اثبات بی گناهی در سرقت

0

از اساسی ترین جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در مورد اموال و مالکیت، جرم سرقت یا دزدی می باشد که از قضا حجم زیادی از جرایم مرتکب شده در جامعه را نیز به خود اختصاص داده است و به شیوه های متفاوتی از کیف قاپی گرفته تا سرقت های بزرگ تر را شامل می گردد . البته گهگاهی برخلاف دستگیری و شناسایی متهمان به جرم سرقت و شکایت از آنان، در بررسی های بعدی معلوم می شود که دزدی توسط شخص متهم صورت نگرفته است و در واقع ، متهم از اتهام سرقت تبرئه می گردد.

در اینگونه فرضی مورد نیاز است مبتنی بر موازین شرعی و قانونی، متهم بتواند از خود به نحو قابل قبولی دفاع کرده و بی گناهی خویش در جرم سرقت یا دزدی را ثابت کند. به همین علت ممکن است این پرسش به وجود می آید که اولا طریقه ثابت کردن بی گناهی در سرقت چگونه است و ثانیا بعد از ثابت کردن بی گناهی ، چگونه می توان مبادرت به اعاده حیثیت از اتهام دزدی نمود ؟

برای جواب دادن به این پرسش ها ابتدا به توضیح این پرسش می پردازیم که ثابت کردن بی گناهی در سرقت چگونه است و بعد از بررسی دلایل ثابت کردن بی گناهی در سرقت ، نمونه دفاعیه اثبات بی گناهی در سرقت را ارائه خواهیم نمود .

اثبات بی گناهی در سرقت چه طور است؟

سرقت یا دزدی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم شناسایی شده است ؛ به این صورت که بر اساس ماده 265 قانون مجازات اسلامی جرم سرقت به عنوان ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است . البته سرقت انواع و اقسام گوناگونی دارد و در گونه های متفاوتی بروز و ظهور می یابد و در نتیجه ، مجازات آن نیز متفاوت است . به همین لحاظ ، بر اساس قانون مجازات اسلامی می توان سرقت حدی یا تعزیری را شناسایی کرد .

ولی وجه اشتراک تمام انواع سرقت آن میباشد که جهت ثابت کردن جرم سرقت ، ابتدا بایستی وجود سه رکن قانونی ، مادی و معنوی را ثابت کرد تا بتوان متهم را مجازات نمود . در اصل جهت آنکه متهم را به جرم سرقت مجازات کرد بایستی سه رکن زیر به طور هم زمان وجود داشته باشند که ارکان جرم سرقت عبارتند از :

  • رکن قانونی همان تعریف جرم سرقت است ؛ یعنی ربودن مال دیگری بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود . طبعا وجود این رکن محقق است .
  • رکن مادی سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری که اگر بتوان با استفاده از ادله و شواهد و مدارک کافی ، ربودن مال را ثابت کرد ، می توان به مجازات سارق یا دزد امیدوار بود .
  • رکن معنوی یا روانی جرم سرقت این میباشد که دزد یا سارق قصد و نیت لازم جهت ارتکاب جرم سرقت را داشته باشد و از روی غفلت یا مستی اقدام به ربودن مال دیگری نکرده باشد .
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  موارد سلب حضانت فرزند کدام است

به همان میزان که ثابت کردن این ارکان جهت مجازات کردن شخصی که دزدی کرده ضروری و الزامی میباشد ، چنانچه متهم به سرقت یا دزدی نیز بخواهد مبادرت به ثابت کردن بی گناهی در سرقت نماید ، بایستی تلاش نماید که وجود این ارکان را نفی کند . مثلا بگوید که با اجازه خود شخص و با رضایت قبلی ، مال را برداشته ام یا مال ، در دست من امانت بوده است . یا آنکه به عنوان مثال جهت ثابت کردن بی گناهی خود در سرقت بگوید که اطلاع نداشته که این اموال متعلق به دیگری میباشد و تصور می کرده اموال متعلق به خودش است .

بنابراین در جواب به این پرسش که ثابت کردن بی گناهی در سرقت چه طور است ، بایستی اظهار کرد که ابتدایی ترین راه جهت اثبات کردن بی گناهی در جرم سرقت این میباشد که با به کار گیری شواهد و مدارک متقن و کافی اثبات نماییم که عنصر مادی ( ربایش مال ) و عنصر معنوی ( قصد و نیت دزدی ) در شخص وجود نداشته است و بعد از آن ، اعاده حیثیت در جرم سرقت را انجام دهیم .

دلایل اثبات بی گناهی در سرقت

دلایل اثبات بی گناهی در سرقت

در بخش قبلی به این پرسش جواب دادیم که ثابت کردن بی گناهی در سرقت چگونه است . همانگونه که بیان کردیم ، ثابت کردن بی گناهی در جرم سرقت و اعاده حیثیت از دزدی به شرط اثبات عدم سوء نیت و یا عدم ربودن مال متعلق به دیگری میباشد ؛ اما امکان دارد این پرسش به وجود آید که دلایل ثابت کردن بی گناهی در سرقت چیست ؟ به عبارت دیگر، چنانچه فردی تصمیم داشته باشد به جهت پاپوش ، بی گناهی خویش در جرم سرقت یا دزدی را ثابت کند به چه دلایلی می تواند استناد نماید و به چه طریقی اقدام کند؟

پیش از ارزیابی دلایل ثابت کردن بی گناهی جرم سرقت لازم میباشد این نکته را بیان کنیم که جهت ثابت کردن جرم سرقت یا دزدی ، مانند تمام جرایم دیگر ، این شاکی یا مدعی میباشد که بایستی در دادگاه ادعای خویش را اثبات نماید و در حقیقت با آوردن دلایل کافی، جرم سرقت را ثابت کند؛ چرا که اصل بر برائت یا بی گناهی افراد میباشد ؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

این قاعده حقوقی مهم را در اصطلاح تحت عنوان ” قاعده البینه علی المدعی ” نامگذاری می کنند که به موجب آن ، آوردن دلیل و بینه به عهده مدعی میباشد و چنانچه مدعی یا شاکی دلیل قابل قبولی برای ثابت کردن جرم ارائه ندهد و نتواند ادعای خویش را ثابت کند امکان دارد که متهم بعد از رفع اتهام از خویش ، از وی به جرم افترا شکایت نماید و علیه او اعاده حیثیت کند .

مهم ترین دلایلی که شاکی یا مدعی برای اثبات جرم سرقت می تواند به دادگاه ارائه دهد ، استناد به شهادت شهود ، استناد به اقرار خود مرتکب و یا ارائه امارات و شواهدی همچون فیلم دوربین مدار بسته به دادگاه جهت حصول علم قاضی و صدور حکم توسط اوست .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات کار اجباری در قانون کار

به همین خاطر ، اگر دلایل و مدارک فوق توسط شاکی ارائه شد که با استناد به آنها جرم سرقت اثبات می شد ، لازم است که متهم نیز در مقام دفاع از خود بر آمده و با استفاده از دلایلی بی گناهی خود را اثبات کند . دلایل اثبات بی گناهی در سرقت می تواند به دو صورت به دادگاه ارائه شود :

– در حالت اول ،چنانچه فردی بخواهد بی گناهی خویش را در جرم سرقت ثابت کند ، بایستی با به کارگیری دلایل قانونی همانند شهادت شهود ، به عنوان مثال ثابت نماید که در هنگام وقوع سرقت در محل دیگری حضور داشته است و یا هر گونه دلایل و قرائن دیگری که به ثابت کردن بی گناهی یا عدم مشارکت وی در دزدی یاری کند به دادگاه ارائه نماید ؛ مثل اینکه فاکتور خرید مال مسروقه را ارائه دهد .

– در حالت دوم ، می توان دلایل و مدارک ارائه شده جهت ثابت کردن دزدی که توسط شاکی ارائه گردیده است را به چالش کشید . برای مثال شرایط شهادت شهود و عادل نبودن آنها را متذکر شد؛ یا اینکه اصلا شهود در آن لحظه حضور نداشته اند و ربودن مال توسط متهم را مشاهده نکرده اند و صرفا از روی خصومت شخصی شهادت دروغ داده اند . یا آنکه فردی که در فیلم دوربین مداربسته اقدام به دزدی می کند ، شخص متهم نبوده است .

به خاطر داشته باشید که اعتراف به دزدی نزد قاضی ثابت کردن سرقت را به آسانی امکان پذیر می کند ؛ بنابراین چنانچه واقعا جرم سرقت یا دزدی را انجام نداده اید نباید در دادگاه اعتراف به زدی نمایید .

به علاوه گفتنی است که دیگر ادله اثبات دعوا همچون قسامه و سوگند در اثبات سرقت یا عدم اثبات آن تاثیری ندارند و نمی توان به آنها استناد نمود .

نمونه لایحه دفاعیه اثبات بی گناهی در سرقت

نمونه لایحه دفاعیه اثبات بی گناهی در سرقت

در بخش قبلی به توضیح دلایل و طریقه اثبات کردن بی گناهی در دزدی با به کارگیری از ادله اثبات دعوی پرداخته شد .بدین ترتیب چنانچه متهم قصد داشته باشد از خود به جرم دزدی رفع اتهام و اعاده حیثیت کند، میبایست دلایل ثابت کردن بی گناهی خویش را در دادگاه یا به موجب لایحه دفاعیه ارائه نماید تا قاضی به استناد دفاعیه مذکور حکم صادر نماید . بنابراین در این قسمت قصد داریم یک نمونه دفاعیه اثبات بی گناهی سرقت یا دزدی را برای شما عزیزان ارائه نماییم .

البته اتهام دزدی در هر مورد با دیگر موارد متفاوت است و جهت آنکه لایحه دفاعیه رد اتهام دزدی و ثابت کردن بی گناهی در دزدی به نحو قابل قبولی نوشته شود ، میبایست شرایط خاص و اوضاع و احوال هر پرونده به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به دلایل ثابت کردن بی گناهی سرقت که در بخش های قبل بیان شد ، لایحه دفاعیه مناسب تدارک دید . اما به عنوان نمونه ، متن زیر ارائه می شود .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق بائن چیست؟

ریاست محترم …..

با سلام و احترام ؛

اینجانب ……….. فرزند ………… در خصوص شکایت شاکی آقای/ خانم ……….. و کیفرخواست صادره توسط دادستان محترم شهرستان ……… موضوع کلاسه ………………. به تاریخ …………. ناظر بر اتهام جرم سرقت یا دزدی معروض می دارم که شکایت مطروحه فاقد اعتبار قانونی است ؛ چرا که اینجانب در تاریخ ………. به ساعت ………. در شهرستان ……….. اقامت داشته ام و به موجب شهادت شهود معرفی شده که شهادت آنان ضمیمه پرونده می باشد ، در محل سرقت حضور نداشته ام و شخصی که در فیلم دوربین مداربسته نشان داده شده است ، به رغم شباهت ظاهری ، اینجانب نمی باشم و تصویر فرد سارق در فیلم استنادی ، به وضوح مشخص نیست که این خود دلیل بر رد ادعای شاکی است . بنا بر مراتب عنوان شده و به استناد اصل برائت و تفسیر به نفع متهم در امور کیفری ، صدور حکم بر برائت اینجانب مورد استدعاست .

با تشکر و تجدید احترام

 

گفتنی میباشد که در صورتی که متهم قادر باشد با ارائه نمونه لایحه دفاعیه ، بی گناه بودن خویش در اتهام سرقت را ثابت نماید و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و یا دادگاه حکم برائت وی را صادر کند ، می تواند با استناد به حکم صادره ، به دلیل افترا از شاکی شکایت نماید و به این طریق از خود اعاده حیثیت کند .

بنابراین جهت اعاده حیثیت از اتهام سرقت ، ابتدا میبایست بی گناهی شخص اثبات گردد و بعد با تنظیم یک شکواییه مبنی بر اعاده حیثیت به دادسرا ارائه گردد. در حالتی که شرایط لازم جهت اعاده حیثیت کیفری وجود داشته باشد ، شاکی به مجازات محکوم می گردد . لازم به ذکر است که تهمت دزدی یا جرم افترا ممکن است به دو صورت به شخص وارد شده باشد .

در حالت اول شخصی به دیگری بگوید دزد و اینکه تو دزدی کرده ای یا پس از شکایت از جرم دزدی نتواند صحت اتهام دزدی را ثابت نماید . این حال که افترای ساده یا لفظی است ، برابر قانون به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .

در حالت دوم امکان دارد شخص آلات و ادوات سرقت را در منزل ، وسایل یا محیط کاری دیگری قرار داده و به این طریق زمینه تعقیب کیفری وی را فراهم نماید که در این صورت پس از صدور قرار منع تعقیب یا برائت قطعی شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

 

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس