شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاههای اقتصادی عمومی» (مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

0

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاههای اقتصادی عمومی» (مصوب پانزدهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مورخ 05 /12 /1397)

 

ماده 1 – بنگاههای اقتصادی عمومی (واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کنند اعم از دولتی و عمومی غیردولتی)، باید اطلاعات سازمانی و هویتی خود را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

1. سند تأسیس یا اساسنامه قانونی یا اساسنامه یا شرکتنامه مصوب و ثبت شده و اظهارنامه ثبت شعبه یا نمایندگی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مرجع صدور مجوز فعالیت،

2. تابعیت بنگاه و میزان و مشخصات سهام اتباع خارجی در بنگاه (با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی)

3. مرکز اصلی (اقامتگاه) بنگاه،

4. موضوع اصلی فعالیت بنگاه و سایر موضوعاتی که بنگاه در زمینه آنها فعالیت کرده یا می کند،

5. مشخصات اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یا هیأت امنا یا هیأت رئیسه، مدیرعامل، بازرس یا بازرسان قانونی بنگاه، روش و تاریخ انتصاب یا انتخاب آنها و مدت باقیمانده از مسئولیت آنها،

6. اسامی و مشخصات مؤسسین و دارندگان سهامداران کلیدی (کنترلی، کنترل مدیریتی، ممتاز) بنگاه و میزان سهم آنها،

7. تعداد سهامداران یا شرکا و سهام بی نام، با نام و ممتازه،

8. مشخصات مؤسسات و شرکت های فرعی اعم از تابع یا وابسته،

9. مشخصات شعب یا دفاتر نمایندگی بنگاه در داخل و خارج از کشور،

10. مشخصات شرکت های مشاور و ناظر در پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرا،

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷

11. مشخصات کلی پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای داخلی و خارجی،

12 . مدت، نوع و ماهیت بنگاه،

13. داشتن یا نداشتن دفاتر قانونی پلمپ شده (قانونی)،

14. نام نشریه و سایر ابزارهای ارتباطی که آگهی ها و دعوت های بنگاه از طریق آنها صورت می گیرد، آدرس پایگاه اینترنتی و پیام رسان بنگاه (در صورت وجود).

ماده 2 – بنگاههای اقتصادی باید اطلاعات راجع به ارکان بنگاه و وظایف و اختیارات هر رکن را که حسب مورد از جمله شامل اطلاعات زیر است در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:

1. تعداد و ترکیب مجامع عمومی، مشخصات دارندگان حق رأی در مجامع عمومی؛

2. گزارش جلسات مجامع عمومی از جمله تاریخ، ساعت، نحوه دعوت و محل تشکیل جلسات و دستور جلسه هر مجمع از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر موضوع فعالیت،

3. تصمیمات مجامع عمومی و صورت جلسـه مورد تأیید هیئت رئیسه هر مجمع،

4. حدود اختیارات مدیرعامل و هیأت مدیره یا هیأت عامل بنگاه،

5. دارندگان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها،

6. فراخوان های الزامی مجامع عمومی.

ماده 3 – اطلاعات راجع به امتیازها و فرصت ها از قبیل فرصت های استخدامی، ضوابط استخدام یا استفاده از نیروی کار در بنگاههای اقتصادی، شرایط برخورداری از بیمه و نوع بیمه و بازنشستگی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، تسهیلات رفاهی، مأموریت های خارجی و مهارت های شغلی لازم باید در پایگاه اطلاع رسانی بنگاه منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  بخشنامه «تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد است»

ماده 4 – اطلاعات راجع به وضعیت مالی و محاسباتی بنگاه های اقتصادی عمومی، حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

1. میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی بنگاه در زمان تأسیس و در حال حاضر،

2. میزان و نحوه تغییرات در سرمایه بنگاه،

3. نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه،

4. صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده بنگاه،

5. اطلاعات و صورت های مالی مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته،

6 . گزارش های هیئت مدیره به مجامع،

7. جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی به سهامداران و شرکا،

8. میزان پاداش مصوب برای هیأت مدیره و مدیرعامل،

9. میزان سهام در سایر بنگاهها،

10. آخرین ترازنامه بنگاه و سایر سالها.

ماده 5 – اطلاعات راجع به وضعیت عملکرد و فعالیت های بنگاههای اقتصادی حسب مورد و از جمله در موارد زیر در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت:

1. خدمات و محصولاتی که بنگاه به جامعه یا گروه هدف عرضه می کند،

2. تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت بنگاه،

3. هرگونه تغییر در اساسنامه بنگاه و فعالیت اصلی بنگاه،

4. برگزاری یا مشارکت در مناقصه ها و مزایده ها و نتیجه آن،

5. تغییر در روش یا رویه حسابداری به همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن،

6. تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل بنگاه،

7. تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، پروانه بهره برداری، امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال علامت تجاری بنگاه،

8. تغییر در نحوه تقسیم سود،

9. تغییر در سهام بنگاه در سایر بنگاهها،

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

10. تغییر عمده در ساختار مالکیت بنگاه به نحوی که بر کنترل بنگاه تأثیر بگذارد،

11. تغییر در ساختار بنگاه مانند ادغام و ترکیب.

12. درخواست برای ورود به یا خروج از فهرست شرکت های ثبت شده در بورس و دلایل آن.

ماده 6 – کلیه بنگاههای پذیرفته شده در بورس مکلف هستند علاوه بر اطلاعاتی که در مواد بالا ذکر شد اطلاعات مرتبط در دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار را حسب مورد برای عموم منتشر کرده و یا در دسترس متقاضیان قرار دهند.

ماده 7 – در مواردی که بالاترین مقام مؤسسه دارنده اطلاعات تشخیص می دهد که انتشار اطلاعات مذکور در این شیوه نامه می تواند به اختلال در بازار منجر شود با اخذ تأیید از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تا مدتی که کمیسیون مشخص می کند می تواند از انتشار آن اطلاعات خودداری کند.

ماده 8 – فهرست بنگاههای مشمول این شیوه نامه از سوی دبیرخانه کمیسیون تهیه شده و برای دسترسی عمومی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار خواهد گرفت.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس