طلاق به خاطر خیانت همسر چگونه است؟ [بروزرسانی 1400]

0

جدایی و طلاق به علت خیانت کردن زن به مرد و یا بالعکس بایستی مبنی بر شواهد و دلیل کافی باشد و هر یک از طرفین میبایست با روش های اثبات خیانت آشنا باشند تا با ارائه آن به دادگاه خانواده با دادخواست طلاق آن شخص ، به دلیل خیانت همسر موافقت شود.

بررسی جوانب حقوقی طلاق به دلیل خیانت همسر

یکی از لزومات مهم تشکیل زندگی زناشویی، وجود صداقت و وفاداری متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر میباشد. هیچگونه عذری برای ایجاد رابطه ی نامشروع و خیانت به همسر در مراجع قضایی قابل قبول نیست.

برای مبادرت به طلاق به علت خیانت همسر بایستی خواهان ( زن یا مرد) قادر باشد با استفاده از دلیل کافی و عاقلانه این موضوع را به ثابت کند، در غیر این صورت خوانده پرونده این اختیار را داراست که به دلیل تهمتی که به او زده شده است و باعث زیر سوال رفتن آبرو و حیثیت او شده است، می تواند جهت اعاده حیثیت به مراجع قضایی مراجعه نماید.

در ادامه این مطلب در مورد طلاق به علت خیانت مرد به زن و یا زن به مرد و نحوه اثبات کردن آن توضیح خواهیم داد .

طلاق به خاطر خیانت همسر
طلاق به خاطر خیانت همسر

 

طلاق به دلیل خیانت مرد به زن

مرد ها قادرند با کسب اجازه از سوی همسر اول و دادگاه ، ازدواج دائم یا موقتی با یک زن دیگر داشته باشند اما چنانچه ازدواج مجدد آنها بدون اجازه همسر و یا دادگاه باشد و یا آنکه مردی دارای رابطه نامشروع و غیر اخلاقی با زن نامحرم باشد می توان گفت که خیانت کرده است .

بر پایه قانون ، روابط نامشروع مرد با زن نامحرم تحت هر شکلی جرم محسوب می شود و مجازات دارد اما بایستی مطلع باشید که به طور کلی رابطه مردی به غیر همسر خود نمی تواند دلیلی جهت طلاق باشد مگر آنکه زن دلایل کافی جهت اثبات خیانت مرد داشته باشد تا بتواند حکم طلاق خود را بگیرد .

  • اما راه های اثبات خیانت مرد به زن چیست ؟

روش های ثابت کردن خیانت مرد با توجه به نوع خیانت متفاوت خواهد بود ، اما یکی از موارد شایع خیانت مرد ، ازدواج مجدد آن بدون کسب اجازه از همسر اول خود می باشد . اما روش اثبات کردن آن با توجه به اینکه ازدواج دائم و یا موقت باشد متفاوت است .

چنانچه ازدواج مجدد مرد دائم باشد ، چون در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت گردیده و در شناسنامه آن نیز نوشته شده است به آسانی قابل اثبات میباشد اما اگر ازدواج موقت باشد چون در شناسنامه مرد چیزی ثبت نمی شود ، تنها روش اثبات خیانت مرد ، یافتن صیغه نامه موقت است . اما اگر زن موفق یه یافتن صیغه نامه و ارائه آن به دادگاه نگردد قادر است با استناد به اینکه آن صیغه نامه در دفتر ازدواجی ثبت گردیده است ، دادگاه را به آن دفترخانه رجوع دهد .

  • اما اگر صیغه نامه پیدا نشد و در دفاتر رسمی ازدواج نیز این موضوع ثبت نشده باشد چطور می شود خیانت مرد به زن را ثابت کرد ؟

در این موارد زن قادر است با آوردن دلایل کافی از همسر خیانت کار خویش شکایت نماید، در این راه مرد بایستی برای جلوگیری از مجازات کیفری ، اقرار به ازدواج موقت خود کرده و صیغه نامه را به دادگاه تحویل دهد. زن نیز می تواند از اقرار مرد یا صیغه نامه ، استفاده نماید و در دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد یا آنکه از شوهر خویش تعهدنامه عدم خیانت بگیرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  عقود معین و قراردادهای بانام

البته در شرایطی زن می تواند با داشتن این دلیل دادخواست طلاق خویش را ثبت نماید که این موضوع ( عدم ازدواج مجدد مرد ) در سند ازدواج آن ها شرط گردیده باشد ، در غیر این صورت خیانت مرد نمی تواند دلیلی بر طلاق زن باشد .

چنانچه رابطه نامشروع شوهر ثابت گردد و زوجه نسبت به شکایت رابطه نامشروع اقدام نماید و حکم بگیرد و به نظر دادگاه  از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های دوم و نهم شروط ضمن عقد نکاح، به شرطی که قبلا توسط مرد امضا شده باشد، زن می تواند تقاضای طلاق به دلیل خیانت نماید.

طلاق به خاطر خیانت همسر
طلاق به خاطر خیانت همسر

طلاق به دلیل خیانت زن

چنانچه مردی متوجه ارتباط و دوستی همسرش با مرد نامحرم از طریق پیامک و یا شبکه های اجتماعی گردد می تواند به آن زن اتهام خیانت بزند . به طور کلی بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی همچین زنی مشمول اعمال مجازات برای رابطه نا مشروع می شود و از آنجایی که حق طلاق با مرد است او قادر است درخواست طلاق به دلیل خیانت زن را بدهد . اما مرد برای اثبات کردن خیانت زن بایستی دلایل کافی را داشته باشد تا بتواند آن را ثابت نماید .

  • راه های اثبات خیانت زن به مرد

یکی از روش های اثبات کردن خیانت زن این میباشد که خود متهم در مقابل قاضی و یا باز پرس پرونده قرار بگیرد و با زبان خویش به خیانت اعترف نماید، آن را نوشته امضا و اثر انگشت بزند. اما چنانچه زن به طور مستقیم اقرار نکند ، آیا مرد قادر است با استفاده از ارائه عکس هایی از پیام های زن با مرد دیگر خیانت او را ثابت نماید و درخواست طلاق دهد ؟

پاسخ به این پرسش بستگی به نظر مستقیم قاضی پرونده دارد یعنی امکان دارد قاضی آن مدارک شما رو بپذیرد و ممکن است اصلا آن را قبول نکند. البته مرد بایستی در نظر داشته باشد که حتی اثبات کردن خیانت ، نمی تواند دلیل برای عدم پرداخت مهریه آن زن باشد و مهریه در هر صورتی به زن تعلق می گیرد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ابطال پروانه ساختمانی چگونه انجام می شود

به طور کلی چنانچه زن یا مردی موفق به اثبات خیانت همسر خود نگردد به 80 ضربه شلاق ( جرم قذف ) محکوم خواهد شد پس سعی کنید پیش از اقدام برای اثبات خیانت و درخواست طلاق ، با راه های اثبات خیانت آشنا شوید و درخواست خویش را با دلایل کافی اثبات کنید.

اگر زن خیانت کند حق دریافت و مطالبه مهریه را دارد؟

خیانت زن به مرد و داشتن ارتباط نامشروع زن سبب از بین رفتن حق مهریه ی او نمی گردد و در هر صورت مرد بایستی این حق قانونی زن را بپردازد. اما در مواقعی شاهد بوده ایم که زنان به خاطر ترس از آبرو ریزی و تهدید همسر مهریه خویش را به زوج بذل می نمایند. اما به طور کلی و طبق قوانین حقوقی داشتن ارتباط نامشروع نمی تواند باعث عدم پرداخت مهریه گردد.

بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ، ” به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ” . به عبارت بهتر بر اساس این ماده ، به محض اینکه عقد نکاح به طور صحیحی واقع شد ، زن مالک مهریه می شود .

چنانچه مهریه زن عین معین مثل خانه یا زمین باشد قادر است در آن تصرف نماید. اگر اراده کند می تواند اقدام به مطالبه مهریه نماید و در صورتی که بخواهد قادر است مهریه را به شوهرش ببخشد .

بر این اساس ، می توان گفت که مهریه حق زن میباشد و هر نوع تصرفی در مهریه قانونی و صحیح خواهد بود .

راههای اثبات خیانت

یکی از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده ای خیانت کردن میباشد. مطابق قانون مجازات اسلامی ، هر گاه مابین زن و مردی رابطه زوجیت نباشد مرتکب جرم رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم  می شوند. راههای اثبات خیانت به شرح ذیل می باشد :

  • اعتراف متهم که بایستی شخص خیانتکار در حضور بازپرس یا قاضی دادگاه به جرم خیانت خویش اقرار کند.
  • ارائه صیغه نامه موقت توسط شاکی به دادگاه  است. اگر مردی بدون اجازه زن خود اقدام به ازدواج موقت یا دائم نماید مرتکب خیانت شده است. زن ‌‌می تواند به این دلیل تقاضای طلاق به دلیل خیانت نماید.
  • شهادت شهود
  • فیلم یا عکس ، پیامک، مکالمه تلفنی و اسکرین شات در کنار سایر دلایل و مستندات
طلاق به خاطر خیانت همسر
طلاق به خاطر خیانت همسر

اثبات خیانت از طریق چت

میزان زیادی از مشکلات خانوادگی امروزه به جهت خیانت یکی از زوجین از طریق فضای مجازی ایجاد می گردد. بر عکس جرم خیانت زنا و مادون زنا که از طرف قانون برای فرد متاهل و مجرد گوناگون است ، مجازات جرم خیانت از طریق فضای مجازی برای شخص مجرد و متاهل به طور یکسان اجرا خواهد شد و مجازات آن چه به صورت سنتی ، چه فیزیکی و یا مجازی تا 99 ضربه شلاق می باشد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای قانونی و جرایم آن

اما در شرایطی این حکم برای شخص خیانت کار انجام می گردد که خیانت در فضای مجازی برای قاضی و دادگاه ثابت شود. اما چگونه می توان خیانت همسر را از راه اسکرین شات گرفتن از چت های وی ثابت کرد ؟

در قانون تعیین گردیده که اگر شخصی از همسر خویش به جهت خیانت از طریق چت شکایتی دارد بایستی به دادگاه رفته و شکایت خویش را مطرح نماید. اما در حالتی می تواند درخواست مجازات فرد خیانت کار را داشته باشد که بتواند خیانت آن را از طریق چت ثابت کند .

دسترسی به پیامک و تماس تلفنی شخص خائن و ارائه آن به دادگاه می تواند جهت ثابت کردن خیانت ، تشخیص جرم رابطه و محکومیت از سمت قاضی کافی باشد . چنانچه شاکی دسترسی مستقیمی به چت ها نداشته باشد و قادر نباشد آن را ارائه نماید با ارائه مدارک لازم می تواند دستور استعلام آن را بر اساس دستور و صلاح دید قاضی بگیرد .

حال چنانچه خیانت از راه چت ، پیامکی باشد از آنجایی که اطلاعات پیامک همسر شخصی به حساب می آید تنها به صلاح دید دادگاه و یا دادسرا جهت کشف جرم است که دستور استعلام به پرینت پیام ها داده می شود . در این حالت اپراتور های شبکه های همراه موظف به همکاری و قرار دادن اطلاعات آن شخص هستند . از آنجایی که اپراتور ها بایستی طبق قانون پیامک و مکالمه های هر شخص را 6 ماه در حافظه نگهداری نمایند پس می توان با دستور و صلاح دید قاضی استعلام چت ها در آن بازه را به راحتی گرفت .

اما اگر خیانت همسر از راه چت کردن در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام ، واتس آپ و یا اینستاگرام باشد که داخلی نیستند و دادگاه قادر نیست از آن ها استعلام بگیرد در شرایطی می توان آن را ثابت کرد که شاکی اطلاعات لازم برای ورود به تلفن همراه و شبکه های اجتماعی شخص خیانت کار را داشته باشد و یا خود فرد متهم اعتراف به خیانت خویش کند .

در غیر این صورت امکان اثبات کردن خیانت از راه عکس و یا اسکرین شات از چت های متهم وجود ندارد. مگر آنکه شاکی علاوه بر عکس و اسکرین شات ، پرینتی از محتوای فضای مجازی همسر خویش را داشته که نشان دهنده خیانت وی باشد که داشتن این مدارک می تواند برای دادگاه قابل اثبات باشد .

از دیگر راه های اثبات خیانت در چت کردن علاوه بر اعتراف خود متهم ، اعتراف شاهدانی میباشد که آگاهی کامل از خیانت آن شخص داشته اند و علیه او در دادگاه شهادت می دهند . بدین ترتیب اتهام خیانت بدون داشتن دلایل و مدارک کافی برای قاضی قابل اثبات نخواهد بود .

5/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس