قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵

0

ماده۱ ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/ ۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ ـ به‌منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱ـ ۱ـ هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛

۲ـ ۱ـ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛

۳ـ ۱ـ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛

۴ـ ۱ـ هزینه تمام­شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛

۲ـ

۱ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛

۲ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین‌شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخشهای دولتی و غیردولتی دارد؛

۳ـ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۴ـ تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛

ب ـ ترکیب شورا:

۱ـ وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده(۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون نظارت بر رفتار قضات

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۴ـ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛

۵ ـ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران؛

۶ ـ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛

۷ـ دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

۸ ـ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛

ماده۲ ـ تبصره (۲) ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۲ ـ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد‌ کشاورزی لازم‌الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.

ماده۳ ـ تبصره (۴) ماده‌واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۴ـ به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری­شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص دهد. ‌

ماده۴ ـ تبصره (۶) ماده‌واحده قانون حذف می‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۷)ماده‌واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل کشور در برخی از شوراهای عالی

تبصره۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمتهای تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمتهای زراعی سال زراعی ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ نیز لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده۶ ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۸) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

تبصره۸ ـ در ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عبارت «شورای قیمت­گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند» جایگزین عبارت «با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود» گردید و جمله «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام­شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه­ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء، ابلاغ می شود» حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان­ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس