صدور رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی

0

دکتر علی خالقی استاد آیین دادرسی کیفری دانشگاه تهران با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور  در پی بروز اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور در تعیین مرجع صالح به تعقیب جرم عضوگیری در شرکت های هرمی خبر داد.

https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2020/10/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C.png

 

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس