لواط به عنف چیست

0

در لواط به عنف یا تجاوز به مرد، فرد فاعل یا انجام دهنده عمل شنیع لواط با متویل شدن به زور و خشونت و در حالتی که شخص مقابل که مفعول نامیده می شود، از انجام این عمل ممانعت و جلوگیری میکند، عمل تجاوز جنسی را علیه او انجام می دهد . در اسلام، لواط از بدترین گناهان است و چون قانون ما بر گرفته از دین میباشد، بنابراین در قانون نیز برای این عمل خصوصا لواط به عنف مجازات شدیدی تعیین گردیده است .

از آنجایی که ما در جامعه ای اسلامی زندگی می کنیم و قانون ما بر گرفته از دین مبین اسلام است، بنابراین در بیشتر موارد برای آنچه که در اسلام حرام و جز گناهان کبیره در نظر گرفته شده و مورد غضب خداوند میباشد، به خصوص اعمالی مثل زنا و لواط، در قانون نیز، قانون گذار آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات مشخص کرده است .

لواط به معنی آمیزش جنسی مقعدی بین مردان میباشد، حتی چنانچه این آمیزش یا همان دخول آلت تناسلی به مقدار کمی باشد، باز هم از مجازات این عمل شنیع نمی کاهد . این عمل به شدت از جانب خدا نهی گردیده و در قانون مجازات اسلامی نیز برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است . مطابق ماده233 قانون مجازات لواط عبارت است از: ( دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر ( پشت ) انسان مذکر .)

لواط در قانون مشمول جرایم سزاوار مجازات حدی میباشد بدین معنی که قاضی اذن کم و زیاد کردن مجازات آن یا بخشش آن را نخواهد داشت و این مجازات از طرف خدا تعیین گردیده بنابراین در هر صورت باید اجرا گردد . حال ممکن است این پرسش به وجود بیاید که با توجه به این که مجازات مفعول در هر صورت اعدام میباشد، چنانچه لواط به اجبار و با اکراه در حالت تجاوز اتفاق افتاده باشد باز هم مفعول اعدام خواهد شد ؟ ما در این مطلب در کنار تعریف لواط به عنف یا تجاوز به مرد یا همان لواط با اجبار، به بیان مجازات لواط به عنف، به علاوه نحوه رسیدگی و شکایت از جرم لواط به عنف خواهیم پرداخت .

لواط به عنف چیست

همانگونه که بیان شد در عمل لواط دو فرد مذکر حضور دارند که یکی فاعل و دیگری مفعول میباشد و این کار برای ارضا جنسی از طریق پشت صورت می گیرد، که قانون گذار برای هردوی آن ها مجازات تعیین کرده است. مطابق ماده 233 قانون مجازات اسلامی ( لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است )

لازم میباشد جهت شفافیت بیشتر موضوع، نخست به معنا کلمه (عنف) بپردازیم . عنف در کلمه به معنی اجبار کردن دیگری، و غلبه بر شخص مقابل است . جهت بوجود آمدن عنف و اجبار در لواط بایستی دو چیز وجود داشته باشد که عبارت است از :

1- وارد شدن آلت تناسلی فرد مذکر بر پشت شخص مذکر دیگری که این شخص فاعل نامیده می شود .

2- شخصی که این عمل شنیع بر بدن او واقع شده است به هیچ عنوان رضایت به انجام این کار نداشته باشد و این عمل به اجبار بر روی او انجام شده باشد.

زمانی گفته می شود لواط به عنف بوده است و تجاوز جنسی بر جنس مذکر واقع شده است که زور و اجباری از طرف شخص فاعل نسبت به شخص مفعول به عمل آمده باشد؛ همچنین مفعول این عمل زشت در برابر او از خودش مقاومت نشان داده باشد، اما باز قادر نباشد جلوی فاعل را بگیرد .برعکس تصورات همه مردم، عنف و اکراه معانی متفاوتی از هم دارند .

عنف به معنی زور و غلبه بر دیگری میباشد و در شرایطی اتفاق می افتد که طرف مقابل مورد تعرض، مقاومت ازخود نشان داده باشد، اما قادر نباشد جلوی این اتقاق را بگیرد، بدون آنکه هیچ اراده ای داشته باشد .

اکراه زمانی به وقوع می پیوندد که فرد مفعول واقعه با اراده خود این کار را انجام می دهد، اما تمایلی به انجام دادن آن ندارد و در اصطلاح عامیانه مجبور می شود که به درخواست فاعل یا دستور دهنده تن دهد . در بیشتر موارد فرد مفعولی که اکراه گردیده است، از روی ترس، کاری را که فاعل یا فرد دستور دهنده از او خواسته است را انجام می دهد ، به عنوان مثال فرد مورد تهدید شدید قرار می گیرید و از روی اجبار (با اراده ) خود را تسلیم دستورات دیگری میکند .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قرار اناطه حقوقی و کیفری چیست ؟

شعبه ۲۷ دیوان‌ عالی کشور نیز در حکم شماره ۸ مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۷۴ ، در مورد زنای به عنف نوشت : ( موردی که زانی با تزریق آمپول، زن را بیهوش و سپس با وی زنا ‌کند، زنا به عنف و اکراه است . ) با توجه به رای این شعبه در مورد بیان یکی از مصادیق زنای به عنف، این موضوع را می توان به لواط به عنف هم تسری داد و گفت، در لواط هم این موضوع صدق می کند و می توان این مورد را از موارد لواط یا تجاوز به عنف دانست .

مجازات لواط به عنف

همان طور که ماده 233 قانون مجازات اسلامی عمل لواط را تعریف کرده است ماده 234 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را بدین شرح قرار داده است که : ( حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است . حد لواط برای مفعول در هر صورت وجود یا عدم احصان اعدام است .

تبصره 1- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است .

تبصره 2- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل که منظور همان جلو زن است با همان همسر در حال بلوغ وی جماع یا آمیزش جنسی کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد . (یعنی همسر وی در دسترس بوده و حاضر به جماع باشد )

مجازات لواط از نوع مجازات حدی است یعنی شرع و قانون گذار مجازاتش را تعیین کرده و قاضی، حق کم و زیاد کردن این مجازات یا عفو بخشش آن را نیز ندارد و عینا باید مجازاتی که شارع مقدس یا قرآن کریم برای این کار در نظر گرفته است اجرا شود . با توجه به مواد مختلف قانونی در مورد مجازات لواط و نظر شارع مقدس، می توان انواع مختلفی از مجازات را برای لواط بر شمرد که عبارت است از :

1- اگر هر دو نفر انجام دهنده لواط در کمال صحت و سلامت عقلی و در حالت بلوغ با اختیار و اراده کامل با یکدیگر آمیزش جنسی کرده باشند، برای فاعل صد ضربه شلاق حدی و برای مفعول حکم اعدام در نظر گرفته می ‌شود .

2- اگر فاعل یا کننده عمل شنیع لواط، فردی عاقل و بالغ باشد و مفعول یعنی کسی که دخول بر او انجام شده است شخصی نابالغ ( در پسر سن بلوغ تمام شدن 15 سال هجری قمری ) باشد، برای فاعل حکم اعدام و برای مفعول حکم تادیب صادر خواهد شد .

3- اگر فاعل یا همان دخول کننده و مفعول هر دو نابالغ باشند ، برایشان حکم تادیب یا اقدامات تامینی از سوی دادگاه صادر خواهد شد .

4- اگر فاعل مذکر یا دخول کننده بر جنس مذکر شخصی نابالغ و مفعول مذکر فردی عاقل و در شرایط بلوغ باشد برای فاعل تادیب و اقدامات تامینی در نظر گرفته می شود و برای مفعول حد اعدام در نظر گرفته می ‌شود .

در قانون و شرع مقدس بعضی مجازات های حدی با توبه از بین می روند و اجرا نمیگردند حال این پرسش به وجود می آید که آیا توبه لواط کار یا لواط کار به عنف یا مفعول آن پذیرفته می شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال می توان این گونه نوشت که مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ( توبه متهم از جمله موارد سقوط دعوای کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می باشد .)

اما بایستی به این نکته هم توجه داشت که صرفا اگر مرتکب جرم لواط به عنف مدعی توبه شود برای سقوط مجازات کافی نخواهد بود، بلکه اصلاح و ندامت مرتکب جرم لواط حتما باید برای دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده حکم لواط مشخص شود .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اضطرار در حقوق چیست

چنانچه متهم جرم به لواط پیش از این که جرمش در دادگاه رسیدگی کننده اثبات گردد توبه کند و برای قاضی دادگاه هم محرز و ثابت شود که این توبه از روی نقش بازی کردن برای عدم اجرای مجازات نیست مجازاتش از بین خواهد رفت و ساقط خواهد شد.

چنانچه لواط کننده یا همان فاعل جرم لواط به اتهامش اعتراف کند و با این اعتراف جرم او در محضر قاضی دادگاه ثابت گردد و او بعد از این که جرمش اثبات شده است توبه کند، دادگاه قادر است به واسطه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست عفو او را بکند .

در مواردی که لواط به عنف و اکراه یا با اغفال کردن شخص مفعول و در حالت تجاوز توسط فاعل اتفاق افتاده باشد و کننده جرم لواط از انجام لواط توبه کند ، مجازات اعدامی که توسط دادگاه برایش صادر شده است ساقط خواهد شد، اما فاعل یا کننده جرم لواط به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو مجازات محکوم می گردد . اما چنانچه بعدا ثابت گردد مرتکب به ظاهر توبه کرده است، مجازاتی که به واسطه توبه از بین رفته است، دوباره بر او بار خواهد شد و آن مجازات اجرا می شود .

لواط به عنف چیست
لواط به عنف چیست

نحوه رسیدگی و شکایت از جرم لواط به عنف

 با توجه به تعاریفی که از جرم لواط و مجازات آن شد، حال به تعریف نحوه رسیدگی و شکایت از آن می پردازیم .طبق قانون آین دادرسی کیفری رسیدگی به شکایت از جرایم منافی عفت که لواط یا لواط به عنف هم یکی از آن ها به حساب می آید، مستقیما در دادگاه انجام می شود و برای تحقیقات مقدماتی هم به دادسرا ارجاع نخواهد شد .

ماده ۳۰۶ اصلاحی مصوب ۹۶/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر داشته است : به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می گردد .

بیان شد که لواط هم از جمله جرائم منافی عفت در قانون جمهوری اسلامی به حساب می آید، پس رسیدگی و تعقیب آن مستقیما در دادگاه کیفری خواهد بود و ارجاع شکایت به دادسرا مورد قبول نیست. جرائم منافی عفت در حکومت جمهوری اسلامی ایران مطابق با دین حاکم بر جامعه و معمولا برگرفته از قوانین دینی ، سنت ها و عرف جامعه هستند .

به همین علت در قانون به جز جرایم حدی، در حیطه روابط جنسی ما بین زن و مرد نامحرم، موارد دیگر از این ارتباط به صراحت نام برده نشده اند و اختیار تشخیص این که جرمی در دایره جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع غیر از زنا و لواط است، به علاوه مشخص کردن مقدار مجازات آن ها بر عهده قاضی رسیدگی کننده گذاشته شده است .

جرائم منافی عفت، عنوانی میباشد که شامل جرایم زیادی است و نمی توان آن را محدود به مصادیق خاصی کرد که از جمله آن ها جرم های مربوط به رابطه جنسی موضوع ماده ۶۳۷ بخش مجازات های تعزیری قانون مجازات اسلامی است : (هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌ شود.(

مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ( انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان ‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند .
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد .

.تبصره 3 – در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده (شخصی که متضرر شده ) محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد . در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد . محجور به شخصی گفته می شود که عاقل ، بالغ یا رشید نباشد )

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  راه های ابطال وصیت نامه متوفی

مواردی که به واسطه وجود آن می توان اتفاق افتادن جرم لواط را اثبات کرد به شرح زیر است :

1- اقرار متهم : یکی از روش های اثبات جرم اقرار است که در مورد جرائم منافی عفت مخصوصا لواط به عنف احتمال کمی وجود دارد که شخصی که مرتکب چنین جرم غیر اخلاقی گشته است ، حاضر شود چهار مرتبه نزد قاضی به جرم خود اعتراف کند . به خصوص اینکه اکثر افراد اطلاع دارند مجازات این جرم اعدام است .

2- شهادت شهود : جهت ثابت کردن جرم لواط شهادت 4 شاهد عادل مرد لازم میباشد که این روش هم به نظر امکان پذیر نمی رسد، زیرا چنانچه شخصی عادل باشد، در لحظه ای که این جرم در حال وقوع است، تنها نظاره گر نخواهد بود و قطعا از وقوع چنین عمل حرامی جلوگیری می نماید .

3- علم قاضی : علم قاضی در آغاز رسیدگی به جرم لواط به عنف بدون هیچ مدرکی از پزشکی قانونی و اظهارات شهود نمی تواند کاربرد زیادی داشته باشد ، اما در خلال رسیدگی با توجه به گزارشات پرونده زمانی که قاضی یقین خود را از محتویات پرونده اسناد، شواهد و مدارک پزشکی قانونی به دست بیاورد می تواند بر اساس علمش حکم صادر کند .

نحوه شکایت از جرم لواط به عنف به این صورت است که :

مفعولی که در اثر اکراه، اجبار و به عنف مورد تجاوز فاعل یا فاعلین این عمل شنیع قرار گرفته است، بایستی فورا پزشکی قانونی مراجعه کرده و سپس، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه جرم لواط به عنف را تنظیم کند و چنانچه سند و مدرک و شاهدی دارد ضمیمه شکایت نامه نماید. همچنین اگر فاعلین را می شناسد نام آن ها را در قسمت متشاکی عنه بیاورد تا از آن جا به دادگاه صالح برای رسیدگی ارسال شود .

بعد از پر کردن قسمت بالای فرم شکایت نامه که شامل نام شاکی، نام مشتکی عنه در صورت شناسایی، نام وکیل در صورت داشتن وکیل و نوشتن عنوان شکایت که لواط به عنف هست، می بایست به عنوان مثال در قسمت توضیحات این چنین بنویسد :

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب ولی آقای .. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای .. در تاریخ . مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است . توضیح اینکه در تاریخ . در ساعت .. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است مشتکی عنه، ایشان را به عنف مورد تجاوز قرار داده و علی رغم این که مقعد ایشان دچار خونریزی شده به طور وحشیانه به عمل قبیح خود ادامه داده است. آقایان .. و .. که از همسایگان مشتکی عنه می باشند، صدای گریه ها و التماس های فرزندم را می شنوند و با پلیس تماس می گیرند. پس از حضور پلیس در محل و معاینه فرزند اینجانب وقوع لواط توسط مشتکی عنه محرز می شود . لذا با توجه به شرح موضوع و با توجه به ادله اینجانب که شامل گزارش پلیس، شهادت شهود و … می باشد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام لواط با عنف استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …… است، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را استدعا دارم .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس