بخشنامه در خصوص الحاق یک ماده به نظام‌نامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت ابلاغی ۱۳۹۹/۷/۳۰

0

الحاق یک ماده به نظام‌نامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری،  ماده ۱۰ به شرح زیر به نظام‌نامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت، الحاق می‌گردد.

ماده 10- تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است. نحوه ثبت تبدیل شرکت‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رئیسی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس