قانون استفساریه قانون  اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

0

قانون استفساریه قانون  اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

 

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح  تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30/1/1383 شمول قانون مذکور، بر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند نیز بوده است یا خیر؟

نظر مجلس:

بله، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/4/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس