تعدیل نفقه زن

0

در حالتی که مردی به جهت پرداخت نکردن نفقه زن محکوم به پرداخت مبلغ معینی گردد ولی قادر نباشد آن را بدلیل پیش آمدن شرایطی که مسبب آن خودش نبوده است پرداخت نماید ، می تواند دادخواست تعدیل نفقه زن را به دادگاه ارائه کند. چنانچه موفق گردد اعسارش را در دادگاه اثبات نماید دادگاه در مقدار نفقه مشخص شده تعدیل ایجاد خواهد کرد .

طبق قانون مدنی پرداخت نفقه زن از زمان قرائت صیغه عقد نکاح بر عهده مرد میباشد، در ماده ۱۱۰۷ همین قانون صراحتا نفقه زن را این گونه تعریف شده است ( نفقه هر آن چیزی است که زن در زندگی مشترک به آن احتیاج دارد ) بدین ترتیب از پوشاک گرفته تا حتی مخارج آرایشی زن جزو حقوق زوجه و از مطالبات او می باشد. بنابراین می توان بیان کرد هرچیزی که برای گذراندن معاش لازم و ضروری است ، جزوه نفقه به حساب می آید .

زن قادر است علاوه بر نفقه زمان حال بابت نفقه روزهای گذشته ای که شوهر بایستی به او نفقه می پرداخته و نپرداخته نکرده است هم به دادگاه دادخواست ارائه دهد و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کند . نفقه از زمانی که صیغه نکاح خوانده میشود بر عهده مرد میباشد و پرداخت آن ادامه دارد تا زمانی که زن طلاق بگیرد یا مرد فوت کند . زن در ایام عده طلاق مستحق دریافت نفقه از جانب شوهر نخواهد بود مگر آنکه نوع طلاق رجعی باشد .

برخی از آقایان به تصور آنکه چون خانم خودش منبع درآمد دارد و کار می کند از پرداختن نفقه خودداری می کند در صورتیکه این وظیفه قانونی و الزامی یک مرد در زندگی مشترک میباشد و بطور کامل برعهده مرد قرار دارد نه به شرط بیکاری زوجه و این تصور غلطی میباشد که در جامعه باتوجه به موقعیت و تغییرات زندگی در مردان ایجاد گردیده است.

حال که تعریف مختصری از نفقه زن بیان گردید امکان دارد برای مردانی که محکوم به پرداخت نفقه همسرانشان از جانب دادگاه گردیده اند این سوال پیش آید که با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که به وجود آمده است راهی وجود دارد تا دادگاه در مبلغ حکم صادره تغییری ایجاد کند ؟

در این مطلب در کنار تعریف تعدیل نفقه زن  به این موضوع نیز خواهیم پرداخت که مرد جهت ارائه درخواست تعدیل نفقه چه شرایطی باید داشته باشد .

تعدیل نفقه زن چیست

زنی که در ایام زندگی با همسرش مدتی هست که از او پولی بابت خرجی و نفقه دریافت نکرده است می تواند بابت نفقه ای که شوهر در گذشته و حال حاضر باید به او می پرداخته و نپرداخته است از  او شکایت کند ، تا دادگاه مرد را محکوم به پرداخت نفقه گذشته و حال زن کند . همچنین اگر  مردی زنش را طلاق داده باشد و نوع طلاق رجعی باشد در مدت سه ماهی که زن باید عده سپری کند مرد ملزم است به او نفقه پرداخت کند و اگر نکند دادگاه او را با درخواست زن ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد.

حال با تمام مواردی که بیان کردیم مرد ممکن میباشد از طرف دادگاه محکوم به پرداخت نفقه زن گردد که در این صورت باید مبلغ مشخصی را به عنوان نفقه به زن پرداخت کند . هنگامی که مرد با حکم دادگاه محکوم به پرداخت شد اما پس از آن وضعیت اقتصادی وی بهم ریخت یا دچار بیماری ای شد که قادر نبود کار کند و درآمد داشته باشد یا هر دلیل قانع کننده دیگری داشت می تواند به دادگاه صادر کننده حکم محکومیت درخواست تعدیل نفقه زن را بدهد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات کشیدن اسلحه

 تعدیل به معنی بر قرار کردن عدالت میباشد، چنانچه مردی واقعا قادر نباشد نفقه ای را که از طرف دادگاه به پراخت آن به زن محکوم گردیده است بپردازد و در پرداخت آن دچار مشت ، سختی و ناتوانی شده باشد این حق را دارد تا از دادگاه که حکم را صادر کرده، بخواهد که در حکم صادره تغییری ایجاد نماید و پرداخت مبلغ نفقه را کم کند . این خواسته مرد از دادگاه را درخواست تعدیل نفقه زن می نامند .

 دادگاه بر اساس دلایلی که مرد در ضمیمه درخواست تعدیل نفقه اظهار نموده است و آن دلایل را در جلسه رسیدگی دادگاه با استناد به اسناد و مدارک به قاضی دادگاه اثبات نموده است ، همین طور با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه ، مبلغ مشخص گردیده نفقه زن را  کاهش می دهد .

شرایط درخواست تعدیل نفقه زن

شرایط درخواست تعدیل نفقه زن

بیان شد که چنانچه مردی در پرداخت نفقه ای که دادگاه خانواده مشخص کرده است تا به زنش پرداخت کند دچار مشقت و مشکل گردد می تواند به دادگاه درخواست بدهد که با تعدیل ، مقدار نفقه ای که تعیین کرده است را کاهش دهد .

حال ممکن است در ذهن مردان این سوال مطرح شود که چگونه می توانند دادخواست تعدیل نفقه زن را بدهند ؟

 • در پاسخ این پرسش بایستی بیان کرد مرد از جانب هر دادگاه که به وسیله حکم آن به پرداخت کردن نفقه موظف گردیده است میبایست به همان دادگاه هم  مراجعه کند و درخواست تعدیل نفقه زن را تقدیم نماید . دادگاه با نظارت دادخواست تعدیل و دلایل و مدارکی که در ضمیمه آن از جانب مرد قرار داده شده است جلسه رسیدگی برگزار می کند. در این جلسه رسیدگی که تشکیل می شود مرد باید بتواند با استفاده از اسناد و مدارک اعسارش از پرداخت نفقه را به قاضی دادگاه اثبات نماید .
 • هنگامی که مرد دلایلی که به جهت آن خود را معسر از پرداختن نفقه اعلام کرده بود را در دادگاه ثابت کرد ، دادگاه با جلب نظر کارشناس نفقه و با توجه به شرایط زندگی نفقه گیرنده در مبلغ مشخص شده بابت نفقه زن تعدیل ایجاد خواهد کرد و مبلغ نفقه را کاهش خواهد داد .

اما مردانی که به پرداختن نفقه همسرانشان محکوم هستند قادر نیستند به هر دلیلی چنین درخواستی را از دادگاه داشته باشند. مردان موظف به پرداختن نفقه میبایست جهت ارائه دادخواست تعدیل نفقه شرایطی را دارا باشند که این شرایط عبارت است از :

 • تقدیم دادخواست تعدیل نفقه زن به دادگاه صادر کننده  حکم محکومیت مرد .
 • آوردن دلایل محکمه پسند که دلیل بر ناتوانی مالی برای پرداخت نفقه زوجه است ، در ضمیمه دادخواست تعدیل نفقه  .
 • اثبات دلایل ارائه شده ضمن دادخواست تعدیل نفقه زن توسط مرد در دادگاه با استفده از اسناد و مدارک معتر و محکمه پسند .
 • معرفی کامل اموال ، دارایی و درآمد ماهیانه خود  برا این که بتواند عدم توانایی برای پرداخت این میزان نفقه را اثبات کند .
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات نزاع دسته جمعی

دادگاه با توجه به این شرایط حکم به کاهش و تعدیل نفقه زن می دهد . 

مدارک مورد نیاز درخواست تعدیل نفقه

زوج، زوجه یا اقارب نسبی شخص یا توسط وکیل متخصص نفقه با رجوع به دادگاه صالح خانواده با جمع کردن مدارک زیر اقدام به مطرح نمودن درخواست تعدیل نفقه می نمایند:

 1. کپی برار اصل شده قباله ازدواج
 2. گپی تمام صفحات سه جلدی یا همان شناسنامه و کارت ملی خواهان
 3. کپی تهیه شده از دادنامه

سایر مدارک اختیاری مورد نیاز در رابطه با طرح تعدیل نفقه عبارتند از :

 1. گاهی جهت اثبات کردن ادعای خویش بایستی از شهادت افرادی که از ان مسئوله اطلاع دارند استفاده کنید بنابراین به همراه بردن شاهدان یکی از راه و مدارک عالی برای اثبات ادعا میباشد .
 2. خواهان می تواند از قاضی درخواست کند تا برای پی بردن به حقیقت ادعای خواهان از تمام دارایی ها و وضعیت زندگی و معیشتی وی تحقیقات و برسی های لازمه به عمل آید.
 3. استمداد و کمک گرفتن و استناد به هر دلیل و مدرکی که بتواند مثبت ادعای شما باشد.

دادگاه پس از تعیین کارشناس و جلب نظر او با توجه به شاخص تورم، هزینه های زندگی و وضعیت درآمد زوج، اقدام به تعدیل نفقه می نماید.

طرح دعوای تعدیل نفقه

بیان شده است که هم منفق و هم دریافت کنندگان نفقه در صورت تغییر شرایط زندگی قادرند از دادگاه خانواده رسیدگی کننده به دعوای نفقه درخواست تعدیل در مبلغ پرداختی نفقه را داشته باشند . طرح دعوی درخواست تعدیل نفقه از دو جهت قابل بررسی است :

1- دعوای درخواست تعدیل نفقه از طرف دریافت کنندگان نفقه .

2- دعوای درخواست تعدیل نفقه از طرف پرداخت کنند نفقه .

درخواست تعدیل نفقه از طرف زن

 زن هم مثل مرد قادر است به مقدار نفقه دریافتی از جانب مرد اعتراض نماید ، نحوه درخواست تعدیل از طرف زن به این صورت میباشد که زن با ارائه دلایل به دادگاه ، در مورد مبلغ نفقه دریافتی اذعان می کند که این مبلغ تعیین گردیده با توجه به شرایط سخت اقتصادی یا تورم کفاف هزینه های زندگی او را نمی دهد و زن را دچار سختی کرده است . یا آنکه زن از منبع موثق مطلع شده است که مرد دارایی و اموال بدست آورده است یا وضعیت مالی او بهتر شده است و توانایی دارد مبلغ بیشتری به عنوان نفقه به زن پرداخت نماید .

با دقت به این موردها زن قادر است به دادگاهی که حکم محکومیت همسر به پرداخت نفقه زن را صادر کرده، درخواست تعدیل نفقه ارائه نماید و ضمن این درخواست دلایلش را بابت افزایش مقدار نفقه اظهار نماید و آن ها را به دادگاه ثابت کند ، با اثبات این دلایل توسط زن در دادگاه ، دادگاه در مقدار مبلغ مشخص شده تعدیل ایجاد می نماید.

متن نمونه دادخواست تعدیل نفقه

متن نمونه دادخواست تعدیل نفقه

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران/ شورای حل اختلاف ویژه خانواده
با سلام و احترام، به استحضار می رساند:
در تاریخ….. توافقنامه ای بین اینجانب و خوانده، تنظیم و امضا گردید و مقرر شد نفقه بنده و فرزند مشترک از قرار ماهیانه ده میلیون ریال توسط مشاورالیه پرداخت شود.
با توجه به اینکه نفقه تعییین شده موضوع دادنامه/ توافقنامه تنظیمی که ماهانه…….. ریال تعیین شده است به لحاظ تغییر شرایط و هزینه های جاری زندگی می بایست تعدیل و افزایش/ کاهش یابد لذا رسیدگی و صدور حکم به افزایش نفقه مندرج در توافقنامه با توجه به اینکه مبلغ مذکور حتی برای پرداخت اجاره ماهیانه منزل نیز کفایت نمی کند، در این خصوص مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  دیوان محاسبات کشور : وظایف و اختیارات

حق نفقه در دوران عقد

میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابطه ای دو سویه برقرار میباشد. یعنی حق نفقه به شرط تمکین از مرد است . اما پرسشی که ممکن است پیش آید این است که حق نفقه زن در دوران عقد به چه صورت است ؟ آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق می گیرد یا خیر .
پاسخ به این پرسش از این جهت مهم میباشد که در دوران عقد ، اصولا زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج ، مرسوم نیست و به اصطلاح زوجه باکره است . بدین ترتیب، در اینجا نه تمکین عام انجام شده و نه تمکین خاص . به همین علت میباشد که بعضی عقیده دارند که نفقه زن تنها بعد از ازدواج به زن تعلق می گیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد . اما چنین نکته ای قابل قبول نمیباشد. چرا که بر اساس ماده 1102 قانون مدنی ، ” همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود ” .

بنابراین از زمانی که عقد ازدواج بسته گردید و زن و مرد سند ازدواج را امضا کردند، حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد برقرار می گردد . یکی از این حقوق ، حق نفقه زن است که مرد موظف به پرداختن آن در مقابل زن میباشد.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

پرداخت نکردن نفقه، علاوه بر آنکه ضمانت اجرای حقوقی دارد، ضمانت اجرای کیفری نیز به همراه خواهد داشت . در حال حاضر مطابق ماده 642 قانون تعزیرات ، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
بنابر این ماده ، ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن در صورت تحقق جرم ترک انفاق ، حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین شده است .

در حال حاضر با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده ، این ماده نسخ شده است . بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت ، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود . بر اساس تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس