قانون استفساریه ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری

0

قانون استفساریه ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب 1379,01,16

 

موضوع استفسار:
ماده واحده – آیا مفاد ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مساجد، اماکن مقدسه و معابد اقلیت ‌های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از ‌پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می ‌دارد شامل «‌مجتمع آموزشی، علمی، تحقیقاتی، مسکونی، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم» نیز که بطور‌ رایگان در اختیار طلاب می ‌باشد هم می‌ شود یا خیر؟

نظر مجلس:
مفاد ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که مساجد، اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از‌ پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف می‌ دارد شامل «‌مجتمع‌ های آموزشی، علمی، تحقیقاتی، مسکونی، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم» نیز که به طور ‌رایگان در اختیار طلاب می‌ باشد هم می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /1 /1379به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس