خیابان دردشت جنوبی – پایین تر از تقاطع جانبازان – پلاک ۲۲۸ – طبقه اول تلفن:۰۲۱۷۷۹۷۵۷۸۹
۹۵ ۹۸۳۰۱۱۰۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۴ – میدان ملت – خیابان قلیج خانی – خ فضل علی بیک – پلاک ۱۰۴ – طبقه ۴ – واحد ۴۰۲ تلفن:۰۲۱۲۶۱۴۴۱۳۷
۹۶ ۹۸۳۰۱۱۱۴ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۵ – انتهای اشرفی اصفهانی – بلوار سیمون بولیوار – بین معین و اقبالپور – پلاک ۲۱ تلفن:۰۲۱۴۴۸۷۲۳۱۱
۹۷ ۹۸۳۰۱۱۱۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۲۲ – شهرک گلستان غربی – خیابان امیرکبیر – خیابان هاشم زاده جنوبی – بین ستاره غربی و شکوفه غربی – طبقه فوقانی املاک ۴۰۳۰ تلفن:۰۲۱۴۴۹۲۴۹۷۰
۹۸ ۹۸۳۰۱۱۱۳ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۶ – خیابان طالقانی – بین چهارراه حافظ و استاد نجات اللهی – ساختمان ۲۸۹ – طبقه اول تلفن: ۰۲۱۸۸۸۰۹۴۶۳
۹۹ ۹۸۳۰۱۱۱۲ استان تهران – شهرستان پیشوا – خیابان امام خمینی(ره) – جنب بانک صادرات – پلاک ۱ – طبقه سوم – واحد ۵ تلفن:۰۲۱۳۶۷۲۸۸۴۱
۱۰۰ ۹۸۳۰۱۱۱۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۳ – بلوار نلسون ماندلا (جردن) – ناهید شرقی – پلاک ۲ – طبقه اول تلفن:۰۲۱۲۲۰۵۰۱۲۹
۱۰۱ ۹۸۳۰۱۱۲۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۴ – میدان هروی – خیابان شهید موسوی شرقی – نرسیده به تپه شمس آباد – مجتمع اداری رژه سنتر – پلاک ۴۱ – طبقه اول – واحد ۱۰۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۹۷۰۵۲۷
۱۰۲ ۹۸۳۰۱۱۰۳ استان تهران – شهرستان اسلامشهر – چهاردانگه – آیت ا.. سعیدی- مقابل سه راهی بوتان – پلاک ۵۳۹ تلفن: ۰۲۱۵۵۲۸۶۹۱۹ – ۰۲۱۵۵۲۸۶۹۴۴
۱۰۳ ۹۸۳۰۱۱۰۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۷ – خیابان شریعتی – بالاتر از بهار شیراز – خیابان ملک – جنب تاکسیرانی – پلاک ۲۵ – طبقه ۱ – واحد ۱ تلفن: ۰۲۱۸۶۰۲۶۳۸۱
۱۰۴ ۹۸۳۰۱۱۲۶ استان تهران – شهرستان فیروزکوه – خیابان ۴۵ متری – جنب ترمینال – پلاک ۲۳۷تلفن: ۰۲۱۷۶۴۰۷۶۰۰
۱۰۵ ۹۸۳۰۱۱۱۰ استان تهران – شهرستان بهارستان – گلستان فلکه دوم – گلستان بلوار سلمانی – پلاک ۱۴۶ تلفن: ۰۲۱۵۶۹۱۷۲۳۴
۱۰۶ ۹۸۳۰۱۱۲۲ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۲ – کوی نصر – خیابان ۳۲ – نبش ضلع شمال شرقی – خیابان فامیل محمدی – تقاطع خیابان نادری نیا – پلاک ۵۵ تلفن: ۰۲۱۸۸۲۶۲۶۲۹
۱۰۷ ۹۹۳۰۱۱۳۳ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۵- بلوار ابوذر – نبش پل پنجم – پلاک ۵۶ – ساختمان بهار – طبقه اول – واحد ۱ تلفن:۰۲۱۳۳۸۴۵۲۸۱
۱۰۸ ۹۸۳۰۱۱۲۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۶ – خیابان آزادی – بین اسکندری شمالی و توحید – برج توحید – پلاک ۱۸۱ – طبقه دوم – واحد ۶ تلفن:۰۲۱۶۵۰۱۰۴۲۰
۱۰۹ ۹۸۳۰۱۱۲۸ استان تهران – شهرستان شهریار – اندیشه – ورودی فاز ۳ – ضلع جنوبی میدان آزادی – جنب بانک صادرات – پلاک ۴۴ – طبقه همکف تلفن:۰۲۱۶۵۵۳۷۳۳۸
۱۱۰ ۹۸۳۰۱۱۳۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۱ – خیابان وحدت اسلامی- جنب آگاهی شاپور – پلاک ۲۸۶ تلفن:۰۲۱۵۵۴۷۵۲۵۸
۱۱۱ ۹۸۳۰۱۱۰۹ استان تهران- شهرستان شهرقدس- خیابان مصلی- میدان مصلی- پاساژ نیکان- طبقه ۲ – واحد ۴ تلفن: ۰۲۱۴۶۸۱۶۴۱۳
۱۱۲ ۹۸۳۰۱۱۱۱ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۳ – خیابان شریعتی – میرداماد – میدان مادر – نبش کوچه آزیتا – پلاک ۷۳ -طبقه اول تلفن: ۰۲۱۲۲۲۵۲۸۷۶ – ۰۲۱۲۲۲۷۵۱۸۴
۱۱۳ ۹۸۳۰۱۱۰۸ استان تهران – شهرستان پاکدشت – شهرک شریف آباد – بلوار ولایت فقیه – نبش کوچه امامت ۷ – پلاک ۱۰۹ تلفن:۰۲۱۳۶۴۷۴۲۷۴ – ۰۲۱۳۶۴۷۴۵۹۱
۱۱۴ ۹۸۳۰۱۱۱۹ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۷ – اکباتان – خیابان نفیسی – برج آرمان – پلاک ۴۹ – طبقه ۳ – واحد ۱۱ تلفن:۰۲۱۴۴۶۹۷۴۸۱
۱۱۵ ۹۸۳۰۱۱۳۰ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱۰ – خیابان آذربایجان – بین رودکی و نواب – پلاک ۶۰۹ تلفن:۰۲۱۶۶۴۳۷۷۲۹
۱۱۶ ۹۸۳۰۱۱۲۹ استان تهران – شهرستان پاکدشت – میدان پارچین – روبروی ایران – خودرو – بلوار شهید رحیمی – پلاک ۶ تلفن:۰۲۱۳۶۳۵۲۵۱۶ – ۰۲۱۳۶۳۵۱۵۲۹
۱۱۷ ۹۹۳۰۱۱۳۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۵ – میدان پونک – خیابان اشرفی اصفهان – نبش کوچه گلزار سوم – پلاک ۱ – طبقه همکف تلفن:۰۲۱۴۴۴۹۹۹۳۵
۱۱۸ دفتر اسناد رسمی جهت ثبت نام ثنا تهران
۱۱۹ ۹۸۳۰۱۱۰۷ استان تهران – شهرستان ورامین – خیرآباد – شهرک مدرس – روبروی تالار ساقدوش – پلاک ۶۶۳ تلفن: ۰۲۱۳۶۲۳۸۲۲۴
۱۲۰ ۹۹۳۰۱۱۳۲ استان تهران – شهرستان ری – سه راه ورامین – پلاک ۲۳۰ – طبقه اول تلفن:۰۲۱۵۵۹۱۲۷۶۱
۱۲۱ ۹۹۳۰۱۱۳۵ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه ۱ – خیابان شریعتی – خیابان واعظی – کوچه مهوی – پلاک ۴ – طبقه سوم تلفن:۰۲۱۲۶۸۵۷۳۱۴- ۰۲۱۲۶۸۵۷۳۱۶
۱۲۲ ۹۹۳۰۱۱۲۱ استان تهران – شهرستان ملارد – بلوار رسول اکرم(ص)- جنب بانک ملی شعبه ملارد – پلاک ۱۸۲۰ تلفن:۰۲۱۶۵۴۰۷۷۳۵
۱۲۳ سازمان ناجا- شبکه ملی عدالت تهران
۱۲۴ ۹۴۳۰۱۰۵۷ استان تهران – شهرستان تهران – منطقه۷ – خیابان شهید بهشتی – نبش خیابان میرعماد – ساختمان گلدیس – واحد ۱۰۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۱۰۹۵۰۵
۱۲۵ دفتر دادگستری تبریز آذربایجان شرقی – تبریز – دادگستری تبریز
۱۲۶ ۹۳۳۰۲۰۰۱ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – جاده ائل گلی – بالاتر از هتل شهریار – جنب بانک سامان – اول خیابان الهی پرست – پلاک ۱۰ – طبقه همکف تلفن: ۰۴۱۳۳۳۲۰۸۲۰
۱۲۷ ۹۳۳۰۲۰۰۲ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – چهارراه عباسی – بالاتر از پمپ بنزین – روبروی ربع رشیدی – پلاک ۲ – طبقه همکف تلفن: ۰۴۱۳۶۵۵۹۶۱۴
۱۲۸ ۹۴۳۰۲۰۰۳ استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- چایکنار – پل سنگی- خیابان رضانژاد – تقاطع دمشقیه- جنب دبیرستان دخترانه الزهرا – ساختمان چترا – طبقه همکف تلفن: ۰۴۱۳۳۲۵۸۵۲۸ – ۰۴۱۳۳۳۷۰۴۷۴ – ۰۴۱۳۳۲۵۸۴۷۰
۱۲۹ ۹۴۳۰۲۰۰۴ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – خیابان ولیعصر – بلوار ولیعصر – روبروی ساختمان های ایرداک – پلاک ۳۳ – طبقه همکف تلفن: ۰۴۱۳۳۳۱۱۵۳۱
۱۳۰ ۹۴۳۰۲۰۰۵ استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز- بلوار آذربایجان- ابتدای خیابان کوچه باغ- روبروی تالار افشین تلفن: ۰۴۱۳۴۳۹۲۹۲۰
۱۳۱ دفتر خدمات قضایی زندان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز
۱۳۲ ۹۶۳۰۲۰۰۶ استان آذربایجان شرقی – شهرستان اهر-تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان شیخ شهاب االدین – میدان شهرداری- نبش میدان شهرداری – تلفن: ۰۴۱۴۴۲۳۴۳۳۵
۱۳۳ ۹۶۳۰۲۰۱۱ استان آذربایجان شرقی – شهرستان مراغه – بلوار جام جم – روبه روی مسجد سفید(آق مسجد) تلفن: ۰۴۱۳۷۲۵۹۰۲۵ – ۰۴۱۳۷۲۵۹۰۱۵
۱۳۴ ۹۶۳۰۲۰۱۲ استان آذربایجان شرقی – شهرستان مراغه – بلوار شهید ماهری (تپلی باغ) – جنب الکتریکی صمدیه – مجتمع مهدی – طبقه همکف – تلفن:۰۴۱۳۷۲۴۹۶۹۴ و ۰۴۱۳۷۲۳۳۶۴۱
۱۳۵ ۹۶۳۰۲۰۰۹ استان آذربایجان شرقی – شهرستان خداآفرین – خمارلو – بلوارارس – روبروی فرماندهی انتظامی – طبقه اول – تلفن: ۰۴۱۴۴۶۶۳۲۴۱
۱۳۶ ۹۶۳۰۲۰۱۳ استان آذربایجان شرقی – شهرستان ملکان – بلوارشمالی – روبروی فرمانداری – جنب مصلی و داروخانه تلفن: ۰۴۱۳۷۸۲۳۷۳۶
۱۳۷ ۹۶۳۰۲۰۱۰ استان آذربایجان شرقی – شهرستان شبستر – صوفیان – خیابان بسیج – پلاک ۱۲۲ تلفن: ۰۴۱۵۲۵۲۴۹۱۱ – ۰۴۱۴۲۵۲۴۹۱۲
۱۳۸ ۹۶۳۰۲۰۱۴ استان آذربایجان شرقی – شهرستان بناب – خیابان امام – میدان استاندارد – بطرف کوی لاله – طبقه همکف تلفن: ۰۴۱۳۷۷۴۲۲۶۱
۱۳۹ ۹۷۳۰۲۰۱۵ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – خیابان فارابی – نرسیده به زیرگذر آبرسان – جنب مسجد چهارده معصوم – پلاک ۱۰۵ – طبقه همکف تلفن: ۰۴۱۳۶۵۸۶۱۴۴
۱۴۰ ۹۷۳۰۲۰۰۷ استان آذربایجان شرقی – شهرستان میانه – خیابان شهید مطهری -نرسیده به میدان نماز – اول خیابان شهید نوری – پلاک ۳ تلفن:۰۴۱۵۲۲۴۶۴۰۷
۱۴۱ ۹۷۳۰۲۰۲۱ استان آذربایجان شرقی – شهرستان آذرشهر – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی شهرک ولی عصر(عج) تلفن: ۰۴۱۳۴۲۳۱۸۹۶ – ۰۴۱۳۴۲۳۳۵۷۹
۱۴۲ ۹۷۳۰۲۰۱۶ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – خیابان آزادی – مابین چهارراه طالقانی و بیمارستان ارتش تلفن: ۰۴۱۳۵۴۲۱۷۸۴
۱۴۳ ۹۷۳۰۲۰۱۷ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – شهرک باغمیشه -نرسیده به میدان مادر – کوچه میثاق ۲ تلفن: ۰۴۱۳۶۶۶۳۶۷۱ -۰۴۱۳۶۶۶۳۵۱۸ – ۰۴۱۳۶۶۶۰۸
۱۴۴ ۹۷۳۰۲۰۰۸ استان آذربایجان شرقی- شهرستان شبستر – ضلع شرقی فلکه پاسداران – ساختمان آفتابگردان- طبقه دوم- واحد یک تلفن:۰۴۱۴۲۴۳۰۵۰۲ – ۰۴۱۴۲۴۲۰۰۵۷
۱۴۵ ۹۷۳۰۲۰۲۳ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – خسروشاه – خیابان امام خمینی – میدان امام – اول راسته بازار – مجتمع تجاری خدماتی ولیعصر – طبقه اول – واحد ۱ تلفن: ۰۴۱۳۲۴۴۸۷۸۰
۱۴۶ ۹۷۳۰۲۰۲۲ استان آذربایجان شرقی – شهرستان بستان آباد – خیابان طالقانی غربی – مجتمع تجاری رشیدی – طبقه سوم تلفن:۰۴۱۴۳۳۳۴۰۸۹
۱۴۷ ۹۷۳۰۲۰۱۸ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – میدان ستارخان(یکه دکان) – خیابان شهید قره باغی – جنب کوی محمدی – روبروی کتابخانه استاد شهریار تلفن:۰۴۱۳۲۶۶۱۹۴۸
۱۴۸ ۹۷۳۰۲۰۱۹ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – انتهای خیابان سرباز شهید – بازارچه سیلاب – اول خیابان صدرالشعراء – جنب غذاخوری حاج علی – پلاک ۱۲ تلفن: ۴۱۳۵۲۷۶۳۱۴
۱۴۹ ۹۸۳۰۲۰۲۵ استان آذربایجان شرقی – شهرستان آذرشهر – ممقان – خیابان ۲۲ بهمن – نبش گذر وحدت – پلاک ۱ تلفن :۰۴۱۳۴۳۲۰۰۰۵
۱۵۰ ۹۸۳۰۲۰۲۸ استان آذربایجان شرقی – شهرستان هریس – چهار راه امام – خیابان بیت المقدس – جنب تامین اجتماعی – روبروی اداره ثبت اسناد و املاک تلفن:۰۴۱۴۳۴۳۵۶۱۰
۱۵۱ ۹۸۳۰۲۰۳۸ استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب – مهربان – خیابان۲۲ بهمن – پلاک ۱۱ تلفن:۰۴۱۴۳۱۲۵۱۱۹
۱۵۲ ۹۸۳۰۲۰۲۹ استان آذربایجان شرقی – شهرستان جلفا – میدان عاشورا – خیابان شمس تبریزی تلفن:۰۴۱۴۲۰۲۳۹۳۰
۱۵۳ ۹۸۳۰۲۰۲۴ استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – جاده باسمنج – خیابان ملکی تبریزی – روبروی برج آسمان – پلاک ۲۷ تلفن:۰۴۱۳۳۲۴۳۲۲۴ – ۰۴۱۳۳۲۴۳۵۲۴
۱۵۴ ۹۸۳۰۲۰۲۶ استان آذربایجان شرقی – شهرستان مرند – خیابان طالقانی – بین خیابان های پورشریفی و وزیری – جنب مسجد رفیع آباد تلفن:۰۴۱۴۲۲۳۶۷۶۳
۱۵۵ ۹۸۳۰۲۰۳۱ استان آذربایجان شرقی – شهرستان میانه – شهرک اندیشه – خیابان ۴۵ متری شهریار یک – روبروی آتش نشانی تلفن:۰۴۱۵۲۲۳۰۵۵۹
۱۵۶ ۹۸۳۰۲۰۲۷ استان آذربایجان شرقی – شهرستان اسکو – ایلخچی – خیابان امام- کوی هفت تیر – روبروی اداره آموزش و پرورش تلفن:۰۴۱۳۳۴۱۷۷۳۰
۱۵۷ ۹۸۳۰۲۰۳۳ استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب – چهارراه دارایی – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید وثاقی تلفن:۰۴۱۴۳۲۴۰۲۲۱
۱۵۸ ۹۸۳۰۲۰۳۰ استان آذربایجان شرقی – شهرستان چاراویماق – قره آغاج – خیابان امام خمینی – خیابان دانش – روبروی سپاه ناحیه چاراویماق – ساختمان عبدی تلفن:۰۴۱۵۲۷۲۲۸۳۱
۱۵۹ ۹۸۳۰۲۰۳۲ استان آذربایجان شرقی – شهرستان ملکان – لیلان – میدان امام حسین – خیابان مطهری تلفن:۰۴۱۳۷۸۷۳۵۹۹
۱۶۰ ۹۸۳۰۲۰۳۴ استان آذربایجان شرقی – شهرستان هوراند – میدان امام حسین(ع)- خیابان سپاه – روبروی شرکت تعاونی روستایی تلفن:۰۴۱۴۴۲۶۳۷۲۱
۱۶۱ ۹۸۳۰۲۰۳۵ استان آذربایجان شرقی – شهرستان هشترود – خیابان شهید بهشتی جنوبی – روبروی سازمان راه و ترابری – جنب کوچه لاله ۱۴ تلفن:۰۴۱۵۲۶۲۰۲۴۳
۱۶۲ ۹۸۳۰۲۰۳۹ استان آذربایجان شرقی – شهرستان مراغه – خیابان کاشانی – میدان جهاد – جنب پل روگذر تلفن:۰۴۱۳۷۲۱۴۰۰۹
۱۶۳ ۹۸۳۰۲۰۳۷ استان آذربایجان شرقی – شهرستان مرند – خیابان طالقانی – جنب اداره جهاد کشاورزی تلفن:۰۴۱۴۲۲۴۳۹۳۴
۱۶۴ ۹۸۳۰۲۰۴۳ استان آذربایجان شرقی – شهرستان ورزقان – خاروانا – خیابان بهارستان – بعد از میدان امام – پلاک ۱۴۱ تلفن:۰۴۱۴۴۵۲۳۱۲۶
۱۶۵ ۹۸۳۰۲۰۴۴ استان آذربایجان شرقی – شهرستان مرند – یامچی – خیابان امام – جنب مسجد موسالو تلفن:۰۴۱۴۲۱۶۲۲۰۲
۱۶۶ ۹۸۳۰۲۰۴۶ استان آذربایجان شرقی – شهرستان ورزقان – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان دانش شمالی – پلاک ۱۲ تلفن:۰۴۱۴۴۵۵۲۴۲۸
۱۶۷ ۹۸۳۰۲۰۳۶ استان آذربایجان شرقی – شهرستان اهر – خیابان امام خمینی(ره) – جنب مسجد ابواسحاق تلفن:۰۴۱۴۴۳۴۱۷۱۷
۱۶۸ ۹۸۳۰۲۰۴۰ استان آذربایجان شرقی – شهرستان کلیبر – خیابان تربیت بدنی – نبش خیابان آزادگان تلفن:۰۴۱۴۴۴۴۶۲۲۷
۱۶۹ ۹۸۳۰۲۰۴۵ استان آذربایجان شرقی – شهرستان آذرشهر – گوگان – خیابان امام خمینی(ره)- روبروی مسجد میرآغاسی تلفن:۰۴۱۳۴۵۲۶۶۵۹
۱۷۰ ۹۸۳۰۲۰۴۱ استان آذربایجان شرقی – شهرستان هریس – خواجه – خیابان شهدا – روبروی اداره برق تلفن:۰۴۱۴۳۴۵۳۲۸۲
۱۷۱ ۹۸۳۰۲۰۴۸ استان آذربایجان شرقی – شهرستان شبستر – خیابان امام خمینی غربی(ره) – ساختمان فراقی تلفن:۰۴۱۴۲۴۳۱۳۵۸
۱۷۲ ۹۸۳۰۲۰۵۰ استان آذربایجان شرقی – شهرستان ملکان – خیابان امام – کوچه پاساژ اسفندیاری – پلاک ۲۰۸ تلفن: ۰۴۱۳۷۸۲۵۲۰۷
۱۷۳ ۹۸۳۰۲۰۴۷ استان آذربایجان شرقی – شهرستان سراب – خیابان امام خمینی – نرسیده به میدان بسیج – نبش کوچه اسدی – پلاک ۲۸۰ تلفن:۰۴۱۴۳۲۲۹۰۴۱
۱۷۴ ۹۸۳۰۲۰۴۹ استان آذربایجان شرقی – شهرستان شبستر – خیابان بسیج -خیابان رازی – جنب درمانگاه سپاه – پلاک۳/۱۳۴ تلفن:۰۴۱۴۲۴۲۲۳۷۳
۱۷۵ دفتر دادگستری ارومیه آذربایجان غربی – ارومیه – دادگستری ارومیه
۱۷۶ ۹۳۳۰۳۰۰۱ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – بلوار رسالت – پایین از فلکه جهاد – روبروی اورژانس – نبش کوچه ۲ – پلاک ۲۴ – طبقه همکف – تلفن:۳۲۲۵۵۴۸۰ ۰۴۴ – ۳۲۲۵۵۴۸۱ ۰۴۴
۱۷۷ ۹۳۳۰۳۰۰۲ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – میدان جانبازان(بازارباش) – اول خیابان شهید دستغیب – جنب بانک صادرات – طبقه اول تلفن: ۰۴۴۳۲۲۵۷۲۹۵
۱۷۸ ۹۳۳۰۳۰۰۳ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – بلواررسالت – جنب مصلی و ایستگاه شماره۲ آتش نشانی تلفن: ۰۴۴۳۳۶۵۹۷۷۱
۱۷۹ ۹۶۳۰۳۰۱۰ استان آذربایجان غربی – شهرستان پلدشت – بلوار بسیج – تلفن:۰۴۴۳۴۲۸۳۹۰۴
۱۸۰ ۹۶۳۰۳۰۱۳ استان آذربایجان غربی – شهرستان خوی – بلوار ۱۵ خرداد – ۲۰ متر مانده به فلکه مادر – روبروی دبیرستان استادان محمدعلی حاجی حسینلو تلفن:۰۴۴۳۶۴۶۴۱۱۸ -۰۴۴۳۶۴۶۴۱۱۹
۱۸۱ ۹۶۳۰۳۰۱۴ استان آذربایجان غربی – شهرستان خوی – فلکه مصلی – بلوار ۱۵ خرداد – روبروی دبیرستان پژوهش – تلفن:۰۴۴۳۶۴۶۳۳۳۰
۱۸۲ ۹۶۳۰۳۰۱۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان سلماس – بلوار امام رضا – نرسیده به بیمارستان خاتم الانبیا – تلفن: ۰۴۴۳۵۲۴۷۵۶۸
۱۸۳ ۹۶۳۰۳۰۱۹ استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ – خیابان سربازان گمنام – تلفن:۰۴۴۴۶۳۲۳۷۲۷
۱۸۴ ۹۶۳۰۳۰۲۱ استان آذربایجان غربی – شهرستان ماکو – پائین تر از فلکه شیر – منطقه معرفت – روبروی پاساژ نیلوفر – کوچه شهیداحمد افخمی – تلفن: ۰۴۴۳۴۲۵۳۴۴۰
۱۸۵ ۹۶۳۰۳۰۲۲ استان آذربایجان غربی – شهرستان ماکو – خیابان امام – روبروی پارک شهریار- تلفن: ۰۴۴۳۴۲۴۸۹۲۹
۱۸۶ ۹۶۳۰۳۰۲۴ استان آذربایجان غربی – شهرستان مهاباد – بلوار بسیج (باغ اسماعیل آقا) – نبش بن بست نرگس ۳ – پلاک ۱۲ تلفن:۰۴۴۴۲۴۴۹۳۸۳
۱۸۷ ۹۶۳۰۳۰۰۵ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – والفجر۱ – ابتدای خیابان فرهنگ – پلاک۱ – تلفن:۰۴۴۳۳۳۶۲۹۳۲
۱۸۸ ۹۶۳۰۳۰۲۳ استان آذربایجان غربی – شهرستان مهاباد – فرهنگیان – ایستگاه ۲ – ساختمان هورامان – تلفن:۰۴۴۴۲۴۵۱۷۹۸
۱۸۹ ۹۶۳۰۳۰۰۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان اشنویه – پائین تر از میدان دادگستری- خیابان سیامند رحمان – تلفن: ۰۴۴۴۴۶۲۴۴۷۱
۱۹۰ ۹۶۳۰۳۰۰۸ استان آذربایجان غربی – شهرستان بوکان – میدان فرمانداری – خیابان انقلاب – کوچه دکتر فیضی – تلفن: ۰۴۴۴۶۲۲۰۴۰۲
۱۹۱ ۹۶۳۰۳۰۰۹ استان آذربایجان غربی – شهرستان بوکان – خیابان انقلاب – روبروی زندان بوکان – تلفن: ۰۴۴۴۶۲۵۲۵۵۰
۱۹۲ ۹۶۳۰۳۰۱۱ استان آذربایجان غربی – شهرستان تکاب- خیابان انقلاب شرقی – تلفن: ۰۴۴۴۵۵۲۱۰۳۳
۱۹۳ ۹۶۳۰۳۰۱۲ استان آذربایجان غربی – شهرستان تکاب- خیابان انقلاب شرقی – کوچه انصار – تلفن: ۰۴۴۴۵۵۲۵۲۳۰
۱۹۴ ۹۶۳۰۳۰۲۰ استان آذربایجان غربی – شهرستان شوط – خیابان امام – تلفن: ۰۴۴۳۴۲۷۱۳۲۴
۱۹۵ ۹۶۳۰۳۰۲۵ استان آذربایجان غربی – شهرستان سردشت – خیابان امام – فلکه سرچشمه – کوچه بانک ملی – تلفن: ۰۴۴۴۴۳۳۸۸۷۴ و ۰۴۴۴۴۳۳۸۸۷۳
۱۹۶ ۹۶۳۰۳۰۲۸ استان آذربایجان غربی – شهرستان نقده – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان پاسداران ۲ تلفن: ۰۴۴۳۵۶۲۴۸۴۰ – ۰۴۴۳۵۶۲۷۳۹۰
۱۹۷ ۹۶۳۰۳۰۱۵ استان آذربایجان غربی – شهرستان خوی – بلوار مطهری – روبروی امور اب – تلفن:۰۴۴۳۶۴۵۸۸۸۳
۱۹۸ ۹۶۳۰۳۰۲۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان نقده – خیابان علمی۱ – تلفن:۰۴۴۳۵۶۲۷۸۳۰
۱۹۹ ۹۷۳۰۳۰۱۷ استان آذربایجان غربی – شهرستان سلماس – خیابان امام – خیابان طالقانی – نبش خیابان مصطفی خمینی تلفن: ۰۴۴۳۵۲۲۲۷۷۴
۲۰۰ ۹۷۳۰۳۰۱۸ استان آذربایجان غربی – شهرستان نقده – نقده – بخش محمدیار -خیابان سادات – پلاک نوساز تلفن:۰۴۴۳۵۶۶۰۹۳۳
۲۰۱ ۹۷۳۰۳۰۲۷ استان آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – خیابان سی و چهارمتری – روبروی نمایشگاه بین المللی تلفن:۰۴۴۴۵۳۶۱۵۱۷
۲۰۲ ۹۷۳۰۳۰۲۹ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – بلوار امامت – روبروی پارک الغدیر – پلاک ۱/۵۲- طبقه همکف تلفن: ۰۴۴۳۳۳۷۲۸۴۳
۲۰۳ ۹۷۳۰۳۰۳۰ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – نازلو – خیابان باکری – جنب دبستان خلیج تلفن:۰۴۴۳۳۴۵۲۹۷۴
۲۰۴ ۹۷۳۰۳۰۰۷ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – انزل – خیابان امام خمینی(ره) – جنب بانک ملی تلفن:۰۴۴۳۳۳۲۳۰۴۶
۲۰۵ ۹۸۳۰۳۰۳۸ استان آذربایجان غربی – شهرستان چایپاره – میدان ولایت فقیه – بلوار شهید مطهری(۳۰ متری) تلفن:۰۴۴۳۶۷۲۳۰۳۰
۲۰۶ ۹۸۳۰۳۰۳۲ استان آذربایجان غربی – شهرستان پیرانشهر – خیابان بهشتی – چهارراه سید قطب – خیابان سید قطب شرقی تلفن:۰۴۴۴۴۲۲۰۱۱۹
۲۰۷ ۹۸۳۰۳۰۳۵ استان آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – میدان امام علی(ع)- نبش خیابان طالقانی شمالی – پلاک ۹۶۸۷۵ تلفن:۰۴۴۴۵۲۶۷۹۵۲
۲۰۸ ۹۸۳۰۳۰۳۳ استان آذربایجان غربی – شهرستان پیرانشهر – خیابان قدس – نبش خیابان سعدی شرقی – تلفن: ۰۴۴۴۴۲۲۵۵۸۸
۲۰۹ ۹۸۳۰۳۰۳۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – خیابان طالقانی – ابتدای خیابان انصار تلفن:۰۴۴۴۵۲۳۲۷۷۳
۲۱۰ ۹۸۳۰۳۰۴۲ استان آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – پشت پارک معلم – خیابان ۱۵ خرداد (خالصه)- ساختمان بوعلی سینا – همکف تلفن: ۰۴۴۴۵۲۴۶۷۳۶
۲۱۱ ۹۸۳۰۳۰۳۹ استان آذربایجان غربی – شهرستان بوکان – کمربندی – چهارراه کمربندی – نرسیده به پمپ بنزین ایلخانی زاده تلفن:۰۴۴۴۶۲۶۳۵۳۴ – ۰۴۴۴۶۲۴۱۸۴۰
۲۱۲ ۹۸۳۰۳۰۴۰ استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ – کشاورز – خیابان استاد شهریار – روبروی بخشداری تلفن:۰۴۴۴۶۳۶۳۸۹۰
۲۱۳ ۹۸۳۰۳۰۴۴ استان آذربایجان غربی – شهرستان بوکان – سیمینه – بلوار کردستان تلفن: ۰۴۴۴۶۴۶۴۳۵۷
۲۱۴ ۹۸۳۰۳۰۴۱ استان آذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب – مرحمت آباد – میدان امام – خیابان شعبان لو تلفن:۰۴۴۴۵۳۲۵۱۵۰
۲۱۵ ۹۸۳۰۳۰۳۴ استان آذربایجان غربی – شهرستان چالدران – بلوار بسیج – جنب اداره ثبت احوال – پلاک ۱ تلفن:۰۴۴۳۴۲۶۴۵۱۹
۲۱۶ ۹۸۳۰۳۰۴۳ استان آذربایجان غربی – شهرستان خوی – بلوار شهید چمران – روبروی راهنمایی و رانندگی تلفن: ۰۴۴۳۶۴۵۵۷۴۱
۲۱۷ ۹۸۳۰۳۰۴۶ استان آذربایجان غربی – شهرستان مهاباد – سه راهی مکریان – بلوار گلها – ساختمان آریان تلفن:۰۴۴۴۲۴۵۱۳۹۸
۲۱۸ ۹۸۳۰۳۰۴۵ استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – بالانج – خیابان امام خمینی (ره) – تلفن:۰۴۴۳۲۵۱۷۷۷۲
۲۱۹ دفتر دادگستری اردبیل اردبیل – دادگستری اردبیل
۲۲۰ ۹۴۳۰۴۰۰۱ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – ابتدای شهرک اداری کارشناسان – روبروی اداره تعاون تلفن: ۰۴۵۳۳۷۴۹۶۰۰
۲۲۱ ۹۴۳۰۴۰۰۲ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی بانک ملی – مجتمع مروارید – طبقه سوم تلفن: ۴۵۳۳۲۵۵۱۳۸
۲۲۲ ۹۶۳۰۴۰۰۳ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – چهارراه حافظ – ساختمان بهدندان – طبقه اول – واحد۱ -تلفن:۰۴۵۳۳۲۳۱۸۸۲
۲۲۳ ۹۶۳۰۴۰۰۴ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – پارک ساحلی – خیابان معلم – پلاک ۳۴ تلفن: ۰۴۵۳۳۲۴۲۴۲۶
۲۲۴ ۹۶۳۰۴۰۰۸ استان اردبیل – شهرستان پارس آباد – اصلاندوز – خیابان جمهوری – نرسیده به میدان جمهوری تلفن: ۰۴۵۳۲۷۴۲۲۴۶
۲۲۵ ۹۶۳۰۴۰۰۹ استان اردبیل – شهرستان بیله سوار – جعفر آباد – خیابان امام(ره) تلفن:۰۴۵۳۲۸۸۴۰۲۱
۲۲۶ ۹۶۳۰۴۰۱۰ استان اردبیل – شهرستان پارس آباد – خیابان امام – جنب پارک گردشگری – روبروی اداره بیمه سلامت – طبقه همکف – تلفن : ۰۴۵۳۲۷۲۲۹۰۹
۲۲۷ ۹۶۳۰۴۰۱۳ استان اردبیل – شهرستان گرمی – خیابان دکتر بهشتی – جنب کلانتری ۱۱گرمی تلفن: ۰۴۵۳۲۶۴۳۹۳۳
۲۲۸ ۹۶۳۰۴۰۱۶ استان اردبیل – شهرستان نمین – روبروی آتش نشانی – جنب شرکت تعاونی روستایی نمین تلفن: ۰۴۵۳۲۳۲۳۲۹۳
۲۲۹ ۹۶۳۰۴۰۱۵ استان اردبیل – شهرستان مشکین شهر – خیابان آیت اله سعیدی – بالاتر از میدان چمران – جنب اداره منابع طبیعی – پلاک ۱۴ – طبقه همکف تلفن: ۰۴۵۳۲۵۵۱۳۵۷
۲۳۰ ۹۶۳۰۴۰۱۷ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – هیر – خیابان امام خمینی(ره) – اول خیابان دربند تلفن:۰۴۵۳۳۶۷۲۷۰۲ – ۰۴۵۳۳۶۷۲۷۰۳
۲۳۱ ۹۷۳۰۴۰۱۲ استان اردبیل – شهرستان سرعین – خیابان دانش – پایین تر از کلانتری – مجتمع ایران آپارتمان تلفن:۲-۰۴۵۳۲۲۲۱۵۳۰
۲۳۲ ۹۷۳۰۴۰۰۶ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – خیابان دانشگاه – خیابان ۱۳ آبان – میدان علی پور تلفن:۰۴۵۳۳۵۱۱۹۴۰ -۰۴۵۳۳۵۱۵۸۰۲
۲۳۳ ۹۷۳۰۴۰۱۴ استان اردبیل – شهرستان گرمی – خیابان شهید دکتر بهشتی – روبروی بانک قوامین تلفن: ۰۴۵۳۲۶۲۶۰۶۶
۲۳۴ ۹۸۳۰۴۰۱۸ استان اردبیل – شهرستان گرمی – انگوت – ابتدای خیابان محمد رسول الله(ص) تلفن:۰۴۵۳۲۶۵۲۰۲۱
۲۳۵ ۹۸۳۰۴۰۰۷ استان اردبیل – شهرستان نیر – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی مرکز خدمات جامع سلامت تلفن:۰۴۵۳۲۲۸۳۳۰۴
۲۳۶ ۹۸۳۰۴۰۱۹ استان اردبیل – شهرستان خلخال – خیابان کارگر شمالی – روبروی شهرداری تلفن: .۰۴۵۳۲۴۳۰۵۸۹
۲۳۷ ۹۸۳۰۴۰۲۰ استان اردبیل – شهرستان مشکین شهر – خیابان سعدی – پایین تر از میدان قوش – جنب دفتر پیشخوان دولت تلفن:۰۴۵۳۲۵۲۶۵۲۸
۲۳۸ ۹۸۳۰۴۰۲۲ استان اردبیل – شهرستان مشگین شهر – ارشق – خیابان انقلاب – جنب شهرداری – پلاک ۱۵ تلفن:۰۴۵۳۲۵۸۲۴۶۴
۲۳۹ ۹۸۳۰۴۰۲۱ استان اردبیل – شهرستان کوثر – خیابان شهید بهشتی – مابین میدان شهرداری و کلانتری تلفن:۰۴۵۲۴۹۲۴۶۰۰ – ۰۴۵۲۴۹۲۲۲۰۲
۲۴۰ ۹۸۳۰۴۰۲۳ استان اردبیل – شهرستان پارس آباد – خیابان شهید رجائی – جنب اداره ثبت اسناد و املاک تلفن: ۰۴۵۳۲۷۳۰۴۰۰
۲۴۱ ۹۸۳۰۴۰۲۴ استان اردبیل – شهرستان اردبیل – خیابان امام خمینی(ره) – تقاطع خیابان امام و جمهوری (چهارراه ژاندارمری سابق) تلفن:۰۴۵۳۳۳۶۵۷۳۷
۲۴۲ ۹۹۳۰۴۰۲۵ استان اردبیل – شهرستان نمین – نبش خیابان محمدیان و مفتح تلفن: ۰۴۵۳۲۳۲۶۲۵۲
۲۴۳ ۹۹۳۰۴۰۲۶ استان اردبیل – شهرستان بیله سوار – خیابان امام خمینی(ره) – میدان نماز – خیابان کشاورز تلفن:۰۴۵۳۲۸۲۲۵۶۵
۲۴۴ دفتر دادگستری اصفهان اصفهان – دادگستری اصفهان
۲۴۵ ۹۳۳۰۵۰۰۱ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بلوار اشرفی اصفهانی – جاوان پایین – کوچه حبیب ابن مظاهر – شماره ۱۵ – طبقه فوقانی قرض الحسنه تلفن: ۰۳۱۳۷۶۵۶۳۰۲
۲۴۶ ۹۳۳۰۵۰۰۲ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان جی – جنب مسجد امیرالمومنین – مقابل خیابان تالار تلفن: ۰۳۱۳۲۳۰۵۰۰۴
۲۴۷ ۹۳۳۰۵۰۰۳ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – اتوبان شهید چمران – خیابان بعثت – روبروی اداره برق – بین کوچه ۷ و ۵ تلفن: ۰۳۱۳۵۵۷۰۰۲۵
۲۴۸ ۹۳۳۰۵۰۰۴ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان رباط – خیابان باهنر – ابتدای خیابان آیت اله صادقی – مقابل تقاطع اول – روبروی فضای سبز – تلفن : ۰۳۱۳۳۳۷۹۲۵۷
۲۴۹ ۹۳۳۰۵۰۰۵ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان شریعتی غربی – کوچه حافظ – ساختمان الزهرا – طبقه اول – واحد شماره ۱۰۵ – تلفن: ۰۳۱۳۶۲۸۲۱۶۹
۲۵۰ ۹۴۳۰۵۰۰۶ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیایان شیخ صدوق شمالی – خیابان شیخ مفید – کوچه سعدی جنوبی (شماره ۵) – بن بست باربد – ساختمان نیما – طبقه ۲ تلفن: ۰۳۱۳۶۶۳۰۷۴۷
۲۵۱ ۹۴۳۰۵۰۰۷ استان اصفهان- شهرستان اصفهان – خیابان هشت بهشت شرقی – حد فاصل چهارراه حمزه و چهارراه پیروزی – نبش کوچه ۲۶ – پلاک ۱۱ – تلفن : ۰۳۱۳۲۶۴۳۱۶۱
۲۵۲ ۹۴۳۰۵۰۰۸ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان طیب – نبش کوچه شماره ۱۳ – ساختمان سامان ۱ – طبقه دوم تلفن: ۰۳۱۳۲۲۰۴۹۶۷
۲۵۳ ۹۶۳۰۵۰۰۹ استان اصفهان – شهرستان آران و بیدگل – خیابان زینبیه – نبش خیابان حجاب هفتم تلفن: ۰۳۱۵۴۷۲۲۱۸۰
۲۵۴ ۹۶۳۰۵۰۱۰ استان اصفهان – شهرستان آران و بیدگل – بلوار شاه میرزایی(خرمشهر) – میدان بهشتی – تلفن:۵۴۷۳۳۳۰۳
۲۵۵ ۹۶۳۰۵۰۱۵ استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – میدان قدس – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک ۱۰۱ تلفن: ۰۳۱۳۳۶۴۳۴۰۱
۲۵۶ ۹۶۳۰۵۰۱۶ استان اصفهان – شهرستان لنجان – زرین شهر – خیابان فردوسی – نبش خیابان مدنی تلفن: ۰۳۱۵۲۲۲۵۰۴۳
۲۵۷ ۹۶۳۰۵۰۱۸ استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر – بلوار منتظری – خیابان مسرور – پلاک ۲۱ – تلفن:۴۵۲۲۳۹۹۶
۲۵۸ ۹۶۳۰۵۰۱۹ استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر – خیابان مطهری- نبش فرعی ۲ – تلفن:۴۵۲۲۷۸۷۲
۲۵۹ ۹۶۳۰۵۰۲۰ استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر – خیابان رازی – میدان رازی – ساختمان پاستور تلفن: ۰۳۱۴۵۲۴۶۵۹۲
۲۶۰ ۹۶۳۰۵۰۲۱ استان اصفهان – شهرستان شهرضا – بلوار امام خمینی (خیابان ۴۵ متری ) – بین فرعی ۴۱ و ۴۳ – پلاک ۸۱۴ تلفن : ۰۳۱۵۳۲۲۷۷۷۰
۲۶۱ ۹۶۳۰۵۰۲۳ استان اصفهان – شهرستان فلاورجان – میدان جمهوری اسلامی – بلوار بسیج – نبش کوی امام صادق(ع) – تلفن:۷-۳۷۴۳۱۶۰۵
۲۶۲ ۹۶۳۰۵۰۲۴ استان اصفهان – شهرستان فلاورجان – میدان جمهوری اسلامی – ابتدای خیابان طالقانی تلفن: ۰۳۱۳۷۴۳۳۱۱۳ – ۰۳۱۳۷۴۳۱۸۱۶
۲۶۳ ۹۶۳۰۵۰۲۶ استان اصفهان – شهرستان کاشان- میدان جهاد- بلوار دانش- بعد از شیرینی سرای یاس- ابتدای دانش ۱۲ تلفن:۰۳۱۵۵۵۷۷۳۲۳
۲۶۴ ۹۶۳۰۵۰۳۳ استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – بلوار شهید محسن حججی – روبروی ارگ شیخ بهایی تلفن: ۰۳۱۴۲۶۳۳۷۵۶
۲۶۵ ۹۶۳۰۵۰۳۴ استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – خیابان شریعتی شرقی – رویروی خیابان صفا – موسسه مالی اعتباری کوثر تلفن: ۰۳۱۴۲۶۲۲۱۴۳
۲۶۶ ۹۶۳۰۵۰۱۱ استان اصفهان – شهرستان برخوار – دولت آباد برخوار – بلوار آیت اله طالقانی – خیابان شهید محمد داوری – میدان نماز – خیابان رضوی – پلاک ۴۲ تلفن:۰۳۱۴۵۸۱۰۰۸۲
۲۶۷ ۹۶۳۰۵۰۳۰ استان اصفهان – شهرستان مبارکه – فلکه جهاد – خیابان ۱۵ خرداد – جنب بنیاد شهید تلفن: ۰۳۱۵۲۴۱۶۸۰۰
۲۶۸ ۹۶۳۰۵۰۳۱ استان اصفهان – شهرستان مبارکه – خیابان سلمان – روبروی مسجد امام حسن مجتبی(ع) تلفن: ۰۳۱۵۲۴۱۲۳۹۹
۲۶۹ ۹۶۳۰۵۰۳۶ استان اصفهان – شهرستان نطنز – میدان معلم – بلوار آزادگان – کوچه سعادت – روبروی سازمان تامین اجتماعی تلفن: ۰۳۱۵۴۲۲۵۶۰۶
۲۷۰ ۹۶۳۰۵۰۲۷ استان اصفهان – شهرستان کاشان – خیابان امیرکبیر – جنب بیمارستان متین – مجتمع اداری امیرکبیر – طبقه سوم – واحد ۸ تلفن: ۰۳۱۵۵۳۵۳۰۵۰
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  لیست دفتر خدمات قضایی در استان گلستان
۲۷۱ ۹۷۳۰۵۰۱۳ استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – بلوار شهید محمد منتظری – روبروی قرض الحسنه حضرت سجاد – نبش کوی ۷۵ (کوی شهید اصغر اخوان )تلفن: ۰۳۱۳۳۶۱۰۲۲۶
۲۷۲ ۹۷۳۰۵۰۳۵ استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – خیابان امام خمینی غربی – روبروی پمپ بنزین شریفیانا – پلاک ۲۹ – طبقه همکف تلفن:۰۳۱۴۲۴۵۵۰۴۹
۲۷۳ ۹۶۳۰۵۰۱۲ استان اصفهان – شهرستان برخوار – دولت آباد – ابتدای دستگرد -بلوار معلم – روبروی خیابان دکتر شریعتی تلفن: ۰۳۱۴۵۴۱۱۲۸۸ -۰۳۱۴۵۴۱۱۳۸۸
۲۷۴ ۹۶۳۰۵۰۲۲ استان اصفهان – شهرستان فریدن – خیابان نواب صفوی – نبش کوچه عندلیب – پلاک ۳۱ – طبقه همکف تلفن: ۰۳۱۵۷۲۲۶۲۸۳
۲۷۵ ۹۷۳۰۵۰۱۷ استان اصفهان – شهرستان اردستان – زواره – ابتدای خیابان طالقانی – نرسیده به میدان مصلی – پلاک ۴۲۱ تلفن:۰۳۱۵۴۳۷۵۶۳۶
۲۷۶ ۹۷۳۰۵۰۱۰ استان اصفهان – شهرستان آران و بیدگل – بلوار شاهمیرزایی – میدان بهشتی – طبقه همکف تلفن:۰۳۱۵۴۷۳۳۳۰۳
۲۷۷ ۹۸۳۰۵۰۲۵ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان امام خمینی – نبش خیابان تابلوخانه اصفهان – ساختمان نور – طبقه سوم – واحد ۳۰۲ تلفن: ۰۳۱۳۳۳۳۶۱۷۵ – ۰۳۱۳۳۳۳۵۵۴
۲۷۸ ۹۸۳۰۵۰۳۲ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان اشراق شمالی – بعد از چهارراه تربیت معلم – مجتمع اداری رومانتیک – طبقه سوم تلفن:۰۳۱۳۴۵۹۳۰۹۶
۲۷۹ ۹۸۳۰۵۰۱۴ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان وحید میانی – حدفاصل چهارراه رودکی و چهارراه خاقانی – جنب بانک سرمایه تلفن:۰۳۱۳۷۷۶۲۵۱۰
۲۸۰ ۹۸۳۰۵۰۲۹ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان هشت بهشت غربی – حدفاصل چهارراه گلزار و ملک – ساختمان هشت بهشت – طبقه دوم – واحد ۲۵ – تلفن: ۰۳۷۳۲۶۴۴۲۰۶
۲۸۱ ۹۸۳۰۵۰۴۳ استان اصفهان – شهرستان سمیرم – خیابان مولوی – نرسیده به مسجد محمدرسول اله(ص) تلفن:۰۳۱۵۳۶۷۰۱۱۰
۲۸۲ ۹۸۳۰۵۰۳۸ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بلوار کشاورز – سه راه سیمین – روبروی مسجد انبیا – نبش کوچه ۱۱۷ – مجتمع تجاری دی – طبقه اول شرقی – واحد ۱۶ تلفن:۰۳۱۳۷۷۶۸۹۶۳
۲۸۳ ۹۸۳۰۵۰۴۴ استان اصفهان – شهرستان سمیرم – خیابان قدس – ابتدای بلوار شهید داودی تلفن: ۰۳۱۵۳۶۷۰۳۳۴ – ۰۳۱۵۳۶۷۰۳۳۵
۲۸۴ ۹۸۳۰۵۰۴۵ استان اصفهان – شهرستان فلاورجان – کلیشاد – میدان مدرس – خیابان مطهری – جنب بانک مهراقتصاد – طبقه فوقانی داروخانه تلفن:۰۳۱۳۷۴۸۶۳۱۵
۲۸۵ ۹۸۳۰۵۰۴۸ استان اصفهان – شهرستان چادگان – میدان معلم – خیابان ۱۵ خرداد – مجتمع الماس تلفن:۰۳۱۵۷۷۲۷۱۷۷
۲۸۶ ۹۸۳۰۵۰۵۱ استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر و میمه – بلوار منتظری – بین خیابان ۷ و ۸ شرقی – مجتمع چمن پیرا – پلاک ۱۳۹ تلفن:۰۳۱۴۵۳۶۵۰۰۰
۲۸۷ ۹۸۳۰۵۰۴۷ استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خیابان امیرکبیر – چهارراه دولت – ابتدای خیابان صفائیه – مقابل تقاطع اول تلفن:۰۳۱۳۳۵۸۵۲۵۷ – ۰۳۱۳۳۵۸۵۲۵۸
۲۸۸ ۹۸۳۰۵۰۵۴ استان اصفهان – شهرستان خوانسار – بلوار معلم – جنب اداره ثبت اسناد تلفن:۰۳۱۵۷۲۳۱۱۲۹
۲۸۹ ۹۸۳۰۵۰۵۵ استان اصفهان – شهرستان خور و بیابانک – میدان بسیج – خیابان طالقانی – پلاک ۵ تلفن: ۰۳۱۴۶۳۲۴۳۳۰
۲۹۰ ۹۸۳۰۵۰۵۶ استان اصفهان – شهرستان دهاقان – بلوار گلستان – خیابان سعدی- نبش خیابان الزهرا ۱ – پلاک ۱۲ تلفن:۰۳۱۵۳۳۳۳۷۳۱
۲۹۱ ۹۸۳۰۵۰۴۹ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – میدان قدس – ابتدای خیابان سروش – جنب بانک مهر اقتصاد تلفن:۰۳۱۳۴۴۵۹۰۲۹
۲۹۲ ۹۸۳۰۵۰۴۰ استان اصفهان – شهرستان آران و بیدگل – میدان آزادگان – ابتدای خیابان امیرکبیر تلفن: ۰۳۱۵۴۷۵۵۵۲۰ – ۰۳۱۵۴۷۵۵۵۲۱
۲۹۳ ۹۸۳۰۵۰۵۹ استان اصفهان – شهرستان اردستان – میدان امام خمینی(ره)- ابتدای خیابان قیام تلفن:۰۳۱۵۴۲۴۲۹۵۸
۲۹۴ ۹۸۳۰۵۰۵۸ استان اصفهان – شهرستان نطنز – بلوار ۴۵ متری شهید مصطفی خمینی – روبروی بانک ملی شعبه سرابان تلفن:۰۳۱۵۴۲۲۰۵۰۷ – ۰۳۱۵۴۲۲۰۵۰۸
۲۹۵ ۹۸۳۰۵۰۴۶ استان اصفهان – شهرستان لنجان – فولادشهر – خیابان مطهری – بازارچه صدر – مجتمع صدرا – واحد ۲ تلفن:۰۳۱۵۲۶۲۳۸۰۰ -۰۳۱۵۲۶۲۳۰۰۶
۲۹۶ ۹۸۳۰۵۰۶۰ استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر – میمه – خیابان طالقانی – روبروی اداره ثبت اسناد و املاک تلفن:۰۳۱۴۵۴۲۷۷۹۱ – ۰۳۱۴۵۴۲۷۷۹۲
۲۹۷ ۹۸۳۰۵۰۶۲ استان اصفهان – شهرستان فریدون شهر – بلوار پاسداران – خیابان قدس تلفن:۰۳۱۵۷۵۹۷۰۵۱
۲۹۸ ۹۸۳۰۵۰۵۲ استان اصفهان – شهرستان تیران – کرون – بلوار امام خمینی(ره) – جنب بخشداری تلفن:۰۳۱۴۲۷۵۲۴۵۳
۲۹۹ ۹۸۳۰۵۰۳۹ استان اصفهان – شهرستان کاشان – فاز یک ناجی آباد – چهارراه خبرنگار – ابتدای بلوار الغدیر تلفن:۰۳۱۵۵۳۴۱۸۴۸
۳۰۰ ۹۸۳۰۵۰۶۱ استان اصفهان – شهرستان گلپایگان – میدان ۱۷ شهریور – خیابان امام حسین – نبش کوچه ۲۰ – تلفن : ۰۳۱۵۷۴۷۰۸۴۴
۳۰۱ ۹۸۳۰۵۰۶۳ استان اصفهان – شهرستان لنجان – باغ بهادران – میدان دورباط – خیابان امام خمینی(ره)- نبش کوچه دانا تلفن:۰۳۱۵۲۵۰۶۰۳۵
۳۰۲ ۹۸۳۰۵۰۵۰ استان اصفهان – شهرستان نجف آباد – مهردشت – خیابان شریعتی شمالی – بالاتر از میدان شهدا – جنب مسجد حضرت ابوالفضل تلفن:۰۳۱۴۲۲۷۵۹۰۹
۳۰۳ ۹۸۳۰۵۰۶۴ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – هرند – جلگه – خیابان امامزاده اسحاق – نبش چهارراه قدس – پلاک ۴۵ تلفن:۰۳۱۴۶۴۰۲۰۶۲
۳۰۴ ۹۸۳۰۵۰۶۸ استان اصفهان – شهرستان تیران و کرون – تیران – خیابان شهید بهشتی – پلاک ۹۸ تلفن:۰۳۱۴۲۲۲۹۹۵۹
۳۰۵ ۹۸۳۰۵۰۴۲ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – کوهپایه – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید طباطبایی نژاد – جنب اورژانس تلفن:۰۳۱۴۶۶۹۱۲۱۴
۳۰۶ ۹۸۳۰۵۰۶۵ استان اصفهان – شهرستان فریدن – بلوار طالقانی شرقی – روبروی مسجد امام حسین – نبش کوچه شقایق(۳)تلفن: ۰۳۱۵۷۲۲۶۴۴۱
۳۰۷ ۹۸۳۰۵۰۶۷ استان اصفهان – شهرستان نطنز – بادرود – بلوار بسیج – روبروی شهرداری تلفن:۰۳۱۵۴۳۴۸۶۸۳
۳۰۸ ۹۸۳۰۵۰۵۷ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بن رود – خیابان شهید بهشتی شمالی – پلاک ۱۵۴ تلفن:۰۳۱۴۶۴۸۲۸۷۲
۳۰۹ ۹۸۳۰۵۰۵۳ استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بخش کوهپایه – فلکه ساعت- خیابان شهید آیت اله قدوسی تلفن:۰۳۱۴۶۴۲۴۵۲۰
۳۱۰ دفتر دادگستری کرج استان البرز-کرج-دادگستری کرج
۳۱۱ ۹۳۳۰۶۰۰۱ استان البرز – شهرستان کرج – میدان آزادگان – نبش خیابان برغان – ساختمان امور صنفی – طبقه اول تلفن: ۰۲۶۳۲۲۰۹۸۳۸
۳۱۲ ۹۳۳۰۶۰۰۲ استان البرز – شهرستان کرج – حصارک – شهید بهشتی – کوچه ۹۱ – ساختمان ویهان – طبقه۲ – واحد۴ تلفن: ۰۲۶۳۴۵۶۳۱۴۰
۳۱۳ ۹۳۳۰۶۰۰۳ استان البرز – شهرستان کرج – بلوار شهید بهشتی – میدان شهید آجرلو – روبروی اداره کل مخابرات – جنب بانک سپه – پلاک۱۲۶۹ – طبقه اول تلفن: ۰۲۶۳۴۴۲۸۸۲۸ – ۰۲۶۳۴۴۹۳۵۱۷
۳۱۴ ۹۳۳۰۶۰۰۴ استان البرز – شهرستان کرج – خیابان گوهردشت – ضلع شمال شرقی میدان رستاخیز – پلاک ۳۴۶ – واحد ۱ تلفن: ۰۲۶۳۴۴۳۱۱۴۵
۳۱۵ ۹۳۳۰۶۰۰۵ استان البرز – شهرستان کرج – ۴۵ متری گلشهر – چهارراه گلزار – روبروی بانک ملت – ساختمان گلزار – بلوک یک – واحد اول – تلفن: ۰۲۶۳۳۵۳۵۳۶۰ – ۰۲۶۳۳۵۳۵۳۷۰
۳۱۶ ۹۳۳۰۶۰۰۶ استان البرز – شهرستان کرج – میدان شهدا – خروجی خیابان بهار – ساختمان کارگزاری بیمه – پلاک ۶۸ تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۱۰۸۰
۳۱۷ ۹۳۳۰۶۰۰۷ استان البرز – شهرستان کرج – خیابان طالقانی جنوبی – مابین خیابان لاله ۹ و قیام ( روبروی شیرینی سرای لادن ) – ساختمان ولیعصر طبقه اول واحد ۲ شماره تماس : ۰۲۶۳۲۷۷۵۴۸۰ – ۰۲۶۳۲۷۷۵۴۸۱
۳۱۸ ۹۴۳۰۶۰۰۸ استان البرز – شهرستان کرج – محمد شهر – ابتدای بلوار دشت بهشت – ساختمان سینا – طبقه اول تلفن:۰۲۶۳۶۲۱۵۷۱۵ – ۰۲۶۳۶۲۱۵۷۴۶
۳۱۹ ۹۴۳۰۶۰۰۹ استان البرز – شهرستان کرج – خیابان مطهری – جنب پل روحانی – ساختمان فیروزبخت – طبقه اول – واحد ۴ تلفن: ۰۲۶۳۴۲۱۲۶۶۱
۳۲۰ ۹۶۳۰۶۰۱۰ استان البرز – شهرستان ساوجبلاغ – هشتگرد قدیم – بلوار امام خامنه ای – روبروی آموزش و پروش – ابتدای خیابان بسیج – نبش بوستان سوم – پلاک ۵۲ تلفن: ۰۲۶۴۴۲۳۶۶۴۴
۳۲۱ ۹۶۳۰۶۰۱۱ استان البرز – شهرستان کرج – مهرشهر – بلوار امام خمینی(ره) – بلوار سه راه دانش – مجتمع پاسارگاد – بلوک C – طبقه اول – واحد ۱۰۳ تلفن: ۰۲۶۳۳۳۵۰۶۱۵ – ۰۲۶۳۳۳۵۲۵۸۰ – ۰۲۶۳۳۳۵۳۵۹۳
۳۲۲ ۹۶۳۰۶۰۱۶ استان البرز – شهرستان فردیس – جاده ملارد – پائین تر از انبار نفت – نبش گلستان سی ام – ساختمان تلم خانی – طبقه سوم – واحد ۵ تلفن: ۳۶۶۴۹۱۹۵ ، ۳۶۶۴۹۱۲۱ ، ۳۶۶۴۹۱۳۱
۳۲۳ ۹۶۳۰۶۰۱۲ استان البرز – شهرستان نظرآباد – خیابان مدرس شرقی – نرسیده به تقاطع الغدیر – ساختمان بانک مسکن – طبقه دوم تلفن: ۰۲۶۴۵۳۶۹۱۳۴
۳۲۴ ۹۶۳۰۶۰۱۵ استان البرز – شهرستان فردیس – بعد از فلکه دوم – ابتدای کانال غربی – جنب جهاد دانشگاهی – پلاک ۲۳۸ – مجتمع دلتا – طبقه پنجم تلفن: ۰۲۶۳۶۵۴۵۵۵۰
۳۲۵ ۹۶۳۰۶۰۱۳ استان البرز – شهرستان نظرآباد – منطقه یک – خیابان شهید شیرودی – پلاک ۱۴۷ – طبقه همکف تلفن:۰۲۶۴۵۳۶۲۱۴۶ – ۰۲۶۴۵۳۶۸۴۱۴
۳۲۶ ۹۶۳۰۶۰۱۴ استان البرز – شهرستان فردیس – بین فلکه ۴ و ۵ – بعدازخیابان ۴۷ – روبروی فروشگاه کوروش- ساختمان اداری بانمای کامپوزیت فلزی نقره ای طبقه دوم – تلفن: ۰۲۶۳۶۵۰۶۴۸۸- ۰۲۶۳۶۵۰۵۷۱۱
۳۲۷ ۹۶۳۰۶۰۱۷ استان البرز – شهرستان ساوجبلاغ – هشتگرد – خیابان امام خامنه ای – روبروی شهرداری – پلاک ۲۰۵ تلفن: ۰۲۶۴۴۲۱۳۴۶۳ – ۰۲۶۴۴۲۱۳۴۶۴
۳۲۸ ۹۶۳۰۶۰۱۸ استان البرز – شهرستان ساوجبلاغ – هشتگرد – فاز ۳ – محله ۲ – مجتمع تجاری گلستان – طبقه اول – واحد۸ تلفن: ۰۲۶۴۴۲۸۴۱۴۶
۳۲۹ ۹۷۳۰۶۰۱۹ استان البرز – شهرستان کرج – عظیمیه – بلوار شریعتی – چهارراه نیک نژادی – بن بست نیکان – ساختمان نیکان – طبقه اول – پلاک سوم تلفن: ۰۲۶۳۲۵۰۰۸۴۴
۳۳۰ ۹۷۳۰۶۰۲۱ استان البرز – شهرستان کرج – بلوار امام حسین – خیابان هفت تیر – بعد از چهارراه مصباح – جنب بانک رفاه کارگران – ساختمان سهند – پلاک ۷ – طبقه سوم – واحد ۶ تلفن:۰۲۶۳۲۸۶۲۰۶۲
۳۳۱ ۹۷۳۰۶۰۲۲ استان البرز – شهرستان کرج – باغستان – بین بوستان ۹ و ۱۰ – مجتمع کورش – پلاک ۱۳۵۵ – طبقه سوم – واحد ۳ تلفن:۰۲۶۳۴۳۵۶۰۵۸- ۰۲۶۳۴۳۵۶۰۵۹
۳۳۲ ۹۷۳۰۶۰۲۰ استان البرز – شهرستان کرج – خیابان شاهین ویلا – کوچه نهم غربی قلم – پلاک ۱۱۸ – ساختمان سیمرغ – طبقه همکف – واحد ۱ تلفن: ۰۲۶۳۴۳۴۱۰۳۸
۳۳۳ ۹۷۳۰۶۰۲۳ استان البرز – شهرستان کرج – خیابان شهیدبهشتی – ابتدای خیابان حدادی – ساختمان مهرسا تلفن: ۰۲۶۳۴۲۴۲۸۷۱
۳۳۴ ۹۸۳۰۶۰۲۴ استان البرز – شهرستان اشتهارد – ایت الله خامنه ای – میدام معلم- کوچه شهید قصاب – پلاک ۵ – طبقه همکف تلفن:۰۲۶۳۷۷۲۱۴۳۴-۵
۳۳۵ ۹۸۳۰۶۰۲۵ استان البرز – شهرستان ساوجبلاغ – چهارباغ – بلوار شورا – پلاک۲ تلفن:۰۲۶۴۴۵۶۳۶۹۲
۳۳۶ ۹۸۳۰۶۰۲۶ استان البرز – شهرستان فردیس – مشکین دشت – بلوار هدایت کار – روبروی پمپ بنزین – نبش میلاد ۴ – پلاک ۱ – طبقه اول تلفن:۰۲۶۳۶۲۰۸۰۹۹
۳۳۷ ۹۸۳۰۶۰۲۷ استان البرز – شهرستان کرج – ماهدشت – بلوار امام خمینی – پلاک۱۹ تلفن:۰۲۶۳۷۳۱۹۸۹۶
۳۳۸ ۹۸۳۰۶۰۲۸ استان البرز – شهرستان ساوجبلاغ – هشتگرد – بلوار امام خمینی(ره)- روبروی بلوار مدرس – نبش کوچه نور – پلاک ۴ – طبقه ۲ تلفن:۰۲۶۴۴۲۲۱۹۸۱
۳۳۹ ۹۸۳۰۶۰۲۹ استان البرز – شهرستان اشتهارد – بلوار امام خامنه ای – بعد از میدان شهید سلطانی – روبروی بوستان سعدی – ساختمان اداری شهرداری – بلوک شرقی – طبقه اول تلفن:۰۲۶۳۷۷۳۰۱۸۰
۳۴۰ ۹۸۳۰۶۰۳۰ استان البرز – شهرستان کرج – کوی بنفشه – بلوار شهیدان آخوندی(آتش نشانی)- نبش خیابان تیر تلفن:۰۲۶۳۲۸۲۳۷۸۶
۳۴۱ ۹۸۳۰۶۰۳۲ استان البرز – شهرستان فردیس – شهر فردیس – حافظیه شمالی – خیابان شهید فضل اله داوری(حافظیه) – پلاک ۷۱ – ساختمان ماهان – طبقه اول – واحد ۱ تلفن:۰۲۶۳۶۶۱۱۰۶۸
۳۴۲ دفتر دادگستری ایلام ایلام – دادگستری ایلام
۳۴۳ ۹۵۳۰۷۰۰۱ استان ایلام – شهرستان ایلام – میدان امام خمینی-جنب دادگاه انقلاب -تلفن ۳۳۳۶۹۰۱۸
۳۴۴ ۹۶۳۰۷۰۰۲ استان ایلام – شهرستان ایوان- خیابان امام (ره) – روبروی بانک صادرات – تلفن: ۸۴۳۳۲۳۸۵۷۹۷
۳۴۵ ۹۶۳۰۷۰۰۴ استان ایلام – شهرستان آبدانان – بلوار معلم – جنب پدافند هوایی – نبش خیابان رودکی تلفن: ۰۸۴۳۳۶۲۲۶۴۱
۳۴۶ ۹۶۳۰۷۰۰۵ استان ایلام – شهرستان چرداول – سرابله – میدان معلم – بلوار بسیج – جنب فرمانداری تلفن: ۰۸۴۳۴۲۲۳۲۷۴
۳۴۷ ۹۶۳۰۷۰۰۶ استان ایلام – شهرستان دره شهر – خیابان شهید نوروزی – پایین تر از تقاطع امام حسین – نبش کوچه دانش تلفن: ۰۸۴۳۵۲۲۹۰۴۱
۳۴۸ ۹۶۳۰۷۰۰۸ استان ایلام – شهرستان دهلران – خیابان امام خمینی – روبروی جهاد کشاورزی تلفن: ۰۸۴۳۳۷۲۸۳۹۹
۳۴۹ ۹۶۳۰۷۰۰۹ استان ایلام – شهرستان ملکشاهی – شهرارکواز – میدان شهید بهشتی – بلوار امام – جنب بانک صادرات تلفن: ۰۸۴۳۳۸۵۵۵۳۳
۳۵۰ ۹۶۳۰۷۰۱۰ استان ایلام – شهرستان چرداول – هلیلان – شهر توحید – خیابان کشاورز – جنب اداره پست – مجتمع حمید ظهرابی تلفن: ۰۸۴۳۴۳۴۴۴۰۴
۳۵۱ ۹۷۳۰۷۰۱۱ استان ایلام – شهرستان سیروان – لومار – خیابان امام – خیابان ولیعصر – روبروی باشگاه فرهنگیان تلفن: ۰۸۴۳۴۷۲۴۷۷۴
۳۵۲ ۹۷۳۰۷۰۰۳ استان ایلام – شهرستان ایلام – میدان شهداء – خیابان ربابه کمالی تلفن:۰۸۴۳۳۳۳۹۵۰۹
۳۵۳ ۹۷۳۰۷۰۱۲ استان ایلام – شهرستان ایوان – خیابان امام – جنب بانک مهر ایران – پلاک ۲ تلفن: ۰۸۴۳۳۲۳۲۵۸۴
۳۵۴ ۹۷۳۰۷۰۰۷ استان ایلام – شهرستان دره شهر – خیابان ساحلی ملاصدرا – نبش خیابان بهمن تلفن:۰۸۴۳۵۲۲۷۴۴۷
۳۵۵ ۹۷۳۰۷۰۱۳ استان ایلام – شهرستان ایلام – میدان سلمان فارسی – خیابان سلمان فارسی – پایین تر از مسجد قمر بنی هاشم تلفن: ۰۸۴۳۳۳۸۴۱۸۰
۳۵۶ ۹۸۳۰۷۰۱۴ استان ایلام – شهرستان مهران – بلوار فانوس – جنب بانک کشاورزی تلفن:۰۸۴۳۳۸۲۷۱۱۱
۳۵۷ ۹۸۳۰۷۰۱۵ استان ایلام – شهرستان دهلران – موسیان – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی مسجد جامع تلفن: ۰۸۴۳۳۷۵۳۳۱۷
۳۵۸ ۹۸۳۰۷۰۱۶ استان ایلام – شهرستان دهلران – خیابان جمهوری – خیابان تختی- نرسیده به تقاطع مطهری تلفن:۰۸۴۳۳۷۲۱۴۸۷
۳۵۹ ۹۸۳۰۷۰۱۹ استان ایلام – شهرستان چرداول – سرابله – میدان معلم – خیابان یادمان شهدا تلفن:۰۸۴۳۴۲۲۶۴۳۱
۳۶۰ ۹۸۳۰۷۰۱۸ استان ایلام – شهرستان آبدانان – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه بهداشت تلفن:۰۸۴۳۳۶۲۹۲۱۳
۳۶۱ ۹۸۳۰۷۰۲۰ استان ایلام – شهرستان ملکشاهی – بلوار ولیعصر تلفن: ۰۸۴۳۳۸۵۲۲۸۵
۳۶۲ دفتر دادگستری بوشهر بوشهر – دادگستری بوشهر
۳۶۳ ۹۳۳۰۸۰۰۱ استان بوشهر – شهرستان بوشهر- خیابان شهید مطهری (باغ زهرا) – روبروی سه راه هلالی – تلفن ۳۳۵۵۴۳۷۰
۳۶۴ ۹۶۳۰۸۰۰۲ استان بوشهر – شهرستان دشتستان- برازجان- میدان ۱۷شهریور(بیمارستان)- جنب ساختمان قدیم شورای حل اختلاف – تلفن: ۰۷۷۳۳۵۵۸۰۰۰
۳۶۵ ۹۶۳۰۸۰۰۳ استان بوشهر – شهرستان برازجان-آخرخیابان سازمانی-خیابان شهیدعباسپور-روبروی اداره آب – تلفن: ۰۷۷۳۳۵۴۳۲۱۴
۳۶۶ ۹۶۳۰۸۰۰۴ استان بوشهر – شهرستان بندر دیر – انتهای بلوار شهید بهشتی تلفن: ۰۷۷۳۵۴۶۴۲۶۳
۳۶۷ ۹۶۳۰۸۰۰۵ استان بوشهر – شهرستان گناوه-چهارراه مخابرات- خیابان جانبازان به سمت ساحل جنب فرماندهی انتظامی شهرستان گناوه – تلفن: ۰۷۴۳۳۲۲۴۸۴۸
۳۶۸ ۹۶۳۰۸۰۰۶ استان بوشهر – شهرستان تنگستان- شهراهرم-خیابان ایثارگران – روبروی اداره ثبت اسناد – تلفن: ۰۷۷۳۳۳۳۶۲۸۶
۳۶۹ ۹۶۳۰۸۰۰۷ استان بوشهر – شهرستان خورموج – خیابان مطهری – خیابان حقایق نگار – جنب داروخانه شبانه روزی دکتر ایمان دار تلفن:۰۷۷۳۵۳۲۷۷۹۶
۳۷۰ ۹۷۳۰۸۰۰۸ استان بوشهر – شهرستان بوشهر – خیابان امام خمینی – قبل از میدان قدس – روبه روی سازمان انتقال خون تلفن:۰۷۷۳۳۳۲۵۴۰۴
۳۷۱ ۹۸۳۰۸۰۰۶ استان بوشهر – شهرستان تنگستان – اهرم – خیابان امام خمینی(ره) تلفن:۰۷۷۳۵۲۲۵۳۹۲
۳۷۲ ۹۸۳۰۸۰۰۹ استان بوشهر – شهرستان بندر کنگان – خیابان معلم – ابتدای خیابان ملاصدرا تلفن:۰۷۷۳۷۲۲۱۷۴۴
۳۷۳ ۹۸۳۰۸۰۱۲ استان بوشهر – شهرستان جم – میدان فاضل جمی – ابتدای بلوار ولیعصر تلفن:۰۷۷۳۷۶۲۴۰۲۹
۳۷۴ ۹۸۳۰۸۰۱۳ استان بوشهر – شهرستان بندر دیر – بلوارشهید بهشتی – بعد از میدان شهرداری تلفن:۰۷۷۳۵۴۲۶۹۷۷
۳۷۵ ۹۸۳۰۸۰۱۰ استان بوشهر – شهرستان عسلویه – خیابان خلیج فارس – روبروی اسکله صیادی تلفن:۰۷۷۳۷۲۶۲۱۸۵
۳۷۶ ۹۸۳۰۸۰۱۴ استان بوشهر – شهرستان تنگستان – دلوار – میدان رشادت تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۳۲۹۶
۳۷۷ ۹۸۳۰۸۰۱۱ استان بوشهر – شهرستان دشتستان – سعدآباد – چهارراه بخشداری – خیابان معلم تلفن:۰۷۷۳۳۳۳۴۴۶۴
۳۷۸ ۹۸۳۰۸۰۱۵ استان بوشهر – شهرستان دشتستان – آبپخش – میدان شهرداری – بلوار قدیر تلفن:۰۷۷۳۴۸۲۷۵۱۱
۳۷۹ ۹۸۳۰۸۰۱۶ استان بوشهر – شهرستان کنگان – بلوار امام خمینی (ره) – ابتدای خیابان شهید الوان ربیعی – طبقه همکف تلفن: ۰۷۷۳۷۲۲۵۷۷۸
۳۸۰ دفتر دادگستری شهرکرد چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – دادگستری شهرکرد
۳۸۱ ۹۳۳۰۹۰۰۱ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد – خیابان آیت الله کاشانی – خیابان رجائی – پلاک۹۶ – طبقه اول تلفن: ۰۳۸۳۳۳۵۲۹۴۰
۳۸۲ ۹۵۳۰۹۰۰۲ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد – چهارراه استانداری–خیابان حافظ جنوبی– پایین تر از خیابان ورزش – روبروی بانک رفاه کارگران – واحد اول تلفن: ۰۳۸۳۳۳۴۶۰۲۸
۳۸۳ ۹۶۳۰۹۰۰۷ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان فارسان -میدان جمهوری اسلامی – تلفن:۰۳۸۳۳۲۲۶۱۵۵
۳۸۴ ۹۶۳۰۹۰۰۹ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان کیار – شلمزار – خیابان شهید رجایی- تلفن: ۰۳۸۳۲۶۲۴۵۴۷
۳۸۵ ۹۶۳۰۹۰۰۵ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان سامان – خیابان امام – نبش کوچه سخاوت – تلفن: ۳۸۳۳۵۲۷۵۸۵
۳۸۶ ۹۶۳۰۹۰۱۲ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان لردگان – چهارراه شهرداری تلفن: ۰۳۸۳۴۴۴۱۱۳۷
۳۸۷ ۹۶۳۰۹۰۱۱ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان لردگان- بلوار شهدا- خولایت – تلفن:۰۳۸۳۴۴۴۱۰۷۴
۳۸۸ ۹۶۳۰۹۰۰۳ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان اردل – بلوارشهدا – جنب مخابرات تلفن: ۰۳۸۳۴۳۴۳۴۵۷
۳۸۹ ۹۷۳۰۹۰۰۸ استان چهار محال و بختیاری – شهرستان کیار – شلمزار – فلکه نماز – انتهای خیابان شهید باهنر تلفن:۰۳۸۳۲۶۲۴۰۴۴
۳۹۰ ۹۷۳۰۹۰۱۰ استان چهار محال و بختیاری – شهرستان لردگان – بلوارشهدا – نبش کوچه ۱۸ – پلاک ۲۶۸ تلفن: ۰۳۸۳۴۴۴۷۷۹۷
۳۹۱ ۹۸۳۰۹۰۱۴ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان کوهرنگ – چلگرد – بلوار امام تلفن:۰۳۸۳۳۶۲۲۶۷۰
۳۹۲ ۹۸۳۰۹۰۱۸ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان اردل – سرخون – خیابان شهدا – جنب سرچشمه تلفن:۰۳۸۳۴۳۵۲۳۱۰
۳۹۳ ۹۸۳۰۹۰۱۷ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان بروجن – بلداجی – خیابان شهید بهشتی تلفن:۰۳۸۳۴۶۴۱۵۶۸
۳۹۴ ۹۸۳۰۹۰۱۵ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد – لاران – سورشجان – روبروی آموزش پرورش تلفن:۰۳۸۳۳۴۴۳۹۹۹
۳۹۵ ۹۸۳۰۹۰۱۶ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان فارسان – میدان دفاع مقدس – بلوار شهدا – پایین تر از شرکت سایپا – پلاک ۳ تلفن:۰۳۸۳۳۲۲۹۶۱۰
۳۹۶ ۹۸۳۰۹۰۱۳ استان چهار محال وبختیاری – شهرستان خانمیرزا – جاده اصلی خوزستان – جنب اداره برق تلفن:۰۳۸۳۴۴۶۲۶۵۶
۳۹۷ ۹۸۳۰۹۰۲۳ استان چهارمحال وبختیاری – شهرستان بروجن – میدان امام – خیابان اصفهان – مابین کوچه شهید یاری و شهید خلیلی فر – پلاک ۲۰ تلفن:۰۳۸۳۴۲۳۲۲۲۰
۳۹۸ ۹۸۳۰۹۰۱۹ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان بروجن – گندمان – بلوار آزادی – میدان شهرداری – پلاک ۳ تلفن:۰۳۸۳۴۶۲۳۴۳۵
۳۹۹ ۹۸۳۰۹۰۲۰ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان بن – خیابان امام رضا(ع) – روبروی میدان شهدا – پلاک ۵۸ تلفن: ۰۳۸۳۳۷۲۰۷۸۷
۴۰۰ ۹۸۳۰۹۰۲۱ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان کیار – ناغان – میدان شهدا – پلاک ۳ تلفن: ۰۳۸۳۲۶۴۳۱۱۰
۴۰۱ ۹۸۳۰۹۰۲۲ استان چهارمحال وبختیاری – شهرستان لردگان – فلارد – مال خلیفه – بلوار شهداء – نبش خیابان دانش تلفن:۰۳۸۳۴۴۸۲۷۸۶
۴۰۲ ۹۸۳۰۹۰۲۴ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان اردل – بلوار شهید مطهری – پلاک ۳ تلفن:۰۳۸۳۴۳۴۴۹۲۴
۴۰۳ ۹۸۳۰۹۰۲۵ استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان بروجن – بلوار بوعلی – ابتدای خیابان شهید الهیان تلفن:۰۳۸۳۴۲۳۶۷۰۰
۴۰۴ ۹۹۳۰۹۰۲۶ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد – فرخشهر – بلوار پانزده خرداد – نبش کوچه ۹۹ – پلاک ۰۰۰ تلفن:۰۳۸۳۲۴۲۰۰۴۴
۴۰۵ ۹۹۳۰۹۰۲۸ استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان شهرکرد – خیابان سعدی غربی – کوچه ۹۰ – پلاک ۲۲ – ساختمان آرام ۹ تلفن:۰۳۸۳۲۲۵۱۸۴۷
۴۰۶ دفتر دادگستری بیرجند استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
۴۰۷ ۹۶۳۱۰۰۰۳ استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان جمهوری – جمهوری ۱۹ – روبروی مهمانپذیر صفا – تلفن:۰۵۶۳۲۲۳۱۲۷۰
۴۰۸ ۹۶۳۱۰۰۰۷ استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – خیابان خرمشهر – بین بانک رفاه و صادرات – تلفن: ۰۵۶۳۲۸۲۴۰۰۳
۴۰۹ ۹۶۳۱۰۰۰۴ استان خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه – بلوار انقلاب – بین انقلاب ۲۲ و ۲۴ روبروی رستوران عزیزی – تلفن: ۰۵۶۳۲۷۸۴۲۰۲
۴۱۰ ۹۶۳۱۰۰۰۶ استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – خیابان جمهوری اسلامی – جنب اداره آب و فاضلاب شهری تلفن: ۰۵۶۳۲۷۳۲۷۰۰
۴۱۱ ۹۶۳۱۰۰۰۸ استان خراسان جنوبی – شهرستان قائنات – شهر خضری – نیمبلوک – بلوار امام خمینی (ره) – چهارراه شهدا – پلاک ۴۵ تلفن : ۵۶۳۲۵۴۲۰۳۰ و ۵۶۳۲۵۴۲۶۴۰
۴۱۲ ۹۶۳۱۰۰۰۱ استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – بین توحید ۲۰ و ۲۲ – پلاک ۱۷۲ – تلفن:۰۵۶۳۲۴۳۰۴۴۴
۴۱۳ ۹۶۳۱۰۰۰۵ استان خراسان جنوبی – شهرستان قاین – بلوار سیمان شهر – روبروی شبکه بهداشت و درمان – تلفن:۰۵۶۳۲۴۹۸۳۵۶
۴۱۴ ۹۶۳۱۰۰۰۲ استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان طالقانی ۴ – پلاک ۱۸ تلفن: ۰۵۶۳۲۲۲۴۳۳۹
۴۱۵ ۹۷۳۱۰۰۱۳ استان خراسان جنوبی – شهرستان قائن – میدان مبارزان – نبش خیابان شهید شیرودی – پلاک ۱۶۳ تلفن: ۰۵۶۳۲۵۲۵۵۶۰
۴۱۶ ۹۷۳۱۰۰۰۹ استان خراسان جنوبی – شهرستان زیرکوه – حاجی آباد – بلوار امام رضا – خیابان شهید مطهری – نبش مطهری ۶ تلفن:۰۵۶۳۲۵۰۳۰۰۴
۴۱۷ ۹۷۳۱۰۰۱۰ استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده تلفن: ۰۵۶۳۲۸۲۸۵۸۳
۴۱۸ ۹۷۳۱۰۰۱۱ استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – بلوار کشاورز – روبروی اداره امور عشایری تلفن:۰۵۶۳۲۶۲۵۷۶۱
۴۱۹ ۹۷۳۱۰۰۱۲ استان خراسان شمالی – شهرستان سربیشه – بلوار معلم – حد فاصل بلوار باهنر و معلم ۵ – تلفن : ۰۵۶۳۲۶۶۴۴۹۰
۴۲۰ ۹۷۳۱۰۰۱۵ استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – بین امام خمینی ۱۴و ۱۶ – پلاک ۴۷ تلفن:۰۵۶۳۲۰۷۲۵۲۰
۴۲۱ ۹۸۳۱۰۰۲۰ استان خراسان جنوبی – شهرستان سرایان – میدان ولیعصر(عج)- ابتدای بلوار انقلاب – پلاک ۱۰ تلفن: ۰۵۶۳۲۹۱۱۳۱۸
۴۲۲ ۹۷۳۱۰۰۱۴ استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ زعفرانیه – پلاک ۴۰ تلفن:۰۵۶۳۲۷۳۳۵۳۰
۴۲۳ ۹۸۳۱۰۰۲۱ استان خراسان جنوبی – شهرستان درمیان – شهرک دوم – خیابان شهید چمران – نبش چمران ۲ – روبروی اتاق اصناف تلفن:۰۵۶۳۲۱۲۹۵۴۴
۴۲۴ ۹۸۳۱۰۰۱۹ استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – دیهوک – بلوار معلم – مجتمع تجاری علوی تلفن:۰۵۶۳۲۸۴۳۱۳۵
۴۲۵ ۹۸۳۱۰۰۱۸ خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه – شهرستان ارسک – بلوار امام خمینی – نبش امام خمینی ۵ – تلفن:۰۵۶۳۲۷۶۴۲۰۴
۴۲۶ ۹۸۳۱۰۰۱۶ خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه – شهرستان زهان- خیابان امام خمینی ? – پلاک ۱۸ – تلفن:۰۵۶۳۲۵۵۳۶۶۶
۴۲۷ ۹۸۳۱۰۰۲۳ استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – دستگردان – عشق آباد – خیابان جهاد – نبش چهار راه جهاد تلفن:۰۵۶۳۲۸۵۴۷۲۷
۴۲۸ ۹۸۳۱۰۰۲۲ استان خراسان جنوبی – شهرستان قائنات – قاین – آرین شهر – خیابان بسیج – بین بسیج ۶ و ۴ تلفن: ۰۵۶۳۲۵۹۳۰۱۳
۴۲۹ دفتر دادگستری مشهد خراسان رضوی – مشهد – دادگستری کل استان خراسان رضوی
۴۳۰ دفتر ویژه استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی-مشهد-بلوار هدایت- بلوار شفا- مجتمع قضائی شهید مطهری
۴۳۱ ۹۳۳۱۱۰۰۱ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان امام خمینی – خیابان رازی غربی – نبش رازی غربی – پلاک ۵۲ – طبقه همکف – شماره تلفن : ۰۵۱۳۸۵۸۱۶۱۰- ۰۵۱۳۸۵۴۵۵۹۵ -۰۵۱۳۸۵۴۵۵۹۹
۴۳۲ ۹۳۳۱۱۰۰۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار استقلال – بین استقلال ۳و۱ – پلاک ۷۱ تلفن: ۰۵۱۳۶۰۸۴۱۰۸
۴۳۳ ۹۳۳۱۱۰۰۳ استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- خیابان قاسم آباد – بلوار شاهد – بین شاهد ۷۱ و ۷۳ – پلاک ۸۹۷ – طبقه دوم – تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۹۵۴۶
۴۳۴ ۹۳۳۱۱۰۰۴ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار فردوسی – نبش فردوسی ۱۷ – پلاک ۲۸۹ تلفن: ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۲۸
۴۳۵ ۹۳۳۱۱۰۰۵ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان احمد آباد – بین خیابان عدالت و محتشمی – پلاک ۱۴۲ تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۲۵۸۱
۴۳۶ ۹۳۳۱۱۰۰۶ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بین پیروزی ۳۶ و ۳۸ – پلاک ۱۱۶۴ تلفن: ۰۵۱۳۸۸۴۴۹۸۷
۴۳۷ ۹۳۳۱۱۰۰۷ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار عبدالمطلب – بین عبدالمطلب ۳۰ و ۳۲ – پلاک ۵۹۰ تلفن: ۵۱۳۷۱۳۹۰۰۳
۴۳۸ ۹۳۳۱۱۰۰۸ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد- بلوار معلم- بین معلم ۵۵ و ۵۷ – ساختمان کوروش- طبقه فوقانی فروشگاه کوروش- واحد اول – تلفن: ۰۵۱۳۸۹۱۴۵۰۷
۴۳۹ ۹۳۳۱۱۰۰۹ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار اول طبرسی -بین طبرسی ۴۴ و ۴۶ – پلاک ۱۰۴۸ – تلفن : ۰۵۱۳۲۷۱۸۳۱۷
۴۴۰ ۹۳۳۱۱۰۱۰ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار پیروزی – بین پیروزی ۱ و ۳ – پلاک ۹۵ تلفن: ۰۵۱۳۸۷۸۳۲۳۶
۴۴۱ ۹۳۳۱۱۰۱۱ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان سیدی – خیابان ۳۵ متری المهدی – چهارراه المهدی – نرسیده به بانک مسکن – پلاک ۲۶ تلفن: ۰۵۱۳۳۸۵۰۴۷۵
۴۴۲ ۹۴۳۱۱۰۱۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان مطهری جنوبی – بین مطهری جنوبی ۱۵ و چهارراه میدان بار – روبروی بانک تجارت – تلفن : ۰۵۱۳۷۲۹۵۱۱۹
۴۴۳ ۹۶۳۱۱۰۱۴ استان خراسان رضوی – شهرستان تایباد – بلوار امام حسین(ع)- پلاک ۵۰ – تلفن: ۰۵۱۵۴۵۳۷۷۰۰
۴۴۴ ۹۶۳۱۱۰۱۵ استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی – روبروی مخابرات – نبش فردوسی۲۳ تلفن: ۰۵۱۵۲۲۲۲۲۹۳
۴۴۵ ۹۶۳۱۱۰۱۶ استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه – میدان بسیج – بلوار مدرس – نرسیده به اداره گاز – جنب پلیس+۱۰ تلفن:۰۵۱۵۲۲۲۱۲۶۴
۴۴۶ ۹۶۳۱۱۰۱۷ استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – ابتدای بلوار شهید خوشرو – نرسیده به خوشرو یک – تلفن:۰۵۱۴۶۱۲۹۸۲۸
۴۴۷ ۹۶۳۱۱۰۱۸ استان خراسان رضوی – شهرستان خلیل آباد – خیابان امام خمینی – بین امام خمینی ۱۲ و ۱۴ – طبقه اول مجتمع تجاری شمس – تلفن: ۰۵۱۵۷۷۲۴۸۴۸
۴۴۸ ۹۶۳۱۱۰۱۹ استان خراسان رضوی – شهرستان خواف – خیابان مرزداران- جنب رستوران برادران – تلفن:۰۵۱۵۴۲۳۲۴۰۳
۴۴۹ ۹۶۳۱۱۰۲۰ استان خراسان رضوی -شهرستان درگز – چهارراه فرمانداری – مکان بانک قوامین سابق- جنب پمپ بنزین – تلفن : ۰۵۱۴۶۲۳۱۱۳۱
۴۵۰ ۹۶۳۱۱۰۲۳ استان خراسان رضوی -شهرستان سرخس – بلوار پاسداران – خیابان امام علی – امام علی ۵ – پلاک ۲۸ – طبقه همکف – تلفن : ۰۵۱۳۴۵۴۰۱۶۷
۴۵۱ ۹۶۳۱۱۰۲۴ استان خراسان رضوی – شهرستان شاندیز – خیابان ولیعصر – ولیعصر ۸ – ساختمان پزشکان – طبقه همکف – تلفن:۰۵۱۳۴۲۸۷۱۰۳
۴۵۲ ۹۶۳۱۱۰۲۶ استان خراسان رضوی – شهرستان قوچان – بلوار شهید دیالمه(بلوار مصلی) – ساختمان بنیاد ۱۵ خرداد- تلفن: ۰۵۱۴۷۲۲۵۰۲۰
۴۵۳ ۹۶۳۱۱۰۲۷ خراسان رضوی- شهرستان کاشمر – خیابان طالقانی – نرسیده به چمران – پلاک ۸۰ – تلفن : ۰۵۱۵۵۲۳۲۱۲۲
۴۵۴ ۹۶۳۱۱۰۲۹ استان خراسان رضوی – شهرستان گناباد -خیابان امام خمینی (ره) ۱۰ – پلاک ۳۷.۳ – تلفن: ۰۵۱۵۷۲۶۳۰۸۱
۴۵۵ ۹۶۳۱۱۰۱۳ استان خراسان رضوی – شهرستان بردسکن – میدان مرامی – خیابان پانزده خرداد – پلاک ۴ تلفن: ۰۵۱۵۵۴۲۳۵۳۵
۴۵۶ ۹۶۳۱۱۰۲۱ استان خراسان رضوی – شهرستان رشتخوار – بین خیابان جمهوری۱ و ۳ – تلفن:۰۵۱۵۶۲۲۹۶۱۱
۴۵۷ ۹۶۳۱۱۰۳۰ استان خراسان رضوی – شهرستان مه ولات – فیض اباد – خیابان عدالت – روبروی عدالت ۵ – تلفن: ۰۵۱۵۶۷۲۸۶۹۲
۴۵۸ ۹۶۳۱۱۰۲۵ استان خراسان رضوی – شهرستان بینالود – طرقبه – میدان صاحب الزمان – ساختمان بانک قوامین – طبقه سوم تلفن: ۰۵۱۳۴۲۲۶۵۳۲
۴۵۹ ۹۶۳۱۱۰۲۸ استان خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – کوهسرخ – خیابان آریا – نبش آریا تلفن: ۰۵۱۵۵۸۲۴۳۳۳
۴۶۰ ۹۷۳۱۱۰۳۱ استان خراسان رضوی – شهرستان فیروزه – بلوار امام رضا – بعد از چهارراه ولایت – نرسیده به کلانتری – تلفن : ۰۵۴۱۳۵۳۳۹۱۲
۴۶۱ ۹۷۳۱۱۰۳۲ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار عبدالمطلب – نبش عبدالمطلب ۱۰ – پلاک ۱۳۶ تلفن:۰۵۱۳۷۲۵۲۳۲۸
۴۶۲ ۹۷۳۱۱۰۳۷ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار معلم – نبش معلم۱۷ – پلاک ۱ تلفن:۰۵۱۳۶۰۱۱۸۰۵
۴۶۳ ۹۷۳۱۱۰۳۴ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان هفده شهریور – اول پنجراه – بازار هشتم – تلفن: ۰۵۱۳۳۶۶۶۴۴۸
۴۶۴ ۹۷۳۱۱۰۳۵ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – بلوار صیاد شیرازی – نبش صیاد ۱۳ – ساختمان ایساتیس تلفن:۰۵۱۳۸۹۴۴۸۱۷
۴۶۵ ۹۷۳۱۱۰۳۶ استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- منطقه۸- میدان امام خمینی (ره)- روبروی ساختمان شهرداری منطقه۸- پلاک ۷ تلفن: ۰۵۱۳۸۵۳۹۴۴۴
۴۶۶ ۹۷۳۱۱۰۳۳ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – انتهای بلوار صاحب الزمان – نبش دانشگاه ۳ – مجتمع امین – طبقه اول – واحد ۱۲۶ تلفن:۰۵۱۳۷۱۳۵۹۹۱
۴۶۷ ۹۷۳۱۱۰۳۸ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد- خیابان سناباد- بین سناباد ۵۳ و ۵۵ – پلاک ۲/ ۴۶۹ – طبقه اول – تلفن: ۰۵۱۳۸۴۲۱۴۳۶ – ۰۵۱۳۸۴۰۳۷۶۸
۴۶۸ ۹۷۳۱۱۰۳۹ استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد – خیابان گاز – بین گاز ۴ و ۶ – پلاک ۲۲۲/۱ – طبقه همکف تلفن: ۰۵۱۳۷۳۲۳۱۹۱
۴۶۹ ۹۸۳۱۱۰۴۵ استان خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی – نبش فردوسی یک – جنب اداره برق تلفن:۰۵۱۵۲۳۱۵۵۰۷
۴۷۰ ۹۸۳۱۱۰۵۷ استان خراسان رضوی – شهرستان جغتای – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک ۲۵۱ تلفن: ۰۵۱۴۵۶۲۵۳۰۹
۴۷۱ ۹۸۳۱۱۰۵۰ استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – خیابان آیت اله طالقانی- پلاک ۵۰۵ تلفن:۰۵۱۴۴۶۷۳۴۹۸
۴۷۲ ۹۸۳۱۱۰۴۴ استان خراسان رضوی – شهرستان بردسکن – خیابان عدالت – عدالت یک – روبری مسجد جامع تلفن:۰۵۱۵۵۴۲۳۶۰۰
۴۷۳ ۹۸۳۱۱۰۵۱ استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – خیابان اسدآبادی – حدفاصل میدان مادر و میدان سی هزارمتری – روبروی اداره برق – پلاک ۷۲ تلفن:۰۵۱۴۴۲۹۹۰۷۸
۴۷۴ ۹۸۳۱۱۰۴۶ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه ۱۷ و ۱۵ تلفن:۰۵۱۴۲۶۲۶۷۵۰
۴۷۵ ۹۸۳۱۱۰۵۲ استان خراسان رضوی – شهرستان زاوه – خیابان پاسداران – نبش خیابان معلم تلفن:۰۵۱۵۳۸۶۳۴۶۱
۴۷۶ ۹۸۳۱۱۰۵۹ استان خراسان رضوی – شهرستان تایباد – بلوار ملاصدرا – نبش امیرحمزه جنوبی ۵ – پلاک ۴۱ تلفن:۰۵۱۵۴۵۵۵۶۰۰
۴۷۷ ۹۸۳۱۱۰۴۰ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – بلوار فضل – تقاطع بلوار فضل و جانبازان – پلاک ۴۴ تلفن:۰۵۱۴۲۶۲۴۴۴۴
۴۷۸ ۹۸۳۱۱۰۵۳ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – خیابان امام خمینی(ره)- خیابان پانزده خرداد – کوچه پانزده خرداد ۸ تلفن:۰۵۱۴۳۳۵۳۷۷۱
۴۷۹ ۹۸۳۱۱۰۵۵ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی خیابان هفده شهریور – کوچه شقایق تلفن:۰۵۱۴۳۲۶۷۶۵۶
۴۸۰ ۹۸۳۱۱۰۴۹ استان خراسان رضوی – شهرستان خوشاب – سلطان آباد – خیابان امام رضا(ع) – روبروی فرمانداری تلفن:۰۵۱۴۵۰۲۳۳۵۷
۴۸۱ ۹۸۳۱۱۰۵۴ استان خراسان رضوی – شهرستان بجستان – بلوار مطهری – بعد از چهارراه مطهری – پلاک ۹۶ تلفن:۰۵۱۵۶۵۲۷۸۲۰
۴۸۲ ۹۸۳۱۱۰۴۳ استان خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – خیابان بهبودی – نبش خیابان اباذر تلفن:۰۵۱۵۵۲۴۵۳۰۱
۴۸۳ ۹۸۳۱۱۰۵۶ استان خراسان رضوی – شهرستان مه ولات – فیض آباد – بلوار معلم – بین معلم ۲ و ۴ تلفن:۰۵۱۵۶۷۲۹۲۹۳- ۰۵۱۵۶۷۲۸۷۸۷
۴۸۴ ۹۸۳۱۱۰۴۱ استان خراسان رضوی – شهرستان خلیل آباد – خیابان امام خمینی(ره) – بین امام ۲۳ و ۲۵ – روبروی آموزش و پرورش تلفن:۰۵۱۵۷۷۲۵۲۶۶
۴۸۵ ۹۸۳۱۱۰۴۲ استان خراسان رضوی – شهرستان کلات – بلوار امام رضا(ع) ۲۳ تلفن:۰۵۱۳۴۷۲۴۲۵۰
۴۸۶ ۹۸۳۱۱۰۴۸ استان خراسان رضوی – شهرستان چناران – گلبهار – خیابان خاوران ۵ – شقایق ۳ – پلاک ۱۳ تلفن:۰۵۱۳۸۳۲۵۶۸۲
۴۸۷ ۹۸۳۱۱۰۶۰ استان خراسان رضوی – شهرستان فریمان – بلوار امام رضا (ع) شرقی تلفن:۰۵۱۳۴۶۲۸۹۴۴
۴۸۸ ۹۸۳۱۱۰۵۸ استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – سرولایت – خیابان امام خمینی (ره) – تلفن:۰۵۱۴۲۰۷۳۸۵۹
۴۸۹ دفتر دادگستری بجنورد خراسان شمالی – بجنورد – دادگستری بجنورد
۴۹۰ ۹۳۳۱۲۰۰۱ استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد – خیابان امام خمینی شرقی – میدان کارگر – روبروی مدیریت شعب بانک ملی تلفن: ۰۵۸۳۲۷۲۷۵۴۰
۴۹۱ ۹۳۳۱۲۰۰۲ استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد – خیابان امام خمینی غربی – سه راه زایشگاه – پلاک ۷ تلفن: ۰۵۸۳۲۲۴۶۲۹۳
۴۹۲ ۹۶۳۱۲۰۰۶ استان خراسان شمالی-شهرستان شیروان-بلوار امام خمینی-اول شهرک طالقانی-جنب مسجد امام حسن مجتبی – تلفن: ۰۵۸۳۶۲۳۱۵۲۳
۴۹۳ ۹۶۳۱۲۰۰۴ استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین – خیابان امام خمینی – امام خمینی ۳۹ – مقابل بانک ملت – پلاک ۷۰ – تلفن:۰۵۸۳۷۲۳۳۶۱۶
۴۹۴ ۹۶۳۱۲۰۰۸ استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین – صفی آباد – بلوار معلم- پلاک ۹۹ تلفن: ۰۵۸۳۷۷۲۴۷۹۰
۴۹۵ ۹۶۳۱۲۰۰۵ استان خراسان شمالی – شهرستان جاجرم – خیابان شهید مصطفی خمینی – روبروی بانک ملی تلفن: ۰۵۸۳۲۲۷۳۳۷۰
۴۹۶ ۹۷۳۱۲۰۰۷ استان خراسان شمالی – شهرستان شیروان – بلوار جمهوری – نبش جمهوری۶ – پلاک ۱۰۸ تلفن: ۰۵۸۳۶۲۲۷۱۲۲
۴۹۷ ۹۸۳۱۲۰۰۳ استان خراسان شمالی – شهرستان مانه و سملقان – آشخانه – بلوار شهید بهشتی – خیابان شهید باهنر – پلاک ۱۰۳ تلفن: ۰۵۸۳۲۹۲۵۶۲۲
۴۹۸ ۹۸۳۱۲۰۰۹ استان خراسان شمالی – شهرستان مانه و سملقان – آشخانه – خیابان شهید هاشمی نژاد – تقاطع پاسداران – پلاک ۴۹۷ تلفن:۰۵۸۳۲۹۲۳۲۶۸
۴۹۹ ۹۸۳۱۲۰۱۱ استان خراسان شمالی – شهرستان راز و جرگلان – خیابان امام خمینی (ره) – قبل از چهارراه شهید بهشتی – پلاک ۱۰۸ تلفن:۰۵۸۳۲۶۲۳۷۸۰
۵۰۰ ۹۸۳۱۲۰۱۲ استان خراسان شمالی – شهرستان فاروج – بلوار امام رضا – خیابان عدالت – کوچه نادری – جنب بانک کشاورزی تلفن:۰۵۸۳۶۴۲۴۳۴۹
۵۰۱ ۹۸۳۱۲۰۱۰ استان خراسان شمالی – شهرستان اسفراین – میدان بسیج تلفن:۰۵۸۳۷۲۴۰۶۰۴
۵۰۲ ۹۸۳۱۲۰۱۳ استان خراسان شمالی – شهرستان شیروان – خیابان جامی شمالی – چهار راه ابن سینا – پلاک ۱۰۶ تلفن:۰۵۸۳۶۲۲۸۷۸۷
۵۰۳ ۹۸۳۱۲۰۱۴ استان خراسان شمالی – شهرستان گرمه – میدان امام علی (ع) – روبروی شهرداری – پلاک ۱۲ تلفن:۰۵۸۳۲۵۰۶۶۱۴
۵۰۴ ۹۸۳۱۲۰۱۶ استان خراسان شمالی – شهرستان مانه و سملقان – قاضی – ابتدای طالقانی شرقی تلفن:۰۵۸۳۲۸۶۳۲۰۳
۵۰۵ ۹۸۳۱۲۰۱۹ استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد – خیابان طالقانی شرقی – نبش طالقانی ۱۳ – پلاک ۲۰۳ تلفن:۰۵۸۳۲۴۲۷۵۵۸
۵۰۶ ۹۸۳۱۲۰۱۷ استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد – شریعتی شمالی -نبش شریعنی شمالی ۳۱ – پلاک ۶۷۵ تلفن:۰۵۸۳۲۲۳۲۶۷۳-۰۵۸۳۲۲۳۲۶۷۰
۵۰۷ ۹۸۳۱۲۰۲۰ استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد – خیابان امام خمینی شرقی – چهارراه باسکول – روبروی مجتمع طلای سفید – پلاک ۳۱۳- تلفن : ۰۵۸۳۲۲۴۰۷۲۳
۵۰۸ دفتر دادگستری اهواز خوزستان – اهواز – دادگستری اهواز
۵۰۹ ۹۳۳۱۳۰۰۱ استان خوزستان – شهرستان اهواز – میدان کمپلو – خیابان ۱۰ – مجتمع هاله – پلاک ۱۰ – طبقه سوم تلفن: ۰۶۱۳۳۷۸۶۹۸۳
۵۱۰ ۹۳۳۱۳۰۰۲ استان خوزستان – شهرستان اهواز – سپیدار – بلوار فنی حرفه ای – سه راه باهنر – جنب داروخانه قبله شناس تلفن: ۰۶۱۳۲۲۸۴۶۸۱

 

۵۱۱ ۹۳۳۱۳۰۰۳ استان خوزستان – شهرستان اهواز – بلوار آیت اله بهبهانی – نبش خیابان هشتم آسیاباد – پلاک ۱۰۴ تلفن: ۰۶۱۳۴۴۹۲۰۵۶ – ۰۶۱۳۴۴۹۲۰۵۵
۵۱۲ ۹۶۳۱۳۰۰۹ استان خوزستان – شهرستان اهواز – کیان آباد – بین خیابان ۱۳ و ۱۴ شرقی – تلفن:۰۶۱۳۳۹۱۸۳۴۵
۵۱۳ ۹۶۳۱۳۰۱۱ استان خوزستان – شهرستان اهواز – چهارشیر – خیابان یک – کوی ۱۷ شهریور – پلاک ۱ – تلفن:۰۶۱۳۴۴۴۱۳۰۴
۵۱۴ ۹۶۳۱۳۰۱۴ استان خوزستان – شهرستان ایذه – اول بلوارچویل – میدان ولایت – مجتمع پارسا ۱ – تلفن: ۰۶۱۴۳۶۲۱۲۰۱
۵۱۵ ۹۶۳۱۳۰۱۶ استان خوزستان – شهرستان آبادان – بلوار قدس بین بهار۳۲ و ۳۳ – تلفن:۰۶۱۵۳۳۲۰۰۱۶
۵۱۶ ۹۶۳۱۳۰۱۷ استان خوزستان – شهرستان آبادان – میدان طیب – خیابان طیب – نبش خیابان گلستان ۴ – تلفن:۰۶۱۵۳۳۲۹۹۵۴
۵۱۷ ۹۶۳۱۳۰۱۹ استان خوزستان – شهرستان باغملک – خیابان شهید بهشتی – خیابان ولیعصر – تلفن: ۰۶۱۴۳۷۲۵۳۰۵
۵۱۸ ۹۶۳۱۳۰۲۴ استان خوزستان – شهرستان بهبهان – میدان جوانمردی – خیابان جوانمردی- کوچه نمازی – تلفن:۰۶۱۵۲۷۲۱۴۵۴
۵۱۹ ۹۶۳۱۳۰۲۷ استان خوزستان – شهرستان خرمشهر – خیابان رودکی – نبش کوچه شهیدیوسفی – پلاک ۲۵ – تلفن: ۰۶۱۵۳۵۱۱۷۴۶
۵۲۰ ۹۶۳۱۳۰۳۲ استان خوزستان – شهرستان رامهرمز – بلوارمعلم – بعد از بیمارستان مادر – نرسیده به میدان اسدآبادی – تلفن:۰۶۱۴۳۵۳۴۸۲۴
۵۲۱ ۹۶۳۱۳۰۲۲ استان خوزستان – شهرستان ماهشهر – ناحیه صنعتی – خیابان رازی – انتهای پاساژ موحد – ساختمان جنب پلیس+۱۰ – تلفن: ۰۶۱۵۲۳۴۰۷۴۰
۵۲۲ ۹۶۳۱۳۰۴۰ استان خوزستان – شهرستان هفتکل – خیابان رهبری – روبروی ابزار یراق صادق نژاد- پلاک ۱۲ – تلفن: ۰۶۱۴۳۵۸۱۵۲۲
۵۲۳ ۹۶۳۱۳۰۲۸ استان خوزستان – شهرستان دزفول – میدان یعقوب لیث صفاری – نبش بلوار معلم – تلفن:۰۶۱۴۲۲۴۴۸۲۸
۵۲۴ ۹۶۳۱۳۰۲۵ استان خوزستان- شهرستان بهبهان – خیابان ۶۰ متری – تلفن: ۰۶۱۵۲۸۳۰۰۵۰
۵۲۵ ۹۶۳۱۳۰۳۸ استان خوزستان – شهرستان لالی – خیابان شهید بهشتی – پلاک ۴۰ – تلفن:۰۶۱۴۳۲۹۴۲۲۰
۵۲۶ ۹۶۳۱۳۰۳۱ استان خوزستان – شهرستان دشت آزادگان – خیابان شهید محلاتی- بین خیابان شریعتی و خیابان معلم – پلاک ۱۸ تلفن:۰۶۱۳۶۷۵۱۷۱۸
۵۲۷ ۹۶۳۱۳۰۳۳ استان خوزستان – شهرستان شادگان – خیابان امام – جنب مسجد حضرت امیر – تلفن: ۰۶۱۵۳۷۲۹۱۶۹
۵۲۸ ۹۶۳۱۳۰۰۴ استان خوزستان – شهرستان امیدیه – بلوار شهدا – جنب اداره راه و شهرسازی – روبروی سازمان تامین اجتماعی تلفن: ۰۶۱۵۲۶۲۸۱۱۸
۵۲۹ ۹۶۳۱۳۰۲۱ استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – بندر امام خمینی (ره) -بلوار شهید آزاده – روبروی حسینیه طالقانی – ساختمان اوین – پلاک ۱ – طبقه همکف تلفن:۰۶۱۵۲۲۲۳۷۴۹
۵۳۰ ۹۶۳۱۳۰۳۰ استان خوزستان – شهرستان دزفول – خیابان شریعتی – بین خیابان مسلم بن عقیل و خیابان فرمانداری – پلاک ۱۵ – طبقه همکف تلفن:۰۶۱۴۲۴۲۶۲۳۶
۵۳۱ ۹۶۳۱۳۰۲۰ استان خوزستان – شهرستان باوی – شهر ملاثانی – بلوار امام خمینی(ره) – نبش خیابان هفت کوی قدس – مجتمع نگین – طبقه اول تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۳۴۴۵
۵۳۲ ۹۷۳۱۳۰۱۲ استان خوزستان – شهرستان اهواز – گلستان- خیابان فروردین – بین خیابان دی و آذر – مجتمع رتاج – پلاک ۲۳۵ – طبقه اول -واحد ۳ تلفن:۰۶۱۳۳۳۲۷۷۳۹
۵۳۳ ۹۶۳۱۳۰۰۶ استان خوزستان – شهرستان اندیمشک – میدان امام – کوچه مینا – پلاک۲۶۲ تلفن: ۰۶۱۴۲۶۴۱۶۰۵
۵۳۴ ۹۷۳۱۳۰۰۷ استان خوزستان – شهرستان اندیمشک – بلوار شهید پیل پا – بین سینا و انقلاب – پشت اداره مخابرات مرکزی – روبروی استخر دریا – پلاک ۳۲۷ تلفن:۰۶۱۴۲۶۹۰۵۸۸ – ۰۶۱۴۲۶۹۰۵۸۷ – ۰۶۱۴۲۶۹۰۵۸۶
۵۳۵ ۹۷۳۱۳۰۰۵ استان خوزستان – شهرستان امیدیه – خیابان کانال – بین خیابان امام حسین و خیابان امامت تلفن: ۰۶۱۵۲۶۳۰۲۶۱
۵۳۶ ۹۷۳۱۳۰۳۷ استان خوزستان – شهرستان شوشتر – خیابان شریعتی غربی – خیابان برا ابن مالک – بعد از اداره اوقاف تلفن:۰۶۱۳۶۲۱۸۴۳۸
۵۳۷ ۹۷۳۱۳۰۱۳ استان خوزستان – شهرستان اهواز – اتوبان آیت اله بهبهانی – روبروی سرپرستی بانک ملت – جنب مخابرات آزادی – مجتمع آرتینا- طبقه اول – واحد اول تلفن:۰۶۱۳۵۵۳۹۰۷۳
۵۳۸ ۹۷۳۱۳۰۲۳ استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – فاز۴ – بلوار مصلی – روبروی اداره مخابرات تلفن: ۰۶۱۵۲۳۲۱۰۵۳
۵۳۹ ۹۷۳۱۳۰۱۵ استان خوزستان – شهرستان ایذه – خیابان حافظ جنوبی – کوچه شهید علی کیانی – پشت بانک کشاورزی – جنب اداره تبلیغات اسلامی تلفن:۰۶۱۴۳۶۲۷۷۵۵
۵۴۰ ۹۷۳۱۳۰۱۸ استان خوزستان – شهرستان آبادان – بلوار طیب – نبش گلستان ۱۶ – پلاک ۱۴۰ تلفن:۰۶۱۵۳۳۴۰۶۳۶
۵۴۱ ۹۷۳۱۳۰۳۵ استان خوزستان – شهرستان شوش – بلوار امام خمینی – مابین خیابان مدرس و شهید منتظری – پلاک ۹۷ تلفن:۰۶۱۴۲۸۴۵۲۴۴
۵۴۲ ۹۸۳۱۳۰۲۶ استان خوزستان – شهرستان شادگان – بلوار فتح المبین – خیابان ولایت – نبش خیابان ۱۵ خرداد غربی – جنب مدرسه بهار انقلاب تلفن:۰۶۱۵۳۷۳۰۹۱۹
۵۴۳ ۹۸۳۱۳۰۴۲ استان خوزستان – شهرستان آبادان – احمدآباد – خیابان یک فرعی – روبروی پارک معلم – پلاک ۹۱ تلفن:۰۶۱۵۳۳۲۶۱۰۱ – ۰۶۱۵۳۳۲۶۱۰۲
۵۴۴ ۹۸۳۱۳۰۴۴ استان خوزستان – شهرستان اندیکا – قلعه خواجه – خیابان فردوسی – میدان بسیج – جنب خیابان رودکی – روبروی اداره منابع طبیعی تلفن:۰۶۱۴۳۲۸۳۵۳۹
۵۴۵ ۹۸۳۱۳۰۴۱ استان خوزستان – شهرستان اهواز – خیابان بنی هاشم – بین هلالی و فراهانی – پلاک ۵۳۵ تلفن:۰۶۱۳۳۷۸۲۵۲۵
۵۴۶ ۹۸۳۱۳۰۴۹ استان خوزستان – شهرستان مسجد سلیمان – ابتدای بلوار هشت بنگله – مجتمع فرزین تلفن:۰۶۱۴۳۲۲۱۶۰۸
۵۴۷ ۹۸۳۱۳۰۴۳ استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – خیابان منتظری – کوچه مصطفی خمینی – جنب سازمان نظام پزشکی تلفن:۰۶۱۵۲۳۵۹۴۰۶
۵۴۸ ۹۸۳۱۳۰۴۷ استان خوزستان – شهرستان بندر ماهشهر – بندر امام خمینی (ره) – بلوار آیت الله خامنه ای – جنب بانک رفاه – پلاک ۱۴ تلفن:۰۶۱۵۲۲۲۵۲۸۶
۵۴۹ ۹۸۳۱۳۰۴۶ استان خوزستان – شهرستان باغملک – خیابان آیت الله خامنه ای – پایین تر از پمپ بنزین – جنب دفتر پیشخوان دولت تلفن:۰۶۱۴۳۷۲۲۸۱۵
۵۵۰ ۹۸۳۱۳۰۴۵ استان خوزستان – شهرستان هویزه – دشت آزادگان – بلوار شهدا – بین خیابان کوثر و رضوان – خیابان شهید قدوسی – پلاک ۱۳ تلفن:۰۶۱۳۶۷۸۸۲۴۶
۵۵۱ ۹۸۳۱۳۰۴۸ استان خوزستان – شهرستان خرمشهر – خیابان انقلاب (خیابان مسجد جامع) تلفن:۰۶۱۵۳۵۲۲۱۱۵ – ۰۶۱۵۳۵۲۲۱۵۳
۵۵۲ ۹۸۳۱۳۰۵۶ استان خوزستان – شهرستان رامشیر – بلوار بسیج – روبروی بانک کشاورزی – نبش کوچه سرانجام – پلاک ۹۳ تلفن:۰۶۱۴۳۵۹۵۳۲۲
۵۵۳ ۹۸۳۱۳۰۵۰ استان خوزستان – شهرستان شوش – شاوور – شهر الوان – خیابان فتح المبین – جنب مسجد زین العابدین(ع) تلفن:۰۶۱۴۲۸۹۳۸۶۲
۵۵۴ ۹۸۳۱۳۰۵۱ استان خوزستان – شهرستان گتوند – خیابان شهید طیبی- کمربندی جنوبی – روبروی هنرستان خوارزمی تلفن:۰۶۱۳۶۳۲۷۲۲۰ – ۰۶۱۳۶۳۲۷۲۲۱
۵۵۵ ۹۸۳۱۳۰۵۳ استان خوزستان – شهرستان دزفول – خیابان جهاد – بین خیابان امام خمینی و شهید محمدعلی مومن – پلاک ۹۳ تلفن: ۰۶۱۴۲۳۲۲۲۲۹
۵۵۶ ۹۸۳۱۳۰۵۴ استان خوزستان – شهرستان هندیجان – بلوار امام خامنه ای – نبش میدان امام خامنه ای تلفن:۰۶۱۵۲۵۷۷۲۲۹
۵۵۷ ۹۸۳۱۳۰۵۲ استان خوزستان – شهرستان مسجد سلیمان – جاده سی برنج – خیابان آزادی – اول کمپ کرسنت – جنب دبستان غیرانتفاعی پسرانه سما تلفن:۰۶۱۴۳۲۲۴۶۰۶
۵۵۸ ۹۸۳۱۳۰۵۵ استان خوزستان – شهرستان شوشتر – خیابان امام حسین(ع) – بلوار موسوی جزایری – روبروی بیمارستان خاتم – کوی مهدی تلفن: ۰۶۱۳۶۲۳۰۵۳۵
۵۵۹ ۹۸۳۱۳۰۵۷ استان خوزستان – شهرستان شوشتر – شوشتر نو – بلوار دانشگاه – سکتور ۶ – بلوک ۱۷ تلفن:۰۶۱۳۶۲۳۰۷۹۳
۵۶۰ دفتر دادگستری زنجان استان زنجان- زنجان- دادگستری کل استان زنجان
۵۶۱ ۹۴۳۱۴۰۰۱ استان زنجان – شهرستان زنجان – خیابان جمهوری – نرسیده به چهارراه ترانس – جنب بانک ملت – کوچه شهید سلطان محمدی – پلاک ۱۷ تلفن: ۰۲۴۳۳۴۵۲۷۸۴
۵۶۲ ۹۶۳۱۴۰۰۷ استان زنجان – شهرستان خدابنده – خیابان امام خمینی (ره) – روبروی اداره راه و ترابری – تلفن: ۰۲۴۳۴۲۲۷۹۴۴
۵۶۳ ۹۶۳۱۴۰۰۸ استان زنجان- شهرستان خرمدره – خیابان میدان امام حسین (ع) – اول خیابان ولیعصر – پلاک ۱۹۰ – تلفن:۰۲۴۳۵۵۳۷۳۶۳
۵۶۴ ۹۶۳۱۴۰۰۳ استان زنجان – شهرستان ابهر – بلوار طالقانی جنوبی – خیابان نواب صفوی شرقی – پلاک ۷۷ – تلفن: ۰۲۴۳۵۶۲۳۶۷۸
۵۶۵ ۹۶۳۱۴۰۰۴ استان زنجان – شهرستان ابهر – خیابان طالقانی جنوبی- مابین دارای و کلانتری ۱۱- پلاک ۳۷ – ساختمان دفتر اسناد رسمی ۵۷ ابهر- تلفن:۰۲۴۳۵۲۷۶۶۷۶
۵۶۶ ۹۶۳۱۴۰۰۶ استان زنجان – شهرستان زنجان – خیابان سعدی شمالی – روبروی خیابان پرستار – نبش بن بست خیام – پلاک ۱۶۱ – تلفن: ۰۲۴۳۳۴۷۸۲۶۷
۵۶۷ ۹۶۳۱۴۰۱۳ استان زنجان- شهرستان طارم- شهر اببر-خیابان امام -روبروی بانک ملی- دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹ طارم – تلفن:۰۲۴۳۲۸۲۴۲۴۲
۵۶۸ ۹۶۳۱۴۰۱۴ استان زنجان – شهرستان خدابنده – میدان معلم – نبش کوچه شهید حکمعلی بیگدلی – پلاک ۸ – تلفن: ۰۲۴۳۴۲۲۶۸۵۳
۵۶۹ ۹۷۳۱۴۰۱۰ استان زنجان – شهرستان زنجان – بلوار شیخ فضل اله نوری – خیابان شهید آوینی – ضلع جنوبی فرهنگسرای امام خمینی(ره) – پلاک ۶۵ تلفن:۰۲۴۳۳۴۵۸۳۸۹
۵۷۰ ۹۷۳۱۴۰۱۲ استان زنجان – شهرستان زنجان – سه راهی امجدیه – مجتمع تجاری عارف – طبقه اول تلفن:۰۲۴۳۳۵۶۰۸۶۸
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  لیست دفتر خدمات قضایی در استان هرمزگان
۵۷۱ ۹۸۳۱۴۰۱۵ استان زنجان – شهرستان خدابنده – گرماب – بلوار فردوس – پلاک۱۹ تلفن:۰۲۴۳۴۸۲۲۷۰۷
۵۷۲ ۹۸۳۱۴۰۱۷ استان زنجان – شهرستان طارم – آببر – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی مخابرات تلفن:۰۲۴۳۲۸۲۲۱۱۰
۵۷۳ ۹۸۳۱۴۰۱۸ استان زنجان – شهرستان ماه نشان – خیابان شریعتی تلفن:۰۲۴۳۶۲۲۴۵۶۵
۵۷۴ ۹۸۳۱۴۰۱۶ استان زنجان – شهرستان خدابنده – سجاسرود – خیابان رکن الدین سجاسی – جنب اداره آموزش و پرورش – پلاک ۲۰۹ تلفن:۰۲۴۳۴۳۳۳۹۴۴
۵۷۵ ۹۸۳۱۴۰۰۵ استان زنجان – شهرستان سلطانیه – بلوار آزادی – بعد از میدان جانباز – روبروی بانک کشاورزی تلفن:۰۲۴۳۵۸۲۴۶۱۳
۵۷۶ ۹۸۳۱۴۰۱۹ استان زنجان – شهرستان ایجرود – خیابان امام خمینی(ره) تلفن:۰۲۴۳۶۷۲۲۶۳۶
۵۷۷ ۹۸۳۱۴۰۱۱ استان زنجان – شهرستان خرمدره – خیابان شهید مصطفی خمینی – روبروی بانک تجارت – پلاک ۵۵ تلفن:۰۲۴۳۵۵۳۱۵۸۷
۵۷۸ ۹۸۳۱۴۰۲۱ استان زنجان – شهرستان طارم – چورزق – خیابان ولیعصر – خیابان شهید مطهری تلفن:۰۲۴۳۲۸۶۳۸۲۰
۵۷۹ ۹۸۳۱۴۰۲۲ استان زنجان – شهرستان خدابنده – بزینه رود – بلوار امام خمینی(ره)- سه راهی همدان تلفن:۰۲۴۳۴۶۲۳۷۳۵
۵۸۰ ۹۸۳۱۴۰۲۰ استان زنجان – شهرستان خدابنده (بخش بزینه رود) – شهر زرین رود – خیابان مطهری – روبروی بانک تجارت -تلفن:۰۲۴۳۴۶۲۳۲۶۱
۵۸۱ دفتر دادگستری سمنان سمنان – دادگستری سمنان
۵۸۲ ۹۶۳۱۵۰۰۲ استان سمنان – شهرستان شاهرود – خیابان تهران – ابتدا خیابان دانشجو – میدان دانشجو – تلفن: ۰۲۳۳۲۳۴۵۶۰۵
۵۸۳ ۹۶۳۱۵۰۰۴ استان سمنان – شهرستان گرمسار – خیابان شهید مصطفی خمینی – کوچه شهید علیزاده – نبش کوچه یحیی زاده (سوم غربی) – تلفن: ۰۲۳۳۴۲۲۳۳۹۹
۵۸۴ ۹۷۳۱۵۰۰۶ استان سمنان – شهرستان سمنان – میدان مطهری – شهرک تعاون- خیابان هشت غربی – ساختمان افق – طبقه ۵ تلفن:۰۲۳۳۳۴۴۹۹۶۶- ۰۲۳۳۳۴۴۹۹۷۷ – ۰۲۳۳۳۴۴۹۹۸۸
۵۸۵ ۹۷۳۱۵۰۰۷ استان سمنان – شهرستان مهدی شهر – ابتدای بلوار انقلاب – ساختمان عزیزپور تلفن: ۰۲۳۳۳۶۲۹۹۱۵- ۰۲۳۳۳۶۲۹۰۵۲
۵۸۶ ۹۸۳۱۵۰۰۸ استان سمنان – شهرستان گرمسار – ایوانکی – بلوار بسیج – نرسیده به میدان شهید اشتری تلفن: ۰۲۳۳۴۵۲۰۳۳۲
۵۸۷ ۹۸۳۱۵۰۰۹ استان سمنان – شهرستان گرمسار – ضلع شمالی میدان انقلاب – نبش کوچه البرز تلفن:۰۲۳۳۴۲۰۴۶۳۳
۵۸۸ ۹۸۳۱۵۰۰۵ استان سمنان – شهرستان شاهرود – خیابان هشت شهریور – پلاک ۱۲ تلفن:۰۲۳۳۲۲۲۶۷۴۷
۵۸۹ ۹۸۳۱۵۰۱۰ استان سمنان – شهرستان آرادان – میدان معلم – خیابان پازوکی تلفن:۰۲۳۳۴۵۴۲۷۴۳
۵۹۰ ۹۸۳۱۵۰۱۱ استان سمنان – شهرستان شاهرود – خیابان معلم – نبش خیابان مفتح تلفن:۰۲۳۳۲۲۳۸۵۶۶
۵۹۱ ۹۸۳۱۵۰۱۳ استان سمنان – شهرستان دامغان – میدان فرهنگ – جنب موسسه قرض الحسنه چهارده معصوم(ع) تلفن:۰۲۳۳۵۲۵۲۵۳۲
۵۹۲ ۹۸۳۱۵۰۱۴ استان سمنان – شهرستان شاهرود – بسطام – خیابان مهدیه – ابتدای برج کاشانه تلفن:۰۲۳۳۲۵۲۴۸۵۰
۵۹۳ ۹۸۳۱۵۰۱۲ استان سمنان – شهرستان میامی – میدان بسیج – بلوار امام رضا (ع) تلفن:۰۲۳۳۲۶۲۴۵۱۱
۵۹۴ ۹۹۳۱۵۰۱۵ استان سمنان – شهرستان سمنان – بلوار مولوی – ابتدای بلوار قائم- پلاک ۲۰ – طبقه اول تلفن:۰۲۳۳۳۳۲۵۵۳۶
۵۹۵ دفتر دادگستری زاهدان سیستان و بلوچستان – زاهدان – دادگستری زاهدان
۵۹۶ ۹۳۳۱۶۰۰۱ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان – بلوار معلم – نبش معلم ۲۳ تلفن : ۰۵۴۳۳۴۹۰۰۲۴
۵۹۷ ۹۵۳۱۶۰۰۲ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان – بلوار بهداشت – نبش بهداشت ۱۴ – طبقه اول – واحد ۲ تلفن: ۰۵۴۳۳۴۳۸۱۸۲
۵۹۸ ۹۷۳۱۶۰۰۳ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – خیابان فردوسی -نبش فردوسی ۴۴ تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۸۰۰۷
۵۹۹ ۹۸۳۱۶۰۰۴ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – خیابان هامون – جنب کوچه بیرجندی ها تلفن:۰۵۴۳۲۲۴۳۸۱۱
۶۰۰ ۹۸۳۱۶۰۰۵ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان سراوان – خیابان شهید بهشتی – بعد از تقاطع سید قطب تلفن:۰۵۴۳۷۶۲۶۸۲۳
۶۰۱ ۹۸۳۱۶۰۰۶ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان سراوان – خیابان آزادی – قبل از خیابان شهید بهشتی – روبروی پارکینگ شهرداری تلفن:۰۵۴۳۷۶۲۴۲۹۶
۶۰۲ ۹۸۳۱۶۰۰۷ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – بلوار قدس – مابین خیابان هیرمند و هامون – نرسیده به بنیاد شهید – پلاک ۱۵۶ تلفن: ۰۵۴۳۵۳۳۵۱۸۱
۶۰۳ ۹۸۳۱۶۰۰۸ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان ایرانشهر – بلوار امام خمینی(ره) – نرسیده به میدان مصلی تلفن:۰۵۴۳۷۲۱۰۷۲۰
۶۰۴ ۹۸۳۱۶۰۰۹ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان هامون – محمدآباد – خیابان امام خمینی(ره)- نبش امام خمینی ۹ تلفن:۰۵۴۳۲۶۳۲۳۲۴
۶۰۵ ۹۸۳۱۶۰۱۱ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان هیرمند – دوست محمد – بلوار خلیج فارس – بین خلیج فارس ۴ و ۶ تلفن:۰۵۴۳۲۶۲۲۸۱۶
۶۰۶ ۹۸۳۱۶۰۱۰ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان سرباز – راسک – خیابان امام خمینی(ره)- روبروی سپاه پاسداران تلفن:۰۵۴۳۷۱۴۳۱۹۰ -۰۵۴۳۷۱۴۳۰۶۷
۶۰۷ ۹۸۳۱۶۰۱۲ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زابل – ادیمی – خیابان امام خمینی(ره)- بین امام خمینی ۲ و ۴ تلفن:۰۵۴۳۲۶۹۲۱۸۴
۶۰۸ ۹۸۳۱۶۰۱۳ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زهک – خیابان امام خمینی(ره) – نرسیده به سد زهک – جنب بانک قوامین تلفن:۰۵۴۳۲۶۱۴۵۶۵ – ۰۵۴۳۲۶۱۳۵۱۶
۶۰۹ ۹۸۳۱۶۰۱۴ استان سیستان و بلوچستان – شهرستان ایرانشهر – بلوار ولایت – بین ولایت ۹ و ۱۱ تلفن:۰۵۴۳۷۲۲۵۹۸۴
۶۱۰ دفتر دادگستری شیراز استان فارس- شیراز- دادگستری شیراز
۶۱۱ دفتر ویژه استان فارس استان فارس- شیراز- خیابان ملاصدرا- خیابان شهید جمالی- مجتمع دادگاههای حقوقی و خانواده شیراز
۶۱۲ ۹۳۳۱۷۰۰۱ ستان فارس-شهرستان شیراز-خیابان زرهی – سه راه بعثت – جنب بانک مسکن – ساختمان پارسیس ۵ -طبقه اول- واحد ۱ تلفن: ۰۷۱۳۸۳۸۱۵۸۰ و ۰۷۱۳۸۳۸۱۵۸۱
۶۱۳ ۹۳۳۱۷۰۰۲ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار مدرس – بلوار کوی زهرا – بعد از ورزشگاه ۲۲ بهمن – طبقه فوقانی موسسه فرهنگی شاه زندو تلفن: ۰۷۱۳۷۲۵۸۰۰۱
۶۱۴ ۹۴۳۱۷۰۰۴ استان فارس – شهرستان شیراز – دروازه قرآن – خیابان هفت تنان – بعد از کوچه ۱۹ – روبروی داروخانه دکتر نیک نهاد تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۸۲۵۱
۶۱۵ ۹۴۳۱۷۰۰۵ استان فارس – شهرستان شیراز – خیابان ستارخان – مجتمع تجاری بهاران – طبقه فوقانی بانک صادرات – ساختمان B8 تلفن: ۰۷۱۳۶۲۷۲۳۴۴
۶۱۶ ۹۷۳۱۷۰۰۷ استان فارس – شهرستان اقلید – خیابان امام حسن مجتبی(ع) – نرسیده به پارک لاله تلفن: ۰۷۱۴۴۵۳۳۲۰۱
۶۱۷ ۹۷۳۱۷۰۱۲ استان فارس – شهرستان داراب – میدان فردوسی – بلوار پاسداران – کوچه شورای حل اختلاف – ساختمان انجمن حمایت از زندانیان – طبقه دوم – واحد ۱۲ تلفن: ۰۷۱۵۳۵۲۲۶۷۳ – ۰۷۱۵۳۵۲۸۸۳۷
۶۱۸ ۹۷۳۱۷۰۱۵ استان فارس – شهرستان سروستان – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی بنیاد مسکن – کوچه ۶ – پلاک ۳۶۵۴ – طبقه همکف تلفن:۰۷۱۳۷۸۴۲۵۴۲
۶۱۹ ۹۷۳۱۷۰۲۴ استان فارس – شهرستان کوار – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان تامین اجتماعی – بعد از چهارراه اول تلفن: ۰۷۱۳۷۸۲۷۰۸۲ -۰۷۱۳۷۸۲۷۰۸۱
۶۲۰ ۹۷۳۱۷۰۲۹ استان فارس – شهرستان مرودشت – خیابان فردوسی جنوبی – جنب کوچه ۵ تلفن: ۰۷۱۴۳۲۳۰۸۴۶
۶۲۱ ۹۷۳۱۷۰۰۶ استان فارس – شهرستان ارسنجان – انتهای بلواربسیج – میدان گاز تلفن:۰۷۱۴۳۵۲۴۰۹۸ – ۰۷۱۴۳۵۲۶۸۶۸
۶۲۲ ۹۷۳۱۷۰۰۸ استان فارس – شهرستان فسا – بلوار صاحب الزمان – روبروی پمپ گاز – پلاک ۳۸۰ – طبقه همکف تلفن:۰۷۱۵۳۳۳۰۰۳۷
۶۲۳ ۹۷۳۱۷۰۱۳ استان فارس – شهرستان رستم – خیابان کمربندی شهر مصیری – بلوار گلزار شهدا – کوچه ۵ – جنب ساختمان وکلا تلفن:۰۷۱۴۲۶۴۲۲۹۹ – ۰۷۱۴۲۶۴۲۵۶۶
۶۲۴ ۹۷۳۱۷۰۲۱ استان فارس – شهرستان شیراز – فرهنگ شهر – نبش کوچه ۲۵ – ساختمان آپادانا – طبقه یک – واحد۳ تلفن:۰۷۱۳۶۳۲۴۸۶۷
۶۲۵ ۹۷۳۱۷۰۲۳ استان فارس – شهرستان کوار – خیابان تامین اجتماعی – جنب اداره تامین اجتماعی تلفن:۰۷۱۳۷۸۲۵۰۳۲
۶۲۶ ۹۷۳۱۷۰۲۶ استان فارس – شهرستان ممسنی – بلوار هفت تیر – خیابان نور – حدفاصل بیمه سلامت و اداره منابع طبیعی تلفن:۰۷۱۴۲۵۲۶۱۶۲ – ۰۷۱۴۲۵۲۱۹۶۵
۶۲۷ ۹۷۳۱۷۰۲۷ استان فارس – شهرستان ممسنی – بلوار هفت تیر – کوچه نور (ثبت احوال) – جنب بیمه سلامت تلفن:۰۷۱۴۲۵۴۲۳۲۰ – ۰۷۱۴۲۵۲۵۵۶۷
۶۲۸ ۹۷۳۱۷۰۱۰ استان فارس – شهرستان جهرم – بلوار آزادگان – روبروی ساختمان شماره ۱ دادگستری – نبش کوجه ۱۱ تلفن:۰۷۱۵۴۲۲۸۹۶۸ – ۰۷۱۵۴۲۳۰۷۹۹
۶۲۹ ۹۷۳۱۷۰۱۴ استان فارس – شهرستان سپیدان – شهر اردکان – بلوار سپاه – جنب پمپ بنزین – نبش کوچه عدالت تلفن:۰۷۱۳۶۷۲۵۳۶۷
۶۳۰ ۹۷۳۱۷۰۱۶ استان فارس – شهرستان آباده – بلوار استقلال – مقابل کوچه ۱۲ – پلاک ۱۷۷ تلفن:۰۷۱۴۴۳۴۷۲۲۷ – ۰۷۱۴۴۳۴۷۵۶۶
۶۳۱ ۹۷۳۱۷۰۲۲ استان فارس – شهرستان قیر و کارزین – بلوار امام خمینی – روبروی جهاد کشاورزی تلفن: ۰۷۱۵۴۵۲۳۶۸۲ – ۰۷۱۵۴۵۲۵۹۲۴
۶۳۲ ۹۷۳۱۷۰۲۵ استان فارس – شهرستان لارستان – لار – میدان قبله – مجتمع کیهان – طبقه همکف تلفن: ۰۷۱۵۲۲۶۰۷۳۰ – ۰۷۱۵۲۲۶۰۷۴۰
۶۳۳ ۹۷۳۱۷۰۰۹ استان فارس – شهرستان نی ریز – آباده طشک – خیابان شهید بهشتی – روبروی سپاه پاسداران تلفن: ۰۷۱۵۳۸۹۳۱۳۷
۶۳۴ ۹۷۳۱۷۰۱۸ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار رحمت – خیابان سپاه شمالی – قبل از چهار راه زندان – جنب پل هوایی – پلاک ۴۳۶ تلفن: ۰۷۱۳۸۳۱۰۱۳۲
۶۳۵ ۹۷۳۱۷۰۱۹ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار مدرس – حد فاصل کوچه ۱۹ و ۲۰- پلاک ۶ تلفن:۰۷۱۳۷۲۰۵۱۱۵
۶۳۶ ۹۷۳۱۷۰۲۰ استان فارس – شهرستان شیراز – قبل از چهارراه زرگری – روبروی- کوچه ۶۷ – ساختمان المپیک – طبقه اول تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۲۹۰۴ – ۰۷۱۳۶۲۶۲۷۷۹
۶۳۷ ۹۷۳۱۷۰۲۸ استان فارس – شهرستان نی ریز – بلوار استقلال – خیابان بسیج (روبروی دادگستری) – پلاک ۱۲۳ تلفن:۰۷۱۵۳۵۲۰۱۲۴
۶۳۸ ۹۷۳۱۷۰۳۱ استان فارس – شهرستان فیروز آباد – خیابان امام خمینی شمالی -کوچه ۲۶ (شهید مهدی امیرسالاری) تلفن:۰۷۱۳۸۷۲۱۷۵۴
۶۳۹ ۹۷۳۱۷۰۳۰ استان فارس – شهرستان مرودشت – بلوار امام علی – روبروی کمیته امداد امام خمینی تلفن:۰۷۱۴۳۲۳۰۸۴۶
۶۴۰ ۹۷۳۱۷۰۳۳ استان فارس – شهرستان شیراز – خیابان انقلاب (نادر) – رو به روی سه راه منوچهری – نبش کوچه ۱۰ – طبقه فوقانی موسسه نور – ساختمان دماوند – طبقه اول – واحد ۴ تلفن:۰۷۱۳۲۳۳۶۸۲۱
۶۴۱ ۹۷۳۱۷۰۳۴ استان فارس – شهرستان شیراز – خیابان پاسدران ابتدای خیابان فلاحی تلفن: ۰۷۱۳۸۴۷۸۹۸۲
۶۴۲ ۹۷۳۱۷۰۱۷ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار امیرکبیر – حد فاصل چهارراه سرباز و ریشمک – نرسیده به خیابان ۲۴ – مجتمع تجاری مسکونی پریا – طبقه اول -واحد ۲ تلفن:۰۷۱۳۸۳۸۶۵۳۰
۶۴۳ ۹۷۳۱۷۰۳۶ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار میرزای شیرازی – مجتمع اداری تجاری بهشت – طبقه سوم – واحد ۱۱ تلفن:۰۷۱۳۶۳۳۳۷۸۵
۶۴۴ ۹۷۳۱۷۰۳۲ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار سلمان فارسی(پیرنیا) – روبروی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) تلفن:۰۷۱۳۶۲۷۷۳۴۹
۶۴۵ ۹۷۳۱۷۰۳۵ استان فارس – شهرستان شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار ایران – نبش ایران ۵ تلفن:۰۷۱۳۶۴۱۴۸۲۶
۶۴۶ ۹۷۳۱۷۰۳۷ استان فارس – شهرستان شیراز – معالی آباد – نبش کوچه ۲۳ – مجتمع تجاری اهورا – طبقه سوم اداری – واحد ۳۱ تلفن:۰۷۱۳۶۳۴۲۳۳۰
۶۴۷ ۹۸۳۱۷۰۳۹ استان فارس – شهرستان جهرم – بلوار آزادگان – روبروی کوچه ۲۱ – جنب مرکز اورژانس تلفن:۰۷۱-۵۴۴۴۰۰۲۱
۶۴۸ ۹۸۳۱۷۰۴۶ استان فارس – شهرستان استهبان – بلوار امام رضا – جنب اداره راه و شهرسازی تلفن:۰۷۱۵۳۲۴۰۹۷۷
۶۴۹ ۹۸۳۱۷۰۵۱ استان فارس – شهرستان فراشبند – بلوار انقلاب – روبروی بانک ملی تلفن:۰۷۱۳۸۷۵۳۴۱۰
۶۵۰ ۹۸۳۱۷۰۴۲ استان فارس – شهرستان خنج – بلوار بسیج تلفن:۰۷۱۵۲۶۲۷۵۲۰
۶۵۱ ۹۸۳۱۷۰۵۲ استان فارس – شهرستان جهرم – بعد از میدان امام خمینی (ره) -اول خیابان صدا و سیما – چهارراه استادیوم – نبش خیابان شهید صحرائیان تلفن: ۰۷۱۵۴۲۶۳۶۷۷
۶۵۲ ۹۸۳۱۷۰۵۴ استان فارس – شهرستان خرم بید – صفاشهر – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان صاحب الزمان(عج) – جنب مسجد صاحب الزمان(عج) تلفن:۰۷۱۴۴۴۵۵۲۸۰
۶۵۳ ۹۸۳۱۷۰۴۰ استان فارس – شهرستان لارستان – جویم – خیابان معلم – روبروی دبیرستان زهرای اطهر(س ) تلفن:۰۷۱۵۲۵۷۳۴۳۵
۶۵۴ ۹۸۳۱۷۰۵۰ استان فارس – شهرستان کازرون – بالاده – بلوار معلم – جنب بانک کشاورزی – ساختمان رازی – طبقه ۲ تلفن:۰۷۱۴۲۴۷۳۲۰۰
۶۵۵ ۹۸۳۱۷۰۴۳ استان فارس – شهرستان زرقان – بلوار بخشنده – جنب پمپ بنزین تلفن:۰۷۱۳۲۶۲۷۲۷۰
۶۵۶ ۹۸۳۱۷۰۴۸ استان فارس – شهرستان بوانات – سوریان – شهرک ولیعصر – بلوار امام خمینی(ره)- ۲۰ متری اول تلفن:۰۷۱۴۴۴۰۵۴۳۰
۶۵۷ ۹۸۳۱۷۰۶۱ استان فارس – شهرستان لامرد – بلوار معلم – نرسیده به خیابان کوثر – ساختمان بدیعی – طبقه همکف تلفن:۰۷۱۵۲۷۲۴۹۵۵
۶۵۸ ۹۸۳۱۷۰۴۴ استان فارس – شهرستان مرودشت – خیابان هفت تیر – روبروی داروخانه کریمی تلفن:۰۷۱۴۳۲۳۰۳۹۲
۶۵۹ ۹۸۳۱۷۰۵۳ استان فارس – شهرستان سپیدان – اردکان – خیابان امام خمینی(ره)- خیابان سهرابی – پاساژ امام خمینی(ره) تلفن:۰۷۱۳۶۷۲۰۵۰۱
۶۶۰ ۹۸۳۱۷۰۴۵ استان فارس – شهرستان کازرون – کنار تخته و کمارج – بلوار سعدی – کوچه اداره ثبت احوال تلفن:۰۷۱۴۲۴۴۳۱۰۳
۶۶۱ ۹۸۳۱۷۰۵۸ استان فارس – شهرستان خرامه – خیابان غفاری – نبش کوچه استقلال۳ تلفن:۰۷۱۳۲۷۲۳۶۵۶ – ۰۷۱۳۲۷۲۶۵۹۱
۶۶۲ ۹۸۳۱۷۰۴۹ استان فارس – شهرستان استهبان – میدان دانشجو – بلوار قائم تلفن:۰۷۱۵۳۲۴۰۸۹۸
۶۶۳ ۹۸۳۱۷۰۶۳ استان فارس – شهرستان داراب – خیابان شهید مدرس – نبش کوچه۱۰ – پلاک ۴۲ تلفن:۰۷۱۵۳۵۴۳۲۳۱
۶۶۴ ۹۸۳۱۷۰۴۷ استان فارس – شهرستان خشت – بلوار امام خمینی(ره)- جنب مسجد امام حسین(ع) تلفن:۰۷۱۴۲۴۵۳۱۵۱
۶۶۵ ۹۸۳۱۷۰۵۹ استان فارس – شهرستان لامرد – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی پارک نفت تلفن:۰۷۱۵۲۷۲۸۰۶۵
۶۶۶ ۹۸۳۱۷۰۳۸ استان فارس – شهرستان جهرم – خفر – جاده جهرم شیراز – روبروی کوچه آبشار تلفن:۰۷۱۵۴۵۰۲۷۱۱
۶۶۷ ۹۸۳۱۷۰۶۶ استان فارس – شهرستان زرین دشت – حاجی آباد – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه ۲۲ تلفن:۰۷۱۵۳۷۲۶۲۶۸
۶۶۸ ۹۸۳۱۷۰۶۰ استان فارس – شهرستان کوه چنار – قائمیه(چنارشاهیجان)- بلوار امام خمینی(ره) – روبروی اورژانس تلفن:۰۷۱۴۲۴۱۲۷۹۶
۶۶۹ ۹۸۳۱۷۰۶۴ استان فارس – شهرستان مهر – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان امام رضا(ع)- جنب اداره مالیات تلفن:۰۷۱۵۲۸۲۲۱۷۹
۶۷۰ ۹۸۳۱۷۰۶۸ استان فارس – شهرستان لارستان – بیرم – خیابان صحبت بیرمی تلفن:۰۷۱۵۲۵۵۵۲۸۴
۶۷۱ ۹۸۳۱۷۰۴۱ استان فارس – شهرستان پاسارگاد – سعادت شهر – میدان بسیج -ابتدای بلوار علی آباد – کوچه ولایت تلفن:۰۷۱۴۳۵۶۵۲۴۷
۶۷۲ ۹۸۳۱۷۰۵۷ استان فارس – شهرستان اقلید – بلوار مطهری – ابتدای خیابان معلم تلفن:۰۷۱۴۴۵۲۴۱۲۱
۶۷۳ ۹۸۳۱۷۰۵۶ استان فارس – شهرستان مرودشت – خیابان انقلاب – نبش خیابان مدرس – مجتمع پاسارگاد تلفن:۰۷۱۴۳۲۲۹۴۱۳
۶۷۴ ۹۸۳۱۷۰۱۱ استان فارس – شهرستان شیراز – بلوار ارتش – خیابان صاحب الزمان(عج) – کوی نظامیان – پلاک ۴۳۸ تلفن:۰۷۱۳۷۳۶۱۴۱۲
۶۷۵ ۹۸۳۱۷۰۶۲ استان فارس – شهرستان قیروکارزین – روبروی بیمارستان امام محمد باقر(ع) تلفن:۰۷۱۵۴۵۲۴۰۸۸
۶۷۶ ۹۸۳۱۷۰۶۷ استان فارس – شهرستان بیضا – هرابال – بلوار دانشگاه – نبش خیابان دانشجو تلفن:۰۷۱۳۶۷۸۳۸۷۹
۶۷۷ ۹۸۳۱۷۰۶۵ استان فارس – شهرستان آباده – بلوار استقلال – نبش کوچه ۱۶ تلفن: ۰۷۱۴۴۳۶۳۷۹۰
۶۷۸ ۹۸۳۱۷۰۵۵ استان فارس – شهرستان لارستان – شهر لار – شهرجدید – دوازده متری هلال احمر – بلوک اول – کلینیک دنا – طبقه اول – واحد ۷ تلفن:۰۷۱۵۲۲۵۴۲۴۴
۶۷۹ ۹۸۳۱۷۰۶۹ استان فارس – شهرستان فیروزآباد – خیابان امام خمینی(ره) شمالی – روبروی مهمانسرای جهانگردی – پلاک ۱۵ تلفن:۰۷۱۳۸۷۳۴۳۱۱
۶۸۰ ۹۸۳۱۷۰۷۰ استان فارس – شهرستان خرامه – بلوار خاتم الانبیا (ص) – جنب ناحیه مقاومت بسیج تلفن: ۰۷۱۳۲۷۲۴۱۲۱
۶۸۱ ۹۹۳۱۷۰۷۱ استان فارس – شهرستان فسا – بلوار صاحب الزمان – جنب مسجد بیت اله – پلاک ۴۳۷ تلفن: ۰۷۱۵۳۳۴۱۸۵۹
۶۸۲ دفتر دادگستری قزوین قزوین – دادگستری قزوین
۶۸۳ ۹۳۳۱۸۰۰۱ استان قزوین – شهرستان قزوین – پونک – بلوار نخبگان – تقاطع بلوار پیروزی – روبروی برجهای تامین اجتماعی (کسری) – پلاک ۸ – طبقه اول تلفن: ۰۲۸۳۳۶۵۵۵۸۰ – ۰۲۸۳۳۶۵۸۵۳۶
۶۸۴ ۹۵۳۱۸۰۰۳ استان قزوین – شهرستان قزوین – خیابان نوروزیان – بالاتر از حکمت ۴۰ – جنب کوچه کوثر – پلاک ۲۳۱ – طبقه اول تلفن: ۵-۰۲۸۳۳۶۸۷۷۲۳
۶۸۵ ۹۶۳۱۸۰۰۴ استان قزوین – شهرستان البرز – شهر صنعتی البرز – بلوار سهروردی – کوچه ۱۴ آزادی – پلاک ۹ – تلفن: ۳-۳۲۲۴۹۸۰۱
۶۸۶ ۹۶۳۱۸۰۰۵ استان قزوین – شهرستان البرز – شهر صنعتی البرز (الوند) – خیابان ۲۲ بهمن – نرسیده به میدان بسیج – روبروی بانک توسعه و تعاون – پلاک ۱۴۷ تلفن: ۰۲۸۳۲۲۳۲۲۵۰
۶۸۷ ۹۶۳۱۸۰۰۸ استان قزوین – شهرستان آبیک – بلوار شهید اسماعیل طباطبایی (۴۵ متری بنیاد) – نبش کوچه نهم تلفن: ۰۲۸۳۲۸۹۰۳۷۷
۶۸۸ ۹۶۳۱۸۰۱۱ استان قزوین – شهرستان بوئین زهرا – بلوار امام خمینی – جنب بانک تجارت – تلفن: ۰۲۸۳۴۲۲۹۰۹۸
۶۸۹ ۹۶۳۱۸۰۱۴ استان قزوین – شهرستان تاکستان – خیابان امام – میدان ۱۵ خرداد – روبروی فرمانداری – تلفن: ۰۲۸۳۵۲۳۴۲۱۲
۶۹۰ ۹۶۳۱۸۰۰۷ استان قزوین – شهرستان محمدیه – چهارراه معلم – نبش کوچه شقایق ۱۵ – تلفن: ۰۲۸۳۲۵۶۲۶۲۷
۶۹۱ ۹۶۳۱۸۰۱۳ استان قزوین – شهرستان تاکستان – خیابان امام خمینی – مابین خیابان مفتح و خیابان هاشمی نژاد – روبروی ساختمان رز – تلفن:۰۲۸۳۵۲۴۳۸۸۹
۶۹۲ ۹۷۳۱۸۰۱۶ استان قزوین – شهرستان قزوین – ابتدای غیاث آباد – بلوار ارتباطات – روبروی ورزشگاه الغدیر – نبش کوچه شهید نظری تلفن:۰۲۸۳۳۶۸۱۳۳۲
۶۹۳ ۹۷۳۱۸۰۱۲ استان قزوین – شهرستان بوئین زهرا – خیابان ولیعصر(عج) – خیابان مطهری – تقاطع آل احمد – پلاک ۱۹۰ تلفن: ۰۲۸۳۴۲۳۰۳۱۱ – ۰۲۸۳۴۲۳۰۳۱۲
۶۹۴ ۹۷۳۱۸۰۱۵ استان قزوین- شهرستان تاکستان – بلوار امام خمینی(ره) – جنب اداره پست تلفن: ۰۲۸۳۵۲۲۶۹۱۶ – ۰۲۸۳۵۲۲۶۹۱۷
۶۹۵ ۹۷۳۱۸۰۱۷ استان قزوین – شهرستان قزوین – چهارراه فلسطین – نبش کوچه نیکی – طبقه فوقانی بانک ملت – پلاک ۱ تلفن: ۰۲۸۳۳۳۲۹۳۵۵
۶۹۶ ۹۸۳۱۸۰۱۹ استان قزوین – شهرستان آوج – خیابان امام خمینی(ره) تلفن:۰۲۸۳۴۶۲۳۲۳۲
۶۹۷ ۹۸۳۱۸۰۲۰ استان قزوین – شهرستان البرز – محمدیه – منطقه۴ – بلوار امام حسین(ع) – پلاک ۶۶ تلفن:۰۲۸۳۲۵۷۵۵۹۵ – ۰۲۸۳۲۵۶۵۸۱۴
۶۹۸ ۹۸۳۱۸۰۲۱ استان قزوین – شهرستان آبیک – خیابان آزادگان – تقاطع بیمارستان ولی عصر – نبش خیابان شهید بهاری تلفن:۰۲۸۳۲۸۲۱۰۰۹
۶۹۹ ۹۸۳۱۸۰۱۸ استان قزوین – شهرستان آبیک – بشاریات – خاکعلی – خیابان امام خمینی – فلکه امام حسین(ع) – بلوار کشاورز تلفن: ۰۲۸۳۲۹۸۲۹۰۰ – ۰۲۸۳۲۹۸۲۹۱۹
۷۰۰ ۹۸۳۱۸۰۲۳ استان قزوین – شهرستان آوج – آبگرم – خیابان امام – کوچه شهیدمحمدی تلفن:۰۲۸۳۴۷۶۴۱۷۸
۷۰۱ ۹۸۳۱۸۰۲۵ استان قزوین – شهرستان بوئین زهرا – شال – خیابان امام خمینی – خیابان ۱۶ متری غفاری تلفن:۰۲۸۳۴۴۱۳۴۴۶ -۰۲۸۳۴۴۱۵۷۷۲
۷۰۲ ۹۸۳۱۸۰۲۲ استان قزوین – شهرستان بوئین زهرا – رامند – بلوار امام خمینی(ره)- روبروی مخابرات تلفن: ۰۲۸۳۴۵۳۳۳۹۲ – ۰۲۸۳۴۵۳۳۳۹۳
۷۰۳ ۹۸۳۱۸۰۲۴ استان قزوین – شهرستان قزوین – کوهین – بلوار امام رضا(ره) – نبش کوچه یاسمن تلفن:۰۲۸۳۳۷۶۲۰۳۲
۷۰۴ ۹۸۳۱۸۰۲۶ استان قزوین – شهرستان قزوین – الموت غربی – رازمیان – بلوار لمبسر – خیابان بسیج – کوچه معلم تلفن:۰۲۸۳۳۷۱۲۰۴۴ -۰۲۸۳۳۷۱۲۰۴۷
۷۰۵ ۹۸۳۱۸۰۲۸ استان قزوین – شهرستان تاکستان – خرمدشت – خیابان امام خمینی(ره) – جنب اداره ثبت و اسناد و املاک تلفن: ۰۲۸۳۵۷۵۴۰۱۸ – ۰۲۸۳۵۷۵۴۰۱۷
۷۰۶ دفتر دادگستری قم قم – دادگستری قم
۷۰۷ ۹۳۳۱۹۰۰۱ استان قم – شهرستان قم – خیابان باجک ۲ – بین کوچه ۷۵ و ۷۷ – پلاک ۱۲۳۳ تلفن: ۰۲۵۳۷۵۰۱۱۲۲
۷۰۸ ۹۳۳۱۹۰۰۲ استان قم- شهرستان قم- ۴۵ متری صدوق- بلوار عطاران- روبروی کوچه ۶- پلاک ۷۱ تلفن: ۰۲۵۳۲۹۴۵۵۳۰
۷۰۹ ۹۳۳۱۹۰۰۳ استان قم – شهرستان قم – نیروگاه – خیابان توحید – بعد از پل امینی بیات – به طرف میدان نبوت – بعد از کوچه ۳۵ تلفن: ۰۲۵۳۸۸۵۴۰۴۰
۷۱۰ ۹۳۳۱۹۰۰۴ استان قم – شهرستان قم – میدان سعیدی – بلوار نیروی هوایی – کوچه ۵ – مجتمع صفا – طبقه سوم – واحد ۴ تلفن: ۰۲۵۳۶۶۱۴۷۰۹
۷۱۱ ۹۳۳۱۹۰۰۵ استان قم – شهرستان قم – بلوار پانزده خرداد – بعد از کوچه ۱۵ – جنب فروشگاه جانبازان – پلاک ۶۰۵ – طبقه اول تلفن: ۰۲۵۳۷۶۰۲۸۳۳
۷۱۲ ۹۴۳۱۹۰۰۶ استان قم – شهرستان قم – خیابان هفت تیر – روبروی کوچه ۸۰ – پلاک ۳۷۵ – طبقه همکف تلفن: ۰۲۵۳۶۶۲۴۳۱۵
۷۱۳ ۹۴۳۱۹۰۰۷ استان قم – شهرستان قم – بلوار جمهوری – بعد از پل ۹دی – بین خیابان جواد االائمه (ع) و مالک اشتر – پلاک ۱۷ تلفن: ۰۲۵۳۸۸۲۳۲۹۵
۷۱۴ ۹۶۳۱۹۰۰۸ استان قم – شهرستان قم – خیابان شهید فاطمی – کوچه۷ – پلاک ۱ – طبقه همکف تلفن: ۰۲۵۳۷۸۴۹۴۹۰
۷۱۵ ۹۷۳۱۹۰۰۹ استان قم – شهرستان قم – خلجستان – شهرک دستجرد – بعد از پل شهدا – نبش کوچه اول تلفن: ۰۲۵۳۵۲۲۳۰۴۱ – ۰۲۵۳۵۲۲۳۰۴۲
۷۱۶ ۹۸۳۱۹۰۱۰ استان قم – شهرستان قم – خیابان امامزاده ابراهیم – روبروی کوچه ۴۳ تلفن:۰۲۵۳۸۹۰۲۹۵۹
۷۱۷ ۹۸۳۱۹۰۱۳ استان قم – شهرستان قم – بلوار سلمان فارسی – سبلان ۲۲ – پلاک۱۶ – طبقه دوم تلفن:۰۲۵۳۲۸۱۶۷۱۴
۷۱۸ ۹۸۳۱۹۰۱۲ استان قم – شهرستان قم – کهک – خیابان معلم – کوچه شکوفه تلفن:۰۲۵۳۴۲۲۳۱۳۸
۷۱۹ دفتر دادگستری سنندج کردستان – سنندج – دادگستری سنندج
۷۲۰ ۹۳۳۲۰۰۰۱ استان کردستان – شهرستان سنندج – میدان آزادی – کوچه سجادی یک(کوچه بیمه ایران) – مجتمع تجاری آزادی – طبقه اول – واحد یک تلفن: ۰۸۷۳۳۲۸۹۱۶۲
۷۲۱ ۹۳۳۲۰۰۰۲ استان کردستان – شهرستان سنندج – خیابان مولوی – کوچه طلوع – پلاک ۷ – ساختمان دایان – طبقه سوم – واحد۱۴ تلفن: ۰۸۷۳۲۲۳۴۳۱
۷۲۲ ۹۵۳۲۰۰۰۳ استان کردستان – شهرستان سنندج – میدان آزادی – خیابان کشاورز – کوچه بانک صادرات – طبقه دوم – واحد اول تلفن: ۰۸۷۳۳۲۴۲۵۸۸
۷۲۳ ۹۶۳۲۰۰۰۵ استان کردستان – شهرستان دهگلان- چهارراه پارک – تلفن: ۰۸۷۳۵۱۲۲۸۵۲
۷۲۴ ۹۶۳۲۰۰۰۴ استان کردستان – شهرستان بیجار – خیابان امیرنظام گروسی – روبروی کوچه فارابی – تلفن: ۰۸۷۳۸۲۳۶۱۴۶
۷۲۵ ۹۶۳۲۰۰۰۷ استان کردستان – شهرستان قروه – خیابان مدرس شرقی – بالاتر از پست بانک – نبش کوچه حکمت تلفن:۰۸۷۳۵۲۴۰۶۰۷
۷۲۶ ۹۷۳۲۰۰۰۶ استان کردستان – شهرستان مریوان – خیابان کردستان – میدان ناری – مجتمع ناری تلفن: ۰۸۷۳۴۵۹۳۰۹۰
۷۲۷ ۹۸۳۲۰۰۱۸ استان کردستان – شهرستان سروآباد – خیابان شهید مرادی – جنب دامپزشکی تلفن:۰۸۷۳۴۸۲۳۲۳۷
۷۲۸ ۹۸۳۲۰۰۰۹ استان کردستان – شهرستان مریوان – میدان نادری – بلوار کردستان – نرسیده به چهارراه بوعلی – پلاک ۴ – ۱۱۵ – ۲۰ – ۱ تلفن:۰۸۷۳۴۵۹۴۹۹۰
۷۲۹ ۹۸۳۲۰۰۱۱ استان کردستان – شهرستان دیواندره – میدان امام خمینی(ره) -خیابان نماز – جنب مسجد جامع تلفن: ۰۸۷۳۸۷۲۶۶۸۶
۷۳۰ ۹۸۳۲۰۰۱۲ استان کردستان – شهرستان سقز – میدان آزادی – خیابان ملت(ساحلی) – روبروی مسجد شیخ شمس الدین تلفن: ۰۸۷۳۶۲۳۱۸۷۵
۷۳۱ ۹۸۳۲۰۰۱۳ استان کردستان – شهرستان بیجار – حسن آباد کرانی – خیابان شهید محمودیان – روبروی حسینیه سیدالشهدا تلفن:۰۸۷۳۸۴۲۳۴۰۹
۷۳۲ ۹۸۳۲۰۰۱۴ استان کردستان – شهرستان مریوان – میدان سرباز – خیابان سید قطب – ساختمان دکتر ذکریایی نسب – طبقه دوم تلفن: ۰۸۷۳۴۵۴۶۳۸۹
۷۳۳ ۹۸۳۲۰۰۱۶ استان کردستان – شهرستان سقز – بلوار شهرک دانشگاه – بالاتر از اداره گاز تلفن:۰۸۷۳۶۲۴۸۲۲۱
۷۳۴ ۹۸۳۲۰۰۱۷ استان کردستان – شهرستان بانه – خیابان سیدجمال الدین – میدان هنر – خیابان صلاح الدین شمالی – ابتدای بلوار بابوس تلفن:۰۸۷۳۴۲۴۲۴۵۷
۷۳۵ ۹۸۳۲۰۰۲۶ استان کردستان – شهرستان دیواندره – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید محمدی – روبروی مسجد چهارباغ تلفن:۰۸۷۳۸۷۲۳۴۰۴
۷۳۶ ۹۸۳۲۰۰۰۸ استان کردستان – شهرستان کامیاران – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – روبروی مجتمع وکلای ماهور تلفن:۰۸۷۳۵۵۳۱۰۳۵
۷۳۷ ۹۸۳۲۰۰۱۹ استان کردستان – شهرستان سروآباد – خیابان اصلی – روبروی مسجد امام شافعی تلفن: ۰۸۷۳۴۸۷۳۴۳۷
۷۳۸ ۹۸۳۲۰۰۲۳ استان کردستان – شهرستان کامیاران – میدان امام شافعی – خیابان بهشتی – کوچه غزل تلفن: ۰۸۷۳۵۵۲۳۸۸۳
۷۳۹ ۹۸۳۲۰۰۲۵ استان کردستان – شهرستان دیواندره – خیابان امام خمینی(ره)- روبروی پارک ملت – کوچه تختی – کوچه شهید نامق نوشاد تلفن: ۰۸۷۳۸۷۲۶۳۲۴
۷۴۰ ۹۸۳۲۰۰۱۰ استان کردستان – شهرستان سنندج – خیابان اکباتان – بالاتر از اداره کل آموزش و پرورش – روبروی سازمان هلال احمر تلفن:۰۸۷۳۳۱۶۱۲۴۶
۷۴۱ ۹۸۳۲۰۰۱۵ استان کردستان – شهرستان دهگلان – میدان ساعت – خیابان مولوی کرد – کوچه آموزگار تلفن:۰۸۷۳۵۱۲۸۸۸۳
۷۴۲ ۹۸۳۲۰۰۲۱ استان کردستان – شهرستان کامیاران – موچش – خیابان بخشداری – روبروی پمپ گاز تلفن:۰۸۷۳۵۶۵۲۹۴۹
۷۴۳ ۹۸۳۲۰۰۲۲ استان کردستان – شهرستان بیجار – منطقه بادامستان – بلوار چمران(سراب)- بالاتر از میدان جانبازان – روبروی منازل سازمانی نیروی انتظامی تلفن:۰۸۷۳۸۲۲۳۹۷۰
۷۴۴ ۹۸۳۲۰۰۲۰ استان کردستان – شهرستان سنندج – کلاترزان – بلوار کشاورز – جنب مسجد جامع تلفن:۰۸۷۳۳۹۳۳۶۴۵
۷۴۵ ۹۸۳۲۰۰۲۴ استان کردستان – شهرستان قروه – خیابان دکتر شریعتی – جنب بانک ملت تلفن:۰۸۷۳۵۲۴۸۶۰۰
۷۴۶ ۹۸۳۲۰۰۲۷ استان کردستان – شهرستان سنندج – خیابان ابید – بالاتر از میدان مولوی کرد – جنب بانک کشاورزی تلفن :۰۸۷۳۳۲۲۸۹۹۲
۷۴۷ ۹۸۳۲۰۰۲۸ استان کردستان – شهرستان سنندج – ابتدای بلوار شهید نمکی – روبروی مدیریت جهاد کشاورزی – نبش کوچه خرم تلفن:۰۸۷۳۳۲۴۵۲۰۵
۷۴۸ ۹۸۳۲۰۰۳۰ استان کردستان – شهرستان کامیاران – بلوار خلفای راشدین – چهار راه ادهم مظفری – روبروی مسجد خلفای راشدین – جنب شهرداری تلفن:۰۸۷۳۵۵۲۸۲۸۲
۷۴۹ ۹۸۳۲۰۰۲۹ استان کردستان – شهرستان سقز – سه راه مسجد جامع – خیابان ۲۲بهمن – جنب اداره دارایی و امور مالیاتی تلفن: ۰۸۷۳۶۲۱۰۵۱۶
۷۵۰ ۹۸۳۲۰۰۳۳ استان کردستان – شهرستان سنندج – خیابان شهید تعریف – روبروی اداره پزشکی قانونی تلفن: ۰۸۷۳۳۲۸۲۰۲۷
۷۵۱ ۹۸۳۲۰۰۳۴ استان کردستان – شهرستان بانه – خیابان کوی فرهنگیان – نرسیده به چهارراه چراغ قرمز تلفن: ۰۸۷۳۴۲۲۱۲۶۵
۷۵۲ دفتر دادگستری کرمان کرمان – دادگستری کرمان
۷۵۳ ۹۳۳۲۱۰۰۱ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان شهید مطهری شرقی – مقابل بیمارستان راضیه فیروز تلفن: ۰۳۴۳۲۲۲۱۳۱۰
۷۵۴ ۹۳۳۲۱۰۰۲ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان استقلال – کوچه شماره ۲ – فرعی اول سمت چپ – جنب شرقی ۳ – پلاک ۴۳ – طبقه فوقانی دفترخانه شماره ۲ تلفن: ۰۳۴۳۲۴۴۷۲۹۶
۷۵۵ ۹۳۳۲۱۰۰۳ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان شهید مطهری – نبش کوچه ۳۸ – جنب بانک ملت شعبه قائم تلفن: ۰۳۴۳۲۲۶۵۴۰۱
۷۵۶ ۹۶۳۲۱۰۰۷ استان کرمان – شهرستان ریگان – بلوار جمهوری – جنب فرمانداری – تلفن: ۰۳۴۴۴۳۶۰۲۳۷
۷۵۷ ۹۶۳۲۱۰۰۸ استان کرمان – شهرستان قلعه گنج – بلوار شهدا – روبروی دبیرستان دخترانه حکمتیه تلفن : ۰۳۴۴۳۳۹۰۹۲۴
۷۵۸ ۹۶۳۲۱۰۰۹ استان کرمان – شهرستان عنبرآباد – بلوار معلم – جنب اداره برق و رستوران گل سنگی – تلفن:۰۳۴۴۳۲۹۰۶۶۴
۷۵۹ ۹۶۳۲۱۰۰۴ استان کرمان – شهرستان جیرفت – بلوار پاسداران – روبروی دفتر امام جمعه – بعد از خودروی پایداران – دفتر خدمات الکترونیک قضایی – تلفن:۰۳۴۴۳۳۱۲۶۴۴
۷۶۰ ۹۶۳۲۱۰۰۶ استان کرمان – شهرستان رفسنجان – خیابان عدالت – خیابان شهید باقری – نبش کوچه ۱۰ – تلفن:۰۳۴۳۴۲۵۰۹۹۴
۷۶۱ ۹۶۳۲۱۰۰۵ استان کرمان – شهرستان راور – خیابان ولیعصر – جنب دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۱ راور – تلفن:۰۳۴۳۳۷۲۹۲۲۰
۷۶۲ ۹۶۳۲۱۰۱۱ استان کرمان – شهرستان کرمان – گلباف – میدان امام حسین – جنب مسجد جامع – کوچه ۱ – پلاک ۱ تلفن: ۰۳۴۳۳۷۵۳۳۲۶
۷۶۳ ۹۶۳۲۱۰۱۰ استان کرمان – شهرستان کهنوج – بلوارشاهد – جنب میدان شاهد – تلفن: ۰۳۴۴۳۲۰۶۶۹۸
۷۶۴ ۹۶۳۲۱۰۱۲ استان کرمان – شهرستان نرماشیر – رستم اباد – خیابان جمهوری – تلفن: ۰۳۴۴۴۲۷۰۰۸۵
۷۶۵ ۹۶۳۲۱۰۱۳ استان کرمان – شهرستان بافت – بلوار امام – روبروی اداره آب و فاضلاب روستایی – تلفن:۰۳۴۴۲۴۲۹۱۱۱
۷۶۶ ۹۷۳۲۱۰۱۴ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان ابن سینای شرقی – جنب اداره درآمدهای شهرداری تلفن:۰۳۴۳۲۲۲۸۹۳۰
۷۶۷ ۹۷۳۲۱۰۱۵ استان کرمان – شهرستان کرمان – سه راه سیلو – بلوار یادگار امام (ره) – نبش کوچه شماره ۵ – روبروی دانشکده فنی شهید دادبین تلفن: ۰۳۴۳۲۵۴۲۲۰۲
۷۶۸ ۹۸۳۲۱۰۳۰ استان کرمان – شهرستان شهر بابک – خیابان ولیعصر – نبش چهارراه ولیعصر – روبروی کوچه ۱۵ تلفن:۰۳۴۳۴۱۱۹۴۲۱
۷۶۹ ۹۸۳۲۱۰۱۷ استان کرمان – شهرستان رابر – میدان معلم – ابتدای خیابان فرمانداری – روبروی اداره مخابرات تلفن:۰۳۴۴۲۴۵۱۷۵۸
۷۷۰ ۹۸۳۲۱۰۱۹ استان کرمان – شهرستان بردسیر – بلوار امام خمینی – نبش کوچه فجر ۲۵ تلفن:۰۳۴۳۳۵۲۱۰۳۸
۷۷۱ ۹۸۳۲۱۰۲۵ استان کرمان – شهرستان زرند – شهر زرند – خیابان شهید چمران – روبروی کوچه شماره۶ – تلفن: ۰۳۴۳۳۴۳۳۰۳۵
۷۷۲ ۹۸۳۲۱۰۲۸ استان کرمان – شهرستان شهربابک – خیابان آیت اله خامنه ای – جنب اداره برق تلفن: ۰۳۴۳۴۱۱۴۹۹۹
۷۷۳ ۹۸۳۲۱۰۲۷ استان کرمان – شهرستان سیرجان – خیابان قدس جنوبی – روبروی بانک انصار تلفن:۰۳۴۴۲۲۸۱۶۴۰
۷۷۴ ۹۸۳۲۱۰۲۶ استان کرمان – شهرستان زرند – بلوار جمهوری اسلامی – بعد از کوچه شماره ۲ تلفن:۰۳۴۳۳۴۲۹۴۵۵
۷۷۵ ۹۸۳۲۱۰۲۰ استان کرمان – شهرستان بم – بلوار معلم – ساختمان نظام مهندسی – طبقه همکف تلفن:۰۳۴۴۴۳۴۵۳۸۷
۷۷۶ ۹۸۳۲۱۰۲۱ استان کرمان – شهرستان بم – بلوار باهنر – جنب حناسایی – پلاک ۳۳ تلفن: ۰۳۴۴۴۲۱۸۲۹۰
۷۷۷ ۹۸۳۲۱۰۲۳ استان کرمان – شهرستان رفسنجان – بلوار امام حسن مجتبی(ع) – ابتدای خیابان سردار جنگل – نبش کوچه ۱/۱ تلفن : ۰۳۴۳۴۳۲۹۱۱۰
۷۷۸ ۹۸۳۲۱۰۳۶ استان کرمان – شهرستان ارزوئیه – خیابان شمشیری – جنب اداره تربیت بدنی تلفن:۰۳۴۴۲۴۸۰۷۳۵
۷۷۹ ۹۸۳۲۱۰۳۱ استان کرمان – شهرستان فاریاب – بلوارامام – قبل از میدان سربداران تلفن:۰۳۴۴۳۳۹۵۷۱۶
۷۸۰ ۹۸۳۲۱۰۱۸ استان کرمان – شهرستان بافت – خیابان امام – میدان معلم – نبش کوچه ۵۲ – جنب بانک سپه مرکزی تلفن: ۰۳۴۴۲۴۲۷۷۴۵
۷۸۱ ۹۸۳۲۱۰۲۹ استان کرمان – شهرستان عنبرآباد – میدان شاهد – جنب اداره آموزش و پرورش تلفن:۰۳۴۴۳۲۹۱۰۰۵
۷۸۲ ۹۸۳۲۱۰۳۵ استان کرمان – شهرستان سیرجان – بلوار شیخ مفید تلفن:۰۳۴۴۲۳۰۲۲۴۲
۷۸۳ ۹۸۳۲۱۰۳۸ استان کرمان – شهرستان کرمان – ماهان – خیابان امام خمینی(ره) – جنب کوچه ۲۶ تلفن : ۰۳۴۳۳۷۷۷۵۰۲
۷۸۴ ۹۸۳۲۱۰۳۹ استان کرمان – شهرستان جیرفت – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان کمیته امداد – بعد از تقاطع خیابان ولایت تلفن: ۰۳۴۴۳۳۱۰۷۳۶
۷۸۵ ۹۸۳۲۱۰۳۳ استان کرمان – شهرستان کوهبنان – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان تختی – پلاک ۲۶ تلفن:۰۳۴۳۳۴۹۵۷۹۸
۷۸۶ ۹۸۳۲۱۰۲۲ استان کرمان – شهرستان جیرفت – بلوار امام خمینی(ره)- جنب خیابان استقلال تلفن:۰۳۴۴۳۳۱۳۲۰۰
۷۸۷ ۹۸۳۲۱۰۲۴ استان کرمان – شهرستان رودبار جنوب – خیابان امام خمینی(ره) – سه راه اورژانس – خیابان شورا تلفن:۰۳۴۴۳۳۶۷۱۳۴
۷۸۸ ۹۸۳۲۱۰۱۶ استان کرمان – شهرستان فهرج – بلوارقائم – روبروی شهرداری تلفن:۰۳۴۴۴۲۸۱۴۶۴
۷۸۹ ۹۸۳۲۱۰۴۲ استان کرمان – شهرستان نرماشیر – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی بانک ملی – پلاک ۳۸۷ تلفن:۰۳۴۴۴۲۷۰۳۹۳
۷۹۰ ۹۸۳۲۱۰۳۲ استان کرمان – شهرستان انار – بلوار شهید بهشتی – تقاطع خیابان رازی تلفن:۰۳۴۳۴۳۸۸۶۴۶
۷۹۱ ۹۸۳۲۱۰۳۷ استان کرمان – شهرستان رودبارجنوب – خیابان دولت – نبش کوچه آگاهی تلفن:۰۳۴۴۳۳۶۶۹۴۷
۷۹۲ ۹۸۳۲۱۰۴۰ استان کرمان – شهرستان جیرفت – ساردوئیه – بلوار جمهوری اسلامی – بلوار حرم – بعد از کوچه حرم ۲۱ تلفن:۰۳۴۴۳۲۷۰۳۹۰
۷۹۳ ۹۸۳۲۱۰۴۴ استان کرمان – شهرستان بم – بروات – بلوارمعلم – روبروی کوی معلم ۵ – پلاک ۴۶ تلفن:۰۳۴۴۴۲۳۳۹۷۰
۷۹۴ ۹۸۳۲۱۰۴۳ استان کرمان – شهرستان سیرجان – بلوار ولیعصر – نبش کوچه ولیعصر ۱۰ تلفن:۰۳۴۴۲۲۰۵۹۰۱
۷۹۵ ۹۸۳۲۱۰۴۷ استان کرمان – شهرستان بردسیر – بلوار ۲۲ بهمن – نبش کوچه فجر ۱۲ تلفن:۰۳۴۳۳۵۲۸۷۷۵
۷۹۶ ۹۸۳۲۱۰۵۲ استان کرمان – شهرستان راور – بلوار امام علی(ع)- روبروی بانک رسالت تلفن:۰۳۴۳۳۷۲۰۰۷۸
۷۹۷ ۹۸۳۲۱۰۴۹ استان کرمان – شهرستان منوجان – خیابان امام خمینی(ره) – نبش کوچه شهید یوسف زاده – جنب بانک ملی تلفن:۰۳۴۴۳۳۰۱۲۳۸
۷۹۸ ۹۸۳۲۱۰۵۱ استان کرمان – شهرستان کرمان – بلوار ساوه – نبش ساوه ۱ تلفن:۰۳۴۳۳۲۱۳۹۷۸
۷۹۹ ۹۸۳۲۱۰۴۵ استان کرمان – شهرستان رودبار جنوب – جازموریان – بلوار ولایت – – خیابان ولیعصر – بعد از مدرسه زینبیه تلفن:۰۳۴۴۳۳۷۹۲۷۱
۸۰۰ ۹۸۳۲۱۰۴۶ استان کرمان – شهرستان کهنوج – شهر کهنوج – بلوار شاهد – جنب اداره صنعت معدن وتجارت تلفن: ۰۳۴۴۳۲۰۷۶۸۲
۸۰۱ ۹۸۳۲۱۰۵۷ استان کرمان – شهرستان کرمان – بلوار قدس – نبش تقاطع ابوذر تلفن:۰۳۴۳۲۵۲۳۳۶۳
۸۰۲ ۹۸۳۲۱۰۴۸ استان کرمان – شهرستان کرمان – خیابان سرباز – نبش کوچه سرباز ۳۷ تلفن:۰۳۴۳۳۳۱۹۲۳۵
۸۰۳ ۹۸۳۲۱۰۵۵ استان کرمان – شهرستان کرمان – انتهای بلوار جهاد – بعد از چهارراه خیرین – جنب کوچه ۸۹ – مجتمع ایرانمهر تلفن:۰۳۴۳۲۷۳۷۰۱۳
۸۰۴ ۹۸۳۲۱۰۵۳ استان کرمان – شهرستان کرمان – منطقه ۲ – بلوار جمهوری اسلامی – حدفاصل کوچه شماره ۱۷ و ۱۹ – جنب مسجد امام رضا (ع) – ساختمان ماهان – طبقه اول – واحد ۳ تلفن:۰۳۴۳۲۱۱۵۴۰۲
۸۰۵ ۹۸۳۲۱۰۵۴ استان کرمان – شهرستان قلعه گنج – بلوار امام حسین(ع) – جنب بوستان شقایق تلفن:۰۳۴۴۳۳۹۱۳۸۳
۸۰۶ ۹۸۳۲۱۰۵۰ استان کرمان – شهرستان سیرجان – میدان بلال – بلوار پیروزی تلفن:۰۳۴۴۲۲۵۷۶۴۳
۸۰۷ ۹۸۳۲۱۰۴۱ استان کرمان – شهرستان ریگان – بلوار جمهوری اسلامی – روبروی بانک ملت – طبقه اول تلفن:۰۳۴۴۴۳۶۰۹۲۵
۸۰۸ ۹۸۳۲۱۰۵۶ استان کرمان – شهرستان بم – میدان آزادی – ابتدای بلوار جمهوری اسلامی – روبروی بانک صادرات تلفن:۰۳۴۴۴۲۱۵۵۳۷
۸۰۹ دفتر دادگستری کرمانشاه استان کرمانشاه–کرمانشاه-دادگستری کرمانشاه
۸۱۰ ۹۴۳۲۲۰۰۱ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – پلاک ۱۴۵ تلفن: ۰۸۳۳۸۲۱۴۴۶۷
۸۱۱ ۹۴۳۲۲۰۰۲ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – میدان آزادی – بلوار کارگر – روبروی فروشگاه اتکا – پلاک ۱۰ تلفن: ۰۸۳۳۸۲۳۷۷۷۶
۸۱۲ ۹۶۳۲۲۰۱۳ استان کرمانشاه – شهرستان صحنه – خیابان مولوی – کوی اقاقیا ۱۱ روبروی ثبت احوال – تلفن: ۰۸۳۴۸۳۳۳۶۰۰
۸۱۳ ۹۶۳۲۲۰۱۲ استان کرمانشاه – شهرستان سنقر – میدان شهرداری- روبروی درب ورودی بیمارستان – تلفن: ۰۸۳۴۸۴۳۳۱۳۳
۸۱۴ ۹۶۳۲۲۰۱۵ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – بلوار زن – خیابان گذرنامه – بین کوچه ۱۰۲ و ۱۰۳ – پلاک ۱۰۹ – طبقه همکف – شماره تلفن : ۰۸۳۳۸۳۹۹۵۰۹
۸۱۵ ۹۶۳۲۲۰۱۴ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – خیابان فرهنگیان فاز ۱ – بلوار شهید فهمیده شمالی – نبش کوچه شهید لقمانی – تلفن : ۰۸۳۳۸۲۲۲۵۶۸
۸۱۶ ۹۶۳۲۲۰۱۹ استان کرمانشاه – شهرستان کنگاور- بلوار شهید قلیوند – روبروی اداره گاز – تلفن:۰۸۳۴۸۲۳۰۱۶۵
۸۱۷ ۹۶۳۲۲۰۰۳ استان کرمانشاه – شهرستان اسلام آباد غرب – میدان امام خمینی ره – خیابان شهید چمران – جنب نظام وظیفه تلفن: ۰۸۳۴۵۲۲۱۱۷۵
۸۱۸ ۹۷۳۲۲۰۲۱ استان کرمانشاه – شهرستان دالاهو – شهر کرند غرب – شهرک ولایت – خیابان راه کربلا – جنب پمپ بنزین تلفن:۰۸۳۴۳۷۲۵۱۶۰
۸۱۹ ۹۷۳۲۲۰۰۶ استان کرمانشاه – شهرستان جوانرود – خیابان شفا – جنب بیمارستان حضرت رسول(ص) – پلاک۷۲ تلفن: ۰۸۳۹۶۳۲۳۰۰۶
۸۲۰ ۹۷۳۲۲۰۱۶ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – چهارراه جوانشیر – بلوار مطهری غربی – نبش کوچه صاحب جمعی – پلاک ۳۲۷ تلفن:۰۸۳۳۷۲۲۴۶۶۶
۸۲۱ ۹۷۳۲۲۰۱۷ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – بلوار ۲۲ بهمن – خیابان گلریزان – نبش کوی شهید امیریان تلفن:۰۸۳۳۸۴۳۸۰۰۶
۸۲۲ ۹۷۳۲۲۰۰۴ استان کرمانشاه – شهرستان اسلام آباد غرب – خیابان شهیدکلاهدوز – پلاک ۵۷ تلفن:۰۸۳۴۵۲۳۷۱۵۵
۸۲۳ ۹۷۳۲۲۰۰۵ استان کرمانشاه – شهرستان اسلام آباد غرب – بلوار یادگار امام – برکوچه شهید شکر سخن تلفن:۰۸۳۴۵۲۲۱۱۵۲
۸۲۴ ۹۷۳۲۲۰۱۸ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – خیابان اشرفی اصفهانی – پل چوبی – نبش کوچه عبدالملکی – پلاک ۱ تلفن:۰۸۳۳۷۲۳۶۸۲۵
۸۲۵ ۹۷۳۲۲۰۰۹ استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب – خیابان راه کربلا – چهار راه احمد ابن اسحاق – جنب بانک رفاه تلفن: ۰۸۳۴۲۲۲۰۹۰۶
۸۲۶ ۹۸۳۲۲۰۲۰ استان کرمانشاه – شهرستان کنگاور – بلوار انقلاب – نرسیده به میدان بسیج – روبروی اداره ثبت احوال تلفن: ۰۸۳۴۸۲۲۱۲۳۳
۸۲۷ ۹۸۳۲۲۰۲۳ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – بلوار تاقبستان – کوچه ۱۰۸ – پلاک ۱ – تلفن: ۰۸۳۳۴۲۳۶۱۳۵
۸۲۸ ۹۸۳۲۲۰۲۵ استان کرمانشاه – شهرستان صحنه – میدان امام خمینی(ره) – روبروی بانک ملت – پلاک ۵۸۸ تلفن: ۰۸۳۴۸۳۲۶۳۴۴
۸۲۹ ۹۸۳۲۲۰۲۷ استان کرمانشاه – شهرستان اسلام آباد غرب – حمیل – بلوار شهید یعقوب نژاد تلفن:۰۸۳۴۵۶۲۲۸۶۳
۸۳۰ ۹۸۳۲۲۰۱۰ استان کرمانشاه – شهرستان هرسین – بیستون – بلوار امام خمینی- کوچه حافظ – پلاک ۲۷۵ تلفن:۰۸۳۴۵۸۸۲۲۳۱
۸۳۱ ۹۸۳۲۲۰۲۸ استان کرمانشاه – شهرستان هرسین – خیابان امام خمینی(ره)- چهار راه کاشانی – خیابان کاشانی جنوبی – رو بروی تالار معلم تلفن:۰۸۳۴۵۱۲۶۸۷۱
۸۳۲ ۹۸۳۲۲۰۳۰ استان کرمانشاه – شهرستان دالاهو – گهواره – خیابان اصلی – بالاتر از میدان امام علی – بعد از اداره پست – نرسیده به سه راه مولوی تلفن:۰۸۳۴۳۷۴۲۴۵۴
۸۳۳ ۹۷۳۲۲۰۰۷ استان کرمانشاه – شهرستان جوانرود – میدان فلسطین – جنب اداره مخابرات تلفن:۰۸۳۴۶۲۳۱۲۶۳ – ۰۸۳۴۶۲۲۱۴۴۶
۸۳۴ ۹۸۳۲۲۰۲۶ استان کرمانشاه – شهرستان ثلاث باباجانی – خیابان فاروق اعظم تلفن:۰۸۳۴۶۷۲۴۷۸۰
۸۳۵ ۹۸۳۲۲۰۳۱ استان کرمانشاه – شهرستان قصرشیرین – خیابان زینبیه – کوی نصر – جنب اداره مخابرات تلفن:۰۸۳۴۲۴۲۶۲۳۸
۸۳۶ ۹۸۳۲۲۰۳۴ استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب – میدان امام خمینی – خیابان شهید باهنر – روبروی مرکز فوریت های پزشکی تلفن:۰۸۳۴۲۲۲۷۹۷۱
۸۳۷ ۹۸۳۲۲۰۳۲ استان کرمانشاه – شهرستان گیلانغرب – خیابان شهدا – نبش چهار راه معلم تلفن:۰۸۳۴۳۲۲۶۳۸۲
۸۳۸ ۹۸۳۲۲۰۳۳ استان کرمانشاه – شهرستان پاوه – خیابان شهدای۲۶ مرداد – کوی کلیان ۱۰ تلفن:۰۸۳۴۶۱۲۲۱۵۲
۸۳۹ ۹۸۳۲۲۰۳۷ استان کرمانشاه – شهرستان روانسر- زمین شهری – خیابان غزالی – کوچه شهید محمددرویشی قلعه تلفن:۰۸۳۴۶۵۲۳۰۹۲
۸۴۰ ۹۸۳۲۲۰۲۹ استان کرمانشاه – شهرستان سنقر – خیابان آیت الله غفاری – نبش خیابان ارشاد تلفن:۰۸۳۴۸۴۲۴۵۱۲
۸۴۱ ۹۸۳۲۲۰۳۶ استان کرمانشاه – شهرستان اسلام آباد غرب – بلوار شهید چمران – جنب سپاه پاسداران تلفن:۰۸۳۴۵۲۲۱۰۶۸
۸۴۲ ۹۸۳۲۲۰۴۱ استان کرمانشاه – شهرستان کنگاور – بلوار انقلاب – روبروی فرمانداری – بین اداره پست و مخابرات تلفن:۰۸۳۴۸۲۳۶۸۶۱
۸۴۳ ۹۸۳۲۲۰۲۴ استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه – شهرک آبادانی و مسکن – بلوار گلها – کوچه شهید صیادتبار – پلاک ۱۴۰ تلفن:۰۸۳۳۴۲۳۰۶۱۴
۸۴۴ ۹۸۳۲۲۰۳۵ استان کرمانشاه – شهرستان روانسر – خیابان بهار تلفن:۰۸۳۴۶۵۲۳۰۳۶
۸۴۵ ۹۸۳۲۲۰۳۹ استان کرمانشاه – شهرستان پاوه – میدان مولوی – ابتدای خیابان انقلاب – جنب کوچه بانک صادرات تلفن: ۰۸۳۴۶۱۲۸۰۷۷
۸۴۶ ۹۸۳۲۲۰۰۸ استان کرمانشاه – شهرستان هرسین – خیابان امام خمینی(ره) – پل رودخانه – ساختمان بامداد – طبقه چهارم تلفن: ۰۸۳۴۵۱۲۰۶۴۳
۸۴۷ دفتر دادگستری یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان یاسوج – دادگستری یاسوج
۸۴۸ ۹۴۳۲۳۰۰۱ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان یاسوج – میدان شهدای نیروی انتظامی – خیابان سردار جنگل جنوبی – ساختمان آرین – پلاک ۱۴۱ تلفن: ۰۷۴۳۳۲۲۳۱۰۲
۸۴۹ ۹۶۳۲۳۰۰۳ استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان دهدشت – چهار راه شهید مفتح- خیابان مفتح جنوبی- ساختمان شجره طیبه طوبی – تلفن:۰۷۴۳۲۲۶۳۴۵۱
۸۵۰ ۹۶۳۲۳۰۰۷ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان یاسوج- بلوار کاشانی- بین کاشانی۱ و ۲ – تلفن:۰۷۴۳۳۲۳۳۱۵۵
۸۵۱ ۹۶۳۲۳۰۰۵ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – بلوار ولیعصر – روبروی پارک نفت – خیابان شهید ملک پور – تلفن:۰۷۴۳۲۲۳۰۱۰۲
۸۵۲ ۹۶۳۲۳۰۱۰ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان مارگون – ابتدای بلوار امام خمینی (ره) – تلفن:۰۷۴۳۳۲۸۲۴۲۶
۸۵۳ ۹۶۳۲۳۰۱۴ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان باشت – خیابان اصلی – نرسیده به خروجی چرام – کوچه شهید صفایی تلفن:۰۷۴۳۲۶۲۳۳۲۸
۸۵۴ ۹۶۳۲۳۰۰۸ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان یاسوج – بلوار مطهری – خیابان شهدای۵ – پلاک ۲۲ تلفن:۰۷۴۳۳۲۳۵۶۱۶
۸۵۵ ۹۷۳۲۳۰۰۶ استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان گچساران- بلوار ولی عصر- خیابان مصلی- جنب دادسرای قدیم- تلفن: ۰۷۴۳۲۲۲۴۳۵۸
۸۵۶ ۹۷۳۲۳۰۰۹ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان یاسوج – خیابان سردار جنگل جنوبی – کوچه سردار ۴ تلفن:۰۷۴۳۳۲۳۱۰۴۰
۸۵۷ ۹۷۳۲۳۰۰۲ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان یاسوج – خیابان ۶۰ متری – کوچه گلستان ۲ – پلاک ۵ – طبقه همکف تلفن:۰۷۴۳۳۲۲۷۷۷۰
۸۵۸ ۹۸۳۲۳۰۰۴ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان دنا – ابتدای بلوار شهدا تلفن:۰۷۴۳۳۴۴۴۲۹۴
۸۵۹ ۹۸۳۲۳۰۱۱ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان بهمئی – لیکک – خیابان امام خمینی(ره) -روبروی اداره آبفا روستایی تلفن:۰۷۴۳۲۸۲۵۸۷۴
۸۶۰ ۹۸۳۲۳۰۱۳ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان کهگیلویه – دهدشت – کمربندی دوم – قبل از میدان شهید شیرودی تلفن:۰۷۴۳۲۲۶۴۳۶۸
۸۶۱ ۹۸۳۲۳۰۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان لنده – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی اداره جهاد کشاورزی تلفن: ۰۷۴۳۲۴۶۲۵۵۲
۸۶۲ ۹۸۳۲۳۰۱۷ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان لنده – خیابان امام خمینی(ره)- بلوار شهید بهشتی تلفن:۰۷۴۳۲۴۶۲۳۰۴
۸۶۳ ۹۸۳۲۳۰۱۸ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان چرام – خیابان شهید حسن پور تلفن:۰۷۴۳۲۳۶۱۳۳۶
۸۶۴ ۹۸۳۲۳۰۱۶ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان دنا – سی سخت – خیابان شهید بهشتی – پایین تر از فنی و حرفه ای تلفن:۰۷۴۳۳۴۴۴۴۱۹
۸۶۵ ۹۸۳۲۳۰۱۲ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان کهگیلویه – چاروسا – قلعه رئیسی – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی بانک صادرات تلفن:۰۷۴۳۲۲۹۳۲۸۹
۸۶۶ ۹۸۳۲۳۰۱۹ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان کهگیلویه – دیشموک – بلوار غدیر – خیابان حافظ تلفن:۰۷۴۳۲۴۶۶۶۲۸
۸۶۷ ۹۸۳۲۳۰۲۱ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – بلوار ولیعصر(عج) – کوچه شرقی پارک دوستی تلفن:۰۷۴۳۲۳۲۴۴۴۵
۸۶۸ ۹۸۳۲۳۰۲۲ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان کهگیلویه – دهدشت – نبش خیابان طالقانی تلفن: ۰۷۴۳۲۲۶۹۹۶۹
۸۶۹ دفتر دادگستری گرگان استان گلستان – شهرستان گرگان – دادگستری گرگان
۸۷۰ ۹۳۳۲۴۰۰۲ استان گلستان – شهرستان گرگان – خ شهید بهشتی – سه راه بهارستان – نبش بهشت ۱۳ – مجتمع تلسکوپ – طبقه اول – تلفن: ۰۱۷۳۲۲۳۰۰۱۴
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  لیست دفتر خدمات قضایی در استان قم
۸۷۱ ۹۶۳۲۴۰۰۳ استان گلستان – شهرستان آزادشهر – خیابان شهید رجایی – مجتمع تجاری مروارید – طبقه سوم تلفن: ۰۱۷۳۵۷۳۰۱۷۱
۸۷۲ ۹۶۳۲۴۰۰۴ استان گلستان – شهرستان آق قلا – میدان وحدت (مختومقلی) – ابتدای خیابان باهنر شمالی – نرسیده به پل – سمت چپ کوچه شهید سقر تلفن: ۰۱۷۳۴۵۳۱۵۳۰
۸۷۳ ۹۶۳۲۴۰۰۵ استان گلستان – شهرستان رامیان – خیابان امام (ره) – امام ۷ تلفن: ۰۱۷۳۵۸۸۰۶۵۶
۸۷۴ ۹۶۳۲۴۰۰۶ استان گلستان – شهرستان علی آباد کتول – خیابان امام رضا(ع) – روبروی پارک کودک – جنب بانک مسکن تلفن : ۰۱۷۳۴۲۴۳۳۳۰
۸۷۵ ۹۶۳۲۴۰۰۷ استان گلستان – شهرستان کردکوی – بلوار امام رضا شرقی – روبروی ایران خودرو تلفن : ۰۱۷۳۴۳۵۳۴۵۸
۸۷۶ ۹۶۳۲۴۰۰۸ استان گلستان – شهرستان مینودشت – نرسیده به میدان مرکزی – کوچه بوستان۱ تلفن: ۰۱۷۳۵۲۲۱۱۹۱
۸۷۷ ۹۶۳۲۴۰۰۹ استان گلستان – شهرستان گنبد کاووس – خیابان امام خمینی جنوبی – میدان ۱۷ شهریور – طبقه دوم – واحد ۲ تلفن:۰۱۷۳۳۳۳۲۹۴۰
۸۷۸ ۹۷۳۲۴۰۱۰ استان گلستان – شهرستان مراوه تپه – منطقه یک – خیابان فراغی- جنب اداره امور اراضی – پاساژ بیرامی – طبقه ۲ – واحد ۳ تلفن:۰۱۷۳۵۴۵۱۴۸۰-۰۱۷۳۵۴۵۱۴۷۹
۸۷۹ ۹۷۳۲۴۰۱۱ استان گلستان – شهرستان گرگان – خیابان ۳۰متری رسالت ( گرگان جدید) – بعد از امامزاده تلفن : ۰۱۷۳۲۲۳۶۷۳۶
۸۸۰ ۹۸۳۲۴۰۱۵ استان گلستان – شهرستان بندر ترکمن – خیابان آزادی – جنب بانک کشاورزی تلفن:۰۱۷۳۴۴۳۲۱۱۶
۸۸۱ ۹۸۳۲۴۰۱۲ استان گلستان – شهرستان گالیکش – خیابان شریعتی – ابتدایی خیابان شریعتی هشتم – تلفن :۰۱۷۳۵۸۳۱۰۴۸
۸۸۲ ۹۸۳۲۴۰۱۷ استان گلستان – شهرستان خان ببین – خیابان امام خمینی(ره)- کوچه بیست و ششم تلفن:۰۱۷۳۲۱۵۳۱۱۹
۸۸۳ ۹۸۳۲۴۰۱۸ استان گلستان – شهرستان بندرگز – خیابان امام خمینی(ره) – انقلاب ۳۸ – مجتمع آراد – طبقه اول شماره تلفن : ۰۱۷۳۴۳۶۹۳۹۴
۸۸۴ ۹۸۳۲۴۰۲۰ استان گلستان – شهرستان کردکوی – خیابان ولیعصر – کوچه صاحب الزمان – جنب مسجد حجتی تلفن:۰۱۷۳۴۳۲۹۵۶۶
۸۸۵ ۹۸۳۲۴۰۲۴ استان گلستان – شهرستان مینودشت – خیابان سیدجمال الدین – چهارراه برق – خیابان بعثت شرقی – نرسیده به کوچه مسجد جامع تلفن:۰۱۷۳۵۲۳۱۹۱۶
۸۸۶ ۹۸۳۲۴۰۲۵ استان گلستان – شهرستان کلاله – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه امام خمینی ۱۱ تلفن:۰۱۷۳۵۴۲۳۲۰۳
۸۸۷ ۹۸۳۲۴۰۲۷ استان گلستان – شهرستان بندرگز – نوکنده – خیابان امام خمینی(ره) – جنب بانک صادرات تلفن:۰۱۷۳۴۳۸۲۹۳۹
۸۸۸ ۹۸۳۲۴۰۱۴ استان گلستان – شهرستان کلاله – میدان الغدیر تلفن:۰۱۷۳۵۴۲۳۲۳۰
۸۸۹ ۹۸۳۲۴۰۱۳ استان گلستان – شهرستان آق قلا – میدان فرمانداری – جنب سازمان تأمین اجتماعی – مجتمع فهام – طبقه اول تلفن:۰۱۷۳۴۵۳۲۰۴۴
۸۹۰ ۹۸۳۲۴۰۱۹ استان گلستان – شهرستان گنبد کاووس – خیابان امام خمینی جنوبی(ره)- خیابان گلشن غربی – ساختمان آتیه تلفن:۰۱۷۳۳۲۳۹۹۶۸
۸۹۱ ۹۸۳۲۴۰۲۹ استان گلستان – شهرستان علی آباد کتول – میدان ولایت – برج سرمایه – طبقه اول تلفن:۰۱۷۳۴۲۴۸۷۲۸
۸۹۲ ۹۸۳۲۴۰۳۰ استان گلستان – شهرستان آزاد شهر – خیابان شهید بهشتی – نرسیده به میدان مرکزی – پاساژ سلطانی – طبقه اول تلفن:۰۱۷۳۵۷۳۰۴۵۴
۸۹۳ ۹۸۳۲۴۰۲۱ استان گلستان – شهرستان گمیشان – خیابان امام خمینی(ره) – جنب بانک سپه تلفن:۰۱۷۳۴۴۶۰۷۲۸
۸۹۴ ۹۸۳۲۴۰۲۶ استان گلستان – شهرستان علی آباد – کمالان – فاضل آباد – خیابان امام رضا (ع) – طبقه فوقانی بانک رفاه تلفن:۰۱۷۳۴۲۶۶۳۶۶
۸۹۵ ۹۸۳۲۴۰۲۸ استان گلستان – شهرستان گنبد کاووس – خیابان۱۷ شهریور غربی- بعد از چهارراه اول تلفن:۰۱۷۳۳۳۴۲۰۶۵
۸۹۶ ۹۸۳۲۴۰۳۲ استان گلستان – شهرستان بندرگز – خیابان امام خمینی(ره)- خیابان پاسداران شرقی(بسیج)- نبش بسیج ۳ تلفن:۰۱۷۳۴۳۶۵۶۱۰
۸۹۷ ۹۸۳۲۴۰۱۶ استان گلستان – شهرستان گنبد کاووس – داشلی برون – خیابان امام خمینی(ره)- جنب بخشداری تلفن:۰۱۷۳۳۳۱۸۳۸۷
۸۹۸ ۹۸۳۲۴۰۳۳ استان گلستان – شهرستان مراوه تپه – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه فرهنگ ۳ تلفن:۰۱۷۳۵۴۵۳۸۶۱
۸۹۹ ۹۸۳۲۴۰۳۴ استان گلستان – شهرستان گرگان – تقاطع بلوار حسام – ابتدای خیابان کلانتری امام رضا (ع) تلفن:۰۱۷۳۲۲۵۴۱۱۲ – ۰۱۷۳۲۲۵۴۱۱۳
۹۰۰ ۹۸۳۲۴۰۲۲ استان گلستان – شهرستان گالیکش – خیابان امام خمینی(ره) — ساختمان قلی زاده – طبقه دوم تلفن:۰۱۷۳۵۸۳۹۹۹۱ – ۰۱۷۳۵۸۳۹۹۹۲
۹۰۱ ۹۸۳۲۴۰۲۳ استان گلستان – شهرستان بندرترکمن – خیابان جمهوری اسلامی – – جمهوری ۱۷- نبش چهارراه مسجد قبا تلفن:۰۱۷۳۴۴۳۱۵۳۰
۹۰۲ ۹۸۳۲۴۰۳۵ استان گلستان – شهرستان گرگان – خیابان ولیعصر – کوچه عدالت ۷ -پاساژ مرسل – واحد ۳۰۷ تلفن: ۰۱۷۳۲۳۵۶۶۷۵
۹۰۳ دفتر دادگستری رشت گیلان – رشت – دادگستری رشت
۹۰۴ ۹۳۳۲۵۰۰۱ استان گیلان – شهرستان رشت – بلوار شهید انصاری – روبروی اداره امور شعب بانک ملی – برج ابریشمی – طبقه سوم تلفن: ۰۱۳۳۳۷۲۶۴۹۵
۹۰۵ ۹۳۳۲۵۰۰۲ استان گیلان – شهرستان رشت – بلوار ضیابری – بعد از آموزش و پرورش ناحیه یک – ساختمان ستاره شهر- طبقه دوم تلفن:۰۱۳۳۳۲۳۲۴۴۱
۹۰۶ ۹۴۳۲۵۰۰۳ استان گیلان – شهرستان رشت – بلوار معلم – روبروی استانداری – ساختمان نوید – طبقه اول – واحد ۲ تلفن: ۰۱۳۳۳۲۶۰۳۷۷ – ۰۱۳۳۳۲۵۰۰۱۸
۹۰۷ ۹۶۳۲۵۰۰۴ استان گیلان – شهرستان رشت – میدان زرچوب – ابتدای خیابان سرچشمه (خ رسالت ) – جنب دیزی سرای شورابیل – ساختمان مهرگان – طبقه سوم تلفن :۰۱۳۳۳۸۲۹۰۱۰ – ۰۱۳۳۳۸۵۵۹۹۰ – ۰۱۳۳۳۸۵۳۷۲۵
۹۰۸ ۹۶۳۲۵۰۰۷ استان گیلان – شهرستان رضوانشهر – خیابان امام خمینی – روبروی بانک رفاه – مجتمع تجاری صدیق – طبقه دوم تلفن:۰۱۳۴۴۶۲۵۹۵۵
۹۰۹ ۹۶۳۲۵۰۰۸ استان گیلان – شهرستان آستارا – چهاراه فارابی – خیابان شریعتی شرقی – خیابان ساحل تلفن: ۰۱۳۴۴۸۱۲۱۵۱
۹۱۰ ۹۶۳۲۵۰۰۹ استان گیلان – شهرستان آستانه اشرفیه – کیاشهر – خیابان امام – روبروی بازار ماهی فروشان – طبقه اول – واحد دوم تلفن:۰۱۳۴۲۸۲۶۳۲۲
۹۱۱ ۹۶۳۲۵۰۱۰ استان گیلان – شهرستان املش – بلوارسفیرامید – جنب بیمارستان نیکوکار – ساختمان کیمیا – طبقه۲ – واحد ۳و۴ تلفن: ۰۱۳۴۲۷۲۸۱۳۴- ۰۱۳۴۲۷۲۷۰۰۵
۹۱۲ ۹۶۳۲۵۰۱۱ استان گیلان – شهرستان رودسر – خیابان انقلاب – نبش کوچه نیلوفر – طبقه فوقانی بانک پارسیان تلفن: ۰۱۳۴۲۶۲۲۶۵۱
۹۱۳ ۹۶۳۲۵۰۰۵ استان گیلان – شهرستان رشت – خمام – خیابان امام – مجتمع تجاری رائی- طبقه سوم تلفن: ۰۱۳۳۴۴۲۲۰۱۱
۹۱۴ ۹۶۳۲۵۰۱۲ استان گیلان – شهرستان صومعه سرا – خیابان برشنورد – جنب پست بانک – ساختمان مشهور – طبقه دوم – واحد ۱ تلفن:۰۱۳۴۴۳۲۷۷۸۷
۹۱۵ ۹۶۳۲۵۰۰۶ استان گیلان – شهرستان بندر انزلی – خیابان مطهری – جنب بانک صادرات – پلاک ۵۰۸ تلفن: ۰۱۳۴۴۵۲۳۱۹۶
۹۱۶ ۹۷۳۲۵۰۱۳ استان گیلان – شهرستان تالش – بلوار امام رضا – جنب هتل لیودور تلفن:۰۱۳۴۴۲۲۶۹۹۶
۹۱۷ ۹۷۳۲۵۰۱۵ استان گیلان – شهرستان سنگر – خیابان شریعتی – جنب بانک صادرات – ساختمان تجاری ۵ طبقه – طبقه دوم تلفن:۰۱۳۳۴۵۲۶۲۳۷
۹۱۸ ۹۷۳۲۵۰۱۶ استان گیلان – شهرستان فومن – میدان آناهیتا – ابتدای خیابان شهدا – ساختمان موسوی – طبقه دوم – واحد ۵ تلفن: ۰۱۳۳۴۷۲۶۹۹۰ – ۰۱۳۳۴۷۲۶۹۹۱ -۰۱۳۳۴۷۲۶۹۹۲
۹۱۹ ۹۷۳۲۵۰۱۹ استان گیلان – شهرستان لاهیجان – خیابان استقلال – ساختمان برج مظفر – طبقه دوم تلفن:۰۱۳۴۲۳۴۶۶۲۴
۹۲۰ ۹۷۳۲۵۰۱۴ استان گیلان – شهرستان رشت – خشکبیجار – خیابان مطهری – روبروی بانک سپه – کوچه مهدی موعود – عمارت موسی پور تلفن:۰۱۳۳۴۴۶۰۷۸۰
۹۲۱ ۹۷۳۲۵۰۱۷ استان گیلان – شهرستان رشت – کوچصفهان – خیابان شهیدعسکری – مجتمع آتن – طبقه دوم تلفن:۰۱۳۳۴۵۵۷۹۲۶
۹۲۲ ۹۷۳۲۵۰۱۸ استان گیلان – شهرستان رشت – لشت نشا – خیابان سردار جنگل – روبروی پارک شهر – جنب اداره پست تلفن:۰۱۳۳۴۴۰۱۴۳۰
۹۲۳ ۹۷۳۲۵۰۲۰ استان گیلان – شهرستان لنگرود – خیابان امام خمینی (ره) – میدان پرستار – طبقه سوم بانک پاسارگاد تلفن:۰۱۳۴۲۵۳۱۰۵۵
۹۲۴ ۹۷۳۲۵۰۲۱ استان گیلان – شهرستان ماسال – میدان گاز – خیابان شهید احتشامی – ساختمان امیر علی – طبقه همکف تلفن:۰۱۳۴۴۶۶۷۴۷۷
۹۲۵ ۹۸۳۲۵۰۲۳ استان گیلان – شهرستان لنگرود – خیابان حافظ – بن بست تعاون – پلاک ۲۹۰ تلفن:۰۱۳۴۲۵۲۶۸۶۵
۹۲۶ ۹۸۳۲۵۰۲۴ استان گیلان – شهرستان رودسر – میدان شهرداری – خیابان فرهنگ – مجتمع تجاری هوسم – طبقه همکف تلفن:۰۱۳۴۲۶۲۵۱۱۶
۹۲۷ ۹۸۳۲۵۰۲۲ استان گیلان – شهرستان تالش – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان سعدی – نبش خیابان پاسداران تلفن:۰۱۳۴۴۲۵۳۱۲۳
۹۲۸ ۹۸۳۲۵۰۲۵ استان گیلان – شهرستان بندر انزلی – غازیان – خیابان آیت اله پیشوایی – پلاک ۲۳ تلفن:۰۱۳۴۴۴۴۰۷۴۶
۹۲۹ ۹۸۳۲۵۰۳۳ استان گیلان – شهرستان شفت – خیابان طالقانی – ساختمان بهفر – طبقه اول تلفن:۰۱۳۳۴۷۸۵۰۳۶
۹۳۰ ۹۸۳۲۵۰۳۴ استان گیلان – شهرستان تالش – حویق – ریک محله – خیابان امام خمینی(ره)- نبش کوچه شهریار تلفن:۰۱۳۴۴۲۱۴۷۵۵
۹۳۱ ۹۸۳۲۵۰۲۷ استان گیلان – شهرستان رشت – بلوار رجایی(رشتیان)- جنب کوچه ۴۴ – ساختمان باران – طبقه اول تلفن:۰۱۳۳۳۵۸۶۶۳۶
۹۳۲ ۹۸۳۲۵۰۲۸ استان گیلان – شهرستان آستانه اشرفیه – خیابان شهید بهشتی – میدان حافظ – پلاک ۵ تلفن:۰۱۳۴۲۱۲۳۸۷۷
۹۳۳ ۹۸۳۲۵۰۳۵ استان گیلان – شهرستان تالش – کرگانرود (نیسار) – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی درمانگاه و اورژانس نیسار – ابتدای کوچه پورحسن تلفن: ۰۱۳۴۴۲۸۸۷۲۰
۹۳۴ ۹۸۳۲۵۰۳۱ استان گیلان – شهرستان آستانه اشرفیه – خیابان مطهری – نبش کوچه مطهری سوم تلفن:۰۱۳۴۲۱۲۳۳۳۹
۹۳۵ ۹۸۳۲۵۰۳۲ استان گیلان – شهرستان لاهیجان – خیابان شهید بهشتی – کوچه دهم – پلاک نهم تلفن:۰۱۳۴۲۳۳۱۸۵۸
۹۳۶ ۹۸۳۲۵۰۲۶ استان گیلان – شهرستان ماسال – خیابان معلم – خیابان پرستار – ساختمان دکتر فتحی – واحد ۱ تلفن:۰۱۳۴۴۶۶۴۷۹۵
۹۳۷ ۹۸۳۲۵۰۳۶ استان گیلان – شهرستان لاهیجان – خیابان شقایق – نبش کوچه۱۲- پلاک ۴۴ تلفن:۰۱۳۴۲۲۲۸۴۰۵
۹۳۸ ۹۸۳۲۵۰۲۹ استان گیلان – شهرستان تالش – میدان امام علی(ره) – ابتدای خیابان جمهوری تلفن:۰۱۳۴۴۲۲۱۱۲۹
۹۳۹ ۹۸۳۲۵۰۳۰ استان گیلان – شهرستان رضوان شهر – خیابان امام خمینی(ره)- خیابان شهید اعیادی تلفن:۰۱۳۴۴۶۲۴۸۶۷
۹۴۰ دفتر دادگستری خرم آباد لرستان – خرم آباد – دادگستری خرم آباد
۹۴۱ ۹۳۳۲۶۰۰۱ استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خیابان علوی – حدفاصل میدان امام و میدان امام حسین(ع) – کوچه عبدالرضا قمری پور – جنب سرپرستی بانک ملت تلفن: ۰۶۶۳۳۴۳۷۶۱۱
۹۴۲ ۹۳۳۲۶۰۰۲ استان لرستان – شهرستان خرم آباد – بلوار حج – روبروی اداره برق استان لرستان تلفن:۰۶۶۳۳۲۴۰۶۱۸
۹۴۳ ۹۶۳۲۶۰۱۲ استان لرستان – شهرستان الشتر-خسابان آیت اله بروجردی- نرسیده به پارک شهید رجایی – تلفن:۰۶۶۳۲۵۲۵۸۱۳
۹۴۴ ۹۶۳۲۶۰۱۴ استان لرستان – شهرستان نورآباد – خیابان امام – جنب بانک ملی تلفن: ۰۶۶۳۲۷۲۸۶۱۱
۹۴۵ ۹۶۳۲۶۰۰۶ استان لرستان- شهرستان بروجرد- بلوار بهشت – نبش کوچه فردوس ۹ – تلفن: ۰۶۶۴۲۳۲۱۶۹۹
۹۴۶ ۹۶۳۲۶۰۰۴ استان لرستان – شهرستان الیگودرز – خیابان معلم جنوبی – بطرف پل میلاد – نرسیده به کانون پویش تلفن: ۰۶۶۴۳۳۲۲۰۴۴
۹۴۷ ۹۶۳۲۶۰۱۰ استان لرستان – شهرستان دورود – بلوار الغدیر – خیابان بهار ۱۵ – جنب بلوار ۹۰ متری صنعت تلفن: ۰۶۶۴۳۲۳۵۶۸۶
۹۴۸ ۹۶۳۲۶۰۱۵ استان لرستان – شهرستان دوره (چگنی)- خیابان شهید مدنی – روبروی فرمانداری – جنب اداره آب و فاضلاب تلفن: ۰۶۶۳۳۱۵۰۱۴۰
۹۴۹ ۹۶۳۲۶۰۱۶ استان لرستان – شهرستان ازنا – بلوار ولیعصر، خیابان شهید عظیمی، جنب پست بانک – شماره تلفن : ۰۶۶۴۳۴۳۸۴۴۰
۹۵۰ ۹۶۳۲۶۰۰۳ استان لرستان – شهرستان خرم آباد – شیرخوارگاه – خیابان انقلاب- نبش کوچه شهیدان دهقانکار – روبروی کوچه شماره ۱۰ تلفن:۰۶۶۳۳۲۱۸۵۶۶
۹۵۱ ۹۶۳۲۶۰۰۹ استان لرستان – شهرستان دورود – خیابان ۴۵ متری – کوچه معلم دوم – واحد اول تلفن: ۰۶۶۴۳۲۳۸۷۶۰
۹۵۲ ۹۷۳۲۶۰۱۸ استان لرستان – شهرستان دلفان – کاکاوند(هفت چشمه) – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی جهاد کشاورزی تلفن:۰۶۶۳۲۷۶۰۴۸۷
۹۵۳ ۹۷۳۲۶۰۰۷ استان لرستان- شهرستان بروجرد-خیابان حافظ شمالی- جنب کوچه شهید ناصر عابدینی شماره تماس:۰۶۶۴۲۶۲۲۳۵۵
۹۵۴ ۹۷۳۲۶۰۱۱ استان لرستان – شهرستان دورود – بلوار امام علی(ع)- روبروی کانون – نبش ۲۴ متری تلفن:۰۶۶۴۳۲۴۳۳۱۷
۹۵۵ ۹۷۳۲۶۰۰۵ استان لرستان- شهرستان الیگودرز-بلوارشهید رجایی-چهارراه شاهد -خیابان شاهد شمالی- پلاک ۵۷ شماره تماس:۰۶۶۴۳۳۲۱۸۴۸
۹۵۶ ۹۷۳۲۶۰۱۳ استان لرستان – شهرستان خرم آباد – خیابان امام خمینی(ره) – نبش میدان شاپورخواست تلفن:۰۶۶۳۳۳۵۳۳۳۷
۹۵۷ ۹۷۳۲۶۰۱۷ استان لرستان – شهرستان بروجرد – اشترینان – میدان ۱۵ خرداد تلفن:۰۶۶۴۲۵۵۰۵۵۵
۹۵۸ ۹۷۳۲۶۰۱۹ استان لرستان – شهرستان خرم آباد – بلوار بهارستان – پایین تر از میدان امام حسین(ع) – جنب بانک قوامین تلفن:۰۶۶۳۳۴۳۰۴۸۹
۹۵۹ ۹۸۳۲۶۰۲۳ استان لرستان – شهرستان رومشکان – چغابل – خیابان رهبری -کوچه مطهری سابق تلفن:۰۶۶۳۲۶۵۴۹۳۴
۹۶۰ ۹۸۳۲۶۰۲۵ استان لرستان – شهرستان پلدختر – معمولان – خیابان دکتر شریعتی تلفن:۰۶۶۳۲۲۵۲۱۰۶
۹۶۱ ۹۸۳۲۶۰۲۱ استان لرستان – شهرستان الیگودرز – خیابان مدرس – چهاراه پونه زار تلفن: ۰۶۶۴۳۳۳۳۸۲۰
۹۶۲ ۹۸۳۲۶۰۳۲ استان لرستان – شهرستان کوهدشت – طرهان – خیابان رهیری – جنب بانک ملی تلفن: ۰۶۶۳۲۶۸۳۱۲۸
۹۶۳ ۹۸۳۲۶۰۲۰ استان لرستان – شهرستان کوهدشت – خیابان مالک اشتر – جنب چهارراه فرمانداری تلفن:۰۶۶۳۲۶۴۲۴۵۰
۹۶۴ ۹۸۳۲۶۰۲۴ استان لرستان – شهرستان پلدختر – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه شهیدجودکی – جنب بانک تجارت – پلاک ۲ تلفن:۰۶۶۳۲۲۲۰۳۳۰
۹۶۵ ۹۸۳۲۶۰۲۹ استان لرستان – شهرستان سلسله – الشتر – خیابان شهید مدنی – نرسیده به میدان بسیج تلفن: ۰۶۶۳۲۵۲۶۷۰۹ – ۰۶۶۳۲۵۲۹۱۸۰
۹۶۶ ۹۸۳۲۶۰۳۱ استان لرستان – شهرستان چگنی – بخش ویسیان – خ شهدا تلفن:۰۶۶۳۳۱۳۳۴۱۸
۹۶۷ ۹۸۳۲۶۰۳۴ استان لرستان – شهرستان خرم آباد – بیران شهر – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی پارک امام تلفن:۰۶۶۳۳۱۳۵۹۴۱
۹۶۸ ۹۸۳۲۶۰۳۰ استان لرستان – شهرستان ازنا – میدان راه آهن – ابتدای خیابان کارگر – پلاک ۹۶ تلفن:۰۶۶۳۳۴۳۲۲۲۴
۹۶۹ ۹۹۳۲۶۰۲۷ استان لرستان – شهرستان کوهدشت – کوهنانی – خیابان شریعتی – تلفن: ۰۶۶۳۲۶۷۲۱۳۸
۹۷۰ دفتر دادگستری ساری مازندران – ساری – دادگستری ساری
۹۷۱ ۹۴۳۲۷۰۰۱ استان مازندران – شهرستان ساری – خیابان فرهنگ – کوچه فرهنگ چهار – مجتمع نارون – پلاک ۵ – طبقه اول تلفن: ۰۱۱۳۳۳۰۵۰۸۷
۹۷۲ ۹۴۳۲۷۰۰۲ استان مازندران – شهرستان ساری – میدان امام حسین (شهرداری سابق) – خیابان مازیار – کوچه مازیار ۱ – طبقه اول – واحد۶ تلفن: ۰۱۱۳۳۳۰۰۶۲۶ – ۰۱۱۳۳۳۰۰۶۲۶
۹۷۳ ۹۶۳۲۷۰۳۵ استان مازندران – شهرستان رامسر – کمربندی فاز ۱ – جنب نمایشگاه فتوک برزگر – تلفن : ۰۱۱۵۵۲۲۲۷۷۱
۹۷۴ ۹۶۳۲۷۰۴۱ استان مازندران – شهرستان فریدونکنار – بلوار نماز – روبروی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تلفن: ۰۱۱۳۵۶۶۱۲۱۳
۹۷۵ ۹۶۳۲۷۰۵۲ استان مازندران- شهرستان نور – میدان کارگر – طبقه فوقانی پست بانک – تلفن:۰۱۱۴۴۵۱۴۹۲۵
۹۷۶ ۹۶۳۲۷۰۲۹ استان مازندران – شهرستان جویبار – خیابان امام – کوچه شهید کلانتری – ساختمان شفا – طبقه اول تلفن: ۰۱۱۴۲۵۳۴۷۴۳
۹۷۷ ۹۶۳۲۷۰۳۱ استان مازندران – شهرستان نور – چمستان – خیابان شیخ فضل اله نوری – روبروی درمانگاه کوچه شاهد ۴ تلفن:۰۱۱۴۴۶۶۴۰۸۰
۹۷۸ ۹۶۳۲۷۰۴۹ استان مازندران – شهرستان نکا – خ انقلاب – جنب سازمان تامین اجتماعی – ساختمان الوان – طبقه اول – تلفن: ۰۱۱۳۴۷۳۸۷۷۸
۹۷۹ ۹۶۳۲۷۰۳۶ استان مازندران – شهرستان سوادکوه – پل سفید – خیابان امام – کوچه شهید بخشعلی نژادی – ساختمان یاس – طبقه همکف شماره تلفن:۰۱۱۴۲۴۲۲۸۳۲
۹۸۰ ۹۶۳۲۷۰۳۷ استان مازندران – شهرستان سوادکوه – پل سفید – مرکز شهر – خیابان امام – ابتدای کوچه شهید بخشعلی نژادی – ساختمان یاس – تلفن:۰۱۱۴۲۴۲۲۸۳۲
۹۸۱ ۹۶۳۲۷۰۰۴ استان مازندران- شهرستان ساری – خیابان قارن – نبش قارن ۱۶ – پاساژ حمید – طبقه اول – تلفن:۰۱۱۳۳۳۲۳۹۰۷
۹۸۲ ۹۶۳۲۷۰۲۳ استان مازندران- شهرستان بابل – بندپی شرقی – گلوگاه – روبروی بانک صادرات – ساختمان دکترکاظمی طبقه۳ – تلفن:۰۱۱۳۲۷۲۴۲۴۹
۹۸۳ ۹۶۳۲۷۰۲۴ استان مازندران – شهرستان بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد – روبروی ساختمان دارالسلام – تلفن:۰۱۱۳۴۵۲۷۱۰۲
۹۸۴ ۹۶۳۲۷۰۳۰ استان مازندران – شهرستان چالوس – خیابان طاولی – ساختمان میلاد – طبقه چهارم شرقی- تلفن:۰۱۱۵۲۲۴۰۴۵۴
۹۸۵ ۹۶۳۲۷۰۳۴ استان مازندران – شهرستان آمل – دابودشت – خیابان دریا – جنب جمعه بازار تلفن: ۰۱۱۴۳۱۱۶۵۲۶
۹۸۶ ۹۶۳۲۷۰۳۹ استان مازندران – شهرستان سواد کوه شمالی – خیابان شهید اسلامی – نبش کوچه شهید قاسمی – تلفن:۰۱۱۴۲۴۴۴۷۲۰
۹۸۷ ۹۶۳۲۷۰۴۰ استان مازندران – شهرستان عباس آباد – خ امام – بعد از کلانتری -تلفن:۰۱۱۵۴۶۷۰۷۳۲ و ۰۱۱۵۴۶۷۰۷۳۴
۹۸۸ ۹۶۳۲۷۰۴۷ استان مازندران – شهرستان محمودآباد – خیابان معلم – روبروی بانک کشاورزی – جنب بهداری ۷تیر – تلفن: ۰۱۱۴۴۷۴۹۴۱۲
۹۸۹ ۹۶۳۲۷۰۵۰ استان مازندران – شهرستان نکا – میدان امام حسین – ابتدای جاده اومال – تلفن:۰۱۱۳۴۷۴۷۵۱۵
۹۹۰ ۹۶۳۲۷۰۱۰ استان مازندران – شهرستان آمل – بلوار بسیج – کوجه برادران شهید غدیرنژاد – طبقه اول – تلفن: ۰۱۱۴۳۲۹۳۹۶۱
۹۹۱ ۹۶۳۲۷۰۲۷ استان مازندران – شهرستان تنکابن – بلوارامام رضا – روبروی بانک صنعت ومعدن – بالای صندوق کار آفرینی امید – تلفن: ۰۱۱۵۴۲۷۱۹۱۸
۹۹۲ ۹۶۳۲۷۰۰۳ استان مازندران – شهرستان ساری – خیابان مازیار – ساختمان سینا – طبقه همکف – تلفن: ۰۱۱۳۳۳۱۴۶۱۸
۹۹۳ ۹۶۳۲۷۰۲۱ استان مازندران – شهرستان بابلسر – میدان بسیج – ابتدای بلوار شریفی – ساختمان گل – طبقه۶ – تلفن: ۰۱۱۳۵۳۶۳۹۴۲ و ۰۱۱۳۵۳۶۳۹۸۵
۹۹۴ ۹۶۳۲۷۰۲۵ استان مازندران- شهرستان بهشهر – خیابان شهید بهشتی – جنب ایستگاه زاغه مرز – تلفن: ۰۱۱۳۴۵۲۲۳۹۰ و ۰۱۱۳۴۵۲۲۳۹۱
۹۹۵ ۹۶۳۲۷۰۴۶ استان مازندران – شهرستان قائمشهر – خیابان ساری – ابتدای کوچه نیما – جنب مخابرات ولیعصر (عج) – تلفن ۰۱۱۴۲۰۳۳۹۷۱
۹۹۶ ۹۶۳۲۷۰۵۵ استان مازندران – شهرستان نوشهر- خیابان فردوسی – خیابان امام موسی صدر – مجتمع اداری سعدی – تلفن: ۰۱۱۵۲۳۳۲۶۹۸
۹۹۷ ۹۶۳۲۷۰۱۶ استان مازندران-شهرستان بابل – چهارراه فرهنگ – جنب ساختمان نارنج – ساختمان گلستان – طبقه ۳ شمالی – تلفن: ۰۴۷۱۳۶۷۳۳۵۷
۹۹۸ ۹۶۳۲۷۰۴۵ استان مازندران – شهرستان قائم شهر – خیابان ساری – جنب پل سیاه رود – ساختمان پارس – طبقه اول – تلفن: ۰۱۱۴۲۰۴۲۰۷۴
۹۹۹ ۹۶۳۲۷۰۱۷ استان مازندران – شهرستان بابل- خیابان شیخ طبرسی- روبروی ماکروویو- طبقه فوقانی نمایندگی و نمایشگاه رنو جمالی – تلفن: ۰۱۱۳۲۲۷۵۰۰۹
۱۰۰۰ ۹۶۳۲۷۰۳۳ استان مازندران – شهرستان تنکابن – خرم آباد – مجتمع رزریجان – طبقه۲ تلفن:۰۱۱۵۴۲۵۳۰۸۳
۱۰۰۱ ۹۶۳۲۷۰۵۷ استان مازندران – شهرستان گلوگاه – چهارراه پهلوان – روبروی بانک سپه – تلفن:۰۱۱۳۴۶۶۸۷۷۲
۱۰۰۲ ۹۶۳۲۷۰۱۳ استان مازندران – شهرستان آمل – خیابان امام رضا(ع) – نبش رضوان ۳۳ – کوچه قادی تلفن: ۰۱۱۴۳۲۴۶۴۴۱
۱۰۰۳ ۹۶۳۲۷۰۵۴ استان مازندران – شهرستان نوشهر – همافران – ساختمان سام معروف به سام سنتر – طبقه دوم – واحد دوم تلفن: ۰۱۱۵۲۳۲۴۵۶۵
۱۰۰۴ ۹۶۳۲۷۰۵۸ استان مازندران – شهرستان میاندرود – جاده اصلی ساری بهشهر – بلوار امام رضا – بعد از پل عابر پیاده – ابتدای کوی شهید ترابی – جنب نظام مهندسی تلفن: ۰۱۱۳۳۸۸۴۰۳۳
۱۰۰۵ ۹۶۳۲۷۰۴۸ استان مازندران – شهرستان محمودآباد – خیابان آزادی- جنب ایران مارکت – طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه ولیعصر(عج) تلفن: ۰۱۱۴۴۷۵۰۴۸۶
۱۰۰۶ ۹۷۳۲۷۰۵۹ استان مازندران – شهرستان تنکابن – نشتارود – خیابان هفده شهریور – نبش کوچه شهیدان بابکی تلفن: ۰۱۱۵۴۲۶۵۴۹۸
۱۰۰۷ ۹۷۳۲۷۰۱۲ استان مازندران – شهرستان آمل – خیابان امام رضا(ع)- کوچه رضوان ۴ – مجتمع رضوان – طبقه سوم – واحد سوم شرقی تلفن: ۰۱۱۴۳۲۶۲۰۴۶
۱۰۰۸ ۹۷۳۲۷۰۱۵ استان مازندران – شهرستان آمل – خیابان امام رضا(ع)- میدان صدف (میرحیدر آملی)- پلاک ۲۴- طبقه اول – واحد ۱ تلفن:۰۱۱۴۳۲۳۵۳۷۰
۱۰۰۹ ۹۷۳۲۷۰۴۲ استان مازندران – شهرستان محمودآباد – سرخرود – بلوار بهار – جنب پل هراز – پاساژ الماس – طبقه همکف تلفن:۰۱۱۴۴۸۸۹۲۰۰
۱۰۱۰ ۹۷۳۲۷۰۰۵ استان مازندران – شهرستان ساری – میدان امام – ابتدای بلوار آزادی – ساختمان زمان – طبقه اول – واحد ۴ تلفن:۰۱۱۳۳۳۷۸۸۷۲
۱۰۱۱ ۹۷۳۲۷۰۱۸ استان مازندران – شهرستان بابل – خیابانطالقانی – کوچه پاسداران ۲۵ تلفن:۳۲۲۹۷۴۴۲۰۱۱
۱۰۱۲ ۹۷۳۲۷۰۱۹ استان مازندران – شهرستان بابل – خیابان ولیعصر – بین میدان کشوری و چهارراه نواب – نبش بوستان ۵ تلفن:۰۱۱۳۲۲۶۱۰۲۶
۱۰۱۳ ۹۷۳۲۷۰۲۰ استان مازندران – شهرستان بابل – میدان حمزه کلایی – طبقه فوقانی بانک رفاه تلفن:۰۱۱۳۲۳۰۱۵۹۶
۱۰۱۴ ۹۷۳۲۷۰۰۷ استان مازندران – شهرستان ساری – خیابان معلم – معلم نهم – کوچه شهید شربتیان تلفن:۰۱۱۳۳۲۵۷۹۵۹
۱۰۱۵ ۹۷۳۲۷۰۱۴ استان مازندران – شهرستان آمل – خیابان امام خمینی(ره) – نبش بلوار طبری – کوچه آفتاب ۱۸ تلفن:۰۱۱۴۴۲۵۶۵۲۸
۱۰۱۶ ۹۷۳۲۷۰۵۱ استان مازندران – شهرستان نکا – خیابان انقلاب – جنب مصلی امام خمینی – طبقه اول – واحد ۴ ضلع شرقی تلفن:۰۱۱۴۴۴۰۵۱۶۷
۱۰۱۷ ۹۷۳۲۷۰۰۸ استان مازندران – شهرستان ساری – بلوار کشاورز – بالاتر از کوی شربتی – ابتدای بن بست اباصالح – طبقه اول – واحد ۱ تلفن: ۰۱۱۳۳۲۹۱۲۷۵
۱۰۱۸ ۹۷۳۲۷۰۵۳ استان مازندران – شهرستان نور – خیابان امام – خیابان آیت اله خامنه ای – نبش خیابان اکباتان – طبقه اول – واحد ۲ تلفن:۰۱۱۴۴۵۲۸۳۷۸
۱۰۱۹ ۹۷۳۲۷۰۳۲ استان مازندران – شهرستان نور – چمستان – بلوار امام – جنب کلانتری تلفن:۰۱۱۴۴۶۶۶۶۹۲
۱۰۲۰ ۹۷۳۲۷۰۰۶ استان مازندران – شهرستان ساری – میدان خزر (ولیعصر) – بلوار فرح آباد – نبش فرح آباد چهارم تلفن:۰۱۱۳۳۲۱۷۲۳۹
۱۰۲۱ ۹۷۳۲۷۰۳۸ استان مازندران – شهرستان سواد کوه – پل سفید – بلوار جانبازان – جنب بنیاد مسکن – ساختمان اسدی تلفن:۰۱۱۴۲۴۲۰۲۷۴
۱۰۲۲ ۹۷۳۲۷۰۰۹ استان مازندران – شهرستان ساری – بعد ار پل تجن – ابتدای بلوار امام رضا – نبش امام رضا ۱ (طالقانی اول) – طبقه فوقانی تلفن: ۰۱۱۳۳۲۸۰۵۳۰ و ۰۱۱۳۳۲۸۰۳۳۰
۱۰۲۳ ۹۸۳۲۷۰۶۱ استان مازندران – شهرستان سیمرغ – کیاکلا – ضلع غربی میدان کشوری – جنب اداره ثبت احوال تلفن: ۰۱۱۴۲۳۵۳۱۷۴
۱۰۲۴ ۹۸۳۲۷۰۶۲ استان مازندران – شهرستان میاندرود – سورک – خیابان امام خمینی(ره)- میدان امام حسین(ع)- ساختمان سابق اداره اوقاف تلفن: ۰۱۱۳۳۸۸۲۳۶۲
۱۰۲۵ ۹۸۳۲۷۰۶۵ استان مازندران – شهرستان جویبار – میدان امام – خیابان شهرداری – پشت بانک انصار تلفن: ۰۱۱۴۲۵۳۴۹۹۹
۱۰۲۶ ۹۸۳۲۷۰۶۹ استان مازندران – شهرستان چالوس – کلاردشت – خیابان پاسداران – روبروی موسسه تحقیقات سرم سازی تلفن:۰۱۱۵۲۶۲۶۲۴۹
۱۰۲۷ ۹۸۳۲۷۰۶۳ استان مازندران – شهرستان بابل – میدان جهاد(اوقاف)- خیابان شریعتی – مجتمع دریا – طبقه ۲ – واحد ۶ تلفن:۰۱۱۳۲۳۳۱۰۰۸
۱۰۲۸ ۹۸۳۲۷۰۶۷ استان مازندران – شهرستان گلوگاه – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان پهلوان – کوچه سادات تلفن:۰۱۱۳۴۶۶۹۴۸۸
۱۰۲۹ ۹۸۳۲۷۰۶۰ استان مازندران – شهرستان قائم شهر – میدان امام خمینی(ره)- ابتدای خیابان امام خمینی(ره) – جنب بانک توسعه تعاون – مجتمع مشهدبان – طبقه اول – واحد ۱۱ تلفن:۰۱۱۴۲۲۶۳۸۰۰
۱۰۳۰ ۹۸۳۲۷۰۶۶ استان مازندران – شهرستان آمل – نبش دریا ۴۳/۱ – طبقه فوقانی بانک مسکن تلفن: ۰۱۱۴۳۰۸۴۹۲۷
۱۰۳۱ ۹۸۳۲۷۰۷۷ استان مازندران – شهرستان قائمشهر – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان بابل – روبروی خیابان چمران – نبش خیابان لاریمی – مجتمع پاستور – طبقه چهارم – واحد ۵۰۳ – تلفن : ۰۱۱۴۲۲۱۵۶۵۷
۱۰۳۲ ۹۸۳۲۷۰۷۱ استان مازندران – شهرستان کلاردشت – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی بانک ملت – ابتدای کوچه اداره مخابرات تلفن: ۰۱۱۵۲۶۲۶۵۱۰
۱۰۳۳ ۹۸۳۲۷۰۷۸ استان مازندران – شهرستان بابلسر – بلوار شریفی – کوچه شریفی۲ – ساختمان سیمیا – طبقه اول – واحد ۱۰۳ تلفن:۰۱۱۳۵۲۵۸۷۵۵
۱۰۳۴ ۹۸۳۲۷۰۷۵ استان مازندران – شهرستان بابل – میدان شهید سجودی – مجتمع نوید – طبقه ۵ تلفن:۰۱۱۳۲۲۰۱۹۹۷
۱۰۳۵ ۹۸۳۲۷۰۷۲ استان مازندران – شهرستان آمل – بلوار بسیج – نبش لاله ۲۱ – پلاک ۳۳۴ تلفن: ۰۱۱۴۳۲۳۶۵۱۸
۱۰۳۶ ۹۸۳۲۷۰۷۳ استان مازندران – شهرستان قائم شهر – خیابان ساری – خیابان ظرافت – جنب کوچه ایثار ۱۰ – مجتمع کیوان تلفن:۰۱۱۴۲۰۳۰۴۵۹
۱۰۳۷ ۹۸۳۲۷۰۸۰ استان مازندران – شهرستان بابل – گتاب – جاده شهید صالحی – بلوار امام رضا(ع) – سه راه زعفرانکلا تلفن:۰۱۱۳۲۴۵۶۵۲۳
۱۰۳۸ ۹۸۳۲۷۰۲۶ استان مازندران – شهرستان بهشهر – بلوار شهید هاشمی نژاد – پس از چهارراه آزادی – جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران تلفن:۰۱۱۳۴۵۶۶۳۴۵
۱۰۳۹ ۹۸۳۲۷۰۸۴ استان مازندران – شهرستان چالوس – مرزن آباد – خیابان امام خمینی(ره) – ابتدای خیابان شهید آهنگری – جنب آتش نشانی تلفن:۰۱۱۵۲۶۵۳۸۶۴
۱۰۴۰ ۹۸۳۲۷۰۷۹ استان مازندران – شهرستان عباس آباد – بلوار امام خمینی(ره) – جنب اداره برق تلفن:۰۱۱۵۴۶۲۹۵۵۷
۱۰۴۱ ۹۸۳۲۷۰۸۳ استان مازندران – شهرستان رامسر – ابریشم محله – روبروی بیمارستان – ساختمان منصور تلفن:۰۱۱۵۵۲۳۱۹۸۴
۱۰۴۲ ۹۸۳۲۷۰۸۲ استان مازندران – شهرستان بابلسر – بهنمیر – خیابان امام خمینی(ره) تلفن:۰۱۱۳۵۷۵۵۷۷۴
۱۰۴۳ ۹۸۳۲۷۰۲۸ استان مازندران – شهرستان بهشهر – خیابان امام خمینی(ره)- روبروی سینما بهمن – پاساژ ابراهیم زاده – طبقه دوم تلفن:۰۱۱۳۴۵۴۶۹۸۱
۱۰۴۴ ۹۸۳۲۷۰۸۱ استان مازندران – شهرستان تنکابن – خیابان فردوسی شرقی – بعد از کوچه مهر تلفن:۰۱۱۴۴۴۶۰۷۰۴
۱۰۴۵ ۹۸۳۲۷۰۷۶ استان مازندران – شهرستان تنکابن – خیابان امام خمینی(ره) – نرسیده به میدان شیرودی – ساختمان کیان – طبقه اول تلفن:۰۱۱۵۴۲۳۲۳۴۰
۱۰۴۶ ۹۸۳۲۷۰۷۴ استان مازندران – شهرستان نوشهر – بلوار شهید کریمی – خیابان بازار ساحلی – پاساژ بازار – طبقه دوم تلفن:۰۱۱۵۲۳۲۲۵۱۱
۱۰۴۷ ۹۹۳۲۷۰۸۵ استان مازندران – شهرستان فریدون کنار – خیابان امام خمینی(ره) – ابتدای بلوار شهید فدایی تلفن:۰۱۱۳۵۶۶۱۱۹۶
۱۰۴۸ دفتر دادگستری اراک استان مرکزی- اراک- دادگستری اراک
۱۰۴۹ ۹۴۳۲۸۰۰۱ استان مرکزی – شهرستان اراک- میدان سرداران – روبروی بوستان ملت – ساختمان راوش – طبقه ۲ تلفن : ۰۸۶۳۳۶۶۶۶۲۰
۱۰۵۰ ۹۵۳۲۸۰۰۲ استان مرکزی – شهرستان اراک – خیابان شهید قدوسی – روبه روی هتل زاگرس- ساختمان دماوند – بلوک c – طبقه اول – تلفن ۰۸۶۳۲۸۰۰۱۵۱
۱۰۵۱ ۹۶۳۲۸۰۰۳ استان مرکزی – شهرستان خمین – بلوار پاسداران – خیابان جهاد – روبروی اداره جهاد کشاورزی – نبش کوچه شهید محمدی – تلفن:۰۸۶۴۶۳۴۱۴۷۱
۱۰۵۲ ۹۶۳۲۸۰۰۴ استان مرکزی – شهرستان دلیجان – میدان بسیج – روبروی مدرسه امیرکبیر تلفن: ۰۸۶۴۴۲۲۲۱۲۰
۱۰۵۳ ۹۶۳۲۸۰۰۷ استان مرکزی – شهرستان شازند – خیابان امام خمینی – خیابان انقلاب – جنب بانک قوامین – تلفن: ۰۸۶۳۸۲۲۱۲۸۸
۱۰۵۴ ۹۷۳۲۸۰۰۶ استان مرکزی – شهرستان ساوه – خیابان مطهری – میدان مدرس – تقاطع خیابان مطهری ۳۷ و امام خمینی ۱۴ تلفن: ۰۸۶۴۲۲۲۰۸۸۰
۱۰۵۵ ۹۷۳۲۸۰۰۵ استان مرکزی – شهرستان اراک – انتهای خیابان قائم مقام – میدان مقاومت – طبقه همکف ساختمان اداری اتاق تعاون، طبقه همکف تلفن : ۰۸۶۳۳۲۵۵۱۹۹ – ۰۸۶۳۳۲۵۵۱۶
۱۰۵۶ ۹۸۳۲۸۰۰۸ استان مرکزی – شهرستان محلات – خیابان انقلاب – نبش کوچه شهید نیکویی تلفن:۰۸۶۴۳۲۴۱۵۶۶
۱۰۵۷ ۹۸۳۲۸۰۰۹ استان مرکزی – شهرستان محلات – خیابان جمهوری اسلامی – ابتدای خیابان محبعلی تلفن: ۰۸۶۴۳۲۴۲۷۰۰
۱۰۵۸ ۹۸۳۲۸۰۱۲ استان مرکزی – شهرستان فراهان – فرمهین – میدان قائم مقام – خیابان خلیج فارس – نرسیده به سه راه دوم تلفن: ۰۸۶۳۳۷۲۷۰۴۲
۱۰۵۹ ۹۸۳۲۸۰۱۳ استان مرکزی – شهرستان دلیجان – ابتدای بلوار عبدالهادی دلیجانی – جنب کوچه روشندل تلفن:۰۸۶۴۴۲۳۳۱۵۹
۱۰۶۰ ۹۸۳۲۸۰۱۶ استان مرکزی – شهرستان تفرش – میدان شهید رجایی – خیابان شاهزاده احمد – روبروی اداره ثبت احوال تلفن:۰۸۶۳۶۲۳۱۶۷۴
۱۰۶۱ ۹۸۳۲۸۰۱۵ استان مرکزی- شهرستان خمین- بلوار منتظری- میدان جانبازان – تلفن :۰۸۶۴۶۳۳۸۹۲۲
۱۰۶۲ ۹۸۳۲۸۰۱۱ استان مرکزی – شهرستان دلیجان – خیابان دانشگاه – خیابان امام حسین(ع)- جنب مسجد امام حسین(ع) تلفن : ۰۸۶۴۴۲۲۲۱۲۵ – ۰۸۶۴۴۲۲۲۱۳۵
۱۰۶۳ ۹۸۳۲۸۰۱۴ استان مرکزی – شهرستان خمین – خیابان امام خمینی – روبروی مصلی امام خمینی – تلفن ۰۸۶۴۶۳۴۲۴۸۸
۱۰۶۴ ۹۸۳۲۸۰۱۰ استان مرکزی – شهرستان زرندیه – مامونیه – میدان گلها – روبروی بانک ملی تلفن:۰۸۶۴۵۲۲۲۹۵۰
۱۰۶۵ ۹۸۳۲۸۰۱۷ استان مرکزی – شهرستان آشتیان – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان علامه – میدان علامه سیدجمال الدین آشتیانی تلفن:۰۸۶۳۷۲۲۳۵۱۰
۱۰۶۶ ۹۸۳۲۸۰۱۹ استان مرکزی – شهرستان خنداب – بلوار یادگار امام – میدان شهدای گمنام تلفن:۰۸۶۳۵۶۲۴۷۳۸
۱۰۶۷ ۹۸۳۲۸۰۲۴ استان مرکزی – شهرستان کمیجان – میدان فرمانداری – بلوار آیت الله ملیحی – نرسیده به فرمانداری تلفن:۰۸۶۳۵۴۵۵۶۵۰
۱۰۶۸ ۹۸۳۲۸۰۲۰ استان مرکزی – شهرستان اراک – خیابان قائم مقام فراهانی – پایین تر از چهارراه ادبجو تلفن:۰۸۶۳۲۲۷۵۸۵۳
۱۰۶۹ ۹۸۳۲۸۰۲۲ استان مرکزی – شهرستان ساوه – میدان معلم – نبش کوچه اسلام تلفن:۰۸۶۴۶۲۲۷۵۱۵
۱۰۷۰ ۹۸۳۲۸۰۲۱ استان مرکزی – شهرستان شازند – خیابان شهید بهشتی – ابتدای خیابان شهید رجائی تلفن:۰۸۶۳۸۲۲۷۹۸۰
۱۰۷۱ ۹۸۳۲۸۰۲۳ استان مرکزی – شهرستان شازند – زالیان – بلوار امام خمینی(ره) – خیابان شهدا – روبروی بانک صادرات تلفن:۰۸۶۳۸۶۴۳۴۳۸
۱۰۷۲ دفتر دادگستری بندرعباس هرمزگان – بندرعباس – دادگستری بندرعباس
۱۰۷۳ ۹۳۳۲۹۰۰۱ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – گلشهر – بلوار امام خمینی (ره) – روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء تلفن: ۰۷۶۳۳۳۱۳۵۲۷
۱۰۷۴ ۹۶۳۲۹۰۰۳ استان هرمزگان – شهرستان بستک – خیابان قدس – ساختمان سیب – تلفن:۰۷۶۴۴۳۲۶۰۲۱
۱۰۷۵ ۹۶۳۲۹۰۰۴ استان هرمزگان – شهرستان بندرلنگه – بلوارامام خمینی(ره) – ،روبروی گمرک – دفترخدمات الکترونیک قضایی بندرلنگه – تلفن: ۰۷۶۴۴۲۴۵۴۰۰
۱۰۷۶ ۹۶۳۲۹۰۰۵ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – خیابان امام خمینی – روبروی مصلی – نبش بلوار ولایت – طبقه فوقانی بانک مسکن – تلفن : ۰۷۶۳۳۳۳۱۱۴۸
۱۰۷۷ ۹۶۳۲۹۰۰۹ استان هرمزگان – شهرستان میناب – نبش میدان ولایت – ابتدای خیابان ۱۵ خرداد – جنب لوازم ورزشی – تلفن:۰۷۶۴۲۲۲۴۳۰۷
۱۰۷۸ ۹۶۳۲۹۰۰۸ استان هرمزگان – شهرستان پارسیان- بلوار شهدای گمنام – جنب پمپ بنزین – تلفن: ۰۷۶۴۴۶۲۵۴۴۰
۱۰۷۹ ۹۶۳۲۹۰۱۱ استان هرمزگان – شهرستان قشم – چهارراه پردیس – خیابان سرخس – مقابل فروشگاه شهروند – ساختمان مهتاب – تلفن: ۰۷۶۳۵۲۲۹۷۲۰
۱۰۸۰ ۹۷۳۲۹۰۰۶ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – خیابان دانشگاه – نبش خیابان ۱۸ – ساختمان سینا ۲ – طبقه دوم تلفن: ۰۷۶۳۲۲۲۶۳۱۷
۱۰۸۱ ۹۷۳۲۹۰۱۲ استان هرمزگان – شهرستان بندرجاسک – نبش میدان نیروی دریایی تلفن: ۰۷۶۴۲۵۲۰۳۴۱
۱۰۸۲ ۹۷۳۲۹۰۱۰ استان هرمزگان – شهرستان میناب – خیابان امام خمینی(ره) – بلوارابن سینا – روبروی پارک ملت تلفن:۰۷۶۴۲۲۱۱۰۴۶
۱۰۸۳ ۹۷۳۲۹۰۰۷ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خمینی (ره)-نرسیده به امامزاده سید مظفر – ساختمان کبیر – طبقه سوم – واحد ۸ تلفن: ۰۷۶۳۳۳۴۳۴۹۵
۱۰۸۴ ۹۸۳۲۹۰۱۷ استان هرمزگان – شهرستان بشاگرد – سردشت – خیابان امام خمینی(ره)- روبروی فرمانداری تلفن:۰۷۶۴۲۵۳۱۳۱۵
۱۰۸۵ ۹۸۳۲۹۰۱۸ استان هرمزگان – شهرستان بستک – جناح – بلوار امام خمینی(ره) – ساختمان خرم روز تلفن:۰۷۶۴۴۳۴۴۴۳۶
۱۰۸۶ ۹۸۳۲۹۰۱۵ استان هرمزگان – شهرستان حاجی آباد – خیابان امام خمینی(ره ) تلفن:۰۷۶۳۵۴۲۳۰۸۳
۱۰۸۷ ۹۸۳۲۹۰۲۱ استان هرمزگان – شهرستان بستک – کوخرد – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی مسجد فکری تلفن:۰۷۶۴۴۳۹۴۲۷۵
۱۰۸۸ ۹۸۳۲۹۰۱۳ استان هرمزگان – شهرستان بندر خمیر – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی بانک کشاورزی – ابتدای کوچه صدیق تلفن:۰۷۶۳۳۲۲۸۶۴۲
۱۰۸۹ ۹۸۳۲۹۰۱۶ استان هرمزگان – شهرستان سیریک – خیابان شهدای گمنام – روبروی بازار ماهی فروشان تلفن:۰۷۶۴۲۳۷۵۲۲۳
۱۰۹۰ ۹۸۳۲۹۰۲۰ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – فین – بلوار امام خمینی(ره)- روبروی کمیته امداد امام تلفن:۰۷۶۳۲۵۲۰۲۷۱
۱۰۹۱ ۹۸۳۲۹۰۱۹ استان هرمزگان – شهرستان قشم – درگهان – بلوار گیاهدان تلفن:۰۷۶۳۵۲۶۵۸۵۱
۱۰۹۲ ۹۸۳۲۹۰۲۶ استان هرمزگان – شهرستان پارسیان – بلوار خلیج فارس – نرسیده به سه راه دشتی تلفن:۰۷۶۴۴۶۲۳۳۳۲
۱۰۹۳ ۹۸۳۲۹۰۱۴ استان هرمزگان – شهرستان رودان – رودخانه – خیابان امام خمینی تلفن: ۰۷۶۴۲۸۷۷۲۳۹
۱۰۹۴ ۹۸۳۲۹۰۲۲ استان هرمزگان – شهرستان بندر لنگه – مهران – شهر لمزان – خیابان جمهوری اسلامی – نبش خیابان توحید تلفن:۰۷۶۴۴۲۷۸۳۵۰
۱۰۹۵ ۹۸۳۲۹۰۲۴ استان هرمزگان – شهرستان رودان – بلوار شهدا – خیابان شهید سدید پناه – جنب بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) تلفن:۰۷۶۴۲۸۸۱۷۲۶
۱۰۹۶ ۹۸۳۲۹۰۲۷ استان هرمزگان – شهرستان بندرلنگه – جزیره کیش – نبش میدان سنایی – مجتمع بیست – طبقه دوم – واحد ۲۲۷ تلفن:۰۷۶۴۴۴۵۵۵۹۵
۱۰۹۷ ۹۸۳۲۹۰۲۸ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – خیابان شریعتی شمالی – جنب زمین ورزشی اتحاد – نبش کوچه جاودان ۷ تلفن:۰۷۶۳۲۲۵۱۰۶۵
۱۰۹۸ ۹۸۳۲۹۰۲۹ استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس – بلوار امام خمینی(ره)- بعد از چهار راه نخل ناخدا – ساختمان اورست – طبقه ۵ – واحد ۵۰۴ تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۱۵۴۱
۱۰۹۹ ۹۸۳۲۹۰۲۵ استان هرمزگان – شهرستان بندر لنگه – بندرکنگ – خیابان آیت اله خامنه ای – روبروی پمپ بنزین بندر کنگ تلفن:۰۷۶۴۴۲۳۳۷۱۷
۱۱۰۰ دفتر دادگستری همدان همدان – دادگستری همدان
۱۱۰۱ ۹۳۳۳۰۰۰۱ استان همدان – شهرستان همدان – بلوار شهید مدنی – بلوار ۱۵ فروردین – ساختمان زند – طبقه دوم تلفن: ۰۸۱۳۸۲۶۲۷۸۱ – ۰۸۱۳۸۲۶۷۶۵۲
۱۱۰۲ ۹۴۳۳۰۰۰۲ استان همدان – شهرستان همدان – خیابان بوعلی – کوچه شهید لعلی – پلاک ۱۸ – طبقه همکف تلفن: ۰۸۱۳۸۲۶۱۰۱۳
۱۱۰۳ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
۱۱۰۴ ۹۶۳۳۰۰۰۸ استان همدان – شهرستان همدان – خیابان طالقانی – چهارراه امیر کبیر – پلاک ۳ – تلفن: ۰۸۱۳۸۲۶۶۷۲۷
۱۱۰۵ ۹۶۳۳۰۰۰۵ استان همدان – شهرستان نهاوند – خیابان آزادگان – بالاتر از کوچه شهید برزویی ساختمان سروش – تلفن: ۰۸۱۳۳۳۲۴۴۶۰
۱۱۰۶ ۹۶۳۳۰۰۰۴ استان همدان – شهرستان ملایر – خیابان شهدا – میدان زندیه – نبش کوچه آستانه – تلفن:۰۸۱۳۲۲۴۶۷۴۷
۱۱۰۷ ۹۶۳۳۰۰۰۶ استان همدان – شهرستان همدان – خیابان میرزاده عشقی – ابتدای خیابان رکنی (مطهری) – روبروی بستنی بختیاری پلاک ۲۰ – تلفن:۰۸۱۳۸۲۳۵۱۷۱
۱۱۰۸ ۹۶۳۳۰۰۰۷ استان همدان – شهرستان همدان – خیابان شریعتی- ۱۸ متری مهر- پلاک ۱۳ – تلفن:۰۸۱۳۲۵۱۷۳۱۶
۱۱۰۹ ۹۷۳۳۰۰۰۹ استان همدان – شهرستان همدان – خیابان شهدا – نرسیده به میدان چاپارخانه – جنب بانک سینا تلفن:۰۸۱۳۲۶۴۱۴۵۴
۱۱۱۰ ۹۷۳۳۰۰۰۳ استان همدان – شهرستان اسدآباد – خیابان فرهنگ – بن بست شهید گلستانی تلفن:۰۸۱۳۳۱۲۲۲۱۷
۱۱۱۱ ۹۸۳۳۰۰۱۴ استان همدان – شهرستان تویسرکان – میدان امام خمینی(ره)- خیابان انقلاب – جنب بانک سپه تلفن:۰۸۱۳۴۹۴۳۹۵۹
۱۱۱۲ ۹۸۳۳۰۰۱۷ استان همدان – شهرستان رزن – بلوار امام خمینی(ره)- خیابان شهید صباغ زاده – پشت بانک ملی تلفن:۰۹۱۸۳۱۳۵۲۱۸
۱۱۱۳ ۹۸۳۳۰۰۱۸ استان همدان – شهرستان فامنین – خیابان سی متری امام خمینی(ره)- روبروی کوچه شهید عزیزی – جنب بانک رفاه تلفن:۰۸۱۳۶۸۲۶۳۱۳
۱۱۱۴ ۹۸۳۳۰۰۱۱ استان همدان – شهرستان بهار – صالح آباد – بلوار شهرداری – خیابان شهید بهشتی تلفن:۰۸۱۳۴۶۲۳۷۸۶
۱۱۱۵ ۹۸۳۳۰۰۱۶ استان همدان – شهرستان تویسرکان – خیابان انقلاب – روبروی بانک کشاورزی تلفن:۰۸۱۳۴۹۴۶۴۸۴
۱۱۱۶ ۹۸۳۳۰۰۱۰ استان همدان – شهرستان اسدآباد – میدان امام خمینی(ره) – خیابان رفسنجانی تلفن:۰۸۱۳۳۱۲۵۵۴۴
۱۱۱۷ ۹۸۳۳۰۰۱۳ استان همدان – شهرستان کبودرآهنگ – گل تپه – بلوار فرهنگیان- روبروی کلانتری تلفن:۰۸۱۳۵۳۲۸۰۷۵
۱۱۱۸ ۹۸۳۳۰۰۱۵ استان همدان – شهرستان ملایر – میدان امام خمینی(ره) – ابتدای خیابان اراک – نبش کوچه حافظ نیاوند تلفن:۰۸۱۳۲۲۵۵۸۲۵
۱۱۱۹ ۹۸۳۳۰۰۲۰ استان همدان – شهرستان قروه درجزین – بلوار شهدا – روبروی اداره دارایی تلفن:۰۸۱۳۶۴۶۲۵۷۵
۱۱۲۰ ۹۸۳۳۰۰۱۹ استان همدان – شهرستان رزن – سردرود – بلوار امام خمینی(ره) – جنب بانک صادرات تلفن:۰۸۱۳۶۴۲۵۲۷۸
۱۱۲۱ ۹۸۳۳۰۰۱۲ استان همدان – شهرستان ملایر – جوکار – بلوار خلیج فارس – میدان امام علی(ع)- مقابل خیابان انقلاب تلفن:۰۸۱۳۲۱۷۳۹۴۲
۱۱۲۲ ۹۸۳۳۰۰۲۲ استان همدان – شهرستان کبودرآهنگ – خیابان بعثت – جنب پارک – تلفن :۰۸۱۳۵۲۲۹۸۱۲
۱۱۲۳ ۹۸۳۳۰۰۲۱ استان همدان – شهرستان ملایر – بلوار ۳۲ متری شهید مطهری – روبروی مسجد شهید مطهری – نبش کوچه شهید علی کارگر – پلاک۴۱۸۶۳ تلفن:۰۸۱۳۳۳۵۳۱۳۵
۱۱۲۴ ۹۹۳۳۰۰۲۳ استان همدان – شهرستان همدان – خیابان مهدیه – نبش ۱۲ متری جعفری تلفن:۰۸۱۳۸۲۵۴۴۴۴
۱۱۲۵ دفتر دادگستری یزد یزد – دادگستری یزد
۱۱۲۶ دفتر ویژه استان یزد استان یزد- یزد- خیابان فرخی – روبروی دادگستری کل استان یزد
۱۱۲۷ ۹۳۳۳۱۰۰۱ استان یزد – شهرستان یزد – بلوار مطهری – بعد از چهارراه فرهنگیان – طبقه همکف تلفن: ۰۳۵۳۶۲۶۸۸۲۶
۱۱۲۸ ۹۳۳۳۱۰۰۲ استان یزد – شهرستان یزد – میدان امام حسین – جنب دفترخانه شماره ۲۵ تلفن: ۰۳۵۳۷۲۶۵۰۱۵
۱۱۲۹ ۹۵۳۳۱۰۰۳ استان یزد – شهرستان یزد – چهارراه مهدیه – ابتدای بلوار منتظر قائم – روبروی بانک ملی – طبقه همکف تلفن: ۰۳۵۳۶۲۹۶۰۳۰
۱۱۳۰ ۹۶۳۳۱۰۰۴ استان یزد – شهرستان میبد – میدان جانباز – خیابان شهدا – روبروی دانشگده الهیات سابق- پلاک ۳۳۲۹ تلفن: ۰۳۵۳۲۳۵۸۶۸۰
۱۱۳۱ ۹۶۳۳۱۰۰۵ استان یزد – شهرستان اردکان – پارک شهر – جنب بانک ملی مرکزی اردکان – تلفن: ۰۳۵۳۲۲۵۴۵۰۱
۱۱۳۲ ۹۶۳۳۱۰۰۶ استان یزد – شهرستان اشکذر – روبروی پاسگاه انتظامی خیابان شهید صدوقی – تلفن: ۰۳۵۳۲۷۲۸۴۹۳
۱۱۳۳ ۹۶۳۳۱۰۰۷ استان یزد – شهرستان تفت – خیابان ساحلی روبروی پل کوکبیه – تلفن: ۰۳۵۳۲۶۲۵۴۲۹
۱۱۳۴ ۹۶۳۳۱۰۰۸ استان یزد – شهرستان خاتم – هرات – خیابان امام- نبش کوچه تعاون – تلفن: ۰۳۵۳۲۵۷۵۲۱۶
۱۱۳۵ ۹۶۳۳۱۰۰۹ استان یزد – شهرستان مهریز – بلوار هفتم تیر – تلفن: ۰۳۵۳۲۵۲۰۵۷۳
۱۱۳۶ ۹۶۳۳۱۰۱۰ استان یزد – شهرستان یزد – زارچ – میدان شهدا – ابتدای خیابان امام خمینی(ره) – جنب شرکت تعاونی مصرف تلفن: ۰۳۵۳۵۲۷۰۴۸۷
۱۱۳۷ ۹۷۳۳۱۰۱۲ استان یزد – شهرستان یزد – تقاطع کاشانی و بلوار امام جعفر صادق(ع) – ابتدای بلوار امام جعفر صادق(ع) – جنب سالن ورزشی شهیدصدوقی تلفن: ۰۳۵۳۶۲۹۷۰۷۶
۱۱۳۸ ۹۷۳۳۱۰۱۱ استان یزد – شهرستان یزد – بلوار ۱۷ شهریور – جنب بانک سپه تلفن: ۰۳۵۳۷۲۵۸۵۵۷ – ۰۳۵۳۷۲۵۸۵۵۸
۱۱۳۹ ۹۷۳۳۱۰۱۳ استان یزد – شهرستان ابرکوه – بلوار کشاورز – روبروی ساختمان تامین اجتماعی تلفن:۰۳۵۳۲۸۳۲۴۳۸
۱۱۴۰ ۹۷۳۳۱۰۱۴ استان یزد – شهرستان یزد – بلوار شهید دشتی – بین کوچه شماره۱۳ و ۱۵ – روبروی کلانتری ۱۴ ابوذر تلفن:۰۳۵۳۸۲۲۸۹۲۴
۱۱۴۱ ۹۷۳۳۱۰۱۵ استان یزد – شهرستان یزد – بلوار دانشجو – روبروی سیلو تلفن: ۰۳۵۳۸۲۵۱۳۶۰
۱۱۴۲ ۹۸۳۳۱۰۱۶ استان یزد – شهرستان بافق – خیابان امام رضا – نبش امام رضا ۵۲ تلفن: ۰۳۵۳۲۴۳۳۰۲۲
۱۱۴۳ ۹۸۳۳۱۰۱۷ استان یزد – شهرستان خاتم – مروست – خیابان امام خمینی تلفن: ۰۳۵۳۲۵۸۵۲۷۱
۱۱۴۴ ۹۹۳۲۲۰۴۲ استان کرمانشاه -شهرستان کرمانشاه-الهیه-میدان رسالت -نرسیده به چهارراه شهید نجفی-تلفن :۰۸۳۳۸۳۷۰۹۰۵
۱۱۴۵ دفتر خدمات ویژه دیوان عدالت اداری ۹۹۴۰۱۰۰۱ استان تهران – شهرستان تهران – خیابان شهید ستاری شمالی – خیابان شهید مخبری – نبش ایران زمین شمالی – دیوان عدالت اداری – اداره کل دبیرخانه و دفاتر استانها – تلفن: ۰۲۱۴۶۰۴۴۰۵۳
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس