دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش ‌فروش ساختمان

0

دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش ‌فروش ساختمان موضوع ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون پیش‌ فروش ساختمان مصوب 1394,01,30

 

در اجرای ماده 19 آیین‌ نامه اجرایی قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب سال 1393، دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش ‌فروش ساختمان به منظور تبلیغ و درج آگهی در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌ رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، به شرح ذیل ابلاغ می ‌گردد:

ماده 1 ـ تعاریف
کلیه اصطلاحات تعریف شده در قانون پیش‌ فروش ساختمان مصوب 29 /10 /1389 مجلس شورای اسلامی و آیین‌ نامه اجرایی قانون پیش ‌فروش ساختمان، مصوب 20 /3 /1393 هیأت وزیران به همان معانی مشروح، و سایر اصطلاحات در معانی مشروح زیر در این دستورالعمل به کار می ‌رود:
الف ـ آگهی پیش‌ فروش: هر گونه تبلیغ و اطلاع‌ رسانی به منظور جذب سرمایه‌ گذار و انعقاد قرارداد پیش ‌فروش برای یک یا چند پروژه ساختمانی معین، از طریق بروشور، تراکت نصب پلاکارد، توزیع کارت و امثال آن، صفحات جراید، صدا و سیما و کلیه محتواها و رسانه‌های دیجیتال موضوع آیین‌ نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، مصوب 24 /5 /1389 هیأت وزیران.
ب ـ تعداد واحدها: تعداد واحدهای مندرج در پروانه احداث ساختمان، موضوع ماده 10 آیین ‌نامه اجرایی قانون پیش‌ فروش ساختمان
ج ـ حساب امانی: حساب امانی ویژه پیش‌ فروش واحدهای ساختمانی، موضوع درخواست صدور مجوز انتشار آگهی، به موجب مقررات بانکی افتتاح می ‌شود.
دـ بانک عامل: بانک دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که پیش‌ فروشنده، حساب امانی ویژه پیش ‌فروش خود را نزد آن افتتاح نموده است.

ماده 2 ـ کلیات:
1ـ وظیفه اجرای دستورالعمل به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، بر عهده ادارات کل راه و شهرسازی استان می ‌باشد.
2ـ مهلت اعتبار مجوز صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استانها به مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز است. پس از اتمام مهلت مزبور، مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط و متقاضی موظف است جهت دریافت مجدد آن، درخواست خود را تسلیم اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه نماید.

ماده 3 ـ وظایف پیش‌ فروشنده
پیش‌ فروشنده اعم از مالک رسمی زمین، سرمایه گذار، مستأجر و یا نماینده قانونی وی موظف است مدارک زیر را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش ‌فروش (فرم پیوست شماره 1) به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع پروژه ارائه کند.
1ـ تصویر برابر اصل تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
2ـ تصویر برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر ساختمان
3ـ تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی پیش ‌فروشنده (در صورتی که شخص حقیقی باشد.)
4ـ در صورت مراجعه وکیل پیش‌ فروشنده، تصویر برابر اصل وکالتنامه رسمی و شناسنامه و کارت ملی وکیل
5 ـ تصویر برابر اصل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی (در صورتی که شخص حقوقی باشد ) به همراه مدارک احراز نمایندگی شخص حقوقی
6 ـ تصویر برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۳۹۹/۹/۵ رئیس قوه قضاییه

تبصره: در مجموعه‌ های احداثی (موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون پیش ‌فروش ساختمان)، علاوه بر مدارک فوق‌ الذکر، تصویر برابر اصل تأییدیه مرجع صادر ‌کننده پروانه درخصوص انجام 30% تعهدات پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی نیز باید ارائه شود .

ماده 4ـ وظایف اداره کل راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان پس از دریافت کلیه مدارک مندرج در ماده 3 از پیش ‌فروشنده یا نماینده قانونی وی، ضمن ارائه رسید دریافت مدارک، موظف است طی حداکثر 15 روز کاری، عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌ فروش (فرم پیوست شماره 2)، به پیش ‌فروشنده اعلام نماید.
مراحل رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوز انتشارآگهی پیش‌ فروش به ترتیب زیر است:
1ـ ارائه مدارک توسط متقاضی به مدیریت مسکن و ساختمان
2ـ بررسی مدارک و ارائه رسید دریافت مدارک به متقاضی در صورت تکمیل بودن مدارک و در غیر اینصورت اعلام کامل نبودن مدارک به متقاضی
3ـ صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌ فروش با امضاء مدیر کل راه و شهرسازی استان

تبصره 1 ـ در صورت نقص مدارک، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است موارد نقص پرونده را طی 5 روز کاری از طریق نشانه اعلامی یا پیامک به پیش ‌فروشنده اعلام نماید.

تبصره 2 ـ در صورت عدم موافقت با صدور مجوز انتشار آگهی پیش ‌فروش، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است مراتب را با ذکر دلایل مخالفت، طی 15 روز کاری به پیش ‌فروشنده اعلام نماید.

وزیر راه و شهرسازی ـ عباس آخوندی

پیوست شماره 1
فرم درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌ فروش در رسانه‌های جمعی
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان…….
با سلام، بدینوسیله اینجانب (اینجانبان):………………………………………………….
درخواست خود را جهت صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش تعداد…….. واحد مسکونی،………… واحد تجاری،………. واحد اداری با مشخصات زیر و در قالب قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب سال 1389 اعلام می ‌نمایم. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز مذکور اقدام لازم صورت گیرد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  توسعه صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس اجازه مقام معظم رهبري

الف- مشخصات پیش فروشنده (گان):

الف-1) اشخاص حقیقی:
1- نام و نام خانوادگی: ………………. نام پدر: ……………….کدملی: ……………….نشانی: ………………. ………………. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ……………….شماره تلفن مستقیم: ……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد
2- نام و نام خانوادگی: ………………. نام پدر: ……………….کدملی: ……………….نشانی: ………………. ………………. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ……………….شماره تلفن مستقیم: ……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد
3- نام و نام خانوادگی: ………………. نام پدر: ……………….کدملی: ……………….نشانی: ………………. ………………. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ……………….شماره تلفن مستقیم: ……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصدالف-2) اشخاص حقوقی:
1- نام شرکت: ………………. مدیرعامل: ………………. شماره شناسه ملی………………. کد اقتصادی ………………. نشانی: ……………………… کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ………………. شماره تلفن مستقیم……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد

 

ب- مشخصات پروژه:

نام پروژه: ………….. تعداد کل واحدها: …………. مسکونی: …………. تجاری: …………. اداری: …………
شماره پلاک ثبتی: ……….فرعی از ……….. اصلی واقع در بخش ………. حوزه ثبتی ……….. ثبت دفتر………..
نشانی ملک: ………………………………………………………………………………………………….
شماره پروانه ساختمان: ………….. تاریخ صدور: …./…./……. تاریخ اعتبار: …./…./…….
تعداد واحد جهت پیش فروش: ………….. مسکونی: ………….. واحد تجاری: ………….. واحد اداری: ………….. واحد پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد): …………..

 

ج- مشخصات حساب امانی:

نام بانک عامل: ………….. نام و کد شعبه: ………….. شماره حساب: …………..

تاریخ:
مهر و امضا:
1- 2- 3- 4-

 

پیوست شماره 2
فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش
شماره: …………..
تاریخ: …………..
بدینوسیله و به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1393 و با توجه به مدارک ارائه شده، این اداره کل عدم مخالفت خود را با تبلیغ و درج آگهی در مطبوعات و پایگاههای اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره، برای پیش فروش واحدهای …….مسکونی …….تجاری …….اداری با مشخصات زیر اعلام میدارد:

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

الف- مشخصات پیش فروشنده (گان):

الف-1) اشخاص حقیقی:
1- نام و نام خانوادگی: ………………. نام پدر: ……………….کدملی: ……………….نشانی: ………………. ………………. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ……………….شماره تلفن مستقیم: ……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد
2- نام و نام خانوادگی: ………………. نام پدر: ……………….کدملی: ……………….نشانی: ………………. ………………. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ……………….شماره تلفن مستقیم: ……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد
3- نام و نام خانوادگی: ………………. نام پدر: ……………….کدملی: ……………….نشانی: ………………. ………………. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ……………….شماره تلفن مستقیم: ……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد
الف-2) اشخاص حقوقی:
1- نام شرکت: ………………. مدیرعامل: ………………. شماره شناسه ملی………………. کد اقتصادی ………………. نشانی: …………………….. کدپستی: ………………. شماره تلفن همراه: ………………. شماره تلفن مستقیم……………….
وضعیت پیش فروشنده: …..مالک …..سرمایه گذار …..مستأجر سهم از کل پروژه: …..درصد

 

ب- مشخصات پروژه:

نام پروژه: ………….. تعداد کل واحدها: …………. مسکونی: …………. تجاری: …………. اداری: …………
شماره پلاک ثبتی: ……….فرعی از ……….. اصلی واقع در بخش ………. حوزه ثبتی ……….. ثبت دفتر………..
نشانی ملک: ………………………………………………………………………………………………….
شماره پروانه ساختمان: ………….. تاریخ صدور: …./…./……. تاریخ اعتبار: …./…./…….
تعداد واحد جهت پیش فروش: ………….. مسکونی: ………….. واحد تجاری: ………….. واحد اداری: ………….. واحد پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد): …………..

 

ج- مشخصات حساب امانی:

نام بانک عامل: ………….. نام و کد شعبه: ………….. شماره حساب: …………..

ـ اعتبار این مجوز تا تاریخ…. /….. /….. می‌باشد.
ـ بدیهی است صدور این مجوز نافی انجام سایر وظایف و مسئولیتهای پیش ‌فروشنده مندرج در قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب سال 1389 و آیین ‌نامه اجرایی آن نخواهد بود.
ـ بدیهی است هرگونه تبلیغ، مغایر آنچه که در این مجوز بدان اشاره شده است در حکم عدم وجود مجوز بوده و متخلف مشمول ماده 23 قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب سال 1389 خواهد بود.
ـ این مجوز به هیچ وجه به منزله تأیید رعایت ضوابط فنی و مهندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان که کنترل آن بر عهده مهندس ناظر و مرجع صدور پروانه ساختمانی مربوطه می‌باشد، نیست.
مدیر کل راه و شهرسازی استان

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس