قانون جدید زندان در خصوص مهریه چگونه است

0

در این مقاله با یررسی موضوع  قانون جدید زندان برای مهریه با شما خواهیم بود متاسفانه در کشور ما، بخش زیادی از مردم از قوانین مملکتی اطلاع کافی در دست ندارند و در تعاملات قانونی دچار مشکلات متفاوتی می‌شوند. این نقصان در مواردی سبب تخطی ناآگاهانه از قوانین و در موارد دیگر؛ سبب عدم احقاق حق در رابطه با مسائل مختلف قانونی شخص خواهد شد که طبعا زیان‌های مادی و معنوی را به همراه دارد.

از نظر قانون مهریه چگونه تعریف می گردد ؟

قبل از آنکه اقدام به پرداختن به موضوع قانون جدید زندان در خصوص مهریه نماییم؛ بد نیست مهریه را از منظر قانونی به صورت مختصر تعریف نماییم.

مهریه به مالی اطلاق می‌‌شود که زوج در زمان وقوع عقد نکاح به زوجه می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود.

از منظر قانونی مهریه حق زن می‌باشد و در هر زمانی که زن نسبت به مطالبه آن اقدام نماید؛ مرد بایستی پرداخت آن را به انجام رساند. در انتخاب نوع مهریه محدودیت خاصی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مادی داشته باشد، می‌تواند مورد مهریه قرار گیرد. مواردی همچون طلا، نقره، املاک، پول رایج کشور و… از مهم ترین مواردی هستند که می‌توانند به عنوان مهریه تعیین شوند.

در کشورمان در سال‌های اخیر؛ سکه بهار آزادی به عنوان متداول ترین مورد مهریه تلقی می‌شود و با تفاهم طرفین عقد نکاح، تعداد مشخصی سکه به عنوان مهریه زوجه در عقدنامه ثبت می‌شود.

ازدواج به عنوان مهم ترین و شیرین ترین تصمیم زندگی هر فردی محسوب می‌شود که در مبانی دینی و فرهنگ ایرانی به نیکی از آن یاد شده است ولی گاهی اشخاص به دلیل تصمیم نسنجیده و اتفاقات غیر قابل پیشبینی زندگی مشترک، دچار اختلافاتی در زندگی مشترک با همسر خود می‌شوند و این اختلافات به درجه ای از وخامت کشیده می‌شود که؛ طرفین راهکار قانونی را علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.

مطالبه مهریه به عنوان یکی از حقوق قانونی زنان در خصوص مسئله ازدواج مطرح می‌باشد و زن این حق را دارد که مطالبه مهریه کرده و مرد مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

ولی بخش اعظمی‌از مردها وسع مالی جهت پرداخت مهریه را دارا نمی‌باشند و یا در موارد معدودی، از پرداخت مهریه سر باز می‌زنند.

ولی قانون در خصوص مطالبه مهریه از جانب زن، مسکوت نمی‌باشد و به صراحت از حق زن حمایت می‌نماید.

در ادامه به جدید ترین قوانین مربوط به مهریه و قانون جدید زندان در خصوص مهریه می‌پردازیم.

قانون جدید زندان در خصوص مهریه چگونه است

قانون جدید زندان در خصوص مهریه و جدید ترین قوانین مهریه

  • طبق قانون؛ در مواردی که مهریه مالی معین و مشخص نباشد( چه در عقد موقت و چه در عقد دائم)، همچون دیگر دیونی که در قرارداد‌های مالی وجود دارد؛ در چارچوب تعهد مرد قرار می‌گیرد و بایستی نسبت به پرداخت آن به زن اقدام لازم را به عمل آورد. طبعا؛ در چنین شرایطی زوجه این حق را دارد که به دادگاه خانواده و یا دفاتر ثبت مراجعه نموده و مهریه خود را به اجرا بگذارد.
  • طبق جدید ترین قانون مهریه؛ در عقد موقت که عقد نامه به عنوان یک سند عادی تلقی می‌شود، زوجه جهت مطالبه مهریه خود از همسرش بایستی به دادگاه مراجعه نموده و اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه نماید.
  • به طور کلی؛ قانونگذار مقرر داشته است که در صورت وجود سرمایه و اموال زوج به غیر از مواردی که به عنوان استثنا در قانون لحاظ شده است( خانه ای که مرد در آن سکونت دارد، وسیله امرار و معاش و…) میزان مهریه اهمیتی ندارد و وصول مهریه از اموال مربوطه مرد انجام می‌پذیرد.
  • در بسیاری از موارد و به دلیل عدم تمکن مالی زوج در خصوص پرداخت مهریه، داددگاه رای به حبس مرد می‌دهد. در این موارد قانون به جهت حل این مشکل متداول و احقاق حق زوجه از جهت دریافت مهریه؛ امکان تقسیط مهریه را مقرر داشته است.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قولنامه چیست؟ هدف از تنظیم و کاربرد

به این نحو که مرد با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه؛ از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را می‌نماید. دادگاه نیز با توجه به شرایط  و مناسبات مهریه، اقدام به تعیین پیش قسط و تقسیط مهریه را می‌نماید.

  • بر اساس قانون جدید زندان برای مهریه؛ ضمانت اجرایی حکم جلب در خصوص مهریه، فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی (معادل آن) مقدور می‌باشد و مهریه بیش از ۱۱۰ سکه از احکام حبس مبری است. به تعبیر دیگر؛ عدم پرداخت مهریه به میزان ۱۱۰ سکه از جانب مرد، موجب اجرای حکم جلب و حبس وی خواهد شد ولی عدم پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، حکم جلب و حبس را به همراه ندارد و زوجه بایستی اموال و دارایی مرد را به دادگاه معرفی نماید تا روند تامین اموال و وصول مهریه صورت پذیرد.
  • طبق قانون جدید زندان برای مهریه؛ پس از صدور حکم قطعی پرداخت مهریه برای مرد، وی به مدت یک ماه مهلت دارد که نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه اقدام نماید و طبق مقررات؛ در صورتی که مرد در طی این مدت یک ماهه نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید، حکم جلب وی تا مادامی‌ که روند قانونی دادخواست اعسار در حال سپری شدن است، اجرا نخواهد شد.
  • در مواردی که پس از پذیرش دادخواست اعسار و درخواست تقسیط مهریه؛ مرد از پرداخت پیش قسط و اقساط مهریه امتناع ورزد، حکم جلب وی اجرا شده و محکومیت حبس در انتظارش خواهد بود.
  • در صورتی که زن اقدام به توقیف اموالی از شوهر خود نماید؛ تا زمانی که فرآیند برگزاری مزایده و وصول مهریه از منبع اموال توقیف شده کامل نشود، در خصوص مابقی مهریه ای که از اموال توقیف شده بیشتر است (تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی)؛ حکم جلب از جانب دادگاه صادر نمی‌گردد.

این موارد از مهم ترین قوانین جدید مهریه در خصوص زندان و نحوه وصول مهریه می‌باشد که به همراه یکدیگر به مرور آن پرداختیم.

نکته حائز اهمیت این می‌باشد که؛ بر خلاف تصور عامه مردم، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه قابل دریافت از جانب زن است ولی فقط روال قانونی به این ترتیب مقرر شده است که؛ در مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه، مرد به هر نحوی مکلف به پرداخت آن بوده و عدم پرداخت از جانب وی سبب صدور حکم جلبش خواهد شد اما در خصوص مهریه بیش از ۱۱۰ سکه؛ زن بایستی اموال شوهرش را به دادگاه معرفی نماید تا دادگاه نسبت به توقیف و تامین اموال اقدام نماید و حکم جلب برای مرد صادر نمی‌شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  لواط چیست و مجازات لواط چگونه است ؟

مدت زمان زندانی شدن برای مهریه چقدر است؟

قانون جدید مهریه درباره ی این موضوع اعلام می دارد که چون مطالبه مهریه یک دعوی حقوقی است، یا باید اقساط معوقه مهریه پرداخت شود و یا این که اعسار مجدد زوج برای دادگاه ثابت شود تا مرد از زندان آزاد شود. با توجه به افزایش بی رویه سکه، دستگاه قضایی تلاش می کند که اولا اقساط مهریه را با توجه به توان زوج قرار دهد و ثانیا تا جایی که امکان دارد، شخص معسر را به زندان نیندازد.

اگر وجه نقد به عنوان مهریه تعیین شود چگونه زن می تواند پس از سالها آن را دریافت کند ؟

در صورتی که زن از وجه نقد به عنوان مهریه ی خود نام ببرد در این صورت مرد باید مهریه ی زن که وجه نقد می باشد را مطابق تورم و قیمت سالنه حساب کرده وبه زن پرداخت نماید ، به همین خاطر در ماده ی ۱۰۸۲ مدنی آمده است که اگر از وجه نقد به عنوان مهریه استفاده شود و در صورتی که زوجه در خواست مهریه کند این نوع از مهریه مطابق با شاخص های قیمت سالانه و توسط بانک بخصوص بانک مرکزی تعیین می گردد و در نتیجه به زوجه پرداخت خواهد شد .

قانون جدید زندان در خصوص مهریه چگونه است

معنای عندالمطالبه بودن مهریه چیست ؟

عندالمطالبه بودن مهر به این معنا می باشد که هر زمان زن اقدام به درخواست مهریه کند یا به عبارتی دیگر هرگاه زوجه طلب دریافت مهریه را مطرح کند مرد باید مهریه اش را به طور تمام و کمال پرداخت نماید

مگر اینکه مرد توان مالی برای پرداخت نمودن مهریه ی همسرش را نداشته باشد که در این صورت مهریه ی زن توسط دادگاه برای مرد قسط بندی خواهد شد ، این در صورتی می باشد که مرد توان مالی لازم برای پرداختن مهریه را نداشته باشد ولی اگر چنان چه برای دادگاه مشخص شود که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد با ید تمام مهریه را که حق زن می باشد را از مرد گرفته و به زوجه پرداخت می کند .

در قوانین اسلامی عندالاستطاعه در چه موارد به کار برده خواهد شد ؟

عندالاستطاعه بودن مهریه به این معنا می باشد که پرداخت مهریه از جانب مرد به همسرش دارای شرایطی می باشد که از این شروط می توان به این مورد اشاره داشت که درصورتی که مرد از لحاظ مالی توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد مهریه را پرداخت می کند ، یا به عبارتی دیگر یعنی اگر مرد توانست به واسطه ی مال خود مهریه را پرداخت کند این کار را انجام خواهد داد و بیشتر آن را باید به زن بپردازد .

اگر در این قانون زن مهریه ی خود را از شوهرش مطالبه کند باید توجه داشته باشد که اگر مرد از لحاظ مالی شرایط پرداخت مهریه را داشته باشد مهریه ی زن را پرداخت می کند ، و در صورتی دیگر اگر مرد ادعا کند که توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه را ندارد می تواند با توجه به عندالاستطاعه بودن آن از پرداخت مهریه صرف نظر کند ، در این صورت زن می تواند با داشتن مدارک و دلایل اثبات کننده برای دادگاه مشخص نماید که مرد از نظر مالی در شریط خوبی برای پرداخت مهریه به سر می برد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اخاذی چیست و نحوه شکایت اخاذی چگونه است ؟

در رابطه با پرداخت مهریه این امکان وجود خواهد داشت که بخشی از آن به صورت عندالمطالبه و بخشی دیگر به صورت عندالاستطاعه از زوج دریافت گردد که در این صورت مطابق با شرایطی این تقسیم بندی صورت خواهد گرفت .

تقسیط مهریه برای پرداخت  کردن توسط مرد چگونه انجام خواهد شد ؟

در صورتی که مرد نتواند به صورت یک جا مهریه را پرداخت نماید در این حالت می توان با توجه به نظر دادگاه مهریه را قسط بندی کرده و در زمان های مشخصی که از سوی دادگاه برای پرداخت مهریه مشخص می شود مهریه ی خود را پرداخت کند ، اما در این روش از پرداخت مهریه زوجه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید و در صورتی نیز که از همسر خود مالی سراغ دارد که به وسیله ی آن می تواند تمام مهریه ی خود را دریافت کند می تواند این اموال را به دادگاه برای بررسی بیشتر معرفی کند .

واگر زوجه بتواند بفهمد که درآمد همسرش افزایش پیدا کرده و توانایی پرداختن مهریه را دارد می تواند از دادگاه برای افزایش مبلغ قسط های خود با ارائه ی دلایل و مدارک معتبر رای مثبت بگیرد ، به طور مثال زمانی که فرد با توجه به قسط بندی مهریه که توسط دادگاه انجام شده است توانایی پرادخت یک سکه  در ماه را دارد اما اگر برای زوجه مشخص شود که درآمد های مرد افزایش پیدا کرده وتوانایی پرداخت سکه های بیشتری نیز دارد می تواند از دادگاه بخواهد که در روند تقسیط مهریه تجدید نظر کند .

در چه مواردی می توان در خواست تعدیل در تقسیط مهریه کرد ؟

پس از  تقسیط مهریه ممکن است مواردی پیش بیایند که در آن فرد قادر به پرداختن قسط های خود نباشد از جمله ی این موارد می توان به بالا رفتن قیمت ها و تورم اشاره کرد که در این حالت زوج نمی تواند قسط های خود را به موقع برساند ، بنابرابن در این مورد مرد می تواند از دادگاه درخواست تعدیل قسط های خود را داشته باشد که در چنین مواردی قاضی با توجه به اوضاع و شریط اقتصادی اجازه ی تعدیل قسط ها را خواهند داد .

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

از دیگر مسائلی که در مورد مهریه سوال عامه افراد است مهریه زن پس از فوت همسر است و اینکه آیا در صورت باکره بودن مهریه نصف مشود یا خیر؟ همانطور که میدانید زن پس از فوت همسر مستحق دریافت تمام مهریه از ماترک متوفی میگردد و در این مورد بر خلاف طلاق، باکره بودن زن باعث تنصیف مهریه نمی گردد و زن در این حالت مستحق دریافت تمام مهر می باشد. در تمام موارد مذکور وکیل مهریه زن می تواند با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را بکند و موجبات احقاق حقوق موکل خود را فراهم آورد .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس