طلاق صوری چیست ؟

0

چنانچه زن و مردی بدون آنکه واقعا تصمیم به جدا شدن و پایان رابطه زوجیت را داشته باشند ، مبادرت به طلاق نمایند تا بتوانند از بعضی از مزایای قانونی مشخص شده برای خانم های طلاق گرفته همانند دریافت مستمری و یا معافیت فرزندان از خدمت سربازی استفاده نمایند ، طلاق صوری صورت گرفته است اما به حکم قانون ، این نوع طلاق، باطل میباشد و فاقد آثار قانونی است .

این روزها اصلاحی تحت عنوان ” طلاق صوری ” زیاد به گوشمان میخورد ؛ طلاق صوری یا غیر واقعی به طلاقی اطلاق میگردد که فرد ، قصد لازم برای ایجاد آثار قانونی مقرر بر طلاق را ندارد و تنها به دلیل منافع شخصی خویش ، اقدام به طلاق می کند که این منافع ، با خوردن مهر طلاق در شناسنامه ایجاد می گردد . به طور معمول طلاق صوری بین زن و مرد به جهت دریافت منافعی همانند معافیت فرزند از خدمت سربازی و یا اخذ مستمری پدر فوت شده زن انجام می گیرد .

به همین دلیل ، این پرسش ها ممکن است ایجاد گردد که اساسا طلاق صوری چیست و چه حکمی دارد ؟ آیا طلاقی که تنها برای دریافت مزایایی همانند معافیت فرزند از خدمت سربازی و یا اخذ مستمری انجام می گیرد ، درست میباشد ؟ چنانچه اثبات گردد که طلاق و جدا شدن زوجین به شکل صوری انجام گرفته است ، چه آثاری به وجود می آید ؟

برای جواب دادن به این پرسش ها ، نخست به ارزیابی اینکه معنی طلاق صوری چیست می پردازیم و سپس ، طلاق صوری جهت معافیت فرزند از خدمت سربازی و طلاق صوری برای دریافت مستمری پدر ، توسط زن را توضیح می دهیم و در پایان حکم طلاق صوری را بر اساس قانون مطرح خواهیم کرد .

طلاق صوری چیست؟

به طور کل ، طلاق به عملی گفته می شود که مرد ، با انجام دادن آن ، قصد دارد به زندگی مشترک خود با همسرش پایان دهد . مطابق قانون ، مرد حق دارد هر زمان بخواهد همسر خود را طلاق داده و زن نیز تحت شرایطی حق طلاق خواهد داشت و همچنین زن و شوهر نیز می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند  . با این حال، زمانی که مردی می خواهد همسر خود را طلاق بدهد ، بر اساس قانون باید شرایطی داشته باشد تا این طلاق به صورت صحیح و قانونی انجام شده و آثار قانونی خود را بر جای بگذارد .

یکی از شرایط مهمی که برای طلاق وجود دارد ، این است که شوهر ( به عنوان شخصی که حق دارد همسرش را طلاق دهد ) و یا هر دوی زوجین ( برای طلاق توافقی ) قصد واقعی برای طلاق داشته باشند و به اصطلاح حقوقی ، ” قاصد” باشند . بدین معنی که هنگام طلاق ، واقعا تصمیم داشته باشند از هم جدا گردند و به عبارت دیگر ، بخواهند به همدیگر نامحرم شده و به رابطه زوجیت خود پایان دهند .

با توجه به وجود این شرط مهم میباشد که چنانچه به عنوان مثال، مردی واقعا تصمیم نداشته باشد همسر خویش را طلاق دهد و تنها به خاطر بهره مندی از آثار مزایای قانونی برای خود ، همسر و یا فرزندانش مبادرت به طلاق دادن زن خود کند ، طلاق صوری اتفاق افتاده است .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حق حبس چیست

بدین ترتیب ، در جواب به این پرسش که طلاق صوری چه میباشد و طلاق صوری چه معنی دارد ، بایستی بگوییم که چنانچه قبل از طلاق ، شخص به علت سوء استفاده از مزایای قانونی همانند معافیت فرزند از سربازی و یا اخذ مستمری و بدون داشتن قصد و نیت لازم ، و با هدف آنکه پس از طلاق نیز به طریقی رابطه زن و شوهری بین آنها برقرار باشد ، مبادرت به طلاق کرده باشد ، طلاق به صورت صوری اتفاق افتاده است .

بیان این نکته نیز ضروری میباشد که چنانچه فردی واقعا تصمیم به طلاق داشته است و واقعا می خواسته از همسرش جدا گردد اما در عین حال پس از طلاق از مزایای قانونی هم بهره مند شود ، دیگر نمی توان گفت طلاق صوری بوده است ؛ بلکه آنچه در مورد تشخیص طلاق صوری حائز اهمیت میباشد، این است که پیش از طلاق ، طرفین توافق نمایند که دوباره در چارچوب رجوع از طلاق و یا صیغه 99 ساله ، رابطه زوجیت خویش را ادامه دهند .

طلاق صوری برای معافیت فرزند از سربازی

از اساسی ترین دلایلی که اشخاص امکان دارد برای دریافت آوردن آن راضی به اجرای طلاق صوری شوند ، طلاق صوری جهت اخذ معافیت فرزند از خدمت سربازی میباشد . در این گونه شرایط ، زن و شوهر برای آنکه پسرشان بتواند معافیت از خدمت سربازی دریافت کند ، به شکل صوری و غیر واقعی از هم طلاق میگیرند و بعد ، یا از طلاق رجوع می کنند و یا صیغه 99 ساله منعقد می کنند .(صیغه نود و نه ساله هم همان عقد موقت است و تعداد سال عقد، ماهیت آن را تغییر نمی دهد. در این گونه صیغه زن حق ارث بردن از شوهر را نخواهد داشت ، به علاوه مشخص کردن مهریه برای این عقد الزامی میباشد اما زن در حالتی مستحق نفقه خواهد بود که در ضمن عقد برای زن شرط شده باشد )

البته گرفتن معافیت از خدمت سربازی برای پسرانی که پدر و مادرشان از هم جدا شده اند، نیازمند آن میباشد که شرایطی وجود داشته باشد ؛ به عنوان مثال اینکه آن فرزند ، باید تنها فرزند ذکور ( پسر ) آن مادر باشد و کفالت یا سرپرستی و به عبارتی تامین هزینه های زندگی مادر توسط آن پسر تامین شود . همچنین پسر به سن قانونی 18 سال رسیده باشد و مادر ، ازدواج مجدد نکرده باشد .

به غیر از اینها ، جدیدا برای جلوگیری از اثر طلاق صوری والدین با انگیزه کسب معافیت سربازی توسط فرزندشان ، قانونی تصویب گردیده است که بر اساس آن برای اخذ کارت معافیت از خدمت ، بایستی سی ماه ( دو سال و نیم ) از تاریخ طلاق بائن و یا طلاق رجعی گذشته باشد . در این مدت سی ماهه ، صرفا معافیت موقت به فرزند تعلق می گیرد و پس از سی ماه ، چنانچه شرایط وجود داشت معافیت دائمی می گردد .( طلاق بائن اصطلاحا به طلاقی اطلاق میگردد که در آن امکان برگشت و رجوع زوج به زوجه وجود ندارد بدین معنی که پس از صادر شدن حکم طلاق، طرفین قادر نیستند بر مبنای همان عقد ازدواج قبلی و بدون نیاز به انعقاد عقد ازدواج مجدد دوباره به یکدیگر رجوع نمایند. در طلاق رجعی ،بعد از طلاق و در طول مدت عده طلاق ، مرد قادر است به همسر خود رجوع نماید و بدون اینکه نیاز به عقد نکاح مجددی باشد ، با وی زندگی کند . قابل ذکر میباشد که رجوع مرد در طلاق رجعی کاملا به اراده خود وی است و زن نمی تواند مانع رجوع مرد بشود )

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق کی اقسام چیست ؟

بدین ترتیب ، همانگونه که مشاهده کردید ، با این شرایط سخت سعی شده است تا از اجرای طلاق های صوری جهت گرفتن معافیت از خدمت جلوگیری گردد و صرفا بعد از سی ماه از طلاق غیر صوری یا واقعی والدین است که کارت معافیت دائم صادر می گردد .چنانچه هم طی شرایطی معلوم گردد که طلاق صوری بوده است ، آثار طلاق صوری بر آن حاصل نشده و فرزند میبایست به خدمت سربازی فرستاده شود .

طلاق صوری چیست ؟
طلاق صوری چیست ؟

طلاق صوری برای دریافت مستمری

مطابق قانون ، در صورتی که دختری پدرش فوت کرده باشد ، به شرط اینکه شغل و شوهر نداشته باشد ، می تواند به سهم خود از مستمری پدر استفاده کند . اما چنانچه دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بعد طلاق گرفته باشد نیز این حکم قانونی در مورد او کاربرد دارد و قادر است با اثبات طلاق و عدم اشتغال به کار ، از مستمری پدر خویش استفاده نماید .

به همین علت ، یکی دیگر از موارد طلاق صوری ، طلاق جهت گرفتن مستمری تامین اجتماعی میباشد ؛ بدین صورت که خانمی برای آنکه بتواند از مستمری پدر فوت شده خویش استفاده کند ، مبادرت به طلاق صوری از همسر خود می کند و یا آنکه شوهرش او را طلاق می دهد تا زن از مستمری پدر خود بهره مند گردد و بعد ، چنانچه طلاق از نوع طلاق رجعی باشد ، شوهر در مدت عده به زن رجوع می کند و بدون اینکه عملا از هم جدا شده باشند ، به زندگی مشترک شان ادامه می هند .

در اینجا میبایست اشاره نمود که بر اساس قانون حمایت خانواده ، در صورتی که مردی همسرش را طلاق داده باشد و بعد به زن رجوع کند ، مکلف است اقدام به ثبت رجوع از طلاق نماید ؛ در غیر این صورت امکان دارد به مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق محکوم گردد. یا اینکه ممکن است چنانچه طلاق از نوع طلاق بائن بوده و مرد نتواند در مدت عده به زن رجوع نماید ، زن و شوهر این بار با صیغه موقت طولانی مدت به زوجیت هم در آیند .

به علاوه میبایست متذکر شویم که این قبیل اقدامات جهت گرفتن مستمری ، علاوه بر اینکه خلاف قانون و سبب تضییع حقوق دیگر افراد می شود ، گاها سبب مشکلات و معضلاتی برای خود زن و مرد نیز می گردد . چرا که زن ، با این اقدام عملا حقوق قانونی خود که به موجب ازدواج دائمی به وی تعلق می گیرد را از بین می برد ؛ به این صورت که با ازدواج موقت ، رابطه توارث میان زن و شوهر برقرار نمی شود و اگر مرد فوت کند ، زن دیگر از او ارث نمی برد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اضطرار در حقوق چیست

علاوه بر این ، سازمان تامین اجتماعی در صورتی اقدام به برقراری مستمری برای زن می کند که آن زن واقعا شاغل نبوده و درآمدی نداشته باشد ؛ به علاوه امکان دارد با روش هایی ، صوری بودن طلاق مشخص گردد برای مثال با تحقیقات محلی پیگیری نمایند که آیا حقیقتا زن و شوهر از هم جدا شده اند و یا اینکه طلاق به صورت صوری بوده است .

در همین بین ، چنانچه مشخص گردد که طلاق به شکل صوری جهت گرفتن مستمری پدر فوت شده انجام گرفته است ، مستمری زن قطع می گردد و حتی زن را محکوم به بازپرداخت مستمری میکنند که با طلاق صوری و به صورت غیر قانونی به وی تعلق گرفته است ؛ چون طلاق صوری اثری ندارد .

حکم طلاق صوری

در بخش نخست ، به مفهوم طلاق صوری پرداختیم و بیان کردیم که معیار شناخت طلاق صوری آن میباشد که حین طلاق ، زوجین تصمیم واقعی بر طلاق نداشته و توافق بر آن می کنند که پس از طلاق ، دوباره رابطه زوجیت خویش را در چارچوب صیغه موقت و یا رجوع از طلاق ادامه دهند . اما پرسش مهمی که در این رابطه امکان دارد مطرح گردد آن میباشد که حکم طلاق صوری چه میباشد ؟ آیا طلاق صوری باطل است ؟ چنانچه طلاق به شکل صوری انجام شده باشد چه حکمی دارد و چه آثاری بر جای می گذارد؟

به طور کل میبایست بیان کرد که حکم طلاق صوری و آثار طلاق صوری در قانون بیان نگردیده است . به علاوه نمی توان ماده قانونی مشخصی که مجازات طلاق صوری را مشخص کرده باشد ، را پیدا کرد و به آن استناد کرده و گفت حکم طلاق صوری چه میباشد . با این حال ، در قانون مدنی ، از معامله صوری به طور کلی صحبت شده است که بر اساس ماده 218 قانون مدنی ، هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌ طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است .

اما برای مشخص شدن حکم طلاق صوری می توان به ماده 1136 قانون مدنی استناد کرد که به موجب آن ، طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد . بدین ترتیب ، در می یابیم که چنانچه طلاق دهنده ( مرد و یا هر دوی طرفین ) برای طلاق قصد واقعی نداشته باشند و صرفا به خاطر بهره مندی از برخی منافع ذکر شده، اقدام به طلاق صوری کرده باشند و مجددا با هم زندگی کنند ، به لحاظ قانونی نمی توان طلاق آنها را مورد تایید قرار داد .

به بیان دیگر، طلاق صوری توسط فردی که تصمیم به طلاق ندارد ، همانند شخصی میباشد که در حالت مستی مبادرت به طلاق می کند ولی در حقیقت قصد طلاق ندارد .  باطل بودن طلاق صوری بدین معنی میباشد که طلاق انجام گردیده هیچ گونه اثر قانونی به بار نمی آورد . هر چند در شرایط موجود ،ثابت کردن صوری بودن طلاق سخت میباشد ، اما از لحاظ شرعی نیز بایستی بیان کرد که طلاق صوری بدون قصد و نیت ، باطل و بی اثر است .

5/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس