مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند

0

مقدمه

پیش از پرداختن به موضوع مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند لازم است بدانیم که نفقه در مفهوم لغوی مالی است که بصورت انفاق به دیگران داده می شود و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای تامین هزینه های رایج زندگی همسر و فرزندان ( اقارب) می باشد و همانطور که پرداخت نفقه ی زن بر مرد واجب است پرداخت نفقه فرزندان نیز از مسئولیت‌های مالی پدر است که قانون برعهده وی گذاشته است. مطابق قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزندان و اقارب برعهده پدر است و همچنین  موظف است به فرزند یا فرزندانش که تحت حضانت خود، مادر و یا فرد دیگری قرار دارند، نفقه پرداخت کند. تهیه مسکن، خوراک،پوشاک، درمان و… از جمله مواردی است که پدر باید در قبال فرزندش انجام دهد. در کشور ما به دلیل اینکه مسئولیت مالی خانواده در درجه اول بر عهده پدر خانواده است ، او موظف است تا علاوه بر پرداخت نفقه زوجه به اولاد ، یا فرزندان خود نیز نفقه بدهد . به لحاظ حقوقی ، الزام مرد به پرداخت نفقه فرزندان در قانون مدنی مطرح است و به همین دلیل مجازات برای عدم پرداخت نفقه فرزند نیز در نظر گرفته شده است . .
 بر اساس قانون مدنی ، پدر مکلف است که به فرزند دختر و فرزند پسر خود نفقه بدهد 

نفقه فرزند

در ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد یا فرزندان بر عهده پدر آنها می باشد . در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نمودن نفقه نباشد ، این وظیفه به ترتیب بر عهده اجداد پدری ، مادر و اجداد مادری قرار می گیرد . بر این اساس ، تکلیف اولیه و اصلی پرداخت نفقه بر عهده پدر قرار گرفته است . نفقه فرزند در قانون مدنی تعریف نشده است . اما مصادیقی از آن در ماده 1204 قانون مدنی آمده است که عبارتند از مسکن ، البسه ، غذا و اثاث البیت ، که البته این مصادیق انحصاری نیستند ( وقتی و انحصاری نباشند و به تفسیری تمثیلی باشند یعنی ممکن است با نظر به شرایط پرونده و دادخوست مواردی که در ماده 1204 قانون مدنی ذکر نشده را هم در این باب بتوانیم مورد دادخواست قرار دهیم.)

الزام به پرداخت نفقه فرزند

نفقه فرزند یا اولاد ویژگی های خاصی دارد که آن را از نفقه زوجه متمایز می کند . در شرع و قانون مدنی سن خاصی برای پرداخت نفقه به فرزند در نظر گرفته نشده است . اما بر اساس قانون مدنی ، شرایط پرداخت نفقه فرزند آن است که اولا کسی که نفقه می گیرد نتواند بوسیله اشتغال به شغل خاصی وسایل معیشت خود را فراهم کند ، ثانیا کسی که نفقه می پردازد باید استطاعت مالی داشته باشد . بنابراین ، در صورتی که پدر استطاعت و تمکن مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشد ، نمی توان او را محکوم به پرداخت نفقه نمود .
به لحاظ عرفی ، پسران تا سن هجده سالگی و تا زمانی که در منزل پدر خود تحصیل می کنند ، حتی در صورتی که والدین از هم طلاق نگرفته باشند ، می توانند دادخواست نفقه فرزند را به دادگاه بدهند و بعد از این سن ، پدر دیگر وظیفه ای برای پرداخت نفقه ندارد . دختران نیز تا زمانی که ازدواج کنند جزء افراد واجب النفقه محسوب می شوند و پدر موظف به پرداخت نفقه به آنهاست .
هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد ، به حبس از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

همانگونه که گفتیم یکی از شرایط الزام پدر به پرداخت نفقه آن است که وی تمکن مالی برای پرداخت نفقه داشته باشد . در صورتی که پدر توانایی لازم برای پرداخت نفقه فرزندش را داشته باشد و با این حال نفقه نپردازد ، مرتکب جرم عدم پرداخت نفقه فرزند شده است و بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده ، هرکس با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه مانند فرزندان خودداری نماید ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . که این مجازات برابر است با شش ماه تا دو سال حبس . فلذا فرزندان می توانند با استناد به این ماده حکم جلب وی را از دادگاه تقاضا کنند .

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند

مدرک لازم جهت مطالبه نفقه عبارتست از هرگونه استشهاد یا تعهداتی که عقیم مانده و یا احکامی که قبلاً صادر شده و از قوه به فعل تبدیل نشده و اقرار و اعتراف پدر در این زمینه دلیل بر اثبات ادعاست.

نفقه فرزند نامشروع

فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

نفقه فرزندخوانده

فرزند خوانده اگر از طریق امور سرپرستی با رعایت شرایط و قانون و احکامی که از طریق مقام قضائی به فردی اعطاء شده باشد کماکان پدر یا برحسب مورد مادر باید مطابق سایر فرزندان نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام نماید.

 نفقه فرزندان بالای 18 سال

نفقه فرزندان بالای 18 سال عبارتست از ذکور تا 18 سال و تا پایان تحصیلات عالیه ولی اگر طفل محجور- معلول یا بواسطه تأئیدیه پزشکی قانونی قادر به تأمین معاش خود نباشد کماکان اولاد ذکور بعد از 18 سالگی به بعد پدر ایشان عهده دار نفقه ایشان میباشد و فرزند اناث تا مادام که شوهر نکند به عهده پدر ولی اگر شوهر کند و مطلقه شود و یا همسرش فوت نماید که مستمری نداشته باشد. کماکان نفقه وی هم به عهده پدر موکول شده است.
بنابراین غذا، پوشاک و درمان و مسکن و اثاث البیت ازجمله مواردی می باشد که شخصی که ملزم به دادن نفقه است باید تهیه کند. البته توجه به این نکته لازم است که در این‌جا منظور خرید مسکن نیست و صرف تهیه مسکن و اجاره کردن آن کفایت می‌کند.
مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند

نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره ……….. مورخ ……………. با خوانده دعوا ………….. عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ………. شهرستان …………….. منعقد نموده ایم که حاصل این ازدواج، تعداد ……..… فرزند دختر / پسر به نام / نام های ………….… می باشد. متاسفانه خوانده علی رغم استطاعت مالی از تاریخ ………….. از پرداخت نفقه به فرزندان شرعی و قانونی خود امتناع نموده اند، و از آن جهت که به موجب ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند دختر و پسر بر عهده پدر می باشد، رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام حضانت و نگهداری فرزند / فرزندان خوانده به نام / نام های …… از تاریخ ……… لغایت ……..… به مدت …………. مستنداً به مواد ۱۱۹۹ و ۱۲۰۶ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

نتیجه گیری مبحث نمونه دادخواست الزام به پرداخت نفقه فرزند

نفقه فرزند عبارت است از هزینه‌های زندگی شامل خوراک پوشاک و مسکن و درمان که در مورد دختر تا زمانی که مجرد باشد و درآمدی نداشته باشد و در مورد پسر تا سن ۱۸ سالگی یا بعد از آن درصورتی که مشغول به تحصیل باشد و درآمدی نداشته باشد تا سن بیست و پنج‌ سالگی برعهده پدر است و در صورت نداشتن پدر یا تنگ‌دست بودن وی بر عهده پدر بزرگ پدری و درصورتی‌که وی نیز در قید حیات نباشد یا توان مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد برعهده مادر است درصورتی‌که شخصی ملزم به دادن نفقه است از پرداخت آن استنکاف نماید در صورت شکایت شخص مستحق نفقه مجرم شناخته می شود و به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.
 
 
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس