شلاق تعزیری چیست

0

مجازات شلاق از جمله مجازاتی است که در دو مبحث شلاق حدی و شلاق تعزیری چیست ، قابل بحث است. در واقع وقتی که صحبت از شلاق یا تازیانه به عنوان مجازات می شود، ما با دو نوع شلاق حدی و شلاق تعزیری طرف هستیم. آن چیز که به عنوان مجازات حدی در قالب شلاق در نظر گرفته می شود، مختص جرائم حدی از قبیل زنا، قذف، شرب خمر و از این دست جرائم است. اما در رابطه با شلاق تعزیری ماجرا کمی متفاوت تر است که به بحث درباره آن در این بخش خواهیم پرداخت.

لازم است بدانید که شلاق یا تازیانه تعزیری، مصداق بارزی از مجازات تعزیری در درجاتی مخصوص است که برای جرائمی بسته به همان درجات، پیش بینی شده است. در این بخش ما قصد داریم به بررسی تمام و کمال مبحث شلاق یا تازیانه در نوع تعزیری بپردازیم. چنین موضوعی می تواند علاوه بر آگاهی بر قوانین، راهنمایی برای مصادیق مدنی افراد نیز باشد.

مبنا و تعریف شلاق تعزیری چیست ؟

مبنای شلاق تعزیری، همانند تمامی مجازات های تعزیری به منظور تادیب مجرم یا مرتکب جرائم تعزیری صورت می گیرد. برای توضیح بهتر می توان آن را در مقایسه با شلاق حدی مورد بررسی قرار دارد.

شلاق حدی به شلاقی اطلاق دارد که قانون گذار میزان مجازات لازم الاجرا برای مجرم را بر اساس قرآن اقتباس می کند. یعنی در واقع شلاق حدی، مجازاتی است که مطابق با فرمایشات قرآن مانند مجازات شرب خرم که برابر با 80 ضربه تازیانه است در نظرگرفته می شود.

در شلاق حدی، قاضی به هیچ وجه نمی تواند میزان رای خود را از مقدار معین شده کم یا زیاد کند. به طور مثال در شرب خمر کم کردن یا زیاد کردن تعداد 80 ضربه وجود ندارد. همچنین در این شلاق، در صورتی که تازیانه به قسمتی دیگر از بدن در هنگام شلاق برخورد کند، مسئولیت بر دوش شلاق زننده نخواهد بود.

اما در رابطه با تعریف شلاق تعزیری چیست باید گفت میزان شلاق تعزیری را مجلس تصویب کرده است. به این معنا که اغلب مجازات های تعزیری چه در نوع حداقلی و چه در نوع حداکثری، توسط قانون تعیین شده است.

قاضی در شلاق تعزیری می تواند بین حداقل و حداکثر، مقدار معین را برای محکوم یا محکومین صادر کند. همچنین لازم است در شلاق تعزیری اگر تازیانه به جای دیگری از بدن اصابت کند و صدمه ای ایجاد شود، این امر، تازیانه زننده را مسئول خواهد کرد. در برخی مواقع این امر موجب پرداخت دیه نیز خواهد شد. یعنی اگر تازیانه زننده، آسیب جانی ایجاد کند باید دیه آسیب وارده را پرداخت کند.

تفاوتی فارق از تعریف در رابطه با شلاق حدی و شلاق تعزیری

سوای از تعریفی که در رابطه با شلاق تعزیری چیست وجود دارد، تاثیر محکومیت می تواند تفاوت هایی در شلاق حدی و تعزیری ایجاد کند. به این معنا که اگر شلاق از نوع حدی باشد، اصطلاحا محکومیت کیفری موثر در نظر گرفته شده است. به موجب این محکومیت، محرومیت از برخی حقوق به مدت زمان 2 سال برای فرد محکوم علیه صادر خواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ممنوع الخروجی یا منع خروج از کشور

در صورتی که شلاق از نوع تعزیری باشد، در این صورت، اصطلاح محکومیت موثر در نظر گرفته نمی شود که برای محکومیت های چون انجام رابطه نامشروع و غیره، قابل توضیح است. این نوع از محکومیت تنها در سجل کیفری فرد ثبت خواهد شد. همچنین محکوم علیه از هیچ گونه حقوقی محروم نمی شود.

در شلاق تعزیری مانند حبس و جزای نقدی، مدت زمان بازداشت یا ایام قبلی نیز محاسبه می شود. به ازای هر روز بازداشت، سه ضربه شلاق برای محکوم محاسبه خواهد شد. این موضوع لازم است توسط قاضی اجرای احکام در طی یک نامه به زندان اعلام شود و زندان نیز مکلف به اجرای این امر است. اما در شلاق حدی، ایام یا مدت زمان بازداشت، تاثیری در میزان و تعداد ضربات شلاق یا تازیانه بر محکوم نخواهد داشت.

شلاق تعزیری چیست

اجرای مجازات شلاق چگونه انجام می شود؟

پس از آن که صدر رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به اجرای شلاق انجام شد، چه متهم در زندان باشد و چه آزاد باشد، مجازات شلاق برای وی اجرا خواهد شد. هر کدام از این موارد دارای شرایطی است که در ادامه توضیح مبحث شلاق تعزیری چیست خواهیم گفت.

اجرای شلاق در رابطه با محکوم علیه در زندان

در صورتی که محکوم علیه یا مجرم در زندان باشد، اگر در رای صادره توسط دادگاه، محل مشخصی برای اجرای شلاق در نظر گرفته شده باشد، اجرای مجازات باید در همان محل قید شده، انجام شود.

اما اگر محلی بری اجرای حکم مشخص نشده باشد، طی نامه ای که به زندان اعلام می شود، مجازات در زندان انجام خواهد شد. بعد از اجرای حکم، اگر به علت دیگری به جز اجرای حکم شلاق، فرد بازداشت نشده باشد، آزاد خواهد شد.

نحوه اجرای شلاق در زندان به این شکل است که با توجه به اینکه زندان مطلقا وظیفه نگهداری از محکومین را بر عهده دارد، اجرای شلاق توسط مرجع انتظامی صورت خواهد گرفت.

سلسله مراتب اجرای شلاق در زندان توسط مراجع انتظامی

در ابتدای امر، کلیه نامه های اجرای مجازات شلاق باید تا پایان وقت اداری به زندان ارسال شود. پس از جمع آوری نامه، مامور اجرای شلاق نیروی انتظامی در زندان حاضر خواهد شد. همراه مامور اجرا نیز نماینده ای به منظور نظارت بر حسن اجرای حکم حضور خواهد شد.

نماینده اجرای احکام قبل از اجرای حکم، در طی صورت جلسه ای مبتنی بر عدم وجود موانع اجرای حکم، صورت جلسه را به امضا و اثر انگشت مجرم خواهد رساند. در صورتی که مانعی برای اجرای حکم شلاق تعزیری وجود نداشه باشد، مامور اجرا، مجازات را اجرا می کند.

پس از اجرا، نسخه ای از صورت جلسه در اختیار اجرای احکام زندان و نسخه ای دیگر در اختیار اجرای احکام دادگاه قرار می گیرد که قاضی پس از بررسی و اطمینان از اجرا، دستور مختومه شدن پرونده را صادر خواهد کرد.

باید توجه داشته باشید در صورتی که محکوم علیه یا مجرم در زندان اعلام کند که مانعی برای اجرای شلاق وجود دارد، نماینده اجرا باید مراتب را در قالب صورت جلسه به قاضی اجرا اعلام کند. در صورتی که پس از احراز وجود مانع، ادعای مجرم درست باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق خواهد افتاد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات رابطه نامشروع با دختر باکره

اجرای شلاق در رابطه با محکوم علیه در آزادی

در مبحث شلاق تعزیری چیست و چگونه اجرا می شود، شرایطی وجود دارد که محکوم در زندان نیست، یا آزاد است. در چنین شرایطی محکوم توسط دادگاه احضار می شود. پس از حاضر شدن یا جلب وی، ابتدا صورت جلسه ای به منظور احراز هویت و بررسی حکم تنظیم خواهد شد.

پس از تنظیم صورت جلسه اولیه، رونوشت دیگری به منظورر عدم وجود موانع برای اجرای حکم تنظیم می شود. در صوتی که مانعی مبتنی بر ادعای محکوم علیه وجود نداشته باشد، مرجع انتظامی، اجرای حکم شلاق تعزیری را انجام خواهد داد.

باید در نظر داشته باشید در صورتی که اجرای حکم شلاق در محل مشخصی تعیین شده باشد، باید در همان محل اجرای حکم صورت بگیرد. یعنی اگر دستور مبتنی بر اجرای حکم در محل اجرای احکام دادگاه باشد، در همان جا باید حکم بر مجرم اجرا شود. اما در صورتی که محل اجرای حکم قید نشده باشد، واحد اجرای احکام دادسرا، اجرای شلاق تعزیری را انجام می دهد و مراتب را به شکل صورت جلسه ثبت خواهد کرد.

شلاق تعزیری چیست

شیوه یا نحوه اجرای مجازات شلاق تعزیری

در رابطه با موضوع شلاق تعزیری چیست و شیوه اجرای آن به شکل است، دو مورد وجود دارد:

  1. نحوه اجرا از منظر وضعیت محکوم علیه
  2. نحوه اجرا از منظر محل اجرای حکم

در رابطه با مورد اول، شیوه اجرای شلاق در رابطه با بانوان به این رویه است که باید به صورت نشسته باشند. همچنین لازم است که بدن آن ها با لباسی که بدن را کامل بسته است پوشیده شود. در واقع با این شرایط، حکم شلاق تعزیری برای زنان اجرا خواهد شد.

در رابطه با مردان نیز، شیوه اجرا به نحو ایستاده صورت می گیرد. حتی المقدر دست و پای محکوم در محل اجرای حکم بسته خواهد شد. بستن به منظور جلوگیری از حرکات اضافی محکوم و جلوگیری از اصابت به نقاط ممنوعه صورت می گیرد.

اما در رابطه با مورد دوم مواردی در مبحث شلاق تعزیری چیست وجود دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

نحوه اجرا از منظر محل اجرای حکم

محل اجرای حکم شلاق لازم است که در یک مکان سر پوشیده انجام شود. دمای این مکان باید معتدل باشد. در صورتی که رای صادره مرتبط با مکان مشخصی باشد، به هیچ وجه نباید دمای هوای بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. همچنین شدت ضربه شلاق نباید به شکلی باشد که موجب خطرات جانی یا نقص عضو در محکوم علیه شود.

اجرای حکم شلاق در موارد و زمان بیهوشی مطلقا ممنوع است. همچنین استفاده از داروهای بی حسی، مواد روان گردان و هر چیز یا عاملی که باعث شود مانعی برای احساس درد وجود داشته باشد، قبل یا در حین اجرای حکم شلاق تعزیری ممنوع است. در این صورت حکم شلاق اجرا نخواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قاچاق ارز به چه معناست و مجازات در نظر گرفته شده برای آن چیست؟

در مواردی که اجرا کننده حکم شلاق، شک کرده باشد که چه تعداد ضربه شلاق بر محکوم وارد کرده است، با توجه به لزوم رعایت احتیاط در حق مجرم یا محکوم علیه، باید بنا بر حداکثر یا بیشترین ضربات زده شده، تعداد ضربات را در نظر بگیرد.

اگر در هنگام اجرای حکم شلاق، محکوم علیه بیهوش شود، اجرای حکم باید متوقف شود. تا زمانی که بهبودی کامل برای مجرم صورت نگیرد، اجرای حکم شلاق به تاخیر خواهد افتاد.

یکی  از نکات مهم در مبحث شلاق تعزیری چیست مرتبط با محکومیت به دو یا چند جزای شلاق است. به طور مثال فرد در جرم اول به 100 ضربه شلاق محکوم شده باشد و در جرم دوم به 70 ضربه محکوم شده باشد. درباره اجرای این دو حکم لازم است که ابتدا بهبودی حکم اول صورت بپذرید، سپس حکم دوم اجرا شود.

در صورتی که خود محکوم خواهان اجرای همزمان دو حکم قبل از بهبودی باشد، لازم است پزشکی قانونی این خواسته را تایید کند تا مبادا خطری جدی برای محکوم وجود داشته باشد.

جنس شلاق تعزیری چگونه است؟

بنابر قانون و آنچه که در ماده 27 آیین نامه نحوه اجرای مجازات جرم، قصاص، صلب، اعدام و شلاق مطرح شده است، درباره موضوع شلاق تعزیری چیست باید اشاره کنیم که:

اجرای حکم شلاق به وسیله تازیانه ای از جنس نوار چرمی به هم تابیده انجام می شود. این نوار چرمی یا همان شلاق، به طور تقریبی یک متر است و قطر آن نیز به طور تقریبی برابر با یک و نیم سانتی متر در نظر گرفته شده است.

نکات پایانی در باب چیستی و اجرای حکم شلاق تعزیری

در رابطه با موضوع شلاق تعزیری چیست و چگونه اجرا می شود، نکاتی وجود دارد که در این جا به عنوان حسن ختام خواهیم گفت.

  1. شلاق تعزیری از منظر مصادیق مجازات های تعزیری، در دسته درجه 6، 7 و 8 قرار دارد.
  2. در اجرای حکم مرتبط با شلاق تعزیری، دادگاه می تواند بسته به ملاحظات مرتبط با وضع متهم و موردی چون فقدان سابقه کیفری و سن متهم، مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند.
  3. دادگاه در صورتی که رضایت شاکی میسر شده باشد، می تواند میزان شلاق محکوم علیه را کاهش یا تقلیل دهد.
  4. وضعیت خاص محکوم علیه از جمله معیل بودن آن می تواند باعث تبدیل شدن مجازات وی به جریمه نقدی شود.
  5. در صورتی که پرداخت جریمه نقدی از منظر دادگاه و از منظر تحمل مجازات شلاق برای محکوم علیه، موثر تر یا مناسب تر باشد، جریمه نقدی در حکم نهایی قید خواهد شد.
  6. در مواردی که امکان این امر وجود دارد که اهداف دادرسی به شکل جزایی نقدی یا شلاق انجام شود، لازم است که از کیفر زندان برای محکوم علیه اجتناب شود.
  7. امکان تعلیق در اجرای حکم یا به زبان ساده تعلیقی شدن شلاق یا تبدیل آن به جزای نقدی در موارد بسیاری وجود دارد.
3.4/5 - (32 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس