قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

0

تمامی کسانی که به دلایل انجام جرم های مختلف ، بدهی و یا هر دلیل دیگری زندانی می باشند بر طبق قانون این فرصت را دارند که بتوانند با خانواده و یا اقوام درجه یک خود ملاقات داشته باشند.

در صورتی که ملاقات و یا مکاتبه کردن با متهم بر خلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مورد نظر باید به صورت کتبی ملاقات و مکاتبه با متهم را ممنوع نماید.

در این شرایط تا زمان اتمام ممنوعیت امکان ملاقات و مکاتبه با زندانی وجود نخواهد داشت، مگر با اجازه کتبی قاضی مورد نظر. به محض شروع محاکمه، قرار ملاقات وکیل مدافع با زندانی تنظیم خواهد شد.

شرایط ملاقات با زندانی

 -برنامه ملاقات عمومی با زندانی باید به شکلی تنظیم شود که هر زندانی حداقل هفته ای یک دفعه دیدار داشته باشد و زمان آن از ۲۰ دقیقه کمتر نباشد.

 -برنامه ملاقات عمومی در هر زندان از نظر روز و ساعت باید به اقتضای فصل سال و نیاز هر محل به وسیله رئیس زندان تهیه شده و با تصویر مدیرکل مربوطه آگهی می شود.

-محل ملاقات  عمومی زندانیان  تا جایی که ممکن است باید به دیوارهای شیشه های نشکن و تلفن و لوازم ضد ثروت مجهز شده باشد و این وسایل طوری قرار بگیرد که زمان ملاقات و مکالمه زندانیان با ملاقات کننده ها برای سایر افراد مزاحمت ایجاد نشود و این مکالمات به آسانی انجام گیرد. مسئولان زندان ها قادرند برای احداث این محل ها که به منظور رفاه خانواده زندانیان بنا می شود، از اعتبارات انجمن های حمایت از زندانیان آن جا استفاده کنند.

ملاقات مقامات قضایی ذی صلاح با زندانی باید بدون حضور نگهبان انجام شود.

 برنامه ملاقات عمومی  باید به شکلی تعیین شود که زنان و مردان ملاقات کننده و ملاقات شونده قادر باشند به شکل جداگانه با هم ملاقات نمایند.

مضاف بر رئیس زندان، مقامات قضایی ذی صلاح و مدیرکل زندان های استان هم در صورتی که ضرورت و لزوم تشخیص دهند، قادرند در وقت اداری کتباً اجازه ملاقات با زندانی را با افراد مجاز در آیین نامه صادر کنند.

ملاقات  با زندانی در خارج از نوبت اداری بدون نظر ریاست زندان یا بالاترین مقام مسئول در زندان معنی ندارد.

در شرایطی که برای زندانی از طرف شورای  انضباطی محدودیت ملاقات تعیین شده باشد، این موضوع با ذکر عذر و دلیل به مراجع مذکور در ماده ۱۷۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ارتباط با ملاقات زندانیان، اعلام تا از  اعطای ملاقات پرهیز نمایند.

رئیس زندان این امکان را دارد که تسهیلات ملاقات زندانیان بیمار را که در بیمارستان بستری شده بوده اند یا توانایی حرکت ندارند را از طریق پزشک فراهم کند.

اگر اتباع بیگانه بخواهند با خانواده خود ملاقات داشته باشند باید یک نفر مترجم مورد اعتماد حضور یابد جز آن که ملاقات به زبان فارسی انجام شود و پرداخت دستمزد ترجمه با سازمان زندان ها می باشد.

در همه مواردی که فرد خارجی با زندانی ملاقات می کند، باید یک نفر از کارکنان زندان که به زبان زندانی مسلط است حضور داشته باشد و ثبت باید بدون پچ پچ و همهمه با صدای بلند انجام شود. چنان چه مامور مسئول ملاقات، موضوع مذاکره ای که بین دو طرف انجام می شود را خلاف قانون و نظم داخل زندان بداند باید خیلی سریع ملاقات را پایان دهد و موضوع را به رئیس زندان گزارش نماید.

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

رییس های زندان ها باید مراتب را در نظر بگیرند تا سالن انتظار به‌منظور مستقر شدن ملاقات کنندگان مجهز به فروشگاه سرویس و بقیه امور رفاهی باشد و تدابیری را اتخاذ کنند تا ملاقات کنندگان از مسیر ویژه ای جدا از محوطه عمومی زندان به سمت محل ملاقات راهی شوند.

تنظیم همه موارد ملاقات از جمله روز و ساعت و طول مدت ملاقات و نحوه انجام شدن آن با نظر رئیس زندان می باشد.

در بعضی از موارد که زندانی، ناتوانی های جسمی قادر به فعالیت های حرکتی نیست یا سانحه ای در زندان برای  او اتفاق افتاده است  که امکان حرکت و جا به جایی او از بین رفته است، رئیس زندان موظف است تا تسهیلات ضروری برای قرار ملاقات زندانی با اعضای خانواده‌اش آماده کند، به طوری که فرد برای دیدار با آن ها در تنگنا نباشد.

زندانیانی که درخواست ملاقات اعضای خانواده خود را بیش تر از یک بار در هفته دارند باید رضایت رئیس و قاضی زندان را در این خصوص کسب کنند. اما این را هم باید ذکر کنیم که در موارد لازم با هدف تکمیل پرونده اگر حکمی با صلاحدید دادگاه صادر شود که بیش از یک بار در هفته تنها خانواده خود را ملاقات نماید این موضوع از نظر قانونی بلامانع می باشد.

زندانیانی که درخواست ملاقات اعضای خانواده خود را بیش تر از یک بار در هفته دارند باید رضایت رئیس و قاضی زندان را در این خصوص کسب کنند. اما این را هم باید ذکر کنیم که در موارد لازم با هدف تکمیل پرونده اگر حکمی با صلاحدید دادگاه صادر شود که بیش از یک بار در هفته تنها خانواده خود را ملاقات نماید این موضوع از نظر قانونی بلامانع می باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مشاوره حقوقی رایگان

هر مددجو در ماه  یک دفعه می تواند از مزیت ملاقات استفاده نماید. البته باید  زندانی شرایط ملاقات را داشته باشد. شرایط ملاقات برای یک زندانی حسن اخلاق و رفتار او در طول مدت اقامت در زندان و شرکت در کلاس های کاهش آسیب وکلاس های تربیتی فنی و حرفه ای و فرهنگی و آموزشی برنامه شده در زندان و دریافت امتیاز از سوی رئیس زندان می باشد.

افراد دارای حق ملاقات با زندانی

ماده ١٧۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان میدارد:

“زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان زندانی و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند طبق شرایط ملاقاتهای هفتگی با زندانی ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان زندانی در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان می‌توانند ملاقات کنند.”

ماده ١٧٧ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان می دارد:

“زندانیانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس زندان می‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوری نمایند.”

بنابراین با توجه به مواد فوق، مشخص می گردد که زوج یا زوجه، فرزندان، پدر یا مادر، پدر یا مادر همسر، خواهر و برادر زندانی افرادی هستند که می توانند با کسب اجازه از رییس زندان با زندانی ملاقات نمایند. هم چنین اگر ملاقات کنندگان بخواهند نامه و یا هر وسیله مجازی را در زمان ملاقات به زندانی بدهند حتما می بایست با اجازه کتبی از رییس زندان انجام بگیرد.

اگر زندانی رفتار مناسبی در زندان داشته باشد و رفتار او مورد تایید مامورین زندان باشد، می تواند تقاضای ملاقات خصوصی با همسر و یا فرزندانش را بدون حضور مامور، داشته باشد که در صورت موافقت رییس یا قاضی ناظر زندان، این ملاقات انجام می گیرد.

ماده ١٧٩ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان می دارد:

“زندانیان با موافقت رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان در مواردی می‌توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.”

در ارتباط با ملاقات وکلای دادگستری با موکلین خود در زندان، ماده ١٨٠ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عنوان نموده است:

“وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل زندانی خود هر موقع ضرورت ایجاب نماید می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از مقامات قضایی ذیصلاح در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر مقامات قضائی مربوطه انجام می‌گیرد.

بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولین زندان فراهم خواهد شد.

تبصره ـ کانون وکلا می‌تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان زندانی آنها اختصاص داده شود.”

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

درخواست ملاقات با زندانی

 قرار ملاقات با زندانی از جمله موضوعات بسیار مهم می باشد که در مقررات کتبی همه ی دنیا به آن پرداخته شده و جز در برخی از موارد خاص که قانون مشخص می کند، در حالت و شرایط عادی نمی توان از این حق طبیعی زندانیان ممانعت به عمل آورد. با توجه به مقررات مربوط به قرار ملاقاتی با زندانی در کشور ما همه زندانیان قادرند با خانواده و آشنایان و بستگان خودشان از طریق قرار دیداری یا اعطا راه های ارتباطی دیگر مثل مکاتبه در تماس باشند و از حال آن ها جویا شوند.

در شرایطی که به دستور مقام قضایی به لحاظ موضوعات امنیتی زندانی ممنوع الملاقات باشد او قادر نیست تا زمانی که قاضی حکم می کند قرار ملاقات داشته باشد و هرگونه تخلف از این موضوع مسئولیت قانونی دارد. در اصل در چنین شرایطی که مکاتبه و ملاقات با متهم ممنوع می باشد و باعث آسیب به روند رسیدگی به مهاجم و موضوع پرونده خواهد شد، قاضی باید به شکل کتبی به مأموران و مدیران زندان حکمی مبنی بر ممنوعیت قرار ملاقات با زندانی را ارائه کند.

 قاعده کلی این است که در مواردی که قاضی، رسیدگی و تکمیل اطلاعات پرونده ملاقات با زندانی را ممنوع می‌داند، افراد باید صبر کنند و فقط در شرایطی برخی از افراد که خواهان ملاقات با متهم هستند، قادرند زندانی را ملاقات نمایند که اجازه نامه کتبی از سوی قاضی داشته باشند. یکی از سوالات  بسیار مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چگونه و از چه راهی فرد قادر خواهد بود به شکل حضوری و خصوصی با زندانی ملاقات کند؟

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رفتار و کردار زندانی ارتباط مستقیم با این موضوع دارد و چنان چه زندانی در زمانی که بازداشت می باشد از خود حسن رفتار نشان دهد، این امکان برای او حاصل می شود که از مقامات مربوط درخواست نموده و ملاقات حضوری و خصوصی با خانواده خود را داشته باشد. چنان چه مقامات قضایی با فرد موافقت کنند تحت نظر رئیس زندان با پدر و مادر و فرزندان و همسر و خواهر و پدر و مادر همسرش ملاقات حضوری و یا خصوصی خواهد داشت.

در این قرارها در اصل  ماموری حاضر می‌شود اما بعضی موارد هم پیش می‌آید که رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان با زندانی موافقت می کند که اجازه ملاقات خصوصی بدون حضور مامور با همسر و فرزندانش برقرار شود. پس این ملاقات ها وابسته به صلاحدید و اجازه مقامات قضایی مربوط است.

 شرایط ملاقات شرعی در زندان

 خشونت و رفتارهای پرخطر در زندان ها به  دنبال برقراری بعضی محدودیت ها موضوعی پرهیز ناپذیر می باشد. که در همه زندان های دنیا اتفاق می‌افتد. در این میان اتخاذ تصمیم در زمینه سیاست های مناسب و کارآمد موضوعی است که قادر است از بروز تبعات منفی اجرای این محدودیت ها خودداری کنند. یکی از این سیاست ها برقراری نوعی از ملاقات به نام ملاقات ویژه می باشد که به طور خاص در مورد زندانیان متاهل اجرا می شود  خشونت و رفتارهای پرخطر در زندان ها به  دنبال برقراری بعضی محدودیت ها موضوعی پرهیز ناپذیر می باشد.

که در همه زندان های دنیا اتفاق می‌افتد. در این میان اتخاذ تصمیم در زمینه سیاست های مناسب و کارآمد موضوعی است که قادر است از بروز تبعات منفی اجرای این محدودیت ها خودداری کنند. یکی از این سیاست ها برقراری نوعی از ملاقات به نام ملاقات ویژه می باشد که به طور خاص در مورد زندانیان متاهل اجرا می شود و آن ها قادرند در صورت وجود شرایط لازم با همسران خود چند ساعت یا در برخی موارد یک شبانه روز در سوئیت های خاص ملاقات کنند.

 این دسته از ملاقات ها به سبب تاثیرات متعدد و مثبتی که در شخص زندانی و همسر ایجاد می کند از سال ها قبل به یکی از تدابیر  مفید مسئولان در  دنیا تبدیل شده است چون نقش بسیار پررنگی در کاهش بروز رفتارهای منفی از طرف زندانی دارد. در ملاقات ویژه که با نام های ملاقات شرعی و خصوصی هم از آن یاد می شود، زندانی که دارای شرایط لازم می باشد قادر است برای مدتی مشخص بدون حضور مامور نگهبان و مراقب با همسرش سپری کند. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این شرایط برای زندانی زمانی فراهم خواهد شد که مدارک قانونی ازدواج رسمی تایید و نسبت قانونی زندانی و همسرش محرز شده باشد.

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

 با توجه به اثرات وسیعی که این دسته از ملاقات ها در روحیه بخشیدن به زندانیان دارند و نیازهای طبیعی دو طرف را رفع نموده و رفتارهای انحرافی و پرخطر آن ها را کاهش می دهد. همواره این دسته از ملاقات ها در برنامه کاری مسئولان زندان ها نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای جهان قرار گرفته است. مثلاً از سال ۱۹۹۰ ، تایلند این موضوع را در برنامه کار زندان های خود قرارداد و با توجه به امکانات ویژه و مناسبی که در این زمینه در اختیار زندانیان گذاشت جزو کشورهای پیشرو در این زمینه شناخته شد.

در زندان های ایران هم از سال ها قبل این دسته از خدمات به زندانیان ارائه می شود که به دو شکل ساعتی و روزانه برنامه ریزی شده است. هم چنین در شرایطی که زندان امکانات ملاقات روزانه داشته باشد چنان چه زندانی فرزند خردسالی دارا باشد مکانی هم برای بازی کودکان در نظر گرفته می شود که حداقل زمان ملاقات سه ساعت و حد اکثر یک شبانه روز می باشد. وقتی شرایط و همکاری مسئولان زندان مهیا شود این ملاقات کمترین بخش در ملاقات های متنوع زندانی با خانواده خود  را در بر گرفته است.

 مسائل مالی  و طراحی فضای نامناسب برای سوئیت ها  و باورهای فرهنگی و اختلاف سلیقه‌ای مدیران بعضی از زندان ها در این خصوص بی تأثیر نبوده است. با توجه به فرهنگ و باورهای رایج در بعضی از قسمت های کشور، بسیاری از زندانی ها و خانواده های آن ها با وجود این که  نیاز به این دست از ملاقات‌ها دارند اما به جهت مشکلاتی مثل مورد تمسخر قرار گرفتن در زندان و انگشت نما شدن و مسائلی از این قبیل از این دسته از ملاقات ها می پرهیزند.

 اما به این موضوع توجه نمی کنند که در آینده باید، اثرات مخرب این خودداری ها را متحمل شوند. می دانیم که این دسته از تفکرات بسیار غلط و نادرست است. اما با یک برنامه ریزی در جهت ایجاد فضای امن و دور از اسم های عمومی مجموعه زندان و عدم آگاهی بقیه زندانیان از این که یک زندانی از این مدل ملاقات استفاده نموده است  این  امکان را به وجود می‌آورد تا حدود زیادی آرامش روانی و کنار آمدن زندانیان متاهل را تامین نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اجرا گذاشتن مهریه چقدر زمان می‌برد؟

 دین اسلام هم در کنار برخورد با مجرمان، دسترسی زندانیان به خانواده هایشان را در موارد مختلف مورد تاکید قرار داده است. چه بسا فقهای دینی اعتقاد دارند که حق استفاده از همسر مثل بقیه حقوق طبیعی برای هر زندانی مجاز می باشد و نمی توان بدون عذر قانونی او را از این حق محروم  نمود. وقتی ملاقات های مختلفی به زندانیان عرضه می شود، خصوصاً در مورد زندانیان متاهل که دارای محکومیت طولانی مدت هستند و باید از  ملاقات شرعی بهره‌مند باشند، اثرات بسیار مثبتی در روند گذراندن دوره حبس زندانیان داشته است که تحقیقات مختلف را تایید می کند.

  پرهیز از انحراف جنسی در  میان زندانیان و پیشگیری از آن زوال زندانی و تصمیم به طلاق و ایجاد انعطاف پذیری و مهار سرکشی های زندانی و برقراری نگرش مثبت به مسئولان زندان و بهبود رفتار زندانی و رفع تنش های عصبی  و ایجاد دلگرمی برای انجام کار و شغل و سرانجام افزایش وابستگی و دلبستگی به خانواده از جمله نتایج و اثرات مثبت ملاقات شرعی برای زندانیان می باشد. با تصمیم گیری های مناسب می توان از وقوع اثرات ‌منفی پیشگیری کرد.

 بعضی از کارشناسان معتقدند از جمله اثرات منفی اعطای ملاقات شرعی به زندانیان بی اثر ماندن مجازات در نظر گرفته شده برای زندانی می باشد. آن ها بر این باورند که وقتی زندانی در زندان امکاناتی مثل شغل تحصیل ورزش و دیدار پیاپی با خانواده را دارا می شود دیگر این مجموعه زندان نخواهد بود.

مدارک لازم برای ملاقات شرعی

مدارک لازم برای درخواست ملاقات شرعی صیغه نامه رسمی ۹۹ ساله یا سند ازدواج دائم و شناسنامه و کارت ملی که با درخواست رییس زندان باید تامین شود.

قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

ملاقات وکیل با زندانی

در قانون این اجازه به وکلای دادگستری داده شده که در صورت داشتن وکالتنامه ‌رسمی ‌برای محافظت از حقوق موکل خود هر زمان که ضروری دیدند به زندان مراجعه کنند. آن‌ها باید پس از ورود از مقامات قضایی صلاحیت‌دار، مجوز کتبی بگیرند و پس از دریافت آن، وکالتنامه رسمی ‌را به رئیس زندان ارائه دهند. وکلا ‌می‌توانند در صورت وجود شرایط لازم با موکل خود در اتاقی مجزا از اتاق عمومی‌ ملاقات داشته باشند. در صورتی که زندانی مورد نظر ممنوع‎الملاقات باشد، ملاقات پس از اجازه مقام قضایی موردنظر امکان‌پذیر ‌است.

در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و … متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت نظر قرار بگیرد، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.

وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند.

 اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد.

نکاتی در خصوص ملاقات

۱. باید برنامه ملاقات زندانیان طوری تنظیم شود که هر یک از آن‌ها حداقل ۱ مرتبه در هفته قرار ملاقات داشته باشد و زمان هر ملاقات کمتر از ۲۰ دقیقه نباشد.
۲. با نظر رئیس زندان و یا بالاترین مقام موجود در زندان ‌می‌توان برای زندانی قرار ملاقاتی خارج از وقت اداری تنظیم کرد.
۳. رئیس زندان ‌می‌تواند در صورت بیماری و بستری شدن زندانی در بیمارستان و ناتوانی وی در حرکت، با توجه به نظر پزشک تسهیلات لازم برای ملاقات با زندانی بیمار را فراهم آورد.
۴. رد و بدل شدن نامه و یا اشیاء مجاز بین ملاقات‌کننده و زندانی بدون کسب اجازه از رئیس زندان و یا نماینده او به هر طریقی ممنوع ‌است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس