قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی

0

 

قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی

ماده واحده – زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصرا به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکتهای تعاون روستایی و شرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.

تبصره 1 – نقل و انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (مصوب 19/10/40) و دهات و مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور مصوب 30 /9/1350 و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانونآب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است .

تبصره 2 – هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است .

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/9/1351، در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس