قانون انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران

0

قانون انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران

‌ماده واحده – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه وصولی سهم مستخدمین شاغل در واحدهای مختلف ارتش و صنایع وابسته و تابعه را‌که بر اساس قانون تعیین وضع استخدامی افزارمندان به کارمند فنی مصوب 1355.12.24 که از تاریخ 1356.1.1 به بعد تطبیق وضعیت استخدامی‌داده یا می‌دهند، (‌اعم از سوابق، اشتغال در ارتش و یا سایر کارگاهها و مؤسسات مورد قبول ارتش) به صندوق بازنشستگی ارتش منتقل نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم مهر ماه یک هزار سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1363.7.19 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس