طلاق از طرف زن چقدر طول میکشد؟

0

طلاق در اصطلاح حقوقی به معنی انحلال نکاح با رعایت تشریفات خاص میباشد زن و شوهری که از ادامه زندگی مشترک با یکدیگر خسته و ناامید شده اند از راه طلاق مبادرت به جدایی و خاتمه دادن به عقد ازدواج خویش می کنند منظور از تشریفات خاص برای طلاق عبارت میباشد از ثبت نام در سامانه طلاق ، مراجعه به مشاوره پیش از طلاق و ثبت و تنظیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است .

 با اینکه در قانون مدنی ایران طلاق و جدایی تحت عنوان حق برای مرد شمرده شده است اما برای جدایی راه های مختلف دیگری نیز وجود دارد و صرفا حق درخواست طلاق برای مرد نمیباشد در این نوشته ضمن توضیح طلاق از جانب زن و مراحل آن ، مدت زمان طلاق از طرف زن را نیز بیان شده و راه های نحوه تسریع در روند طلاق از طرف زن عنوان شده است .

طلاق از طرف زن و مراحل آن

گفتیم جدایی و پایان زندگی مشترک تنها از راه طلاق و با رعایت تشریفات خاص طلاق امکان پذیر میباشد و مطابق ماده 133 قانون مدنی این حق مرد است که هر موقع می خواهد زن را طلاق بدهد البته صرف آوردن واژه مرد قانون مدنی به این معنی نمیباشد که زن حق درخواست طلاق و جدایی ندارد پس به این نتیجه می رسیم که طلاق انواع مختلفی دارد که عبارت است از : طلاق به درخواست مرد ، . طلاق توافقی ، طلاق به درخواست زن .

در این جا به بررسی طلاق از طرف زن و مراحل آن می پردازیم که در این نوع از جدایی زن خواهان طلاق است پس می تواند با ارئه دادخواست درخواست طلاق کند ، اما تفاوتی که طلاق ازطرف زن با طلاق به درخواست مرد دارد تنها در ارائه دلیل نزد قاضی دادگاه است .

هنگامی که زن قصد جدایی دارد بایستی برای طلاقش دلایلی را در دادگاه به ثابت کند تا بتواند جدا گردد از جمله این دلایل عبارت میباشد از عسر و حرج یا یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج که مرد آن را امضا کرده است ، زن قادر است این دلایل را در داگاه با شاهد یا هر روشی که مورد قبول قاضی دادگاه باشد ثابت کند تا به نتیجه دل خواه خویش یعنی طلاق برسد .

شرایطی و قوانینی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود

با آنکه طلاق دادن یک عمل حقوقی از طرف مرد میباشد، اما قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده که زن نیز در صورت وجود آن شرایط بتواند تقاضای طلاق خویش را به دادگاه ارائه کند. این شرایط برای طلاق از طرف زن عبارت‌اند از:

 • ۱- خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

  برحسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.”
  نکته‌ای که از این ماده قانونی استخراج می‌گردد این است که زن جهت گرفتن طلاق نخست میبایست از دادگاه تقاضای نفقه از سوی شوهرش کند و در ادامه و درصورتی‌که حکم صادره از سوی دادگاه درباره نفقه اجرایی نشد، تقاضای طلاق نماید.

 • ۲- عسر و حرج زن

  بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.”
  عسر و حرج مطرح گردیده در این قانون عبارت میباشد از شرایطی که ادامه زندگی برای زن را با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن سخت باشد. یکی از مواردی که بانوان جامعه تلاش می‌کنند تا از آن جهت طلاق استفاده نمایند همین مفهوم عسر و حرج میباشد. گرچه می‌توان بعضی از مفاهیم همانند بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی زندگی مشترک را از مفاهیم عسر و حرج دانست؛ البته مشکلی که اینجا وجود دارد آن میباشد که تعریف این مفهوم در اختیار قاضی میباشد و در بسیاری از موارد رویه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد.

 • ۳- غیبت شوهر

  ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی عنوان می‌کند “هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) حاکم او را طلاق می‌دهد.”
  ازآنجایی‌که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با فرد مفقودالاثر، دشوار به نظر می‌رسد، عمـلاً این ماده قانونی برای طلاق کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما راه‌حل ساده تر که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد میباشد که برحسب آن اگر شوهر ۶ ماه غیبت کند زن از طرف شوهر برای طلاق وکیل می‌شود.

 • ۴- وکالت زن در طلاق

  ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبـور نباشـد در ضـمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شـوهر زن دیگـر بگیـرد یـا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کـه پـس از اثبـات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”
  در ازدواج‌های دائمی معمولاً مرد در۱۲ مورد به همسر خود وکالـت می‌دهد که با تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه مـذکور، خـود را مطلقـه نمایـد. ازجمله شـروط مذکور، غیبت شوهر به مدت ۶ ماه یا بیشتر، ارتکاب جرمی کـه مخـالف مـصالح خـانوادگی باشـد، انتخاب همسر دوم از سوی شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدری است که برای مصلحت خانواده زیان‌آور باشد.

شرایطی و قوانینی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود

از میان مواردی که در بالا بیان شد، مورد آخر یعنی وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آنها به زن داده می‌شود؛ بیشترین کاربرد را برای درخواست طلاق از جانب زن دارد، چراکه ثابت کردن موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری میباشد.

اما چنانچه زن برای جدایی و طلاقش دلیل یا دلایل محکمه پسند هم داشته باشد باز برای آنکه بتواند طلاق بگیرد باید یک سری مراحل تشریفاتی مختص طلاق را طی نماید که عبارت است از :

1- ثبت نام در سامانه تصمیم و رفتن به مشاوره قبل از طلاق تعداد این جلسات 5 جلسه است که حداقل به مدت 45 روز طول می کشد .

2- تنظیم و ثبت دادخواست طلاق در یکی از شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شهری که زن در حال حاضر در آن سکونت دارد و یا محل اقامت شوهر میباشد چنانچه طلاق توافقی نباشد یا زن حق طلاق از طرف مرد برای جدایی نداشته باشد عنوان دادخواستی که دارد ناچارا طلاق از طرف زن خواهد بود .

3- دادخواست از دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده ارسال می شود و رسیدگی به پرونده آغاز می شود .

4- پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه می رود و در آنجا وقت رسیدگی تعیین می شود که تاریخ و ساعت این وقت برای زوجین از طریق سامانه ثنا ابلاغیه الکترونیکی می شود .

5- در خلال رسیدگی به پرونده طلاق از جانب زن دادگاه از او می خواهد دلایل و شرایطی که به خاطر آن می خواهد جدا شود را اثبات کند تا بتواند طلاق بگیرد در این صورت زن می تواند از دو طریق دلایل خود را به دادگاه اثبات کند :

الف ) اثبات یکی از شروط دوازده گانه طلاق که ضمن سند ازدواج آورده شده و مرد آن را امضا کرده است .

ب ) ثابت کردن عسر حرج خویش نزد قاضی دادگاه ، عسر و حرج مصادیق متفاوتی را شامل می گردد و هر آنچه که ادامه زندگی برای زن را همراه با سختی و مشتی فراون سازد که زن دیگر توانایی ادامه دادن زندگی را نداشته باشد عسر و حرج محسوب می گردد .

اگر زن بتواند یکی از این موارد را ثابت کند با وجود سه مرحله ای بودن رسیدگی به دعوای طلاق به درخواست زن ، زن می تواند پیروز این دعوا باشد اما برای رسیدن به این پیروزی بایستی صبر و شکیبایی داشته باشد چون روند رسیدگی با توجه به اثبات دلایل به دادگاه طولانی خواهد بود .

6- آخرین مرحله گرفتن رای طلاق و اجرای آن در دفتر خانه ازدواج و طلاق است .

شروط دوازده گانه طلاق کدامند

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه طلاق نیز می‌گویند .

– استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد .

– سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند .

– ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .

– جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .

– عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .

– محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

– ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .

– زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند .

– محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد . تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

– در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر ، صاحب فرزند نشود .

– در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

– زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند .

مدت زمان طلاق از طرف زن

بیان شد که زن جهت جدایی و طلاق نیازمند این میباشد که به قاضی دادگاه اثبات کند ادامه زندگی مشترک برای او همراه با سختی و مشقت زیاد یا همان عسر و حرج است یا این که اثبات کند شوهرش یکی از شروط دوازده گانه طلاق که ضمن سند نکاحیه آمده را انجام داده است تا قادر باشد از شوهرش طلاق بگیرد ، رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن هم مانند رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد سه مرحله ای است و مدت زمان طولانی تری نسبت به طلاق توافقی خواهد داشت .

مدت زمان طلاق از طرف زن

منظور از رسیدگی سه مرحله این است که :

1- زن با ارائه دادخواست همراه با دلایل محکمه پسند به شعب یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نخستین گام را در راستای جدایی و طلاق بر می دارد بعد از آن دادخواست زن به دادگاه خانواده جهت رسیدگی ارسال می گردد چنانچه بعد از رسیدگی به دلایل زن در دادگاه بدوی یا اولیه حکمی صادر گردد که به ضرر یکی از زوجین باشد آن ها 20 روز فرصت دارند که در طول این مدت می توانند به این حکم نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض نمایند .

2- اگر یکی از زوجین به حکم دادگاه بدوی که به ضررش صادر شده است در مدت زمان 20 روزه اعتراض کند بعد از اعتراض او رسیدگی در دادگاه تجدید نظر آغاز می شود و طرفین صرفا با ارسال لایحه دفاعیات خود را به دادگاه تجدید نظر ارسال می کنند زیرا رسیدگی در این دادگاه به صورت غیر حضوری است ، دادگاه تجدید نظر پس از بررسی کامل حکم صادر می کند .

3- اگر به حکمی که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود باز هم زوجین اعتراضی داشته باشند می توانند در مدت زمان 20 روز به این حکم اعتراض کنند ، این اعتراض به حکم دادگاه تجدید نظر واخواهی نام دارد در این صورت پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود .

با توجه به اینکه گفته شد رسیدگی به فرم درخواست طلاق از طرف زن سه مرحله ای است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که تمام این مراحلی را که نام بردیم حتما نباید طی بشود بلکه با توجه به اعتراضات زوجین به احکام دادگاه بدوی و تجدیدنظر ممکن است این مراحل طی بشود یا نشود .

بازه زمانی رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن را می توان به این نحو تخمین زد که در خوش بینانه ترین شرایط با به حساب آوردن 45 روز جلسات مشاوره پیش از طلاق و مدت اعتراض به احکام صادر گردیده از سوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر که برای هر کدام 20 روز میباشد طلاق در این شرایط چیزی مابین 3 ماه فارغ از اعتراض زوجین تا یک سال همراه با اعتراضات نام برده شده طول خواهد کشید اما باز هم این مدت در همه شهرها و شعب رسیدگی کننده در دادگاه ها یکسان نمیباشد. بدین ترتیب نمی توان بازه زمانی دقیقی برای طلاق از جانب زن مشخص کرد اما بسته به این که زن با چه دلایل و مدارکی اقدام به طلاق نماید و با توجه به این موضوع که مرد به جدایی اعتراض کند یا نه زمان طلاق متفاوت خواهد بود اما زمان تقریبی چیزی بین سه ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود.

نحوه تسریع در روند طلاق از طرف زن

چنانچه بخواهیم درباره سریع کردن فرآیند رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن صحبت کنیم ، با توجه به مطالبی که در تیتر قبل در مورد روند رسیدگی سه مرحله ای این نوع از درخواست طلاق بیان شد در صورتی که زن درخواست طلاق بدهد و شوهر رضایت به این امر نداشته باشد چون اثبات عسر و حرج یا همان مشقت و رنج فراوان یا اثبات یکی از شروط دوازده گانه طلاق که ضمن سند نکاحیه آمده است به دادگاه کاری سخت و زمان بر برای زن محسوب می گردد این روند سرعتی نخواهد داشت به خصوص اگر زن جهت ثابت کردن دلالیلش به دادگاه هیچ گونه شاهد و مدرکی نداشته باشد .

با اعتنا به مطالب بیان شده در مورد روند رسیدگی به درخواست طلاق از جانب زن و مدت زمان رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن شاید بتوان نکاتی را بیان کرد که با استفاده از آن ها بتوان مدت زمان رسیدگی به درخواست طلاق از جانب زن را کوتا تر کرد مثل اینکه :

– چنانچه زن برای درخواست طلاق از راهنمایی و مشاوره وکیل از همان نخستین درخواست طلاق استفاده کند کار برایش راحت تر و سریع تر انجام خواهد شد.

– اگر زن بتواند در فرآیند رسیدگی به درخواست طلاق با مشاوره وکیل و کمک او یکی از موارد دوازده گانه طلاق که ضمن سند ازدواج آورده شده است را به اثبات برساند ، حتی اگر شوهر راضی به طلاق دادن زن نباشد اعتراضی از طرف شوهر وارد نخواهد بود .

در اینگونه شرایط کار برای زن راحت تر و فرآیند رسیدگی به درخواست طلاق تسریع داده میشود و مدت زمان کمتری زمان میبرد تا زن به خواسته اش که همان جدایی میباشد برسد زیرا وکلا با توجه به مهارت و شناخت قوانین می توانند در دعواها کمک بسیاری به افراد بکنند .

– نکته دیگری که صحبت راجب آن شاید خالی از لطف نباشد این میباشد که در حالتی که زن دادخواست طلاق بدهد اما شوهر به این خواسته زن رضایت نداشته باشد زن می تواند با وساطت وکیل با صحبت با همسر رضایت او را برای طلاق بدست آورد که این راه هم می تواند یکی از روش های تسریع در روند رسیدگی به درخواست طلاق از جانب زن باشد تا در مدت زمان کمتری حکم طلاق صادر و اجرا گردد .

پیشنهادی به بانوان

با وجود تمام موارد بالا باز هم در اکثر موارد، یکی از بزرگ‌ترین مشکل بانوان، اخذ طلاق در شرایط دشوار زندگی میباشد. همین امر باعث گردیده است بسیاری از خانم‌ها و خانواده‌ی آن‌ها در زمان ازدواج به حربه مهریه‌های سنگین متوسل گردند. بایستی اشاره کنیم که مهریه سنگین امروز نمی‌تواند در اکثر موارد مرد را مجبور به طلاق کند؛ چرا که با نثار دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه از زیر بار پرداخت یکجای آن فرار می‌کنند و قسط بندی مهریه نیز تنها تا ۱۱۰ سکه قابل قبول است و بیشتر از آن را، فقط مرد در شرایطی ملزم به پرداخت میگردد که اموالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد. بدین ترتیب بهتر این میباشد که به‌جای مهریه‌های چند صد سکه‌ای در زمان عقد، بانوان از وکالت در طلاق استفاده نمایند.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس