جرم خیانت زن شوهردار

0

یکی از مسائل فراگیر که امروزه در مورد حقوق خانواده مورد توجه قرار گرفته است و معمولاً هم سبب از هم گسستن و فروپاشی خانواده‌ها می‌شود خیانت زن شوهردار میباشد.

رابطه نامشروع چون جز جرایم منافی عفت محسوب می‌گردد بناربراین احتیاجی به شاکی خصوصی ندارد. حتی در صورتی که این جرم شاکی خصوصی هم داشته باشد و شاکی راضی به دادن رضایت شود همچنان مجازات او از بین نمی‌رود چرا که این جرم باعث میگردد نظم و عفت عمومی از بین برود و لزومی ندارد که حتما شاکی خصوصی داشته باشد و گذشت شاکی خصوصی تنها باعث تخفیف در مجازات می‌شود.

بنابراین حتی در صورتی که شاکی خصوصی که در بیشتر موارد همسر آن زن می باشد، گذشت کند و رضایت دهد همچنان مجازات خیانت زن شوهردار ساقط نمی گردد.

منظور از رابطه نامشروع زن شوهر دار چگونه است؟

همانگونه که مطلع هستید رابطه نامشروع نقطه مقابل رابطه مشروع است. این به آن معنی است که چنانچه زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند و از راه قانونی و شرعی یعنی خواندن صیغه عقد رابطه برقرار نمایند آن رابطه مشروع میباشد. و چنانچه این شرایط رعایت نگردد یعنی بین دو زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند بدون جهت شرعی و قانونی و بدون وجود صیغه عقد رابطه ای شکل گرفت دیگر مشروع نیست و نا مشروع تلقی می‌شود.

 بدین ترتیب رابطه نامشروع ارتباطی میباشد که از حد معمول خویش بیرون گردیده است که مصادیقی مانند بوسیدن در آغوش گرفتن را شامل می‌گردد.

 مراد از رابطه نامشروع زن شوهردار رابطه ای میباشد که در آن زن شوهردار با مردی به جز شوهر خویش که هیچ نسبت قانونی و شرعی میان آنان برقرار نمی باشد رابطه هایی چه به صورت بغل کردن، بوسیدن و چه خود زنا برقرار نماید.

در این رابطه چند حالت را می‌توان مد نظر قرار داد : رابطه نامشروع دون زنا و رابطه نامشروع زنا که در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد واحکام مربوط به آن می پردازیم.

رابطه نامشروع دون زنا

مراد از رابطه نامشروع دون زنا این میباشد که میان زن ومرد نامحرم رابطه ای انجام گیرد بدون آنکه الزاماً زنا باشد. به عنوان مثال اینکه زن و مردی در زیر یک روانداز یا ملحفه باشند یا زن و مردی در حال انجام اعمالی مانند در آغوش گرفتن، بوسیدن باشند یا حتی رابطه های پیامکی را هم می شود مصداق رابطه نامشروع دون زنا قرار داد.

مجازات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد چنانچه رابطه دون زنا از قبیل در آغوش گرفتن، بوسیدن از روی هوس ثابت شود به ۳۱ تا ۷۴ ضربه تا نهایتاً ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شود همچنین این شوهر قادر است طلاق به علت رابطه نامشروع را نیز از دادگاه خواستار شود.

 آقایان میبایست دقت نمایند که  از روی تردید، توهم، خیال پردازی و حساسیت‌ بیش از اندازه این اتهام را نسبت به همسر خویش وارد نکنند زیرا چنانچه نتوانند ادعای خویش را در دادگاه اثبات نمایند، زن قادر است مطابق قانون ادعای حیثیت کند.

همچنین این موضوع که فردی به دیگری نسبت زنا یا لواط دهد طبق قانون می تواند مصداق جرم قذف نیز واقع شود و در صورتی که ادعای کسی که قذف کرده ثابت نشود برای وی مجازات در پی خواهد داشت.

البته بایستی دقت داشت که فقط در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم نمیباشد حال چه در خانه باشد یا ماشین یا هر جای دیگر.

منظور از رابطه نامشروع زن شوهر دار چگونه است؟

رابطه نامشروع زنا

مجازات رابطه نامشروع زن شوهر دار  در صورتی که رابطه جنسی برقرار کرده باشد و همچنین رابطه از نوع زنا در دادگاه اثبات شود رَجم (اعدام) خواهد بود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  عقود معین و قراردادهای بانام

قتل در فراش یا قتل ناموسی

نکته دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره کنیم این است که در صورتی که مردی زن خود را با فرد دیگری در حالت زنا ببیند می‌تواند با شرایطی زن و آن فرد را به قتل برساند البته لازمه این امر، اثبات شرایط زنا است و لازم است که مدارک کافی برای اثبات این ادعا داشته باشد تا مجازات نشود. البته در مورد قتل در فراش باید گفت که صرفا قصاص ساقط می شود.

شرایط  قتل در فراش

1- وجود پیوند زناشویی بین زن درحال زنا و قاتل

قانون گذار تنها در صورتی حکم به اجازه قتل توسط مرد را میدهد که مرد شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خویش باشد. بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر، یا مادر خود با مرد غریبه باشد مجاز به ارتکاب قتل و یا حتی ضرب و جرح نیز نمی باشد.

2- مشاهده مرد غریبه و زن در حال زنا توسط شوهر

این موضوع دادگاه را موظف به رسیدگی این ادعا می کند. در واقع بایستی آنان در حال انجام عمل زنا بوده باشند تا قتل مرتکب شده توسط شوهر مجاز شمرده شود.

بنابراین تماشا ویوئو یا عکس از واقعه مورد بحث دلیلی بر مجاز بودن قتل نمیباشد. و تماشا فیزیکی همسر معیار است نه دیگران. به علاوه چنانچه باهم در منزل باشند و یا حتی یکدیگر را بغل کرده باشند اما در حال انجام عمل زنا نباشند باز هم نمیتواند مجوزی برای قتل توسط شوهرباشد.

نکته مهم در این خصوص این است در صورت وقوع قتل در فراش اثبات وقوع عمل زنا بر عهده شوهر است.

3-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

مطابق قانون شوهر فقط بلافاصله پس از تماشا صحنه جرم ارتکابی حق کشتن دارد و چنانچه همان موقع اقدام نکند بعد از جدا شدن زن و مرد بیگانه دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد.

پس فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد بیگانه اقدام به قتل کند.

چنان چه بعد از تمام شدن کار و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود چنین قتلی جنبه انتقام دارد و ممنوع است.

4- علم به تمکین

برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد دیگر نیز باشد. یعنی بداند که زن او با قصد و اراده و بدون وجود اکراه این کار را انجام می دهد.

تجاوز

چنانچه رابطه نامشروع با زنی که شوهر دارد بدون خواست او انجام بگیرد حال، چه با استفاده از زور و تهدید چه فریب چه تنبیه بدنی یا هر امر دیگری، این حالت مصداق جرم تجاوز (و در اصطلاح حقوقی تجاوز به عنف) میباشد که در این شرایط زن قادر است به دادگاه رجوع کرده و درخواست شکایت نماید دادگاه نیز او را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد و تحقیقات لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.

رابطه نامشروع پیش از سن قانونی

در رابطه نامشروع زنی که شوهردار دارد چنانچه زن پیش از سن قانونی مبادرت به زنای محصنه داشته باشد، تجاوز نامیده می شود حتی اگر این زنا به خواست خود زوجه انجام شده باشد. در قانون برای برقراری رابطه جنسی حتی در صورت رضایت زن، اگر وی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده باشد، هرگونه رابطه جنسی با وی تجاوز است مگر مردی که به این کار مبادرت می کند، شوهر وی باشد. بنابراین محافظت از زن در این خصوص بر عهده مرد میباشد و او نباید اجازه بدهد تا کسی تا سن ۱۸ سالگی همسر، او را اغفال یا ترغیب به عمل زنای محصنه نماید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نقش الگوی پاشیدن خون و آنالیز لکه های خونی برای اثبات وقوع جرم

در این مورد چنانچه شکایتی از مرد یا فرد دیگری جهت انجام رابطه نامشروع زن شوهردار ثبت گردد، قاضی مسئول است به این پرونده رسیدگی کند و وی بر اساس شواهد و قرائنی که در پرونده آورده شده است اقدام به صادر کردن حکم می کند. در مجموع تعریف رابطه نامشروع برای زن، بعد از سن ۱۸ سالگی اجرا می گردد و تمامی ارتباطات جنسی او قبل از این سن به مثابه تجاوز قلمداد می گردد.

راه های اثبات رابطه نامشروع

همانگونه که پیش تر هم توضیح دادیم ثابت کردن رابطه نامشروع کار بسیار مهم و حساس است بدین ترتیب مرد نباید، از روی تردید و شک، توهم و یا حساسیت های بیجا این چنین اتهامی را به همسر خویش بزند بلکه او می‌تواند از راه اعتراف، شهادت شهود و سایر مدارک و ادله ادعای خویش را ثابت نماید.

در مورد اقرار باید گفت که :

چنانچه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم(قاضی) اعتراف به زنا و رابطه نامشروع کند محکوم به حد زنا می گردد و اعتراف کمتر از چهار بار نیز تعزیر به همراه خواهد داشت. البته در مورد اعتراف هم میبایست دقت داشته باشیم که فردی که می‌خواهد اعتراف کند بایستی بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد تا اقرار او موثر واقع شود.

قانون نیز به این مورد اشاره کرده و گفته: که چنانچه شخصی اعتراف به زنا و رابطه نامشروع کند و بعد انکار نماید در صورتی که اعتراف به زنای موجب قتل یا رجم باشد و بعد انکار کند رجم و قتل ساقط می گردد، اما اگر اینطور نباشد با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

موردهایی مانند ویدئو ،عکس یا پیامک هم به طور نسبی در ثابت کردن رابطه نامشروع نقش دارند. این بدین معناست که این امر نسبی میباشد و به محتوای پیام ها بستگی دارد. چنانچه دارای محتوای جنسی (چت جنسی) باشد در این صورت رابطه نامشروع دون زنا است و اثبات کننده زنا نمیباشد و یا اگر که در پیام ها و عکس ها به انجام اعمالی اشاره گردیده باشد می تواند ثابت کننده رابطه نامشروع باشند.

دانش قاضی، در ثابت شدن جرم رابطه نامشروع نقش اصلی و اساسی دارد و چنانچه مواردی مانند پیام ،عکس و ویدئو برای او علم و یقین ایجاد کند که رابطه نامشروع وجود داشته است به آن حکم می دهد و مجازات متناسب با آن را صادر می‌کند.

آثار رابطه نامشروع زن شوهردار

آثار رابطه نامشروع زن شوهردار

بعد از آنکه رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد ثابت گردد، آثاری را به همراه دارد از جمله اینکه مرد قادر است در مورد ادامه دادن زندگی مشترک تصمیم بگیرد و حتی می تواند به دادگاه رجوع و برای طلاق دادن زن دادخواست ارائه نماید، به علاوه چنانچه در آغاز ازدواج مرد حق وکالت در طلاق را به زن داده باشد با ثابت شدن رابطه نامشروع این حق وکالت از او گرفته می‌شود.

آثار دیگر آن این میباشد که چنانچه مرد به زن خویش اتهام رابطه نامشروع بزند و این رابطه در دادگاه اثبات نگردد زن قادر است علیه او اعاده حیثیت نماید .

در نهایت پرسشی که امکان دارد برای خیلی از افراد پیش آمده باشد این است که تکلیف پرداخت مهریه زن خیانت کار در جرم خیانت زن شوهر دار به چه صورت خواهد بود ؟ در پاسخ باشد گفت که مهریه یکی از موارد عقد است که به زن تعلق می گیرد ، اگر زن شوهردار به همسر خود خیانت کند باز هم مستحق مهریه خواهد بود . در هر صورت این مال به زن تعلق دارد و تنها در صورت اثبات خیانت مرد می تواند به راحتی از همسر جدا شود .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط توارث، انفاق و حضانت در حقوق مدنی

آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت فرزند از مادر می‌شود یا خیر؟

 آنچه که حائز اهمیت است نظر قاضی و صلاح طفل میباشد. اما چنانچه مادر به فساد شهرت داشته باشد قطعاً باعث ساقط شدن حضانت او از فرزند میگردد . به دلیل آنکه در چنین حالتی مادر، دیگر صلاحیت تربیت فرزند را ندارد.ولی در جایی که موجب شهرت به فساد اخلاق نیست، به نظر می آید جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمی‌توان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.

به علاوه اگر رابطه نامشروع زن شوهردار اثبات شود این رابطه او را از تمکین بیرون می نماید و دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد.

رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟

همسران هنگام به وجود آمدن اختلاف‌های خانوادگی جهت رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده رجوع و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کیفری می‌روند.رابطه نامشروع جرمی است که شکایت در مورد آن را می‌توان در همه ‌دادسراها آن را طرح و دنبال کرد.

در شهر تهران دادسرایی اختصاصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز جهت بررسی به این جرم مشخص گردیده است که اشخاص قادرند با رجوع به این محل دادخواست خویش را به این دادگاه تخصصی ارائه نمایند،اما این مساله مانعی برای بررسی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نمیباشد. اما گاهی دادسراهای گوناگون چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد.

اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها بررسی می گردد. طریقه رسیدگی هم مثل دیگر جرائم کیفری میباشد و دادگاه با احضار  کردن متهم و بازجویی از او وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.

نکته قابل توجه این میباشد که بر عکس دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر که خبرنگاران با مجوزهای لازم امکان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را جهت گرفتن گزارش قبول نمیکند و در مورد پرونده‌هایی که در این دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای به این علت میباشد که امکان دارد بیان و گزارش این چنین موضوعاتی باعث اشاعه فساد و فحشاء گردد و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین علت در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌گردد.

 زنان و مردانی که با در دست‌داشتن چنین شکایت‌هایی به دادگستری و یا دادسرا رجوع میکنند،  شکایت خویش را اینگونه مطرح می نمایند :در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی ادعا دارد همسرش غیر از او با شخص دیگری نیز رابطه دارد. گاهی اوقات نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یکدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنان علیه یکدیگر شکایت می‌کنند.

علت مطرح کردن چنین شکایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نمیباشد بلکه در بعضی موارد یکی از طرفین دچار توهم گردیده یا آنکه به دلیل بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خویش را به این مورد متهم می‌کند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می‌شوند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس