راه های ابطال وصیت نامه متوفی

0

وصیت نامه به سندی می گویند که در آن وصیت وجود دارد، از طریق وصیت نامه می توان اموالی که پس از مرگ از شخص به جای مانده را در مورد آن تصمیم نمود که چه کار کنند، خیلی ها فکر می کنند که وصیت نامه فقط شامل اموال شخص می شود و به مسائل دیگر مربوط نمیباشد.

در صورتی که خیلی آسان میشود مسائلی که شخص مدنظر دارد را نیز در وصیت آورد، با نوشتن وصیت نامه میشود اموری را که قصد دارند به کسی دیگر واگذار کنند و یا آنکه تعهداتی که خود شخص متقبل شده را به فرد دیگری در صورت اینکه شرایط آن قبول شود واگذار کرد، وصیت نامه را سندی می دانند که با آن شخصی که در مورد امور شرعی و همچنین شخصی و مال خود اختیاراتی دارد بتواند پس از مرگش تکلیف این موارد را مشخص کند.

نکات مهم برای نوشتن وصیت نامه

در زمان نوشتن وصیت نامه بایستی به نکاتی توجه نمود، اینکه نمیشود وصیت را برای مواردی همچون مواد مخدر استفاده کرد و وصیت نامه برای این مورد کاربردی ندارد، وصیت را در مواردی میشود به کار برد که هم از لحاظ عقلایی منفعت و سود داشته باشد و هم اینکه ارزش بالایی را به صورت مادی داشته باشد و از لحاظ قانونی مواردی را شامل نشود که غیرمشروع باشد.

موردی که راجبه آن وصیت میشود بایستی ارزش این را داشته باشد که نقل و انتقالات را به این وسیله انجام داد و قابلیت این کار را داشته باشد، و به هیچ وجه اموالی که عمومی هستند را نمی توان در مورد آن وصیت انجام داد چون این اموال جزء اموال خود فرد نیستند.

به علاوه برای مواردی که به صورت موقوف هستند همچین کاری انجام نمی شود، وصیت و موارد وصیت فقط و فقط در مورد اموال خود شخص میباشد و به هیچ وجه حق ندارد در مورد اموال افراد دیگر وصیت کند، حتی اگر خود آن شخص این اجازه را بدهد و از این طریق بایستی وصیت کننده آن چیزی را به عنوان موارد وصیت خود در نظر بگیرد که مالک آن باشد.

همچنین وصیت را می توان شامل مواردی دانست که در آینده قرار است آن مورد به وجود آید، مانند اینکه اگر درختی در آینده می تواند میوه بدهد این را در وصیت نامه قید کرد.

بلوغ فکری و جسمی

شخصی که وصیت می نویسد بایستی تماما به بلوغ فکری و عقلی و جسمی رسیده باشد و خود او مایل باشد و بخواهد که این وصیت را بنویسد و با تمام اختیار این کار را انجام دهد.

مورد دیگری که در ارتباط با نوشتن وصیت نامه میبایست به آن دقت نمود این میباشد که فردی که وصیت کننده است به هیچ عنوان قادر نیست وارثی که بر حق است را از همه ارث خود محروم نماید، و یا آنکه هر چه اموال دارد را فقط به یک نفر بدهد و یا اینکه بخواهد چند نفری را از ارثی که بر حق آنها است  محروم بکند و چنانچه بخواهد چنین کاری را انجام دهد، قانون تنها یک سوم این اموال را در این مورد صحیح می داند.

و در این خصوص قانون این میباشد که فرد می تواند تقریبا یک سوم اموالی را که دارد به هر طریق که مایل است وصیت و به کسی بدهد اما پس از فوت این فرد وصیت کننده ، مابقی اموال مطابق قانونی که وجود دارد میان ورثه هایی که هستند به درستی تقسیم می شود.

نکته قابل ذکر در هنگام انجام دادن وصیت این میباشد که در صورتی که فردی وصیتی انجام می دهد و زمان انجام دادن وصیت فرا می رسد در صورتی می توان این کار را انجام داد و وصیت را اجرا کرد که اولا اگر فرد وصیت کننده قرض و بدهی دارد بتوان آن را پرداخت کرد و بدهی هایی که دارد را به صورت کامل تسویه کرد، و بعد اموال باقی مانده را تقسیم کرد.

انواع وصیت نامه

وصیت نامه هایی که نوشته می شود و دارای اعتبار است را بر سه نوع می دانند، اولین نوع وصیت نامه وصیت نامه خودنوشت می باشد، دومین نوعی که وصیت نامه دارد را وصیت نامه سری می دانند، و وصیت نامه رسمی هم یک نوع دیگر وصیت نامه است.

وصیت نامه ای که به صورت خود نوشت وجود دارد در صورتی تأیید می شود که متن وصیت را به طور کامل خود وصیت کننده نوشته باشد و به این نکته بایستی دقت کرد که در صورتی وصیت نامه خودنوشت می تواند در دادگاه اعتبار داشته باشد که خود وصیت کننده تمام وصیت را نوشته باشد.

وصیت نامه خودنوشت

وصیت نامه خودنوشت در شرایطی میتواند انجام شود که شخصی که آن را می نویسد فردی بی سواد نباشد به علاوه بینایی او مشکل نداشته باشد که قادر نباشد چیزی را بنویسد ، جالب است که در وصیت نامه خودنوشت چنانچه شخصی چند وصیت نامه از خود به جای بگذارد بایستی در هنگام نوشتن وصیت نامه حتما تاریخ را به طور دقیق با ذکر کردن ماه و سال و روز مشخص نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  منابع حقوق جزاى ايران در تعيين جرم و مجازات

زیرا در صورت وجود چند وصیت نامه و اینکه فرد هر دفعه بخواهد وصیت جدیدی بنویسد وصیتی می تواند کاربرد خود را داشته باشد که آخرین تاریخ را داشته باشد و به صورتی جزء آخرین وصیت فرد باشد، چون در دادگاه تنها وصیت نامه اعتبار دارد که به صورتی آخرین اراده فرد را شامل شود، در وصیت نامه خودنوشت امکان این وجود ندارد که وکالت را به کسی دیگر دارد.

وصیت نامه سری

وصیت نامه ای را سری می دانند که هر شخصی بخواهد توسط او نوشته می شود و نیازی نیست که توسط خود فرد وصیت کننده نوشته شود اما این وصیت نامه فقط در صورتی اعتبار خود را در دادگاه دارد و می توان از آن استفاده نمود که خود فرد وصیت کننده آن را امضا کرده باشد.

و نام سری که بر آن گذاشته شده به این دلیل میباشد که قانون مشخص کرده که آن را بایستی به مکان های خاصی سپرد، از جمله این مکان ها می توان به اداره ای که به عنوان اداره ثبت محل اقامتی که وصیت نامه داشته باشد استفاده کرد و همین شیوه را در مکان هایی که دادگستری در نظر گرفته تا زمان مرگ فرد به امانت نگهداری شود. میبایست اضافه شود که فردی که بی سواد باشد بهتر است که از نوع وصیت نامه سری استفاده نکند.

وصیت نامه رسمی 

در ارتباط با استفاده از وصیت نامه رسمی می توان گفت که برای هر شخصی قابلیت اجرا دارد و  حتی کسانی که خواندن نمی دانند و نمی توانند بنویسند نیز انجام می شود.

همانگونه که از نام این نوع وصیت نامه مشخص است نوشتن این وصیت نامه را در دفتر اسناد رسمی انجام می دهند و به صورتی مثل تمام اسناد دیگر است، این وصیت نامه چون در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود می توان از آن به راحتی استفاده کرد و  از این مسأله ذهنی آسوده داشته باشد که این وصیت نامه نه می تواند گم شود و نه اینکه مفقود نمی شود و چون این وصیت نامه در آنجا ثبت شده و هیچ کسی نمی تواند آن را از بین ببرد.

در صورت نوشتن یک وصیت نامه به درستی چه امتیازاتی وجود دارد؟

چنانچه وصیت نامه به درستی نوشته شود هم از اختلافاتی که به صورت خانوادگی در خیلی شرایط به وجود می آید جلوگیری می شود و هم از خود وصیتی که فرد می کند میتوان اطلاع پیدا کرد، امتیاز دیگری که یک وصیت نامه دارد این میباشد که چنانچه فردی وصیتی را نوشت و مدنظرش داشت می تواند در طول زندگی خویش اگر وصیت نامه احتیاج به تجدید داشت آن را انجام داد و  یا در صورتی که بخواهد آن را اصلاح کند.

در قانون این مسأله میبایست رعایت گردد که وصیت فقط در شرایطی قابل اجرا در دادگاه است به صورت کاملا کتبی نوشته شده باشد  و چنانچه وصیتی شفاهی باشد نمی توان از حق و حقوق آن در دادگاه دفاع کرد.

عناصری که در وصیت وجود دارد کدامند؟

در هر وصیت نامه ای عناصری وجود دارد که شامل موصی یا وصیت کننده می شود، دومین عنصر موصی له است به معنی فردی که از وصیت می تواند استفاده کند و سومین عنصر را موصی به می دانند که یعنی مال و موردی که برای وصیت انجام می شود، و فرد وصی نیز کسی است که به وصیتی که وجود دارد به صورت کامل عمل کند.

راه های ابطال وصیت نامه متوفی

شرایطی که موصی می تواند وصیت کند؟

به شخصی که وصیت می کند موصی می گویند، و جزء قوانین این است که این موصی نمی تواند به هر نوع و شیوه ای که خود دوست دارد اموالی که وجود دارد را به نوعی وصیت کند و به این شیوه به وارثی که خود دوست دارد ارث و اموال زیادی را در وصیت نامه ببخشد و سپس به یک وارث که مدنظر دارد اموال بیشتری را بدهد، و یا اینکه به هر صورت ورثه ای که وجود دارد را از ارث خود محروم بکند، وصیتی که فرد می کند فقط در مورد اموالی می تواند انجام شود که ثلث آن انجام شود.

و در مواقعی که ورثه ای با مفادی که در وصیت نامه وجود دارد مخالفت کند، از این طریق آثار حقوقی که وجود دارد تا یک سوم را مشخص می کنند، و تنها در صورتی این قانون لغو می شود که اموالی که فرد دارد را بخواهد به صورت کلی در موارد خیریه خرج کند، وصیت کننده اگر دوست داشته باشد می تواند در هر صورت و هر زمان که بخواهد و در قید حیات باشد از وصیتی که کرده پشیمان شود و وصیت را برگرداند، و یا اینکه وصیت نامه ای دیگر تنظیم کند و به وصیت نامه اول خود اضافه کند، و در مواقعی که این کار انجام شود وصیت دوم را می توان به اجرا گذاشت و این وصیت نامه باید انجام شود.

وصیت نامه رسمی تا چه حدی اعتبار دارد ؟

وصیت نامه رسمی اعتبار خاصی دارد و به دلیل اینکه ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود مانند تمام اسناد دیگری که در این اماکن انجام می شود اعتبار در سطح بالایی دارد و از این نظر چنانچه وصیت نامه ای رسمی نوشته شود چه موضوعی که دارد جزء اموال منقول باشد و چه اموالی که به صورت غیر منقول انجام شود به راحتی و بدون اینکه نیازی باشد که به دادگاه مراجعه کرد و وصیت را اجرا کرد و به آسانی اجرای آن قابلیت دارد

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مهرالمثل چیست و چگونه تعیین می شود ؟

و تمام محتویاتی که در این وصیت نامه وجود دارد و  هر چه امضا و… وجود داشته باشد از لحاظ قانونی و رسمی اعتبار خود را به صورت کامل دارد و نمی توان آن را غیر قانونی دانست و تنها در مواقعی می توان به این وصیت نامه ها شک کرد که ادعای جعل آن را انجام بدهند و به هیچ عنوان به محتویاتی که در این وصیت نامه موجود است و یا امضاهایی که توسط موصی و شاهدین و خود نویسنده وصیت نامه انجام شده است تردیدی راه داد و شکی کرد.

مزیت وصیت نامه رسمی به نسبت دیگر انواع وصیت نامه

استفاده از وصیت نامه رسمی امتیازهایی دارد که به نسبت انواع دیگری که وجود دارد به صورت کامل واضح است،این وصیت نامه هم برای کسانی که بی سواد هستند و یا به هر نوعی سواد نوشتن را ندارند مفید میباشد زیرا می توانند هر موقع که بخواهند به دفاتر رسمی درباره اسناد مراجعه کرده و وصیت خود را در حضور وکیل تنظیم کنند، زمانی که این وصیت نامه در این مراکز انجام می شود خیال فرد از اینکه به هر صورتی بخواهد در این وصیت نامه دست برده شود جلوگیری می شود و از لحاظ گم شدن و… نیز مطمئن است  که در آن تحریفی رخ نمی دهد.

در هنگام زمان اجرای وصیت نامه هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که این وصیت نامه درست نیست و اصالتی در آن وجود ندارد، حتی چنانچه وارثین مشکلی نداشته باشند احتیاج به این نیست که حتی وکیل در دادگاه حضور یابد و بخواهد وصیت را به اجرا بگذارد.

مزیت دیگر این میباشد که در صورت استفاده از وصیت نامه ها به صورت رسمی پرونده هایی که قضایی هستند کم می شود چون درصد زیادی از پرونده هایی که در دادگاه ها وجود دارد به دلیل مواردی که افراد ادعا می کنند که این وصیت نامه را قبول ندارند و  یا اینکه وصیت نامه ناقص است و… رد می شود و در محاکم دعواهایی نمی تواند انجام شود.

ابطال وصیت نامه در چه صورتی انجام می شود؟

در شرایطی وصیت نامه را می توان ابطال کرد که وارثان مشخص کنند که وصیت را قبول ندارند و می توانند دادخواستی را تنظیم نموده و به دادگاه ارائه دهند و خود دادگاه در این باره رأی را میتواند صادر کند و در این زمینه چنانچه وصیت نامه دچار مشکلی باشد میتوانند مطرح نمایند.

از جمله شرایطی که می توان با استفاده از آن وصیت نامه را باطل کرد می توان به این موارد اشاره کرد مانند: اگر ثابت شود که فرد وصی کننده در موقعی که وصیت خود را نوشته تحت فشار بوده و با رضایت کامل نبوده می توان درخواست داد که آن وصیت نامه را باطل کرد

چنانچه اموالی که جزء اموال مورد توجه در وصیت نامه است و اموال در نظر گرفته شده برای وصیت نامه جزء اموال توقیفی باشد به راحتی ابطال کردن این وصیت نامه امکان دارد، معمولا در این موارد طلبکاران می توانند این اموال را از طریق دادگاه تعقیب کرده و وصیت نامه را ابطال کنند.

در مواقعی که وصیت نامه برای فرار از دین صورت بگیرد می توان اگر این مورد را ثابت کرد درخواست داد که این وصیت نامه باطل شود، فردی که وصیت نامه اش را مشخص می کند و خودکشی کند این وصیت نامه او باطل اعلام می شود.

چنانچه در وصیت نامه لحاظ گردد که یکی از وارثین از ترکه محروم شود این امکان وجود ندارد، دلایلی که نشان دهد فرد متوفی وصیت نامه ای که نوشته در لحظات آخر از وصیت خود برگشته و دلیل قانع کننده و مدرکی برای اثبات این مطلب وجود داشته باشد.

به جای اینکه یک وصیت در دسترس باشد از فرد متوفی دو وصیت نامه وجود داشته باشد که این دو نوع وصیت نامه هم از راه تاریخ و هم مفاد آن با همدیگر مغایرت داشته باشد.

اگر دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند این وصیت نامه را جعل کرده اند.

موارد ابطال وصیت نامه

  • ابطال وصیتنامه به دلیل عدم اهلیت متوفی، وصیت نامه یک عمل حقوقی است که در صورت اهلیت و قصد و رضای طرفین منشا اثر می‌شود و ضروری است که متوفی در هنگام انشای وصیت نامه اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباشد. در صورت احراز محجوریت متوفی در زمان انشای وصیت موجب ابطال وصیت نامه می‌باشد.
  • ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث، متوفی ممکن است که درضمن وصیت نامه خود بیان دارد که برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی باطل است.
  • وصیت نامه‌ متوفی که اقدام به خودکشی کرده است.
  • وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه
  • وجود ادله‌ ای مبنی بر رجوع و انصراف متوفی از وصیتی که تنظیم کرده است.
  • وصیت بر جهت و مقاصد نامشروع زمانی که متوفی به جهت کار نامشروعی; مال خود را برای شخصی یا مجموعه ای وصیت کند.
  • مدرکی که ثابت نماید که متوفی از وصیت اول رجوع کرده است. در صورتیکه متوفی دو وصیت نامه داشته باشد که; این دو وصیت نامه با یکدیگر مغایر باشند; موجب بطلان هر دو وصیت نامه می‌شود.
  • در صورتیکه ثابت شود وصیت نامه جعلی است.
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیا توهین به مقدسات جرم است ؟

از لحاظ شکلی وصیت نامه را در چه صورتی می توان باطل اعلام کرد؟

هر وصیت نامه ای میبایست بتواند از لحاظ شکل اصولی خاص در هنگام نوشتن آن رعایت شود و چنانچه این موارد رعایت نشود می توان وصیت را باطل در نظر گرفت، از جمله اینکه اگر وصیتی به صورت سری نوشته شود و بعدا مشخص گردد که فرد وصیت کننده سواد ندارد می توان باطل بودن وصیت نامه را اعلام نمود، اگر وصیت نامه مشخص شود که امضا و یا مهر متوفی روی این وصیت نامه است با اصل خود آن تطبیق ندارد می توان ثابت کرد که وصیت نامه باطل است.

رسیدگی به ابطال وصیت نامه چطور امکانپذیر است؟

چنانچه وارث به شکل وصیت نامه و یا هر کدام از مفاد آن اعتراض داشته باشد می تواند درخواست دهد که وصیت نامه باطل است ، برای اینکه باطل بودن آن را نشان دهد باید از طریق مراجع قانونی اقدام کرد و دادخواستی را در نظر گرفت و در دفاتری که خدمات قضایی انجام می شود پیگیر این مسأله شد و در صورتی که به زمان رسیدگی نزدیک شود لازم است تمام مواردی که به هر صورتی می توان ثابت کرد که این وصیت نامه رد است را اعلام کرد و دادگاه بتواند تمام اطلاعات را اعم از قواعد حقوقی و … و یا اصول شکلی در نظر بگیرد و بتواند رد کند و درصورت اثبات نظر خواهان رأی ابطال وصیتنامه را صادر می نماید.

چگونه می توان ادعای ابطال وصیت نامه را اثبات کرد؟

ادعای ابطال وصیت نامه را می توان با توجه به شهادت شهودی که این مورد را انجام می دهند، نظر کارشناسانی که بررسی های لازم را انجام داده اند و همچنین سوگند خوردن کسانی که خواهان ابطال وصیت نامه هستند و همچنین انجام تحقیقات محلی اثبات کرد.

مدارکی که برای ابطال کردن وصیت نامه لازم است کدامند؟

همراه داشتن اصل وصیت نامه به همراه کپی آن به دادگاه

افرادی که خواهان این ابطال هستند باید مدارک شناسایی خود را در دادگاه به همراه داشته باشند .

راه های ابطال وصیت نامه متوفی

شرایط ابطال وصیت نامه رسمی به چه صورت امکان پذیر است؟

معمولا وصیت نامه های رسمی چون کاملا به صورت قانونی انجام می شود و توسط افراد دارای شرایط و آگاه به موارد وارث و موصی انجام می شود در ارتباط با ابطال آن دلایل کمی وجود دارد و تنها در صورتی می توان ابطال این وصیت نامه انجام شود که بتوان ادعا کرد که این وصیت نامه جعلی است و وارث در دادگاه این دادخواست را مطرح کرده و سپس قاضی مشخص می کند که وصیت نامه جعلی است یا خیر.

از شرایط دیگری که می توان در هنگام ابطال وصیت نامه رسمی انجام داد این است که به قواعدی که به صورت قانونی وجود دارد استناد کرد که متوفی نتوانسته باشد در هنگامی که تنظیم وصیت نامه را در دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته آن را به طور کامل رعایت کند و به ضرر دیگر وارثان تمام شود .

و اگر بررسی شود که وصیت نامه رسمی که نوشته شده از لحاظ رعایت کردن مواردی چون در نظر نگرفتن به درستی یک سوم اموال می توان ابطال آن و طی کردن شرایط درست آن را در دادگاه مطرح کرد و اگر در میزان ثلث اموال قید شده در وصیت نامه مشکلی وجود داشته باشد می توان رسیدگی های لازم را انجام داد.

وصیت در آرای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۱۵:  در صورت تأیید بعضی از وراث فقط در مورد سهم این اشخاص وصیت نافذ و قابل اجراست.

نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است; لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نیست. ماده ۸۳۲ قاون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود می باشد.

از مفاد ماده ۲۹۱  قانون امورحسبی برمی‌آید که اقرار به صحت وصیت باید بعد از فوت باشد.زیرا پیش از فوتوار ثان ذی‌نفع به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق عنوان مزبور کافی نیست. پس اگر وصیت‌نامه‌ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی نوشته شود و وارثان نیز آن را امضا کنند چنین ورقه‌ای به‌عنوان وصیت‌نامه در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس