تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

0

تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

 

‌ماده واحده – وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین

صاحب نسق درآمده و تا کنون‌اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد

مالکیت آنها صادر شود.

‌تبصره 1 – در این موارد وزارت کشاورزی موظف است، به مالکان متقاضی در نزدیکترین محل ممکن زمین برای

کشاورزی طبق مقررات جاری‌واگذار نماید.

‌تبصره 2 – چنانچه زارعان و مالکان این اراضی، به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده است

‌قبل از صدور سند تراضی نمایند، این تراضی معتبر خواهد بود.

‌موضوع تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در اجرای بند هشتم اصل

یکصد و دهم قانون اساسی، در جلسه‌مورخ دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت

نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس