اثبات ضرب و جرح

0

جرم هایی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص امکان دارد اتفاق بیفتد را بر اساس قانون مجازات اسلامی می توان شامل قتل دیگری و ضرب و جرح اشخاص دانست که در جرم قتل ،جان شخص مورد تعرض قرار میگیرد و در جرم ضرب و جرح که بعضا به آن ضرب و شتم هم گفته می شود ، اعضای بدن فرد دچار آسیب میشود . به هر حال ، هر دو مورد بر اساس قانون مجازات اسلامی شامل مجازات میشوند .

ولی اعمال مجازات در رابطه با جرم ضرب و جرح دیگری به شرط آن است که وقوع این جرم در دادگاه ثابت شده باشد. بنابراین پرسشی که امکان دارد در این باره مطرح گردد آن است که ثابت کردن جرم ضرب و جرح در دادگاه به وسیله چه دلایل و مدارکی مقدور می باشد و به علاوه ، اینکه شیوه و طریقه ثابت کردن جرم ضرب و جرح در دادگاه مشمول چه مواردی است .

برای جواب دادن به این پرسش ها ، نخست دلایل ثابت کردن ضرب و جرح در دادگاه را ذکر نموده و آنگاه راه های اثبات ضرب و جرح و در ادامه مدارک اثبات ضرب و جرح را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .

دلایل اثبات ضرب و جرح

پیش از آنکه دلایل ثابت کردن ضرب و جرح را مورد تحلیل قرار دهیم ، در آغاز بایستی به این نکته اشاره کنیم که جرم ضرب و جرح چه میباشد. توضیح این موضوع، به آن علت مهم میباشد که بعضا جرم ضرب و جرح ، با جرم ضرب و شتم به جای همدیگر به کار می روند، در صورتی که از نظر حقوقی ، جرم ضرب و جرح درست تر میباشد و شتم ، به معنی تنبیه بدنی نمیباشد بلکه به معنی ناسزا گفتن است و به نوعی مصداق جرم توهین است .

ولی خود ضرب و جرح نیز با هم فرق دارند و در موارد متفاوتی اتفاق میافتد . در مورد جرم ضرب ، بایستی گفت که ضرب به معنی زدن و کوفتن میباشد و به مواردی اطلاق می گردد که بدون از هم گسیختگی و آمدن خون از بدن ، جراحاتی به وجود آید ؛ مانند تورم ، کوفتگی ، سرخ شدن ، کبود شدن و غیره . در مقابل ، جرم جرح به معنی ایجاد زخم می باشد که با خونریزی همراه باشد ؛ مثل تعیین دیه خراشیدگی بدن و صورت در صورتی که خون جاری شود .

جرم ضرب و جرح نیز همانند جرم قتل ، بایستی از راه دلایل و مدارک کافی ثابت گردد تا فردی که مرتکب ضرب و جرح شده به مجازات جرم ضرب و جرح محکوم گردند . این مطلب ، نشان دهنده آن میباشد که اصل بر برائت بوده و هیچ آدمی مجرم نیست ؛ تا اینکه جرم وی در دادگاه صالح ثابت شود .

البته نکته حائز اهمیت که در مورد ثابت کردن جرم ضرب و جرح و دلایل ثابت کردن جرم ضرب و جرح وجود دارد ، آن میباشد که بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، این خود شاکی یا بزه دیده است که میبایست اقدام به ثابت کردن ضرب و جرح در دادگاه نماید و در درجه اول ، از شاکی میخواهند که دلایل اثبات ضرب و جرح خویش را ارائه دهد تا به آن رسیدگی گردد . بنابراین متهم در وهله نخست از ثابت کردن بی گناهی معاف است و شاکی میبایست برای ثابت کردن جرم دلیل بیاورد .

به علاوه ، در جواب به این پرسش که دلایل اثبات جرم ضرب و جرح چیست ، بایستی بیان کرد که به طور کلی جهت ثابت کردن جرم ضرب و جرح ، بایستی به یکی از ادله اثبات دعوی در امور کیفری استناد نمود . از جمله اصلی ترین ادله اثبات دعوی که جهت ثابت کردن ضرب و جرح نیز می توان از آنها استفاده کرد، اقرار خود مرتکب ، شهادت شهود و گواهان ، سوگند یا قسامه و علم قاضی می باشند که در ادامه ، راه های اثبات ضرب و جرح به استناد دلایل ذکر شده ، مورد بررسی قرار می گیرد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  عواقب اجرا گذاشتن مهریه چیست ؟

راه های اثبات ضرب و جرح

همانگونه که در بخش قبل بیان کردیم ، دلایل اثبات جرم ضرب و جرح می تواند شامل اقرار ، شهادت شهود ، سوگند یا قسامه و علم قاضی باشد . اما استناد به هر یک از دلایل ذکر شده برای اثبات ضرب و جرح شرایط خاص خود را داراست . به همین علت ، در این بخش تصمیم داریم به بررسی این پرسش بپردازیم که راه های اثبات ضرب و جرح چیست و چگونه می توان این جرم را در دادگاه اثبات کرد ؟

روش های اثبات ضرب و جرح

– اولین راه ثابت کردن جرم ضرب و جرح ، استناد به اعتراف خود شخص میباشد ؛ این بدین معنی میباشد که خود شخص متهم در دادگاه یک مرتبه اقرار کرده باشد که نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح گردیده است . در این شرایط، اقرار شخص بر علیه خویش نافذ می باشد و به استناد این اعتراف ، می توان حکم به مجازات وی به علت جرم ضرب و جرح صادر کرد .

– دومین راه ثابت کردن جرم ضرب و جرح ، شهادت میباشد که به طور کل یکی از اصلی ترین شیوه ها و دلایل ثابت کردن جرم ضرب و جرح و دیگر جرایم به حساب می آید . استناد به شهادت شهود جهت ثابت کردن ضرب و جرح به این صورت میباشد که دو مرد عادل شهادت بدهند که انجام جرم ضرب و جرح توسط متهم را دیده اند و در دادگاه این عمل را بیان کنند .

– سومین راه ثابت کردن جرم ضرب و جرح در دادگاه ، سوگند و قسامه میباشد . قسامه به معنی سوگند خوردن اقوام و خویشاوندان شاکی میباشد و در مواردی مطرح می گردد که دلیل دیگری جهت ثابت کردن جرم ضرب و جرح ( از جمله شهادت و یا اقرار ) در پرونده وجود نداشته باشد .

ولی جهت استناد به قسامه در امور کیفری برای ثابت کردن ضرب و جرح ، میبایست اصطلاحا لوث وجود داشته باشد ؛ یعنی اینکه قرائن و امارات و مدارکی در پرونده وجود داشته باشد که قاضی به استناد آنها به ظن قوی دست پیدا کرده باشد که متهم ، مجرم است .

امکان دارد این پرسش مطرح گردد که چند قسم یا سوگند میبایست ارائه شده باشد تا از طریق آن قسامه اثبات گردد؟ در جواب این پرسش خواهیم گفت که نصاب قسامه برای ثابت کردن ضرب و جرح بستگی به مقدار آسیب وارد گردیده در جرم دارد . یعنی در صورتی که ضرب و جرح دیه ای معادل دیه کامل انسان داشته باشد ، 6  قسم لازم دارد تا ثابت گردد . چنانچه دیه ، به میزان پنج ششم دیه کامل باشد ، 5 قسم کافیست .

چنانچه دیه تعیین گردیده برای ضرب و جرح ، دو سوم دیه کامل انسان باشد ، تعداد 4  قسم نیاز دارد ، اگر دیه ضرب و جرح ، یک دوم دیه کامل باشد ، 3  قسم و اگر دیه ضرب و جرح ، یک سوم دیه کامل باشد ، 2  قسم و اگر یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن باشد ، با 1 قسم یا قسامه نیز جرم ضرب و جرح قابل اثبات خواهد بود .

– چهارمین راه ثابت کردن ضرب و جرح علم قاضی میباشد . به استناد قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی مطابق شواهد و مدارک موجود در پرونده به این علم برسد که جرم ضرب و جرح اتفاق افتاده است ، می تواند حکم به مجازات صادر کند ؛ البته علم قاضی به عنوان یکی از دلایل ثابت کننده جرم ضرب و جرح بایستی متکی به شواهد و قرائنی مانند نظریه کارشناسی پزشکی قانونی ، شهادت گواهان ، فیلم و عکس و مسائلی از این قبیل باشد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  عده طلاق چیست و عده در طلاق به چه معناست؟

مدارک اثبات ضرب و جرح

همانگونه که در بخش های قبل اشاره گردید، شاکی جهت ثابت کردن ضرب و جرح میبایست به دلایل و مدارک محکمه پسندی استناد کند تا در دادسرا و دادگاه حکم به نفع او صادر گردد و از جمله دلایل ثابت کردن جرم ضرب و جرح ، اقرار و شهادت و قسامه و علم قاضی را توضیح دادیم . در همین ارتباط این سوال مطرح می گردد که مدارک ثابت کردن ضرب و جرح در دادگاه کدامند و جهت ثابت کردن این جرم چه مدارکی میبایست به دادگاه ارائه گردد ؟

پیش از هر چیز میبایست دانست که موقع طرح شکایت از جرم ضرب و جرح ، بایستی مدارک لازم در خصوص ارتکاب جرم را تهیه و ضمیمه شکواییه کرد ؛ اما این مدارک کدامند ؟ در جواب به این پرسش ، بایستی گفت که شاکی جهت ارائه مدارک ثابت کردن ضرب و جرح ، هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت .

یعنی اینکه مدرک ثابت کردن جرم ضرب و جرح ، می تواند نظریه پزشک قانونی باشد که جهت اخذ نظریه پزشک قانونی میبایست نخست به کلانتری مراجعه و از ایشان بخواهید شما را به پزشکی قانونی معرفی نمایند و سپس نزد پزشک قانونی رفته و نامه یا گواهی پزشک مبنی بر ارتکاب جرم ضرب و جرح را از ایشان گرفته و ضمیمه شکایت خویش کنید ؛ حتی در جرم ضرب و شتم پلیس .

به علاوه ، مدرک ثابت کردن جرم ضرب و جرح ، می تواند استشهادیه شهود باشد ؛ یعنی چنانچه موقع انجام جرم ضرب و جرح شهودی در صحنه حاضر بوده و این جرم را مشاهده کرده است ، با تنظیم یک استشهادیه و امضای ذیل آن توسط شهود می توانید اقدام به اثبات جرم ضرب و جرح نمایید و به خاطر داشته باشید که شماره تلفن آنها را جایی یادداشت نمایید تا در صورت لزوم به دادگاه بیایند و شهادت بدهند .

چنانچه هم شهود تمایلی به امضای استشهادیه و یا مراجعه به دادگاه برای ارائه شهادت را ندارند می توانید تقاضای صدور قرار تحقیق محلی نمایید که در این صورت ضابطان قضایی از شهود معرفی شده تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می کنند . لذا گزارشات یا صورتجلسه های تنظیم شده توسط ضابطان قضایی و کلانتری نیز که ضمیمه پرونده شده باشد ، می تواند در اثبات جرم ضرب و جرح موثر باشد .

اگر دلایل و مدارک شما جهت ثابت کردن ضرب و جرح ناظر بر فیلم دوربین مدار بسته و یا فیلم گرفته شده با گوشی تلفن همراه یا عکس و یا هر سند و مدرک دیگری هست ،میبایست آن را نیز به عنوان مدرک ضمیمه شکایت کنید . البته مدارکی مانند فیلم و عکس صرفا می توانند موجب علم قاضی گردند و دلیل مستقلی جهت ثابت کردن ضرب و جرح نمیباشد . یعنی امکان دارد قاضی با مدرکی همچون فیلم دوریین مدار بسته به اقناع رسیده و حکم به مجازات بدهد یا بالعکس .

در چه صورت ضرب و جرح عمدی محسوب می شود؟

  1. در صورتی که قصد انجام این کار در شخص وجود داشته باشد.
  2. زمانی که شخص قصد انجام جنایت را دارد اما انتظار اتفاق پیش آمده را ندارد.
  3. زمانی که شخص نه قصد انجام جنایت و نه انتظار واقعه پیش آمده را دارد اما مجنی علیه از شرای جسمانی سالمی برخوردار نیست وشخص نسبت به این موضوع آگاهی دارد.
  4. زمانی که شخص قصد انجام جنایت را دارد اما برای این کار شخص خاصی را مد نظر ندارد.

مجازات ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی

مجازات ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی

چنانچه فردی از روی عمد به شخص دیگری صدماتی وارد کند که سبب شکستن یا از کارافتادگی عضوی از بدون او گردد یا اینکه بیماری یا نقص همیشگی برای وی فراهم شود؛ بین دو تا پنج سال حبس محکومیت او خواهد بود. قابل ذکر میباشد که اگر مصدوم درخواست کند؛ ضارب محکوم به پرداخت دیه نیز می گردد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون جدید زندان در خصوص مهریه چگونه است

در مواقعی که جراحت به اندازه گفته شده نباشد و آلت ارتکاب جرم چاقو یا آلات همانند این باشد؛ قانون گذار برای او بین سه ماه تا یک سال حبس محکومیت در نظر می گیرد.

بایستی بدانید در مواقعی که دادگاه مطمئن شود که صدمه وارد گردیده به شخص از مصادیق ضرب و جرح اشاره شده در قانون قصاص است؛ قصاص مطابق قانون برای شخص اجرا می گردد. با این حال گاهی امکان انجام قصاص وجود ندارد. در چنین شرایطی مرتکب به حبس و پرداخت دیه مشخص محکوم می شود.

نکته حائز اهمیت در مورد ضرب و جرح عمدی این میباشد که این جرم، جنبه عمومی دارد و این جنبه حتی با رضایت شاکی نیز قابل اغماض نیست و پیگیری خواهد شد.

مجازات تعزیری

این نوع از مجازات زمانی انجام می شود که ضرب و جرح به صورت عمدی انجام شده باشد و به گفته قانون بیم تجری مرتکب جرم در میان باشد اما امکان اجرای قصاص فراهم نباشد. این شرایط در ماده 614 از قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. چنانچه جرح باعث شکستن یا از کار افتادگی عضوی از بدن شخص گردد و این اقدام در نظم جامعه اخلال ایجاد کند؛ مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود و پرداخت دیه نیز باید صورت بگیرد.

در تبصره این ماده آمده است که حتی اگر جرح ضایعات گفته شده را نیز ایجاد نکند ولی ضرب و جرح به صورت عمدی و با آلتی همچون اسلحه یا چاقو باشد؛ شخص باید سه ماه تا یک سال محکومیت را پشت سر بگذارد.

ضرب و جرح با سلاح گرم و مجازات آن

این جرم امکان دارد که با سلاح گرم انجام شود. در طی این جرم و شدت جراحات آن احتمال ارتکاب قتل بیشتر می شود که آسیب های آن غیرقابل جبران است و در بسته به عمد یا غیر عمد بودن آن، مجازات مختلفی در نظر گرفته می شود. جدا از این صرف حمل کردن سلاح گرم فارغ از ارتکاب ضرب و جرح نیز جرم جداگانه ای دارد و مرتکب براساس مقدار مهمات و قطعاتی که به همراه داشته، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

مجازات ضرب و جرح عمدی همسر

از جمله شکایات پرتکرار مرتبط با ضرب و جرح عمدی همسر میباشد. احتمال اتفاق افتادن این مسئله در اختلافات بسیار شدید میان زن و شوهر امکان پذیر است. در این باره نیز چنانچه مشاجره به زد و خورد و ضرب و جرح کشیده شود؛ براساس عمدی یا غیرعمدی بودن آن، قصاص یا دیه برای محکوم در نظر گرفته می شود.

تصمیم در مورد مقدار جراحت توسط پزشکی قانونی انجام می گیرد. بدین ترتیب فرد بایستی سریعا مورد معاینه این ارگان قرار بگیرد. نتایج و معاینات نیز به مرجع قضایی ارایه می شود تا مراتب دریافت دیه یا درخواست قصاص انجام گردد.

اما قابل ذکر میباشد که این مراتب در پی اثبات جرم صورت می گیرند که برای این منظور نیز ادله ای همچون علم قاضی، شهادت شهود، اقرار مرتکب وجود دارد. در این میان مهم ترین دلیلی که قاضی را در صدور رای مصمم می کند؛ اقرار خود شخص مرتکب است. علم قاضی نیز اهمیت بسیاری دارد که از طریق بررسی های مختلفی از جمله نظریات کارشناسی و پزشکی قانونی و مشاهدات مختلف به دست می آید.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس