شرایط گرفتن مهریه از پدرشوهر چه مواردی است ؟

0

یکی از سنگین ترین حقوق مالی که بر عهده مرد است، مهریه است.مهریه به مالی اطلاق می‌شود که زوج در هنگام عقد نکاح به زوجه پرداخت یا متعهد به پرداختن آن می‌شود و در عقد نامه به صورت کتبی درج و ثبت شده و زوج ذیل آن را امضا می‌نماید.

بنابراین؛ مبین می‌شود که مهریه حق شرعی و قانونی زن است که شوهر بایستی در هر زمانی که زن مطالبه نمود، نسبت به پرداخت آن اقدام لازم را به عمل آورد.قانون جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت از حق مهریه زن حمایت نموده و عدم پرداخت مهریه از جانب مرد را به عنوان جرم در نظر گرفته و مجازاتی همچون حبس را برای آن مقرر کرده است.

در برخی مواقع زوج‌ها در زندگی زناشویی به مشکلات بسیاری برمی‎خورند و کار به جدایی و طلاق کشیده می‎شود و زن مهریه خود را درخواست می‌کند؛ البته در موارد متعددی حتی زن قبل از طلاق برای مطالبه و اجرای مهر خود اقدام می‎کند که طبق قانون شوهر مکلف به پرداخت مهریه است. مهریه حقی است که قانون به زن داده است و شوهر وظیفه دارد در هر زمانی که زن درخواست کرد، به پرداخت آن اقدام کند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پدر همسر در پرداخت مهریه مسئولیتی دارد؟ و اگر اینطور است چه شرایطی باید وجود داشته باشد. در این نوشتار به بررسی شرایط دریافت مهریه از پدر شوهر می‌پردازیم.

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر از منظر قانونی :

از نقطه نظر قانونی؛ مهریه تکلیفی است که شوهر زوجه تعهد نموده و طبعا پدرشوهر زوجه مسئولیت قانونی نسبت به پرداخت آن ندارد. پس حتی در مواردی که همسر زوجه از تمکن مالی برخوردار نبوده و در مقابل؛ پدر شوهر دارای سرمایه زیادی باشد، هیچ مسئولیت قانونی متوجه حال پدر شوهر نیست. اما در بسیاری از موارد به دلیل مسائل عاطفی و خانوادگی برقرار در نظام خانواده ایران، پدر شوهر زوجه نسبت به پرداخت بخشی از مهریه زوجه و کمک به تسهیل مشکلات اقدام می‌نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اجاره به شرط تملیک

به طور کلی چه در مواردی که مهریه از نوع عندالمطالبه باشد و یا از نوع عند الاستطاعه مقرر شده باشد؛ تعهد مرد نسبت به زن بوده و زن می‌تواند به دادگاه یا دفاتر ثبت مراجعه نموده و نسبت به مطالبه و اجرای مهریه اقدام نماید. دادگاه نیز در صورتی که مرد دارای اموال یا سرمایه قابل وصولی باشد؛ تامین اموال را انجام داده و حق مهریه زن را وصول می‌نماید. همچنین در صورتی که مرد از تمکن مالی جهت پرداخت مهریه عاجز باشد؛ می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، تقاضای تقسیط مهریه را نماید.

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر در شرایطی که پدر شوهر در عقد نامه نسبت به پرداخت مهریه ضمانت یا تعهدی داده باشد :

همانطور که در بالا بیان نمودیم؛ پدر شوهر از منظر قانونی مسئولیتی در خصوص پرداخت مهریه زوجه ندارد ولی در مواردی، پدر شوهر موضوع پرداخت مهریه از جانب پسرش را در عقد نامه ضمانت یا تعهد کرده است؛ که در این شرایط، زوجه می‌تواند از پدر شوهر خود مطالبه مهریه نماید. توجه داشته باشید که؛ پدر شوهر بایستی تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را به صورت قانونی به امضاء رسانده باشد و استناد به گفتار شفاهی پدر شوهر در خصوص پرداخت یا ضمانت پرداخت مهریه زوجه؛ آنچنان از جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد.

بنابراین به خوبی مشخص می‌شود که؛ تعهد و ضمانت پدر شوهر در خصوص پرداخت مهریه زوجه، دارای بار حقوقی می باشد و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب شوهر به دلایلی همچون؛ عدم تمکن مالی، سرباز زدن از پرداخت ، فوت و… تعهدات شوهر را بر دوش پدر شوهر منتقل می‌نماید.

شرایط گرفتن مهریه از پدرشوهر چه مواردی است ؟

عدم پرداخت مهریه توسط پدر شوهر

در صورت مطالبه مهریه از پدر شوهری که پرداخت مهریه را ضمانت کرده است ولی ناتوانی پرداخت مهریه از سوی شوهر و نیز چنانچه ضامن (پدر شوهر) نتواند ادعای اعسار خود را ثابت کند. حتی عدم اثبات اعسار از پرداخت یکجای مهریه و یا عدم پرداخت اقساط مهریه در صورت تقسیط توسط دادگاه، زن می‎تواند تقاضای بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهریه را داشته باشد. دادخواست مطالبه مهر از پدر شوهر (ضامن) می‌تواند همزمان با مطالبه مهریه از بدهکار اصلی (همسر) به دادگاه خانواده مطرح شود و نیاز نیست تا عدم پرداخت مهریه توسط شوهر به اثبات برسد و سپس علیه ضامن اقدام کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای قانونی و جرایم آن

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر :

در بسیاری از موارد به دلیل فوت شوهر، زوجه خوهان دریافت مهریه خود می‌باشد که از نظر شرعی و قانون به عنوان طلب ممتاز تلقی می‌شود. طلب ممتاز به این مفهوم است که؛ بایستی رسیدگی به این طلب را در اولویت امور مالی قرار داد و قبل از آنکه بدهی و دیون سایر بخش‌ها پرداخت شود، طلب ممتاز بررسی و تسویه گردد.

بنابراین در مواردی که شوهر زوجه فوت نماید؛ بایستی وصی متوفی در مرحله نخست نسبت به پرداخت مهریه و جلب رضایت زوجه از منابع مالی و سرمایه‌های به جا مانده متوفی اقدامات لازم را به عمل آورد و در مراحل بعدی اجازه تقسیم اموال بین ورثه با رعایت موازین حقوقی برقرار می‌باشد.

از جهت دیگر بعد از فوت شوهر و عدم وجود اموالی به عنوان ارث( ماترک) از سوی متوفی؛ پدر شوهر یا سایر وراث، تکلیفی در خصوص پرداخت مهریه زوجه ندارند و زوجه نمی‌تواند اقدام قانونی علیه وراث در مورد عدم پرداخت مهریه در محاکم قضایی نماید.

آیا شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر امکان پذیر می‌باشد؟

همچنین نکته مهمی که بایستی توجه نمود این است که در مواردی که شوهر در قید حیات، به دلیل فوت پدر یا سایر اشخاصی که از آن ها ارث می‌برد؛ وارث اموال و سرمایه‌ای شود، زوجه می تواند مهریه خود را از محل این اموال ( سهم الارث) وصول نماید.

در این شرایط زوجه بایستی نسبت به تقدیم دادخواست تامین اموال زوج اقدام نموده و دادگاه با توقیف اموال مربوطه و سپری کردن روند قانونی جهت مزایده این اموال ، مهریه زوجه را وصول می‌نماید.

لازم به ذکر است؛ به دلیل اهمیت اقدام قانونی در این موارد، توصیه می‌شود از مشاوره های حقوقی وکلای مجرب و متعهد استفاده نمایید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  درخواست طلاق اینترنتی امکان پذیر است ؟

شرایط گرفتن مهریه از پدرشوهر چه مواردی است ؟

با این اوصاف متوجه می‌شویم که؛ مهریه طلبی ممتاز است که بر عهده شوهر زوجه می‌باشد و تنها در شرایطی که پدر شوهر تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را در عقد نامه درج کرده باشد؛ زوجه می تواند از پدر شوهر مهریه خود را مطالبه نماید.

همچنین در شرایطی که پدر شوهر فوت نموده و تعهد مهریه را در زمان عقد نکاح کرده باشد؛ زوجه می تواند تقاضای مهریه خود را به ورثه پدر شوهر متوفی اذعان داشته و ورثه مکلف به پرداخت مهریه به عنوان دین ممتاز از محل سهم الارث می‌باشند.

قانونا در صورتی که زوجه فوت کرده باشد؛ ورثه ( فرزندان و دیگر وراث) وی از حق پیگیری مهریه از کلیه شرایطی که عنوان نمودیم، برخوردار هستند.

آیا گرفتن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه از پدر شوهر ممکن است؟

در صورتی که پدر شوهر تمکن مالی مناسبی داشته و پرداخت مهریه را تضمین نموده باشد، تا هر تعداد سکه و یا هر میزان وجه نقدی که به عنوان مهریه تعیین شده است قابل وصول است اما در صورت عدم تمکن مالی وی فقط تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری و بازداشت به دلیل عدم پرداخت مهریه را دارد و وصول و مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تابع قانون جدید حمایت خانواده است.

آیا می توان مهریه را از مادر شوهر مطالبه کرد؟

مادر شوهر تکلیفی به پرداخت مهریه عروس خود ندارد.اما ممکن است مادر شوهر نیز مانند پدر شوهر، پرداخت مهریه را برعهده گرفته یا ضمانت کرده باشد. دراین صورت زن می تواند مهریه را از مادر شوهر مطالبه کند.

 

نتیجه گیری

در حالت کلی مهریه ی زن بر عهده ی همسرش می باشد و شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر تنها در صورتی تحقق می یابد که خود پدر شوهر در هنگام عقد یا نکاح، مسئولیت این موضوع را بر عهده گرفته باشد در غیر این صورت زن تنها می‌تواند از طریق اموال باقی مانده‌ی همسرش برای ورثه، مهریه اش را درخواست کند.

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس