جرم سرقت گوشی

0

دزدی یا سرقت به معنی آن میباشد که مالی بدون رضایت دیگری از وی ربوده گردد که با این تعریف ، ربودن یا دزدیدن انواع مختلفی از وسایل ، می تواند شامل عنوان جرم سرقت قرار بگیرد . مشخص است که در این میان ،وسایلی که کوچکتر میباشند و در دسترس و قیمتی هستند ، با استقبال زیاد سارقین مواجه می شوند که در این بین ، می توان به سرقت یا دزدی گوشی یا موبایل اشاره کرد.

جرم دزدی موبایل که به طور معمول در مکان های عمومی مثل پارک ، مترو ، خیابان و غیر اینها انجام میگیرد و معمولا بدون آنکه فردی متوجه دزدی گوشی موبایلش شود ، از مکان دزدی فاصله می گیرد و یا اینکه خود سارق بدون آنکه شناسایی گردد متواری می گردد ، بنابراین این پرسش را به ذهن متبادر می نماید که طریقه پیگیری جرم سرقت گوشی چگونه است و ثابت کردن جرم سرقت موبایل به چه صورت میباشد ؟

جهت جواب دادن به این پرسش ها ، در ادامه این مطلب به بررسی این موضوعات می پردازیم که جرم سرقت گوشی چیست ، مجازات جرم سرقت گوشی چه میباشد ، طریقه اثبات جرم سرقت گوشی چگونه است .

جرم سرقت گوشی

مطابق قانون مجازات اسلامی ، ربودن مال دیگران تشکیل دهنده عناصر جرم سرقت یا دزدی می باشد .بنابراین برای اینکه جرم سرقتی شکل گیرد ، بایستی مال دیگران که دارای ارزش میباشد ، مورد ربایش قرار گیرد و بدون رضایت فرد و بدون اینکه قرارداد یا توافقی بین طرفین باشد ، مال وی دزدیده و ربوده گردد . بر این اساس ، جرم سرقت می تواند به اشکال و انواع مختلفی صورت گیرد .

از جمله انواع سرقت ، می توان به سرقت از خانه اشخاص به منظور دزدیدن وسایل آنان اشاره کرد و حتی یکی از جدیدترین انواع سرقت ، سرقت اینترنتی از حساب بانکی دیگران میباشد که هر یک از انواع سرقت ، بسته به مورد امکان دارد که مجازات های متفاوتی داشته باشند . البته ، در تعیین مجازات سرقت ، باید به حدی یا تعزیری بودن سرقت نیز توجه کرد .

بر اساس آنچه بیان شد ، در حالتی که گوشی تلفن همراه یا موبایل فردی بدون رضایت او توسط شخصی ربوده یا دزدیده شود ، جرم سرقت انجام شده است ؛ به شرط اینکه ارکان جرم سرقت وجود داشته باشند . از جمله ارکان جرم سرقت یا دزدی گوشی موبایل می توان به موارد زیر اشاره نمود :

رکن قانونی جرم سرقت یعنی جرم بودن سرقت گوشی تلفن دیگری در ماده 267 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که به موجب آن ، « سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » .

رکن مادی جرم سرقت گوشی عبارت است از عمل ربایش ؛ که این امر می تواند از هر طریقی که سبب ربودن مال دیگری شود انجام گیرد ؛ مثل اینکه با کیف قاپی گوشی دزدیده شود و یا با تهدید اقدام به سرقت موبایل شود .

رکن معنوی یا روانی جرم سرقت نیز به معنی آن میباشد که سارق ، نیت و قصد لازم جهت ارتکاب جرم دزدی گوشی موبایل را داشته باشد و برای آن برنامه ریزی و اقدام کرده باشد .چنانچه این شرایط وجود داشته باشد می توان مرتکب را به مجازات جرم سرقت گوشی محکوم کرد .

انواع مختلف سرقت در قانون

سرقت در قانون به دو نوع مختلف تقسیم می‌شود:

۱- سرقت حدی: این نوع سرقت ۱۴ شرط دارد که همه آن باید در یک فقره سرعت باشد که سرقت حدی شود که بسیار نادر است شروط از قرار زیر است:

 • الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
 • ب- مال مسروق در حرز باشد.
 • پ- سارق هتک حرز کند.
 • ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
 • ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
 • ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
 • چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 • ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
 • خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
 • ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
 • ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
 • ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

۲-سرقت تعزیری: بایستی در نظر داشت جرم سرقت گوشی که در خیابان‌ها، مترو و… رخ می‌دهد سرقتی است تعزیری و این گونه سرقت، شامل سرقت حدی نمی‌گردد. زیرا همانگونه که بیان شد سرقت حدی بسیار شرایط پیچیده و گسترده ای دارد که اگر یکی از آنها نباشد عنوان سرقت حدی روی آن گذاشته نمیشود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق بائن چیست؟

مجازات جرم سرقت گوشی

سرقت گوشی دیگران و دزدی موبایل آنها جرم محسوب می شود و در صورت اثبات جرم سرقت گوشی ، بر اساس قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب را به مجازات قانونی محکوم نمود . اما در پاسخ به این سوال که مجازات جرم سرقت گوشی چیست و در صورت دزدی تلفن همراه ، مرتکب به چه مجازاتی محکوم می شود ، باید به این موارد اشاره نمود .

1سرقت گوشی موبایل حدی

در صورتی که سرقت گوشی موبایل ، شرایط 14 گانه سرقت حدی را که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است را به صورت همزمان داشته باشد ، سارق به مجازات سرقت حدی محکوم می گردد. چنانچه دزدی موبایل این شرایط را دارا باشد ، سارق در مرتبه اول به قطع چهار انگشت ، در مرتبه دوم قطع پا ، در مرتبه سوم به حبس ابد و در مرتبه چهارم سرقت حدی ، به اعدام محکوم می شود .

البته توجه داشته باشید که شرایط 14 گانه ای که در قانون برای سرقت حدی تعریف شده است ، شرایط نسبتا دشوار و سختی میباشد و بعید است که در جرم سرقت گوشی ، بتوان همه این شرایط را احراز نموده تا بتوان مرتکب سرقت حدی را به مجازات آن محکوم نمود .

جرم سرقت گوشی
جرم سرقت گوشی

2سرقت گوشی موبایل تعزیری

چنانچه دزدی موبایل مشمول شرایط سرقت حدی نباشد ، مانند جرم دزدی از مغازه می توان آن را به صورت سرقت تعزیری مورد پیگیری و مجازات قرار داد . البته سرقت تعزیری نیز خود انواع و اقسام متفاوتی دارند و امکان دارد که بعضی از سرقت های تعزیری مجازات های بیشتری داشته باشند و اصطلاحا سرقت تعزیری مشدد باشند .

بر اساس ماده 651 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سرقت موبایل یا گوشی همه شرایط زیر را داشته باشد ، سرقت تعزیری مشدد محسوب می شود و مجازات سرقت گوشی موبایل عبارت خواهد بود از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق . این شرایط عبارتند از اینکه :

« سرقت در شب واقع شده باشد ؛ سرقت توسط دو نفر و یا بیشتر انجام شده باشد ؛ یک نفر یا چند نفر از سارقان سلاح ( مثل قمه یا چاقو ) داشته باشند ؛ سارقان از دیوار بالا رفته و یا حرز را شکسته باشند یا کلید ساختگی استفاده کرده و یا اینکه خود را به عنوان مامور دولتی تلقی نمایند یا در جایی که محل سکونت و یا مهیا شده برای سکونت است اقدام به سرقت کرده باشند و یا در ضمن سرقت کسی را تهدید و یا آزار و اذیت نموده باشد » .

همچنین ، بر اساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی ، سرقت گوشی مقرون به آزار به صورت سرقت تعزیری از نوع مشدد در نظر گرفته شده است « اگر سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر ضرب و جرح نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات ضرب و جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود » .

در ماده 654 قانون مجازات اسلامی نیز سرقت گوشی در شب و یا با سلاح جرم انگاری و تعیین مجازات شده است که بر اساس این ماده : « هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌ صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد » .

مجازات جرم سرقت و گوشی تلفن همراه در خیابان ها نیز در ماده 653 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که بر اساس این ماده ، « هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود ، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد ، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود » .

اما آنچه که معمولا در جرم سرقت موبایل شاهد هستیم ، آن است که سارق از طریق کیف قاپی و یا جیب بری اقدام به سرقت موبایل و گوشی افراد نموده است . این موضوع نیز در ماده 657 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که بر اساس این ماده ، « هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود ، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد » .

نحوه اثبات سرقت گوشی

همانگونه که اشاره گردید ، دزدیدن گوشی موبایل دیگران جرم میباشد و بسته به نوع انجام سرقت گوشی به صورت حدی یا تعزیری ، مجازات متفاوتی برای سارق قابل اجرا است . اما در همه این حالات ، شرط اعمال مجازات سرقت گوشی آن میباشد که جرم سرقت گوشی ثابت شده باشد . به همین علت در این بخش تصمیم داریم به ارزیابی این موضوع بپردازیم که نحوه اثبات سرقت گوشی موبایل چگونه است ؟

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات ثبت ازدواج بدون اذن پدر

نخست بایستی به این نکته اشاره کنیم که جهت اثبات جرم سرقت گوشی نیز همانند دیگر انواع سرقت همچون سرقت چک یا سرقت از منزل ، شاکی میبایست اسناد و مدارکی را که در این خصوص در اختیار دارد به مقام رسیدگی کننده ارائه دهد تا دزدی گوشی اثبات شده و متهم ، نتواند به خاطر تهمت دزدی از شاکی شکایت نماید .

جهت اثبات کردن دزدی گوشی می توانید به هر یک از ادله اثبات دعوا استناد کنید ؛ به عنوان نمونه چنانچه شاهدی وجود دارد که مشاهده کرده است گوشی شما توسط چه فردی به سرقت رفته است ، می توانید از او بخواهید که در دادگاه حاضر و شهادت دهد . به علاوه، ثابت کردن دزدی گوشی می تواند از طریق اعتراف خود مرتکب نیز انجام گیرد .

همچنین ، ممکن است که بتوانید با ارائه اسناد و مدارکی همانند فیلم دوربین مداربسته و یا عکس های گرفته شده از متهم ، دزدی گوشی را به وی منتسب نمایید که در مقابل ، متهم به سرقت نیز می تواند با روش هایی اقدام به اثبات بی گناهی در سرقت کند .

علاوه بر اینها ، در مواردی امکان دارد که شاکی یا بزه دیده سند و مدرکی جهت ثابت کردن سرقت گوشی در اختیار نداشته باشد و در عین حال بخواهد دزدی را ثابت و گوشی را پس بگیرد . در این مورد ، آنچه که به نظر می آید ، آن میباشد که نخست شاکی بایستی مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده و از مراجع قانونی یعنی پلیس و کلانتری بخواهد تا با انجام تحقیقات مقدماتی ، سارق گوشی را پیدا کرده و به شاکی در اثبات سرقت کمک کنند .

از جمله اقداماتی که پلیس می تواند برای کمک به شاکی و ثابت کردن سرقت انجام دهد ، آن میباشد که به تقاضای شاکی اقدام به انگشت نگاری در سرقت کند و یا با ردیابی سیمکارت گوشی سرقت شده ، شناسایی سارق و اثبات سرقت را امکانپذیر کند.

مراحل پیگیری سرقت گوشی

در این بخش تصمیم داریم به این پرسش جواب دهیم که مراحل پیگیری سرقت گوشی موبایل چهگونه است و چنانچه موبایل فردی دزدیده شده باشد میبایست چه اقداماتی صورت گیرد ؟ در جواب به این پرسش بایستی بیان کرد که اولین مرحله از پیگیری سرقت گوشی ، آن میباشد که شاکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع نموده و اقدام به طرح شکایت کیفری کند و به عنوان مثال چنانچه سرقت گوشی به صورت کیف قاپی بوده ، نمونه فرم شکایت از کیف زنی ارائه نماید .

دومین مرحله پیگیری سرقت گوشی موبایل آن میباشد که منتظر ابلاغیه های دادسرا بمانید و چنانچه ابلاغیه ای برای پیگیری شکایت از طرف دادسرا صادر گردید و شما به دادسرا احضار شدید ، جهت ارائه توضیحات به دادسرا مراجعه کنید و تمام مدارک و شواهدی را هم که در مورد سرقت گوشی در اختیار دارید ارائه کنید .

چنانچه سارق گوشی را نمی شناسید و اصلا نمی دانید چه فردی گوشی شما را دزدیده است ، قادر هستید از دادسرا تقاضا نمایید که تحقیقات لازم توسط پلیس انجام گیرد تا سارق شناسایی شود . به علاوه اگر به دزدی موبایل توسط فردی مظنون هستید می توانید وی را معرفی کنید تا از او نیز تحقیق صورت گیرد.

نحوه رسیدگی به جرم سرقت گوشی

در بخش های قبل نحوه پیگیری سرقت گوشی موبایل و طریقه ثابت کردن آن مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ با این حال امکان دارد این پرسش به وجود آید که نحوه رسیدگی به جرم سرقت گوشی موبایل چگونه است و بعد از شکایت از این جرم ، مراجع قضایی چگونه به آن رسیدگی می کنند ؟

در جواب به این پرسش بایستی بیان کرد که به طور کلی ، دزدی گوشی موبایل نیز همانند سرقت موتور سیکلت یا سایر انواع سرقت ها ، بعد از طرح شکایت توسط شاکی ، در دادسرای محل وقوع جرم مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد ؛ بدین معنی که دفاتر خدمات قضایی شکایت را در اولین فرصت به دادسرا ارجاع می دهند .

شکایت از جرم سرقت گوشی در دادسرا توسط مقاماتی مانند دادیار یا بازپرس مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد و چنانچه انجام تحقیقات ضرورت داشته باشد ، دادسرا قادر است از پلیس تقاضا کند تا از طرف ایشان تحقیقات را کامل نمایند و نتیجه را گزارش کنند ؛ امکان دارد که به عنوان مثال از شاکی برای تشخیص چهره سارق دعوت کنند و چهره سارقان سابقه دار که اعتراف به سرقت گوشی نموده اند را به شاکی نشان دهند تا شناسایی شود .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرط بندی در بازار معاملاتی

در آخر بعد از آنکه پرونده کامل گردید و متهم شناسایی شد ، دادسرا نظر خود را به صورت قرار جلب به دادرسی متهم و یا قرار منع تعقیب متهم صادر می کند و چنانچه نظر دادسرا این بود که متهم به احتمال زیاد سارق گوشی شما بوده است ، پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می نماید تا در آنجا مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد .

در مرحله نهایی ، قاضی دادگاه کیفری با ملاحظه تحقیقات مقدماتی دادسرا و توجه به مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده و با دعوت شاکی و مشتکی عنه نتیجه را جمع بندی کرده و حکم نهایی صادر می نماید که این حکم یا مبنی بر برائت متهم است و یا اینکه متهم را مجرم تشخیص داده و حکم به مجازات سارق صادر می نماید .

مجازات شخصی که گوشی دزدی را می‌خرد چیست؟

با افزایش شدید قیمت تلفن همراه و گوشی، خیلی از اشخاص، دیگر توانایی خرید گوشی نو را نداشته و به علت آنکه گوشی‌های دست دوم بسیار به صرفه‌تر و مقرون به صرفه میباشد اشخاص جامعه به سراغ خرید این گوشی ها می روند ولی از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور میباشد.

از طرفی دیگر خیلی از فروشندگان از اطلاع نداشتن و عدم آگاهی خریدار سوء استفاده می نمایند و جهت به دست آوردن خودشان، گوشی‌های دزدی شده را به مردم می‌فروشند.

خرید گوشی که سرقتی است در شرایطی جرم است و در شرایطی جرم نیست. باید دقت داشت که بر اساس ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، اگر کسی گوشی را به هر نحوی از انحاء تحصیل، مخفی، قبول و یا مورد معامله قرار دهد با علم به اینکه آن گوشی سرقتی بوده است، بی شک مرتکب جرم شده است و مجازات دارد و مجازات آن عبارت است از حبس از شش ماه تا سه سال، و همچنین شخص تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.

جرم سرقت گوشی
جرم سرقت گوشی

به طور کلی شخصی که گوشی سرقتی را خریداری می‌نماید در ۲ حالت مجرم شناخته می‌شود:

 1. خریدار از سرقتی بودن گوشی اطلاع داشته و معامله نموده است: اگر کسی ادعا نماید که از مسروقه بودن گوشی کاملاً بی اطلاع بوده است مسئولیتی ندارد اما برای اینکه اتهام از او رفع شود باید دلایلی محکم و محکمه پسند ارائه نماید.
 2. در صورتی که دلایل و نشانه‌هایی اطمینان اوری وجود داشته باشد که گوشی مورد معامله مسروقه است: به عنوان مثال: فردی معتاد، گوشی را به قیمتی بسیار پایین می‌فروشد و یا مکان‌هایی وجود دارد که اجناس سرقتی را به فروش می‌رسانند و خریدار بدان توجه ننموده است، در این جا نیز شخص خریدار با توجه به دلایل یقین آوری که وجود دارد، مجرم شناخته می‌شود و مجازات خواهد شد.

بنابراین در نتیجه، فرد چنانچه آگاه باشد مرتکب جرم شده است و فردی که از دزدی بودن مال ناآگاه است و از مکان و اشخاص مطمئن خریداری کرده است جرمی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نخواهد داشت.

چگونه از سرقتی بودن گوشی دست دوم مطمئن شویم؟

سامانه همیاب ۲۴ یکی از مهمترین اقدامات جهت رویارویی با مشکل دزدی گوشی و دیگر کالاهای دیجیتالی کشور بوده که اقدامات و فعالیت‌های آن کمک قابل توجهی به کاهش این جرم در سراسر کشور داشته است.

سامانه مذکور طریق از ارتباط و همکاری با کلانتری‌ها، دادگستری‌ها، اصناف کامپیوتر و موبایل، به خدمت ردیابی گوشی می‌پردازد.

یکی از مهمترین نقاط قوت این سامانه عبارت است از ارائه خدمات جهت پیشگیری از وقوع جرائم و امکان استعلام گوشی و تمامی کالاهای دیجیتالی.

توجه داشته باشید که چنانچه استعلام نگیرید و از همیاب استفاده نکنید و گوشی که خریداری کرده اید در همیاب ۲۴ سامانه اعلام سرقت و ردیابی کالاهای دیجیتال به عنوان گوشی سرقتی به ثبت رسیده باشد، به محض اینکه سیم کارت را در گوشی قرار می‌دهید و گوشی را روشن می‌کنید، سیم کارت شما ردیابی می‌گردد و شما به عنوان متهم به مراجع صالح قضایی خوانده می‌شوید و از این رو بسیار باید در خرید کالاهای دست دوم محتاطانه عمل نمود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس