اثبات مزاحمت به چه صورت است؟

0

براساس قانون مجازات اسلامی، کسانی که برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم شده و دادگاه می تواند علاوه بر اعمال مجازات، براساس نوع و مقدار آن، شخص مزاحم را به رفع مزاحمت و جلوگیری از حق و اعاده اوضاع بحالت قبل از ارتکاب جرم محکوم کند. ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما می‌توانید یک استشهادیه محلی تهیه کنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی بکنید .

دستور موقت ماندن عملیات که از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می‌باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود .

بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این است، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس110 اقدام نمائید؛تا مأمور 110 درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورت‌جسله نماید. این صورت‌جلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می‌نماید تا ارتکاب جرم اثبات شود.

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند .

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و ضربه شلاق بنا به صلاحدید قاضی محکوم خواهدشد .

اثبات دعوا

مهم ترین دلایل اثبات دعوا بدین شرح هستند: اقرار، سند، شاهد، امارت و قسم. شما می توانید جهت اثبات مزاحمت استشهاد محلی را تهیه کرده و همسایگان و آن را امضاء کنند یا این که از دادگاه درخواست کنید که برای شما را تحقیق و بررسی کند.

شاکی از دادگاه تقاضا می کند که شخص دیگری برای او مزاحمتی ایجاد نکند و تصرف عدوانی را که به جای آورده را به حالت قبلی خود برگرداند. بدین ترتیب شخص مزاحم دیگر به کارها و اعمال خود ادامه نخواهد داد و مقام قضایی می تواند شخص مزاحم را مجبور به توقف مزاحمت کرده تا به شخص شاکی خسارت مادی یا معنوی بیشتری وارد نشود.

اقدامات لازم جهت مشاهده مزاحم

شما می توانید ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ ، نسبت به جمع آوری ادله لازم جهت ایجاد مزاحم اقدام کنید، بدین ترتیب مامور پلیس در محل جرم حضور یافته و براساس مشاهدات خود می تواند مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه کند.

این نوع صورت جلسه مانند شهادت شهود معتبر بوده و در دادگاه جهت دفاعیات کافی خواهد بود.
براساس قانون مدنی ایران، هیچ کسی نمی تواند برای کس دیگری مزاحمت ایجاد کند و قانون مدنی ایران نیز این چنین حقی به او نداده است. یا هرگز نمی تواند هم در محل سکونت زندگی کرده و از طرف دیگر هم کسب درآمد کند، اشخاص هیچ حقی برای ایجاد مزاحمت برای افراد دیگر را ندارند و طبق قانون با آن ها برخورد خواهد شد.
براساس قانون اسلامی مجازات شخص مزاحم از یک ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود و دادگاه می تواند شخص مزاحم را به رفع مزاحم یا ممانعت از حق و اعاده اوضاع به شرایط قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات های جرم اغفال دختر

هرکسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سروصدای خود یا دستگاه های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار مردم شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و براساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم شامل او خواهد بود.

اثبات مزاحمت به چه صورت است؟

ممانعت از حق

در این حالت شخص مزاحمتی برای نفر دیگر ایجاد نمی کند و ملک او را نیز متصرف نمی شود بلکه شخص مزاحم مانع از دست یابی نفری به حق خود می شود.
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را به زور از کسی بستاند چنانکه رضایت او در استفاده کردن از او مال او نباشد و این چنین شخصی همان مال را به نفع خود استفاده کند.

ایجاد مزاحمت

حالتی که شخص مزاحم بدون خارج کردن متصرفات شخص از دست او، نسبت به تصرفات او مزاحمت ایجاد کند. دعوای مزاحمت بدین معنی است که باعث ایجاد اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده نباشد، مدعی نمی تواند از شخصی که برای او ایجاد مزاحمت کرده درخواست کند که سوگند بخورد مگر در مواردی که در دعوای مزاحمت مدعی علیه ادعا می کند که ذیحق با عمل خود باعث ایجاد مزاحم برای وی شده که در این حالت مدعی می تواند نسبت به این چنین جریانی از شخص مزاحم درخواست کند که نسبت به مزاحمتی که ایجاد کرده سوگند بخورد.

به طور مثال در دعوی رفع مزاحمت کسی به نفری می گوید که خوانده مانع از بردن آب به مزرعه ام می شود و خوانده در پاسخ او می گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان نمی تواند از این آب برای مزرعه خود آب ببرد ولی خواهان منکر جریان می شود و مالکیت و اختصاص بودن نهر را انکار می کند و خود مدعی مالکیت بر نهر است، پس منشای دعوی مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت خوانده درخواست رفع مزاحم از خواهان می شود و درخواست می کند که نسبت به مالکیت خود بر نهر سوگند یاد کند.

مزاحمت چیست؟

به هر اقدامی با قصد و نیت آزار و اذیت، ایجاد ترس و در آخر سلب آسودگی خاطر دیگران شده مزاحمت گفته می‌شود. مطابق قانون کشور، فرد مزاحم مجرم تلقی شده و مجازات خواهد شد.

انواع مزاحمت

مزاحمت به سه دسته تقسیم بندی می‌شود:

مزاحمت تلفنی

مزاحمت بانوان و اطفال

 مزاحمت ملکی

 

مزاحمت تلفنی

اگر فردی به صورت آگاهانه با بهره برداری از انواع وسایل مخابراتی همچون گوشی همراه یا تلفن و… مسبب آزار و اذیت دیگران شده و موجب سلب آسودگی خاطر او گردد، به آن فرد مزاحم تلفنی می‌گویند.

اثبات مزاحمت به چه صورت است؟

انواع مزاحمت تلفنی

قبل از پرداختن به اثبات مزاحمت تلفنی کاربران بایستی با انواع این مزاحمت‌ها آشنا باشید؛ زیرا این نوع از مزاحمت بر حسب جملات و روش به کار رفته در آن بعد دیگری به خود خواهد گرفت.

  • مزاحمت تلفنی معمولی

در این نوع مزاحت تلفنی فرد مزاحم با تماس با تلفن مقصد اقدام به زدن حرف‌های بی‌ربط یا سوت کشیدن و فوت کردن و از این قبیل موارد دارد. در چنین مواقعی اثبات مزاحمت تلفنی از روش‌های معمول بایستی انجام پذیرد. البته چنین مزاحمت‌هایی برای اثبات و پیگیری نیاز به تکرار و تداوم دارند و برای یک‌بار اتفاق افتادن چنین مسائلی معمولاً پیگیری آنها کار سختی خواهد بود.

  • مزاحمت تلفنی همراه با توهین و فحش ناموسی

برخی اوقات افراد سودجو با استفاده از تلفن‌های ناشناس اقدام به ایجاد مزاحمت تلفنی با استفاده از الفاظ رکیک و فحش‌های ناموسی می‌پردازند. در این مواقع جرم فراتر از یک مزاحمت تلفنی ساده رفته و ابعاد بزرگتری در قانون برای آن در نظر گرفته می‌شود. بعد از اثبات مزاحمت تلفنی در این موارد حتی احتمال شلاق، حبس از یک ماه تا 1 سال برای توهین‌های معمولی و حد قذف در صورت وقوع آن برای مجرم در قانون جزا در نظر گرفته شده است. از این نظر چنین مواردی را بایستی حتماً در نظر داشته باشید و در صورت وقوع آنها مراتب را با وکیل پایه یک دادگستری کارکشته و با تجربه در این زمینه در میان بگذارید. اثبات مزاحمت تلفنی در این ابعاد نیاز به تکنیک‌های ویژه ایی خواهد داشت که از راهنمایی‌های وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی می‌توانید برای این امر استفاده نمایید.

  • مزاحمت تلفنی در ساعات خاص و با اخبار دروغ

در برخی موارد هم شکایاتی به دادگاه‌ها توسط وکیل پایه یک دادگستری ارسال می‌شود که در آن شاکی مدعی است که مزاحم تلفنی در ساعات نیمه شب ایجاد مزاحمت نموده و این امر باعث بروز خسارات جانی و مالی شده است. از این گذشته نشر یک خبر دروغ با استفاده از تلفن مانند خبر فوت یکی از اقوام هم می‌تواند مصداق چنین مواردی باشد که در آن علاوه بر مزاحمت تلفنی، امکان بروز شوک‌های روحی و خطرات جانی نیز محتمل است. بعد از اثبات مزاحمت تلفنی در چنین مواقعی مجازات‌های بسیار سنگینی برای مزاحم در نظر گرفته می‌شود که عواقب سنگینی را برای وی در بر خواهد داشت.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای قانونی و جرایم آن

روش‌های اثبات مزاحمت تلفنی

در قانون موارد مختلفی برای اثبات مزاحمت تلفنی پیش‌بینی‌شده است. البته این روش‌ها برای سایر دعاوی حقوقی و کیفری نیز مصداق دارند. اقرار، سند، شاهد، قسم و امارت از جمله روش‌هایی هستند که از آنها در دادگاه می‌توان برای اثبات مزاحمت تلفنی استفاده نمود. البته چند و چون این روش‌ها را می‌توانید از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این امور جویا شوید. به غیر از این موارد امکان ضبط مکالمه تلفنی و ارائه آن به دادگاه نیز برای کاربر فراهم خواهد بود. البته علم قاضی پرونده نیز از سایر روش‌های اثبات در دادگاه‌های ایران محسوب می‌شود. علم قاضی حتی بالاتر از مدارک موجود و ارائه شده تاثیر بیشتری را روی پرونده اعمال خواهد کرد.

طرح شکایت و اثبات مزاحمت تلفنی

کاربران بعد از داشتن مزاحم تلفنی در قدم اول باید با وکیل پایه یک دادگستری برای اقامه دعوا و طرح شکایت و آشنایی با روش‌های اثبات آن استفاده نمایند. خدمات وکیل برای چنین شکایت‌هایی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • با دادن وکالت نامه به وکیل پایه یک دادگستری دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه هم نخواهید داشت. وی با همین مدرک می‌تواند تمام شکایت‌ها و یا رضایت شما را نسبت به متشاکی اعلام دارد.
  • وکیل از حق قانونی خود می‌تواند نسبت به مسدود کردن خط تلفن متشاکی اقدام نماید.
  • وکیل پایه یک دادگستری با اطلاع از تمام موارد قانونی و روش‌های ارائه دادخواست، در سریع‌ترین زمان پرونده شما را حل نموده و بعد از اثبات مزاحمت تلفنی اقدام به گرفتن رای در پرونده خواهد کرد.

نکته مهمی که در طرح شکایت از مزاحمت تلفنی وجود دارد، در غیرقابل‌گذشت بودن این جرم می‌باشد. با این مضمون که بعد از اثبات مزاحمت تلفنی حتی اگر فرد شاکی پرونده رضایت خود را اعلام دارد، باز قرار مجازات که می‌تواند جرایم نقدی و قطع شدن خط تلفن و از این قبیل موارد باشد، برای فرد مزاحم صادر گردد. البته بعد از رضایت شاکی احتمال دادن تخفیف در مجازات برای مجرم وجود خواهد داشت. با توجه به این نکته قبل از اقدام به طرح شکایت برای اثبات مزاحمت تلفنی حتماً با وکیل خود مشورت‌های لازم را به عمل‌آورید.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مفهوم، مبانی و شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر

اثبات مزاحمت در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام)

برای اثبات مزاحمت در شبکه‌های مجازی تلگرام و اینستاگرام باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرد. اینگونه مزاحمت‌ها جرائم رایانه‌ای نامیده شده و فرد شاکی باید با در دست داشتن پرینت پیام‌هایی که حاوی تهدید، فحاشی و مزاحمت است به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کرده و شکایت کند. در این صورت فرد مزاحم توسط دادگاه فراخوانده شده و روند پیگیری شکایت شکل می‌گیرد.

مزاحمت بانوان و اطفال

اگر هنگام عبور بانوان و یا کودکان از معابر و اماکن عمومی همانند کوچه‌‌ها، خیابان‌‌‌ها، میادین و اتوبان‌های داخل و خارج از شهر مزاحمتی صورت گیرد، بر اساس قانون مجازات اسلامی شخص مزاحم محکوم به حبس و ضربه شلاق می‌شود.

اثبات مزاحمت به چه صورت است؟

 مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی به معنای ایجاد مزاحمت فرد مزاحم تنها با انجام اقداماتی که  مخل استفاده مالک از ملک خویش بدون خارج کردن ملک از تصرف وی می‌باشد.

ادله اثبات مزاحمت

برای اثبات کردن مزاحمت باید دلایل مورد قبول قاضی به دادگاه ارائه شود که دلایل به شرح زیر می‌باشند:

الف) اقرار و اعتراف توسط خود شخص مزاحم

ب) ارائه نمودن سند

پ) شهادت شاهدان

ت) امارت

ث) یاد کردن قسم

شما می‌توانید با تهیه‌ی یک استشهاد به صورت محلی و درخواست امضا کردن آن توسط همسایگان جهت اثبات مزاحمت اقدام کنید. همچنین در صورت عدم امضای استشهاد محلی می‌توانید برای تحقیق و بررسی از خود دادگاه درخواست نمایید.

با تقاضای شخص شاکی از دادگاه، با دستور مقامات قضایی اقدامات شخص مزاحم متوقف شده و مزاحم موظف به پرداخت خسارت خواهد شد.

مجازات مزاحمت

براساس قانون، مجازات شخص مزاحم از یک ماه تا یک سال حبس متفاوت خواهد بود و دادگاه می‌تواند مجرم را به رفع مزاحمت و بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل از ارتکاب جرم محکوم کند.

همچنین هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاه‌های تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود، براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته می‌شود.

اقدامات لازم هنگام وقوع مزاحمت

فرد شاکی علاوه بر جمع‌آوری ادله می‌تواند با پلیس 110 تماس بگیرد. در این حالت مامور پلیس در محل جرم حضور پیدا کرده و براساس مشاهدات خود مزاحمت ایجاد شده را صورت جلسه خواهد کرد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس