قانون راجع به خیانت ولی قهری

0

قانون راجع به خیانت ولی قهری

‌ماده واحده – ولی قهری (‌پدر یا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا
سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی‌علیه به‌طرفیت مدعی‌العموم در
محکمه مثل مورد ماده 79 قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس